اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 19 Jun 19 13:45:12 +0430fa بزرگترین مرکز جمع‌آوری گاز ایران به بهره‌برداری رسید http://www.otaghnews.com/news/428327/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Fri, 14 Jun 19 20:33:02 +0430 بزرگترین مرکز جمع‌آوری گاز ایران به بهره‌برداری رسید
بزرگترین مرکز جمع آوری گاز کشور در سرخس با حضور مدیران شرکت ملی نفت ایران و نفت مناطق مرکزی و نیز مقام‌ها و مسئولان استان خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

]]>
تکیه ۲۸غیرنفتی بر صندلی‌های نفتی http://www.otaghnews.com/news/428236/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%B2%DB%B8%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Wed, 12 Jun 19 21:55:07 +0430 تکیه ۲۸غیرنفتی بر صندلی‌های نفتی
وزیر نفت در حالی می‌گوید مدیران کمی را از بیرون به نفت آورده که نگاهی به انتصابات وی طی ۶ سال اخیر نشان می‌دهد مدیران غیرنفتی در زمان مدیریت وی بیشترین سهم را در میان سمت‌ها داشته‌اند.

]]>
همکاری‌های ایدرو با وزارت نفت ادامه می‌یابد http://www.otaghnews.com/news/428187/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF- Tue, 11 Jun 19 22:34:03 +0430 همکاری‌های ایدرو با وزارت نفت ادامه می‌یابد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تحویل آخرین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی از سوی سازمان گسترش گفت: همکاری‌های وزارت صنعت با وزارت نفت در پروژه‌های نفتی ادامه می‌یابد.

]]>
چرا واردات نفت چین از ایران قطع شد؟ http://www.otaghnews.com/news/428131/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Mon, 10 Jun 19 17:57:08 +0430 چرا واردات نفت چین از ایران قطع شد؟
وزیر نفت در حالی از صفر شدن صادرات نفت ایران به چین سخن گفته که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی قطع این صادرات، تصمیمات وزارت نفت و بی توجهی به راهبرد انرژی این کشور است.

]]>
افزایش ۱۵ میلیون تنی ظرفیت پتروشیمی کشور http://www.otaghnews.com/news/428124/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Mon, 10 Jun 19 16:07:07 +0430 افزایش ۱۵ میلیون تنی ظرفیت پتروشیمی کشور
مدیرعامل ایمیدرو گفت: در نتیجه سرمایه گذاری های جدید و بهره برداری از ۱۴ طرح پتروشیمی، ۱۵ میلیون تن به ظرفیت تولید کشور اضافه می شود.

]]>
دو میلیون بشکه نفت خام، در راه بورس http://www.otaghnews.com/news/428005/%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Sat, 08 Jun 19 09:58:03 +0430 دو میلیون بشکه نفت خام، در راه بورس
دو میلیون بشکه نفت خام سبک ایران، سه شنبه ۲۱ خرداد ۹۸ با قیمت پایه ۶۷ دلار و ۳۲ سنت در رینگ بین‌المللی بورس انرژی عرضه خواهد شد.

]]>
تعلل در توسعه صنایع پالایشی http://www.otaghnews.com/news/428003/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C Sat, 08 Jun 19 09:42:08 +0430 تعلل در توسعه صنایع پالایشی
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: توسعه صنایع پالایشی و صادرات فرآورده‌های نفتی راهکار بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی است و این کار باید از سال‌های گذشته انجام می‌شد اما متاسفانه اقدام نشد.

]]>
تخلف مالی ۱۲ میلیارد تومانی در یکی ازشرکت های وابسته به وزارت نفت http://www.otaghnews.com/news/427903/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA Wed, 05 Jun 19 18:30:04 +0430 تخلف مالی ۱۲ میلیارد تومانی در یکی ازشرکت های وابسته به وزارت نفت
طی بازرسی انجام شده از یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت، مشخص شد ۱۲ میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است و از یکی از متهمان ۶۳ هزار یورو و ۱۳ هزار دلار باز پس گرفته شد.

]]>
مذاکره با هندی‌ها برای توسعه میدان فرزادB http://www.otaghnews.com/news/427569/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AFB Tue, 28 May 19 22:16:02 +0430 مذاکره با هندی‌ها برای توسعه میدان فرزادB
وزیر نفت تحریم‌ها را دلیل احتمالی چینی‌ها در تعلل برای آغاز همکاری با ایران جهت تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی عنوان کرد، از مذاکره به هندی‌های برای توسعه میدان فرزاد B خبر داد.

]]>
خیز شرکت گاز برای صادرات http://www.otaghnews.com/news/426916/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA Mon, 13 May 19 14:41:02 +0430 خیز شرکت گاز برای صادرات
با جدی تر شدن تغییرات در حوزه اجرایی صادرات گاز، شرکت ملی گاز در صورت تصمیم وزارت نفت حوزه اکتشاف، توسعه و تولید میادین گازی را بر عهده خواهد گرفت.

]]>
واکنش زنگنه به اظهارنظر ضرغامی http://www.otaghnews.com/news/426743/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C Thu, 09 May 19 16:26:43 +0430 واکنش زنگنه به اظهارنظر ضرغامی
وزیر نفت در واکنش به اظهارات عزت الله ضرغامی، عنوان کرد: وزارت نفت یک سال است که آرایش جنگی گرفته است، نمی‌توانیم اطلاعات جنگیمان را افشا کنیم.

]]>
نحوه ثبت نام کارت سوخت خودروهای پلاک جدید و فاقد کارت http://www.otaghnews.com/news/426419/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA Thu, 02 May 19 20:54:04 +0430 نحوه ثبت نام کارت سوخت خودروهای پلاک جدید و فاقد کارت
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای شرایط ثبت‌نام مالکان خودروهای نوشماره و تعویض پلاک‌های جدید را اعلام کرد.

]]>
ابلاغیه‌ای به وزارت نفت برای تغییر نرخ بنزین ارسال نشده است http://www.otaghnews.com/news/426408/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 02 May 19 17:47:02 +0430 ابلاغیه‌ای به وزارت نفت برای تغییر نرخ بنزین ارسال نشده است
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت گفت: تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت از سوی دولت برای سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین ارسال نشده است.

]]>
عقب‌گرددیرهنگام دولت به نظام سهمیه‌بندی http://www.otaghnews.com/news/426374/%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C Wed, 01 May 19 16:45:03 +0430 عقب‌گرددیرهنگام دولت به نظام سهمیه‌بندی
گمانه ها در مورد تصمیم احتمالی دولت درباره قیمت بنزین جدی شده و گفته می شود دولت قرار است از فردا شب سهمیه‌بندی بنزین با نرخ سهمیه ای ۱۰۰۰ تومان و نرخ آزاد ۲۵۰۰ تومان را کلید بزند.

]]>
عبور سلامت از گردنه تحریم http://www.otaghnews.com/news/426300/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 30 Apr 19 10:14:03 +0430 عبور سلامت از گردنه تحریم
کارشناسان معتقدند افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی به جای نفت خام، از طریق توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی کشور ابزار مناسب و موثری برای عبور از گردنه تحریم‌هاست.

]]>
بین المللی بودن خلیج فارس، مشروط به انتقال نفت همه کشورهاست http://www.otaghnews.com/news/426287/%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 29 Apr 19 21:15:51 +0430 بین المللی بودن خلیج فارس، مشروط به انتقال نفت همه کشورهاست
معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی گفت: خلیج فارس تنها در صورتی یک مسیر بین‌المللی انتقال نفت به شمار می‌آید که همه بتوانند از آن استفاده کنند، نه تنها چند کشور.

]]>
عربستان و امارات درباره ظرفیت‌های نفتی خود بزرگ‌نمایی می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/426119/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Fri, 26 Apr 19 12:54:02 +0430 عربستان و امارات درباره ظرفیت‌های نفتی خود بزرگ‌نمایی می‌کنند
وزیر نفت با بیان اینکه تحریم‌های نفتی آمریکا بلوف سیاسی نیست بلکه دشمنی‌های بسیار خشن علیه ملت ایران است، گفت: عربستان و امارات درباره ظرفیت‌های نفتی خود بزرگ‌نمایی می‌کنند.

]]>
شکنندگی بازار نفت نتیجه تحریم ایران http://www.otaghnews.com/news/425603/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 14 Apr 19 22:17:49 +0430 شکنندگی بازار نفت نتیجه تحریم ایران
وزیر نفت وضع بازار نفت را شکننده عنوان کرد و گفت: اگر آمریکا بخواهد فشار را بر ایران اضافه کند، بازار نفت به‌طور غیرقابل پیش‌بینی شکننده‌تر خواهد شد.

]]>
به مقامات کشور درباره تجاوز به حریم خطوط لوله نامه خواهم نوشت http://www.otaghnews.com/news/425496/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA Fri, 12 Apr 19 20:13:49 +0430 به مقامات کشور درباره تجاوز به حریم خطوط لوله نامه خواهم نوشت
وزیر نفت از ارسال نامه‌ای به مقامات کشور در خصوص تجاوز به حریم خطوط لوله نفت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با اختصاص بخشی از درآمد نفت به سیل خوزستان موافقم، اما مجلس باید موافقت کند.

]]>
تفاهم ایران وعراق برای توسعه دو میدان نفتی http://www.otaghnews.com/news/425277/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Sun, 07 Apr 19 19:13:04 +0430 تفاهم ایران وعراق برای توسعه دو میدان نفتی
وزیر نفت از تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان‌های نفت‌شهر و خرمشهر خبر داد.

]]>
ضرری در پیوستن به توافقنامه پاریس نمی‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/425167/%D8%B6%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Fri, 05 Apr 19 14:47:04 +0430 ضرری در پیوستن به توافقنامه پاریس نمی‌کنیم
وزیر نفت با بیان اینکه رییس جمهوری تاکنون مخالفی با پیوستن ایران به توافقنامه پاریس نداشته است، گفت: توافق پاریس یک توافق بین المللی است و ما از توافق بین المللی ضرر نمی‌کنیم.

]]>
دستگاه‌های حفاری مستقر در غرب کارون عملیاتی هستند http://www.otaghnews.com/news/425092/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 03 Apr 19 23:14:03 +0430 دستگاه‌های حفاری مستقر در غرب کارون عملیاتی هستند
با وجود شرایط جوی و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها در نتیجه بارندگی‌های سیل‌آسای چند روز اخیر، همه دستگاه‌های حفاری مستقر در غرب کارون و دیگر مناطق خوزستان بی وقفه در مدار عملیات قرار دارند.

]]>
جزئیات نامه‌نگاری زنگنه با شرکتهای تابعه وزارت نفت http://www.otaghnews.com/news/425088/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA Wed, 03 Apr 19 21:17:24 +0430 جزئیات نامه‌نگاری زنگنه با شرکتهای تابعه وزارت نفت
وزیر نفت بر ضرورت حفاظت از تأسیسات این صنعت، در برابر سیل و نیز کمک به سیل‌زدگان تاکید کرد و گفت: خوزستان، قلب تپنده صنعت نفت است و هر گزندی به خوزستان، زخمی بر پیکره صنعت نفت خواهد بود.

]]>
آمار توزیع بنزین در نوروز ۹۸ http://www.otaghnews.com/news/425073/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B8 Wed, 03 Apr 19 16:25:02 +0430 آمار توزیع بنزین در نوروز ۹۸
بر اساس اعلام رسمی وزارت نفت، یک میلیارد و ۱۵۴ لیتر بنزین در ۱۲ روز ابتدایی سال ۹۸ توزیع شده که بر این اساس، آمار توزیع روزانه ۹۶ میلیون لیتر در ایام نوروز، به ثبت رسیده است.

]]>
سوخت مناطق سیل‌زده به‌طور کامل تامین شده است http://www.otaghnews.com/news/425072/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 03 Apr 19 16:09:04 +0430 سوخت مناطق سیل‌زده به‌طور کامل تامین شده است
یک مقام مسئول گفت: با تشکیل ستاد بحران و ذخیره‌سازی سوخت کافی در مناطق پیش بینی شده، تاکنون هیچ گونه مشکل کمبود، در مناطق سیل‌زده گزارش نشده و سوخت این مناطق به‌طور کامل تأمین شده است.

]]>
رایزنی‌های نفتی ایران و روسیه http://www.otaghnews.com/news/425019/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 Tue, 02 Apr 19 15:39:03 +0430 رایزنی‌های نفتی ایران و روسیه
وزیران نفت ایران و انرژی روسیه، بر گسترش همکاری‌ها تاکید کردند.

]]>
آمادگی کاهش عرضه نفت http://www.otaghnews.com/news/425002/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA Tue, 02 Apr 19 13:03:02 +0430 آمادگی کاهش عرضه نفت
وزیر انرژی روسیه با اشاره به توسعه همه‌جانبه مناسبات دو کشور به‌ویژه در عرصه نفت و انرژی، گفت: همکاری‌های دوجانبه ایران و روسیه تقویت خواهد شد.

]]>
تحویل ۷۰۰ متر خط لوله گاز به استان گلستان http://www.otaghnews.com/news/424883/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 30 Mar 19 17:52:02 +0430 تحویل ۷۰۰ متر خط لوله گاز به استان گلستان
وزیر نفت با هدف کمک به هموطنان در مناطق سیل زده استان گلستان و مطابق درخواست ستاد بحران وزارت کشور، دستور تحویل ۷۰۰ متر خط لوله گاز به استانداری گلستان را صادر کرد.

]]>
مصرف بنزین کاهش یافت http://www.otaghnews.com/news/424685/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA- Tue, 26 Mar 19 16:32:03 +0430 مصرف بنزین کاهش یافت
بر اساس اعلام وزارت نفت، مصرف بنزین کل کشور در چهارمین روز سال نو کاهش یافت.

]]>
پیش‌شرط‌های حضور موفق در عراق http://www.otaghnews.com/news/424523/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D8%B7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Fri, 22 Mar 19 11:27:01 +0430 پیش‌شرط‌های حضور موفق در عراق
رئیس اتاق ایران و عراق، با انتقاد از نگاه‌ یکطرفه برخی به همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی، به پتانسیل۲۰میلیارد دلاری تجارت اشاره و تصریح کرد:درهمکاری با عراق باید نگاه بلندمدت داشته باشیم.

]]>
دو لایه فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی http://www.otaghnews.com/news/424314/%D8%AF%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C Sun, 17 Mar 19 14:56:03 +0330 دو لایه فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی
بررسی‌ها نشان می‌دهد محور سوءاستفاده‌های اخیر در شرکت بازرگانی پتروشیمی در دو گروه متمرکز بوده که برخی نفرات این دو گروه از کشور فرار کرده‌اند.

]]>
افزایش تولید نفت خام با وجود تحریم‌ها http://www.otaghnews.com/news/424148/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Wed, 13 Mar 19 14:36:02 +0330 افزایش تولید نفت خام با وجود تحریم‌ها
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، از افزایش تولید نفت خام از میادین مشترک غرب کارون خبرداد.

]]>
نوک پیکان تحریم‌های آمریکا به سمت صنعت نفت است http://www.otaghnews.com/news/423944/%D9%86%D9%88%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 07 Mar 19 15:05:14 +0330 نوک پیکان تحریم‌های آمریکا به سمت صنعت نفت است
وزیر نفت، نوک پیکان تحریم‌های آمریکا را به سمت صنعت نفت دانست و گفت: در گام اول دشمن به دنبال توقف صادرات نفت و در گام دوم به دنبال ممانعت از ورود پول حاصل از فروش نفت است.

]]>
ایران از بازار گاز اروپا جا ماند http://www.otaghnews.com/news/423885/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Wed, 06 Mar 19 09:45:59 +0330 ایران از بازار گاز اروپا جا ماند
روسیه در حالی تکمیل خط لوله گاز نورد استریم ۲ را پیش از پایان سال ۲۰۱۹ اعلام کرده که با توجه به عملکرد وزارت نفت، ورود ایران به بازارهای صادراتی گاز به این زودی‌ها به سرانجام نخواهد رسید.

]]>
تَکرار اشتباه ۲۰ساله ژنرال نفتی http://www.otaghnews.com/news/423137/%D8%AA%D9%8E%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Sat, 16 Feb 19 21:34:02 +0330 تَکرار اشتباه ۲۰ساله ژنرال نفتی
وزیر نفت در تازه ترین اظهارنظر خود راهبرد صادرات فرآورده‌های نفتی بجای نفت خام راغیرعملیاتی دانست؛ اما آمار و ارقام حقیقتی خلاف گفته های وزیر را روایت می‌کند.

]]>
دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی نصب شد http://www.otaghnews.com/news/423100/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%A2%D9%A2-%D8%AA%D8%A7-%D9%A2%D9%A4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Sat, 16 Feb 19 10:07:02 +0330 دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی نصب شد
دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی پس از بارگیری و انتقال به دریا، عصر روز پنجشنبه (٢٥ بهمن‌ماه) در موقعیت خود در خلیج فارس نصب شد.

]]>
استقرار گروه نفت سازمان بازرسی در وزارت نفت http://www.otaghnews.com/news/422878/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA Sun, 10 Feb 19 21:06:40 +0330 استقرار گروه نفت سازمان بازرسی در وزارت نفت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گروه نفت سازمان بازرسی همه امور مربوط به قراردادهای نفتی را رصد می‌کند.

]]>
ذخایر نفت ایران به بیش از ۱۶۰ میلیارد بشکه رسیده است http://www.otaghnews.com/news/422720/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 07 Feb 19 09:49:04 +0330 ذخایر نفت ایران به بیش از ۱۶۰ میلیارد بشکه رسیده است
وزیر نفت با اشاره به افزایش ذخایر نفتی کشور از ۸۸ میلیارد بشکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به ۱۶۰ میلیارد بشکه در ۴۰سال گذشته، گفت: صنعت گاز کشور نیز بعد از انقلاب اسلامی تازه متولد شد.

]]>
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ منتفی شد http://www.otaghnews.com/news/422614/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Mon, 04 Feb 19 20:44:02 +0330 سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ منتفی شد
وزیر نفت گفت: در دولت بحث‌هایی درباره سهمیه بندی یا افزایش قیمت بنزین مطرح شده اما تا کنون تصمیمی در این حوزه گرفته نشده است.

]]>
احیای رانت به بهانه تحریم http://www.otaghnews.com/news/422433/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85 Fri, 01 Feb 19 18:32:02 +0330 احیای رانت به بهانه تحریم
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درحالی خواهان خروج قیر از بورس کالا است که تحقق آن، زمینه دلالی و سودجویی را تشدید می‌کند.

]]>
وعده‌های تریبونی ژنرال http://www.otaghnews.com/news/422340/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84 Wed, 30 Jan 19 15:24:02 +0330 وعده‌های تریبونی ژنرال
عملکرد وزارت نفت در حوزه توسعه تجارت گازی از عدم پیگیری لازم و کافی برای تقویت این بخش حکایت دارد، نکته ای که ۷۲ نفر از بهارستانی ها در نامه ای خطاب به سران قوا نیز بر آن تاکید ویژه داشتند.

]]>
فروش نفت در اتاق تاریک به بورس لطمه می‌زند http://www.otaghnews.com/news/422170/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF Sun, 27 Jan 19 10:13:01 +0330 فروش نفت در اتاق تاریک به بورس لطمه می‌زند
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: امکان ورود شرکت ها به گفتگو با شرکت ملی و خرید آسانتر و حتی با قیمت پایین تر نفت موجب می‌شود خریداران وارد سازوکار بورس نشوند.

]]>
واکاوی ساختار حکمرانی انرژی در ایران http://www.otaghnews.com/news/422071/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 25 Jan 19 16:57:02 +0330 واکاوی ساختار حکمرانی انرژی در ایران
با توجه به اینکه نهادهای مختلفی متولی انرژی در کشور هستند، تشکیل وزارت انرژی یا تقویت شورای عالی انرژی می‌تواند به ساماندهی و برنامه‌ریزی برای این حوزه، کمک بیشتری کند.

]]>
اسامی برخی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده است http://www.otaghnews.com/news/421791/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 19 Jan 19 19:27:02 +0330 اسامی برخی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده است
یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه اسامی برخی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده است، گفت: متاسفانه برخی شرکت‌ها نیز علیرغم داشتن سهم بالا از بودجه، فاقد اساسنامه مصوب هستند.

]]>
وزارت نفت به معافیت‌های آمریکا بسنده کرده است http://www.otaghnews.com/news/421642/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 16 Jan 19 17:14:56 +0330 وزارت نفت به معافیت‌های آمریکا بسنده کرده است
مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای فروش نفت به معافیت‌های آمریکا بسنده کرده‌اند، گفت: در این صورت درآمدهای پیش بینی شده در بودجه محقق نمی شود.

]]>
ایران درباره حجم و مقاصد صادراتی نفت خود مذاکره نمی کند http://www.otaghnews.com/news/421435/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 11 Jan 19 21:13:02 +0330 ایران درباره حجم و مقاصد صادراتی نفت خود مذاکره نمی کند
وزیر نفت در دیدار با همتای عراقی خود با تأکید بر غیر قانونی بودن تحریم های آمریکا علیه ایران، گفت: تهران از این تحریم ها تبعیت نمی کند.

]]>
سایه تعلل بر بازار گاز عمان http://www.otaghnews.com/news/421404/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86 Fri, 11 Jan 19 10:13:03 +0330 سایه تعلل بر بازار گاز عمان
با وجود سفرهای مکرر وزیران نفت ایران و عمان، همچنان قرارداد صادرات گاز به عمان روی کاغذ باقی مانده و وعده های وزیر برای آغاز آن به بهانه عدم توافق بر سر مدل همکاری عملی نشده است.

]]>
تنفس خوراک برای جلوگیری از خام فروشی گازمایع http://www.otaghnews.com/news/420985/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9 Tue, 01 Jan 19 21:21:01 +0330 تنفس خوراک برای جلوگیری از خام فروشی گازمایع
یک کارشناس پتروشیمی گفت: برای اجتناب از خام فروشی گاز مایع ضروری است وزارت نفت باارائه تخفیف یا تنفس خوراک، از تولیدمستقیم پروپیلن ازپروپان(PDH) حمایت کند.

]]>
تخصیص اعتبار ۱۱۰ میلیاردی برای راه آهن شیراز-بوشهر http://www.otaghnews.com/news/420882/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1 Sun, 30 Dec 18 21:12:05 +0330 تخصیص اعتبار ۱۱۰ میلیاردی برای راه آهن شیراز-بوشهر
سرپرست معاونت ساخت راه آهن شرکت ساخت از اختصاص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار جدید نقدی و ۲۳ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به احداث راه آهن شیراز ـ بوشهر خبر داد.

]]>
لزوم تشویق شرکت‌های خارجی به خرید نفت از بورس ایران http://www.otaghnews.com/news/420856/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 30 Dec 18 11:52:04 +0330 لزوم تشویق شرکت‌های خارجی به خرید نفت از بورس ایران
یک کارشناس انرژی گفت: برای تشویق شرکت‌های خارجی به خرید نفت ایران از بورس انرژی، باید در زمینه دیپلماسی اقتصادی بین وزارت خارجه، بورس، وزارت اقتصاد، وزارت نفت همگرایی ایجاد شود.

]]>