اتاق خبر-اصلی http://www.otaghnews.com/category/1/ info@rsm.co.ir Wed, 22 Feb 17 04:29:02 +0330fa تکلیف سازمان خصوصی برای پرداخت سود سهام عدالت http://www.otaghnews.com/news/388866/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA Tue, 21 Feb 17 21:56:02 +0330 تکلیف سازمان خصوصی برای پرداخت سود سهام عدالت
معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت با هدف بهره مندی مردم از این سهام خبرداد.

]]>
امضای قرارداد فروش نفت به روس ها تا ۱۵ اسفند http://www.otaghnews.com/news/388865/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Tue, 21 Feb 17 21:40:02 +0330 امضای قرارداد فروش نفت به روس ها تا ۱۵ اسفند
وزیر نفت با اشاره به توافق با روسیه برای امضای قرارداد فروش نفت تا ۱۵ اسفند از ادامه مذاکرات و عدم توافق با هندی ها برای توسعه فرزاد ب خبر داد و گفت: مذاکرات سوآپ نفت کرکوک عراق آغاز شده است

]]>
همه جریان‌های اسلامی و ملی، موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند http://www.otaghnews.com/news/388864/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF Tue, 21 Feb 17 20:06:01 +0330 همه جریان‌های اسلامی و ملی، موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، هدف فتنه‌ها و جنگهای داخلیِ تحمیلی در منطقه را کمرنگ‌شدن حمایت از آرمان مقدس آزادی قدس خواندند .

]]>
تعیین سهم سه درصدی مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و کمتر توسعه یافته از صادرات نفت http://www.otaghnews.com/news/388863/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA Tue, 21 Feb 17 19:50:02 +0330 تعیین سهم سه درصدی مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و کمتر توسعه یافته از صادرات نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم مناطق نفت خیر، گازخیز و کمتر توسعه یافته از کل صادرات نفت و میعانات گازی را سه درصد تعیین کردند.

]]>
سالیانه یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به بخش ریلی اختصاص می یابد http://www.otaghnews.com/news/388862/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Tue, 21 Feb 17 19:34:03 +0330 سالیانه یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به بخش ریلی اختصاص می یابد
معاون برنامه ‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اختصاص یک درصد از درآمدهای نفتی به توسعه شبکه ریلی، سالیانه نزدیک به یک میلیارد دلار در این بخش هزینه می شود.

]]>
سقف منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تعیین شد http://www.otaghnews.com/news/388861/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 21 Feb 17 19:18:02 +0330 سقف منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سقف منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را یک میلیون و 1904 میلیارد ریال تعیین کردند.

]]>
توسعه میادین نفتی و آبی موجب نابودی ۸۰۰ منطقه تاریخی خوزستان شد http://www.otaghnews.com/news/388860/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 21 Feb 17 19:02:02 +0330 توسعه میادین نفتی و آبی موجب نابودی ۸۰۰ منطقه تاریخی خوزستان شد
معاون میراث فرهنگی کشور گفت: توسعه میادین نفتی، آب و مزارع نیشکر درگذشته در خوزستان حدود ۸۰۰ منطقه تاریخی را از بین برده که هر کدام می توانستند یک چغازنبیل و یا یک جندی شاپور شوند.

]]>
هدف دولت محدود کردن واردات برای حمایت از کشاورزان است http://www.otaghnews.com/news/388859/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 21 Feb 17 18:46:03 +0330 هدف دولت محدود کردن واردات برای حمایت از کشاورزان است
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در صورتی که واردات برای حمایت از بخش کشاورزی محدود شود، قیمت به نفع کشاورزان در بازار داخلی گران می‌شود که هدف ما نیز همین است.

]]>
انتشار ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه تا هفته آینده http://www.otaghnews.com/news/388858/-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DB%B8%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 21 Feb 17 18:30:02 +0330  انتشار ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه تا هفته آینده
رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید تا پایان هفته آینده ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه یکساله منتشر می‌شود که این اسناد همچون چکی است که برای بستانکاران آماده تحویل شده است.

]]>
کلیات لایحه بودجه ۹۶ تصویب شد http://www.otaghnews.com/news/388857/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B6-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Tue, 21 Feb 17 17:44:02 +0330 کلیات لایحه بودجه ۹۶ تصویب شد
کلیات لایحه بودجه ۹۶ در مجلس تصویب شد.

]]>
دولت از تغییرات بودجه در مجلس استقبال می‌کند http://www.otaghnews.com/news/388856/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 21 Feb 17 17:28:02 +0330 دولت از تغییرات بودجه در مجلس استقبال می‌کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه در طول فعالیت دولت یازدهم نه تنها انبساطی نبود بلکه اندکی انقباضی بوده است.

]]>
جهانگیری:آمادگی تهران برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا http://www.otaghnews.com/news/388855/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%3A%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7 Tue, 21 Feb 17 17:12:02 +0330 جهانگیری:آمادگی تهران برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به روابط خوب ایران و روسیه بویژه دستاوردهای مناسب دو کشور در حل بحران سوریه گفت: باید تلاش کنیم سطح مناسبات اقتصادی فیمابین را همانند روابط مناسب سیاسی ارتقا دهیم.

]]>
به دنبال استقرار نظام ثبتی مبنا هستیم http://www.otaghnews.com/news/388854/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 21 Feb 17 16:57:02 +0330 به دنبال استقرار نظام ثبتی مبنا هستیم
رئیس مرکز آمار ایران از پیگیری برای استقرار نظام آماری ثبتی مبنا خبر داد و گفت: شیر قطع و وصل اعتبارات آماری باید در دست این مرکز باشد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با این روند موافق است.

]]>
بانک کشاورزی بخشودگی سود جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان را اجرایی می‌کند http://www.otaghnews.com/news/388853/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 21 Feb 17 16:41:02 +0330 بانک کشاورزی بخشودگی سود جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان را اجرایی می‌کند
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که بانک کشاورزی رسما اعلام کرده قانون بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان را اجرایی می‌کند.

]]>
دولت به کم‌درآمدها کمک هزینه اجاره می‌دهد http://www.otaghnews.com/news/388851/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 21 Feb 17 16:25:03 +0330 دولت به کم‌درآمدها کمک هزینه اجاره می‌دهد
کمک‌ هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد ماهانه به ترتیب تا دو میلیون ریال برای شهرهای زیر (۵۰۰) هزار نفر و تا چهار میلیون ریال (با افزایش سالانه ۱۰ درصد) برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر تعیین شد.

]]>
مصوبات جدید دولت برای حل بحران خوزستان http://www.otaghnews.com/news/388850/-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 21 Feb 17 16:10:02 +0330  مصوبات جدید دولت برای حل بحران خوزستان
دولت تصویب کرد تا مبلغ سیصد میلیارد ریال به منظور اجرای برنامه کوتاه مدت تثبیت کانون‌های بحرانی گرد و غبار با منشأ داخلی استان خوزستان در سطح سی هزار هکتار، در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد.

]]>
۲۸ شرکت ایرانی مجوز صادرات لبنیات به روسیه را دریافت کردند http://www.otaghnews.com/news/388849/-%DB%B2%DB%B8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Tue, 21 Feb 17 15:54:03 +0330  ۲۸ شرکت ایرانی مجوز صادرات لبنیات به روسیه را دریافت کردند
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تاکنون ۲۸ شرکت ایرانی برای صادرات محصولات لبنی به روسیه تائیدیه و گواهی بهداشتی دریافت کردند.

]]>
سکه طرح جدید ۳۷۰۰ تومان ارزان شد http://www.otaghnews.com/news/388848/-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 21 Feb 17 15:38:03 +0330  سکه طرح جدید ۳۷۰۰ تومان ارزان شد
در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۷۰۰ تومان کاهش، به یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۰۰ تومان و دلار به ۳۷۸۷ تومان رسید.

]]>
صدور ۸۰۰ کد سهامداری خارجی در بازار سرمایه http://www.otaghnews.com/news/388847/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 Tue, 21 Feb 17 15:25:23 +0330 صدور ۸۰۰ کد سهامداری خارجی در بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: با صدور ۱۲ کد جدید در بهمن ماه امسال، تعداد کدهای سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران از مرز ۸۰۰ کد فراتر رفت.

]]>
جبهه مقاومت با توطئه جدید دوست‌نمایان مواجه است http://www.otaghnews.com/news/388845/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 21 Feb 17 14:35:02 +0330 جبهه مقاومت با توطئه جدید دوست‌نمایان مواجه است
رهبر معظم انقلاب بیان داشتند: مقاومت، این روزها با توطئه‌ ای دست به گریبان است و آن تلاش دوست‌نمایانی است که میکوشند مقاومت و انتفاضه‌ی مردم فلسطین را از مسیر خود منحرف سازند.

]]>
اعلام رقم هزینه اقلام خوراکی کارگران در جلسه آینده http://www.otaghnews.com/news/388844/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 21 Feb 17 14:19:02 +0330 اعلام رقم هزینه اقلام خوراکی کارگران در جلسه آینده
در آخرین جلسه کارگروه تخصصی مزد مراجع آماری مورد وثوق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین رقم سبد معیشت کارگران مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد تا جدول مربوط به اقلام خوراکی‌ها استخراج و پس از تکمیل در جلسه آینده ارائه شود.

]]>
عقب‌نشینی طلا در بازار جهانی http://www.otaghnews.com/news/388843/%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 21 Feb 17 14:03:02 +0330 عقب‌نشینی طلا در بازار جهانی
طلای جهانی روز سه شنبه در پی رشد ارزش دلار که تقاضای سرمایه گذاری برای این فلز ارزشمند را محدود کرد، کاهش یافت.

]]>
افزایش ۷۰ درصدی تجارت ایران و روسیه http://www.otaghnews.com/news/388842/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 Tue, 21 Feb 17 13:47:02 +0330 افزایش ۷۰ درصدی تجارت ایران و روسیه
به گفته وزیر انرژی روسیه، گردش تجاری میان روسیه و ایران بر مبنای سال به سال ۷۰ درصد در سال ۲۰۱۶ رشد کرد و به ۲.۲ میلیارد دلار رسید.

]]>
حمایت ارمنستان از ایجاد منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اوراسیا و ایران http://www.otaghnews.com/news/388841/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 21 Feb 17 13:31:03 +0330 حمایت ارمنستان از ایجاد منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اوراسیا و ایران
وزیر خارجه ارمنستان در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: ایروان از ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران حمایت می کند.

]]>
سوءاستفاده‌هایی که برخی مالکان از سرقفلی‌داران می‌کنند... http://www.otaghnews.com/news/388840/-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%81%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF... Tue, 21 Feb 17 13:16:01 +0330  سوءاستفاده‌هایی که برخی مالکان از سرقفلی‌داران می‌کنند...
رییس اتحادیه موسسات توریستی و خودروی کرایه به سوءاستفاده هایی که برخی مالکان از صاحبان سرقفلی می‌کنند، اشاره کرد و گفت: قانون سرقفلی نیاز به اصلاح دارد و موارد زیادی بوده است که این قانون برای مغازه‌دار مشکل ایجاد کرده است.

]]>
واردات سیگار ۷۳ درصد کم شد http://www.otaghnews.com/news/388839/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 21 Feb 17 13:00:02 +0330 واردات سیگار ۷۳ درصد کم شد
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور واردات ۱۱ ماهه سیگار در سال جاری را ۳.۸ میلیارد نخ اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با واردات مدت مشابه سال قبل ۱۴.۳ میلیارد نخ (۷۳ درصد) کاهش یافته است.

]]>
سراتو چگونه در بورس کشف قیمت می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/388838/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 21 Feb 17 12:44:03 +0330 سراتو چگونه در بورس کشف قیمت می‌شود؟
چند روز پیش مدیرعامل سایپا از عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا خبر داد در همین راستا به تازگی امیدنامه پذیرش سراتو در بورس کالای ایران منتشر شده است.

]]>
رشد قیمت دلار و پوند بانکی و افت ارزش یورو http://www.otaghnews.com/news/388837/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88 Tue, 21 Feb 17 12:29:02 +0330 رشد قیمت دلار و پوند بانکی و افت ارزش یورو
بانک مرکزی امروز (سه شنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش دلار آمریکا و پوند انگلیس به همراه 11 ارز دیگر نسبت به دیروز افزایش و 21 ارز همچون یورو کاهش داشتند و پنج ارز نیز ثابت ماند.

]]>
تولید نیمه‌صنعتی واکسن کشته نیوکاسل مخصوص جوجه‌های گوشتی http://www.otaghnews.com/news/388836/-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C Tue, 21 Feb 17 11:11:02 +0330  تولید نیمه‌صنعتی واکسن کشته نیوکاسل مخصوص جوجه‌های گوشتی
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی شعبه شمال غرب کشور(مرند) از تولید نیمه‌صنعتی واکسن نیوکاسل مخصوص جوجه‌های گوشتی (برویلر) در این شعبه خبر داد.

]]>
تهران فقیرترین استان در منابع آب تجدیدپذیر http://www.otaghnews.com/news/388835/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1 Tue, 21 Feb 17 10:56:02 +0330 تهران فقیرترین استان در منابع آب تجدیدپذیر
سرانه منابع آب تجدیدپذیر در تهران برای هر فرد به ۲۱۵ مترمکعب در سال رسیده که با توجه به وسعت کم تهران و تمرکز جمعیت زیاد آن، این منطقه رتبه‌های نخست فقر منابع آب تجدیدپذیر را در کشور به خود اختصاص داده است.

]]>
قدرت خرید پایین مردم عامل سوء‌استفاده خودروسازان در تداوم تولید خودروهای بی‌کیفیت http://www.otaghnews.com/news/388834/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A1%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA Tue, 21 Feb 17 10:41:01 +0330 قدرت خرید پایین مردم عامل سوء‌استفاده خودروسازان در تداوم تولید خودروهای بی‌کیفیت
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد که قدرت خرید پایین مشتریان خودروهای ایرانی عامل مهم و تعیین کننده‌ای در تداوم تولید خودروهای پرمصرف، آلاینده و بی‌کیفیت است.

]]>
وقتی اهداف، آرزو می‌شوند! http://www.otaghnews.com/news/388833/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%21 Tue, 21 Feb 17 10:25:02 +0330 وقتی اهداف، آرزو می‌شوند!
در حالی که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته، باید در سال ۱۴۰۴ یک میلیون دستگاه از خودروهای تولید داخل صادر شود، عملکرد فعلی خودروسازان و ادامه تولید محصولاتی همچون پراید و پژو ۴۰۵ تحقق این هدف را با اما و اگرهایی مواجه کرده است.

]]>
جدیدترین آمار رومینگ بین‌الملل اپراتورهای موبایل http://www.otaghnews.com/news/388832/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84 Tue, 21 Feb 17 10:09:02 +0330 جدیدترین آمار رومینگ بین‌الملل اپراتورهای موبایل
وزارت ارتباطات تازه‌ترین آمار رومینگ اپراتورهای تلفن همراه با کشورها و اپراتورهای خارجی را اعلام کرده است.

]]>
عرصه برای زمین‌خواران تنگ می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/388831/%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 21 Feb 17 09:54:02 +0330 عرصه برای زمین‌خواران تنگ می‌شود؟
تصرف زمین‌های ملی و دولتی توسط افراد سودجو می‌تواند با تدوین طرح جامع حفاظت از اراضی و اقدامات حفاظتی که قرار است از ابتدای سال آینده ۳۹۳ شهرستان و ۶۵۳ شهر را تحت پوشش قرار دهد به حداقل برسد.

]]>
جولان پروژه‌ها در مغز برنامه‌ریزی اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/388830/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Tue, 21 Feb 17 09:38:02 +0330 جولان پروژه‌ها در مغز برنامه‌ریزی اقتصادی
مغز برنامه‌ریزی اقتصادی ایران با تمام فرازونشیب‌ها، ترکیب و تجزیه‌هایی که داشته اکنون یکی از مهم‌ترین دستگاه‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود.

]]>
گفتگوی نفتی ایران باکویت و عربستان http://www.otaghnews.com/news/388829/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 21 Feb 17 09:22:03 +0330 گفتگوی نفتی ایران باکویت و عربستان
یک مقام مسئول با تشریح برنامه‌های اولویت دار توسعه میادین نفتی در خلیج فارس، از آغاز گفتگوهای وزارت امور خارجه با کویت و عربستان برای توسعه میدان مشترک آرش خبر داد.

]]>
اقلام سبد معیشت کارگران نهایی شد http://www.otaghnews.com/news/388828/%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Tue, 21 Feb 17 09:06:02 +0330 اقلام سبد معیشت کارگران نهایی شد
عضو ستاد مزد۹۶، از توافق گروه‌های کارگری،کارفرمایی ودولت بر سر اقلام موجود در سبد معیشت کارگران خبردادو گفت:هفته آینده هزینه این سبد نیز با توافق طرفین مشخص می‌شود تا مبنای مزد۹۶ قرار گیرد.

]]>
نرخ‌ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/388827/%D9%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 21 Feb 17 08:50:03 +0330 نرخ‌ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شد
یک منبع آگاه از اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بعد از ۵ ماه تاخیر خبر داد؛برخلاف انتظار گندمکاران ، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را طبق مصوبه سه ماه پیش، ۱۳۰۰ تومان تعیین کرد.

]]>
خودروسازان در جمع موسسات مالی غیرمجاز http://www.otaghnews.com/news/388826/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2 Tue, 21 Feb 17 08:35:02 +0330 خودروسازان در جمع موسسات مالی غیرمجاز
بانکهای بنگاهدار و خودروسازان بانکدار؛ حال بانک مرکزی علاوه بر آنکه باید حواسش به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و رقابت منفی بانکها در سود باشد، می باید برای «شبه بانکداران» هم تدبیر کند.

]]>
روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت جهان شد http://www.otaghnews.com/news/388825/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Mon, 20 Feb 17 22:24:01 +0330 روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت جهان شد
روسیه در ماه دسامبر که اوپک و تولیدکنندگان دیگر در آستانه آغاز رسمی اجرای توافق کاهش تولید، شروع به محدودکردن عرضه خود کرده‌اند، توانست با سبقت از عربستان، بزرگترین تولیدکننده نفت جهان شود.

]]>
جزئیات عملکرد امروز صرافی ها http://www.otaghnews.com/news/388824/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Mon, 20 Feb 17 22:08:03 +0330 جزئیات عملکرد امروز صرافی ها
بر اساس اعلام بانک مرکزی، صرافی های منتخب اسکناس دلار را در امروز (دوشنبه) به قیمت ۳۷۷۵ تومان فروختند.

]]>
امکانات رفاهی کارگران در شهرک‌های صنعتی توسعه می‌یابد http://www.otaghnews.com/news/388823/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Mon, 20 Feb 17 21:52:01 +0330 امکانات رفاهی کارگران در شهرک‌های صنعتی توسعه می‌یابد
وزارت صنعت با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای توسعه امکانات و خدمات رفاهی کارگران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تفاهم‌نامه امضا کردند.

]]>
روایت گمرک از میلیاردرهای زاغه نشین http://www.otaghnews.com/news/388822/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86 Mon, 20 Feb 17 21:37:01 +0330 روایت گمرک از میلیاردرهای زاغه نشین
گمرک ایران گزارش جدیدی در مورد میلیاردرهای زاغه‌نشین منتشر کرده که شناسایی آنها به کمک پنجره واحد گمرکی صورت گرفته است.

]]>
ایران در صنایع معدنی شریک خوبی برای فنلاند خواهد بود http://www.otaghnews.com/news/388821/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 20 Feb 17 21:21:02 +0330 ایران در صنایع معدنی شریک خوبی برای فنلاند خواهد بود
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موانع بانکی میان ایران و فنلاند باید برطرف شود، گفت: می توانیم در صنایع معدنی، شریک خوبی برای فنلاندی ها باشیم.

]]>
مذاکرات ایران-عراق با هدف توسعه میادین مشترک نفت آغاز شد http://www.otaghnews.com/news/388820/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Mon, 20 Feb 17 21:06:01 +0330 مذاکرات ایران-عراق با هدف توسعه میادین مشترک نفت آغاز شد
وزیر نفت امروز با هدف توافق با عراق به منظور توسعه مشترک دو میدان نفتی مرزی، به بغداد سفر کرد.

]]>
وزارت اقتصاد عدم اجرای مطلوب سیاست های اصل 44 را آسیب شناسی کند http://www.otaghnews.com/news/388819/-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 20 Feb 17 20:51:01 +0330  وزارت اقتصاد عدم اجرای مطلوب سیاست های اصل 44 را آسیب شناسی کند
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

]]>
عادلانه شدن نرخ‌گذاری بیمه با اجرای قانون جدید شخص ثالث http://www.otaghnews.com/news/388818/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB Mon, 20 Feb 17 20:35:02 +0330 عادلانه شدن نرخ‌گذاری بیمه با اجرای قانون جدید شخص ثالث
وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت تدبیر و امید در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ قانون جدید بیمه شخص ثالث را اجرایی کرد که با اجرایی شدن آن تخفیف‌های غیرفنی شرکت‌های بیمه که مختص به بیمه‌گذاران بزرگ بود؛ بسیار محدود شده است

]]>
امکان افزایش حجم روابط تجاری ایران و فنلاند تا یک میلیارد دلار در سال http://www.otaghnews.com/news/388817/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Mon, 20 Feb 17 18:01:03 +0330 امکان افزایش حجم روابط تجاری ایران و فنلاند تا یک میلیارد دلار در سال
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ایران و فنلاند می توانند روابط تجاری خود را تا یک میلیارد دلار در سال افزایش دهند.

]]>
سکه طرح جدید ۳ هزار تومان گران شد http://www.otaghnews.com/news/388816/-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Mon, 20 Feb 17 17:46:01 +0330  سکه طرح جدید ۳ هزار تومان گران شد
در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، سکه طرح جدید با سه هزار تومان افزایش قیمت، به یک میلیون و ۱۹۲ هزار تومان رسید؛ همچنین دلار هم به نرخ ۳۷۸۹ تومان معامله می شود.

]]>
چه کسانی مسئول گرانی گوشت قرمز هستند؟ http://www.otaghnews.com/news/388815/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 20 Feb 17 17:30:03 +0330 چه کسانی مسئول گرانی گوشت قرمز هستند؟
با وجود تلاش های دولت در تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور و متعادل سازی قیمت ها، کماکان نرخ این محصول پروتئینی در بازار روند صعودی دارد به طوری که هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم.

]]>