اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 19 Apr 19 05:14:41 +0430fa شکنندگی بازار نفت نتیجه تحریم ایران http://www.otaghnews.com/news/425603/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 14 Apr 19 22:17:49 +0430 شکنندگی بازار نفت نتیجه تحریم ایران
وزیر نفت وضع بازار نفت را شکننده عنوان کرد و گفت: اگر آمریکا بخواهد فشار را بر ایران اضافه کند، بازار نفت به‌طور غیرقابل پیش‌بینی شکننده‌تر خواهد شد.

]]>
به مقامات کشور درباره تجاوز به حریم خطوط لوله نامه خواهم نوشت http://www.otaghnews.com/news/425496/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA Fri, 12 Apr 19 20:13:49 +0430 به مقامات کشور درباره تجاوز به حریم خطوط لوله نامه خواهم نوشت
وزیر نفت از ارسال نامه‌ای به مقامات کشور در خصوص تجاوز به حریم خطوط لوله نفت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با اختصاص بخشی از درآمد نفت به سیل خوزستان موافقم، اما مجلس باید موافقت کند.

]]>
تفاهم ایران وعراق برای توسعه دو میدان نفتی http://www.otaghnews.com/news/425277/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Sun, 07 Apr 19 19:13:04 +0430 تفاهم ایران وعراق برای توسعه دو میدان نفتی
وزیر نفت از تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان‌های نفت‌شهر و خرمشهر خبر داد.

]]>
ضرری در پیوستن به توافقنامه پاریس نمی‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/425167/%D8%B6%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Fri, 05 Apr 19 14:47:04 +0430 ضرری در پیوستن به توافقنامه پاریس نمی‌کنیم
وزیر نفت با بیان اینکه رییس جمهوری تاکنون مخالفی با پیوستن ایران به توافقنامه پاریس نداشته است، گفت: توافق پاریس یک توافق بین المللی است و ما از توافق بین المللی ضرر نمی‌کنیم.

]]>
دستگاه‌های حفاری مستقر در غرب کارون عملیاتی هستند http://www.otaghnews.com/news/425092/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 03 Apr 19 23:14:03 +0430 دستگاه‌های حفاری مستقر در غرب کارون عملیاتی هستند
با وجود شرایط جوی و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها در نتیجه بارندگی‌های سیل‌آسای چند روز اخیر، همه دستگاه‌های حفاری مستقر در غرب کارون و دیگر مناطق خوزستان بی وقفه در مدار عملیات قرار دارند.

]]>
جزئیات نامه‌نگاری زنگنه با شرکتهای تابعه وزارت نفت http://www.otaghnews.com/news/425088/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA Wed, 03 Apr 19 21:17:24 +0430 جزئیات نامه‌نگاری زنگنه با شرکتهای تابعه وزارت نفت
وزیر نفت بر ضرورت حفاظت از تأسیسات این صنعت، در برابر سیل و نیز کمک به سیل‌زدگان تاکید کرد و گفت: خوزستان، قلب تپنده صنعت نفت است و هر گزندی به خوزستان، زخمی بر پیکره صنعت نفت خواهد بود.

]]>
آمار توزیع بنزین در نوروز ۹۸ http://www.otaghnews.com/news/425073/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B8 Wed, 03 Apr 19 16:25:02 +0430 آمار توزیع بنزین در نوروز ۹۸
بر اساس اعلام رسمی وزارت نفت، یک میلیارد و ۱۵۴ لیتر بنزین در ۱۲ روز ابتدایی سال ۹۸ توزیع شده که بر این اساس، آمار توزیع روزانه ۹۶ میلیون لیتر در ایام نوروز، به ثبت رسیده است.

]]>
سوخت مناطق سیل‌زده به‌طور کامل تامین شده است http://www.otaghnews.com/news/425072/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 03 Apr 19 16:09:04 +0430 سوخت مناطق سیل‌زده به‌طور کامل تامین شده است
یک مقام مسئول گفت: با تشکیل ستاد بحران و ذخیره‌سازی سوخت کافی در مناطق پیش بینی شده، تاکنون هیچ گونه مشکل کمبود، در مناطق سیل‌زده گزارش نشده و سوخت این مناطق به‌طور کامل تأمین شده است.

]]>
رایزنی‌های نفتی ایران و روسیه http://www.otaghnews.com/news/425019/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 Tue, 02 Apr 19 15:39:03 +0430 رایزنی‌های نفتی ایران و روسیه
وزیران نفت ایران و انرژی روسیه، بر گسترش همکاری‌ها تاکید کردند.

]]>
آمادگی کاهش عرضه نفت http://www.otaghnews.com/news/425002/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA Tue, 02 Apr 19 13:03:02 +0430 آمادگی کاهش عرضه نفت
وزیر انرژی روسیه با اشاره به توسعه همه‌جانبه مناسبات دو کشور به‌ویژه در عرصه نفت و انرژی، گفت: همکاری‌های دوجانبه ایران و روسیه تقویت خواهد شد.

]]>
تحویل ۷۰۰ متر خط لوله گاز به استان گلستان http://www.otaghnews.com/news/424883/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 30 Mar 19 17:52:02 +0430 تحویل ۷۰۰ متر خط لوله گاز به استان گلستان
وزیر نفت با هدف کمک به هموطنان در مناطق سیل زده استان گلستان و مطابق درخواست ستاد بحران وزارت کشور، دستور تحویل ۷۰۰ متر خط لوله گاز به استانداری گلستان را صادر کرد.

]]>
مصرف بنزین کاهش یافت http://www.otaghnews.com/news/424685/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA- Tue, 26 Mar 19 16:32:03 +0430 مصرف بنزین کاهش یافت
بر اساس اعلام وزارت نفت، مصرف بنزین کل کشور در چهارمین روز سال نو کاهش یافت.

]]>
پیش‌شرط‌های حضور موفق در عراق http://www.otaghnews.com/news/424523/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D8%B7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Fri, 22 Mar 19 11:27:01 +0430 پیش‌شرط‌های حضور موفق در عراق
رئیس اتاق ایران و عراق، با انتقاد از نگاه‌ یکطرفه برخی به همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی، به پتانسیل۲۰میلیارد دلاری تجارت اشاره و تصریح کرد:درهمکاری با عراق باید نگاه بلندمدت داشته باشیم.

]]>
دو لایه فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی http://www.otaghnews.com/news/424314/%D8%AF%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C Sun, 17 Mar 19 14:56:03 +0330 دو لایه فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی
بررسی‌ها نشان می‌دهد محور سوءاستفاده‌های اخیر در شرکت بازرگانی پتروشیمی در دو گروه متمرکز بوده که برخی نفرات این دو گروه از کشور فرار کرده‌اند.

]]>
افزایش تولید نفت خام با وجود تحریم‌ها http://www.otaghnews.com/news/424148/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Wed, 13 Mar 19 14:36:02 +0330 افزایش تولید نفت خام با وجود تحریم‌ها
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، از افزایش تولید نفت خام از میادین مشترک غرب کارون خبرداد.

]]>
نوک پیکان تحریم‌های آمریکا به سمت صنعت نفت است http://www.otaghnews.com/news/423944/%D9%86%D9%88%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 07 Mar 19 15:05:14 +0330 نوک پیکان تحریم‌های آمریکا به سمت صنعت نفت است
وزیر نفت، نوک پیکان تحریم‌های آمریکا را به سمت صنعت نفت دانست و گفت: در گام اول دشمن به دنبال توقف صادرات نفت و در گام دوم به دنبال ممانعت از ورود پول حاصل از فروش نفت است.

]]>
ایران از بازار گاز اروپا جا ماند http://www.otaghnews.com/news/423885/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Wed, 06 Mar 19 09:45:59 +0330 ایران از بازار گاز اروپا جا ماند
روسیه در حالی تکمیل خط لوله گاز نورد استریم ۲ را پیش از پایان سال ۲۰۱۹ اعلام کرده که با توجه به عملکرد وزارت نفت، ورود ایران به بازارهای صادراتی گاز به این زودی‌ها به سرانجام نخواهد رسید.

]]>
تَکرار اشتباه ۲۰ساله ژنرال نفتی http://www.otaghnews.com/news/423137/%D8%AA%D9%8E%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Sat, 16 Feb 19 21:34:02 +0330 تَکرار اشتباه ۲۰ساله ژنرال نفتی
وزیر نفت در تازه ترین اظهارنظر خود راهبرد صادرات فرآورده‌های نفتی بجای نفت خام راغیرعملیاتی دانست؛ اما آمار و ارقام حقیقتی خلاف گفته های وزیر را روایت می‌کند.

]]>
دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی نصب شد http://www.otaghnews.com/news/423100/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%A2%D9%A2-%D8%AA%D8%A7-%D9%A2%D9%A4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Sat, 16 Feb 19 10:07:02 +0330 دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی نصب شد
دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی پس از بارگیری و انتقال به دریا، عصر روز پنجشنبه (٢٥ بهمن‌ماه) در موقعیت خود در خلیج فارس نصب شد.

]]>
استقرار گروه نفت سازمان بازرسی در وزارت نفت http://www.otaghnews.com/news/422878/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA Sun, 10 Feb 19 21:06:40 +0330 استقرار گروه نفت سازمان بازرسی در وزارت نفت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گروه نفت سازمان بازرسی همه امور مربوط به قراردادهای نفتی را رصد می‌کند.

]]>
ذخایر نفت ایران به بیش از ۱۶۰ میلیارد بشکه رسیده است http://www.otaghnews.com/news/422720/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 07 Feb 19 09:49:04 +0330 ذخایر نفت ایران به بیش از ۱۶۰ میلیارد بشکه رسیده است
وزیر نفت با اشاره به افزایش ذخایر نفتی کشور از ۸۸ میلیارد بشکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به ۱۶۰ میلیارد بشکه در ۴۰سال گذشته، گفت: صنعت گاز کشور نیز بعد از انقلاب اسلامی تازه متولد شد.

]]>
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ منتفی شد http://www.otaghnews.com/news/422614/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Mon, 04 Feb 19 20:44:02 +0330 سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ منتفی شد
وزیر نفت گفت: در دولت بحث‌هایی درباره سهمیه بندی یا افزایش قیمت بنزین مطرح شده اما تا کنون تصمیمی در این حوزه گرفته نشده است.

]]>
احیای رانت به بهانه تحریم http://www.otaghnews.com/news/422433/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85 Fri, 01 Feb 19 18:32:02 +0330 احیای رانت به بهانه تحریم
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درحالی خواهان خروج قیر از بورس کالا است که تحقق آن، زمینه دلالی و سودجویی را تشدید می‌کند.

]]>
وعده‌های تریبونی ژنرال http://www.otaghnews.com/news/422340/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84 Wed, 30 Jan 19 15:24:02 +0330 وعده‌های تریبونی ژنرال
عملکرد وزارت نفت در حوزه توسعه تجارت گازی از عدم پیگیری لازم و کافی برای تقویت این بخش حکایت دارد، نکته ای که ۷۲ نفر از بهارستانی ها در نامه ای خطاب به سران قوا نیز بر آن تاکید ویژه داشتند.

]]>
فروش نفت در اتاق تاریک به بورس لطمه می‌زند http://www.otaghnews.com/news/422170/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF Sun, 27 Jan 19 10:13:01 +0330 فروش نفت در اتاق تاریک به بورس لطمه می‌زند
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: امکان ورود شرکت ها به گفتگو با شرکت ملی و خرید آسانتر و حتی با قیمت پایین تر نفت موجب می‌شود خریداران وارد سازوکار بورس نشوند.

]]>
واکاوی ساختار حکمرانی انرژی در ایران http://www.otaghnews.com/news/422071/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 25 Jan 19 16:57:02 +0330 واکاوی ساختار حکمرانی انرژی در ایران
با توجه به اینکه نهادهای مختلفی متولی انرژی در کشور هستند، تشکیل وزارت انرژی یا تقویت شورای عالی انرژی می‌تواند به ساماندهی و برنامه‌ریزی برای این حوزه، کمک بیشتری کند.

]]>
اسامی برخی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده است http://www.otaghnews.com/news/421791/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 19 Jan 19 19:27:02 +0330 اسامی برخی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده است
یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه اسامی برخی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده است، گفت: متاسفانه برخی شرکت‌ها نیز علیرغم داشتن سهم بالا از بودجه، فاقد اساسنامه مصوب هستند.

]]>
وزارت نفت به معافیت‌های آمریکا بسنده کرده است http://www.otaghnews.com/news/421642/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 16 Jan 19 17:14:56 +0330 وزارت نفت به معافیت‌های آمریکا بسنده کرده است
مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای فروش نفت به معافیت‌های آمریکا بسنده کرده‌اند، گفت: در این صورت درآمدهای پیش بینی شده در بودجه محقق نمی شود.

]]>
ایران درباره حجم و مقاصد صادراتی نفت خود مذاکره نمی کند http://www.otaghnews.com/news/421435/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 11 Jan 19 21:13:02 +0330 ایران درباره حجم و مقاصد صادراتی نفت خود مذاکره نمی کند
وزیر نفت در دیدار با همتای عراقی خود با تأکید بر غیر قانونی بودن تحریم های آمریکا علیه ایران، گفت: تهران از این تحریم ها تبعیت نمی کند.

]]>
سایه تعلل بر بازار گاز عمان http://www.otaghnews.com/news/421404/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86 Fri, 11 Jan 19 10:13:03 +0330 سایه تعلل بر بازار گاز عمان
با وجود سفرهای مکرر وزیران نفت ایران و عمان، همچنان قرارداد صادرات گاز به عمان روی کاغذ باقی مانده و وعده های وزیر برای آغاز آن به بهانه عدم توافق بر سر مدل همکاری عملی نشده است.

]]>
تنفس خوراک برای جلوگیری از خام فروشی گازمایع http://www.otaghnews.com/news/420985/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9 Tue, 01 Jan 19 21:21:01 +0330 تنفس خوراک برای جلوگیری از خام فروشی گازمایع
یک کارشناس پتروشیمی گفت: برای اجتناب از خام فروشی گاز مایع ضروری است وزارت نفت باارائه تخفیف یا تنفس خوراک، از تولیدمستقیم پروپیلن ازپروپان(PDH) حمایت کند.

]]>
تخصیص اعتبار ۱۱۰ میلیاردی برای راه آهن شیراز-بوشهر http://www.otaghnews.com/news/420882/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1 Sun, 30 Dec 18 21:12:05 +0330 تخصیص اعتبار ۱۱۰ میلیاردی برای راه آهن شیراز-بوشهر
سرپرست معاونت ساخت راه آهن شرکت ساخت از اختصاص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار جدید نقدی و ۲۳ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به احداث راه آهن شیراز ـ بوشهر خبر داد.

]]>
لزوم تشویق شرکت‌های خارجی به خرید نفت از بورس ایران http://www.otaghnews.com/news/420856/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 30 Dec 18 11:52:04 +0330 لزوم تشویق شرکت‌های خارجی به خرید نفت از بورس ایران
یک کارشناس انرژی گفت: برای تشویق شرکت‌های خارجی به خرید نفت ایران از بورس انرژی، باید در زمینه دیپلماسی اقتصادی بین وزارت خارجه، بورس، وزارت اقتصاد، وزارت نفت همگرایی ایجاد شود.

]]>
بازار بکر گاز پاکستان در دست رقبا http://www.otaghnews.com/news/420661/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7 Wed, 26 Dec 18 09:13:20 +0330 بازار بکر گاز پاکستان در دست رقبا
در حالی که کشورهای روسیه،قطروآمریکادر حال افزایش صادرات گاز خود به پاکستان هستند، تکلیف قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان همچنان مشخص نیست و وزارت نفت طی ۵ سال گذشته فقط مذاکره کرده است.

]]>
افت صادرات نفت در سایه انفعال متولی http://www.otaghnews.com/news/420634/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C Tue, 25 Dec 18 14:24:04 +0330 افت صادرات نفت در سایه انفعال متولی
علیرغم وجود الزامات قانونی لازم برای عرضه نفت در بورس و تصمیم مجدد شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اجرای این راهکار ضدتحریمی، وزارت نفت هنوز اقدام جدی در این زمینه انجام نداده است.

]]>
خطر بزرگ بیخ گوش صادرات گاز http://www.otaghnews.com/news/420304/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2 Tue, 18 Dec 18 09:56:05 +0330 خطر بزرگ بیخ گوش صادرات گاز
نگاهی به بازارهای صادرات گار منطقه نشان می‌دهد در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، بازارهای منطقه از دسترس ایران خارج خواهد شد.

]]>
تعلل در عرضه نفت در بورس http://www.otaghnews.com/news/420218/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Sun, 16 Dec 18 11:39:06 +0330 تعلل در عرضه نفت در بورس
یک کارشناس انرژی گفت: عرضه نفت خام در بورس انرژی ، علیرغم آنکه یکی از راهکارهای مقابله با تحریم نفتی کشور است، از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت با جدیت پیگیری نمی شود.

]]>
راه اندازی سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی؛ اول دی http://www.otaghnews.com/news/420176/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C Sat, 15 Dec 18 10:06:06 +0330 راه اندازی سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی؛ اول دی
مدیرکل ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی آماده بهره برداری است، گفت: این سامانه به تائید نهایی ستاد مبارزه با قاچاق رسید.

]]>
ایران به هیچ توافقی برای کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شود http://www.otaghnews.com/news/419802/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 06 Dec 18 20:10:59 +0330 ایران به هیچ توافقی برای کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شود
وزیر نفت پیش از آغاز به‎کار رسمی نشست ۱۷۵ اوپک، بار دیگر تاکید کرد که ایران به هیچ توافقی مبنی بر کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شود.

]]>
اقدام‌های مداخله‎جویانه برخی کشورها در تصمیمات اوپک بررسی شد http://www.otaghnews.com/news/419782/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87%E2%80%8E%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Thu, 06 Dec 18 14:26:03 +0330 اقدام‌های مداخله‎جویانه برخی کشورها در تصمیمات اوپک بررسی شد
موضوع افزایش اقدام‌های مداخله‎جویانه برخی کشورها در تصمیمات اوپک، در دیدار وزیر نفت ایران و وزیر انرژی قطر مورد بررسی قرار گرفت.

]]>
ایران باید از هر تصمیمی درباره سطح تولید اوپک مستثنا باشد http://www.otaghnews.com/news/419764/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Thu, 06 Dec 18 09:00:04 +0330 ایران باید از هر تصمیمی درباره سطح تولید اوپک مستثنا باشد
وزیر نفت گفت: ایران در این مقطع و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد، در هیچ توافقی در خصوص تولید نفت اوپک شرکت نمی‌کند و باید از هر تصمیمی در خصوص سطح تولید مستثنا باشد.

]]>
اوپک از واشنگتن دستور نمی‌گیرد http://www.otaghnews.com/news/419763/%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Thu, 06 Dec 18 08:56:39 +0330 اوپک از واشنگتن دستور نمی‌گیرد
وزیر نفت در آستانه نشست ۱۷۵ اوپک در وین با تاکید بر این که اوپک بخشی از وزارت انرژی آمریکا نیست،‌ گفت: ملاقات آقای هوک در وین با برخی اعضای اوپک غیرحرفه‌ای، ناشیانه و مداخله‌جویانه است.

]]>
فساد را نگویید، فریاد بزنید http://www.otaghnews.com/news/419668/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF Mon, 03 Dec 18 20:27:02 +0330 فساد را نگویید، فریاد بزنید
وزیر نفت گفت: نمی‎گویم اگر از فسادی خبردار شدید به من بگویید؛ می‎گویم آن را فریاد بزنید؛ باید با فاسد برخورد کرد.

]]>
پاکستان خواهان تکمیل خط لوله صلح است http://www.otaghnews.com/news/419566/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 01 Dec 18 20:17:02 +0330 پاکستان خواهان تکمیل خط لوله صلح است
وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان گفت: دولت جدید این کشور خواهان تکمیل خط لوله صادرات گاز از ایران موسوم به خط لوله آی‌پی است.

]]>
جایگزینی رسمی یک شرکت چینی با توتال در فاز ۱۱ پارس چنوبی http://www.otaghnews.com/news/419280/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C Sun, 25 Nov 18 18:09:02 +0330 جایگزینی رسمی یک شرکت چینی با توتال در فاز ۱۱ پارس چنوبی
وزیر نفت از جایگزینی رسمی شرکت CNPC چین به جای توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد.

]]>
توتال به سهامداران خود متعهد است http://www.otaghnews.com/news/419245/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 24 Nov 18 19:12:03 +0330 توتال به سهامداران خود متعهد است
معاون امور بین الملل وزیر نفت گفت: توتال هم به سهام داران خود که عمدتا آمریکایی هستند متعهد است هم به دولت خود.

]]>
موافقتنامه پاریس؛وزنه‌ای برپای صنعت نفت http://www.otaghnews.com/news/418990/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%9B%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA Mon, 19 Nov 18 09:03:02 +0330 موافقتنامه پاریس؛وزنه‌ای برپای صنعت نفت
موافقتنامه پاریس که وزارت امور خارجه ، وزارت نفت و سازمان محیط زیست به دنبال تصویب آن هستند،به گفته کارشناسان می تواند مانع توسعه صنعت نفت شده و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.

]]>
نامه ظریف وزنگنه به رییس‌جمهور http://www.otaghnews.com/news/418936/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1 Sat, 17 Nov 18 19:33:03 +0330 نامه ظریف وزنگنه به رییس‌جمهور
وزرای امور خارجه و نفت در دو نامه جداگانه به رییس جمهوری، خواستار تسریع در روند تصویب الحاق ایران به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و تصویب آن پیش از اجلاس آذرماه این کنوانسیون شدند.

]]>
عربستان و روسیه ثبات عرضه نفت در بازار را به هم ریختند http://www.otaghnews.com/news/418503/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF Thu, 08 Nov 18 09:30:05 +0330 عربستان و روسیه ثبات عرضه نفت در بازار را به هم ریختند
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: عربستان و روسیه باید روزانه یک میلیون بشکه از عرضه نفت خام خود در بازارهای جهانی بکاهند.

]]>
عمده قاچاق سوخت قبل ازجایگاه است http://www.otaghnews.com/news/418398/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 05 Nov 18 20:37:04 +0330 عمده قاچاق سوخت قبل ازجایگاه است
یک کارشناس حوزه سوخت گفت: نتیجه کشف و ضبط قاچاق تانکری سوخت نشان می دهد که عمده قاچاق سوخت پیش از رسیدن به جایگاه عرضه انجام می‌شود.

]]>