اتاق خبر-اصلی http://www.otaghnews.com/category/1/ info@rsm.co.ir Thu, 23 Sep 21 08:27:57 +0330fa سایه اف‌ای‌تی‌اف و تحریم بر روابط بین‌المللی ایران/عضویت در شانگهای چه منافعی دارد؟ http://www.otaghnews.com/news/450041/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Mon, 20 Sep 21 21:27:33 +0430 سایه اف‌ای‌تی‌اف و تحریم بر روابط بین‌المللی ایران/عضویت در شانگهای چه منافعی دارد؟
برخی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند اعتبار سیاسی عضویت در پیمان شانگهای برای ایران مهم است و می‌تواند منافع سیاسی و اقتصادی خوبی برای کشور ما داشته باشد اما معتقدند در این زمینه نباید بزرگنمایی شود.

]]>
قیمت های نجومی آیفون ۱۳ در بازار ایران http://www.otaghnews.com/news/450040/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 20 Sep 21 21:24:40 +0430 قیمت های نجومی آیفون ۱۳ در بازار ایران
در حالی که هنوز گوشی های جدید اپل به صورت رسمی عرضه نشده‌اند، فروش آیفون ۱۳ در ایران با قیمت‌های نجومی و عجیب و بدون تضمین رجیستری در حال انجام است.

]]>
موانع عضویت ایران در شانگهای در آخرین روزهای دولت روحانی رفع شد http://www.otaghnews.com/news/450039/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF Mon, 20 Sep 21 21:21:23 +0430 موانع عضویت ایران در شانگهای در آخرین روزهای دولت روحانی رفع شد
سید جعفر هاشمی گفت: ایران نزدیک به دو دهه پشت درهای پیمان شانگهای ماند چرا که ابتدا چین و روسیه مخالف بودند ولی بعد تاجیک‌ها مخالف شدند.

]]>
قدکوتاهترین سیاستمدار جهان کیست؟+ تصاویر http://www.otaghnews.com/news/450038/%D9%82%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%2B-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1 Mon, 20 Sep 21 21:14:18 +0430 قدکوتاهترین سیاستمدار جهان کیست؟+ تصاویر
ویژگی‌های ظاهری سیاستمداران جهان همواره مورد توجه رسانه‌‎ها بوده و این بار بلندقدترین و کوتاه قدترین مقام سیاسی بررسی شده است.

]]>
بانک‌ها درخواستی برای توافق بازخرید معکوس ارسال نکردند http://www.otaghnews.com/news/450037/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 20 Sep 21 21:06:10 +0430 بانک‌ها درخواستی برای توافق بازخرید معکوس ارسال نکردند
براساس اعلام بانک مرکزی با توجه به وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی، هیچ یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی درخواستی برای شرکت در عملیات سیاست پولی در قالب توافق بازخرید معکوس ارسال نکردند.

]]>
زمان ثبت نام خبرنگاران و هنرمندان برای مسکن ملی اعلام شد + آدرس سامانه http://www.otaghnews.com/news/450036/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%2B-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 20 Sep 21 21:01:54 +0430 زمان ثبت نام خبرنگاران و هنرمندان برای مسکن ملی اعلام شد + آدرس سامانه
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در نامه ای به سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت: سامانه طرح اقدام ملی مسکن از روز چهارشنبه ۳۱ شهریور به مدت بیست روز برای ثبت نام متقاضیان حوزه فرهنگ و هنر در دسترس خواهد بود.

]]>
اختصاص 650 پرواز برنامه و فوق‌العاده برای اربعین/4 ایرلاین دیگر فردا وارد چرخه می‌شود http://www.otaghnews.com/news/450035/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-650-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%864-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 20 Sep 21 20:53:09 +0430 اختصاص 650 پرواز برنامه و فوق‌العاده برای اربعین/4 ایرلاین دیگر فردا وارد چرخه می‌شود
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه 650 پرواز برنامه‌ای و فوق‌العاده برای اعزام 60 هزار زائر اربعین در نظر گرفته شده است، گفت: روز آینده چهار شرکت هواپیمایی دیگر وارد چرخه پروازها می‌شود.

]]>
کلیات بسته حمایتی از زعفران و کشت قراردادی گندم تصویب شد http://www.otaghnews.com/news/450034/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Mon, 20 Sep 21 20:50:15 +0430 کلیات بسته حمایتی از زعفران و کشت قراردادی گندم تصویب شد
در هفدهمین جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، کلیات بسته سیاست‌های حمایتی از زعفران و کشت قراردادی گندم تصویب شد.

]]>
مالکان خانه‎ های خالی منتظر برگه مالیاتی باشند / اولین برگه تشخیص مالیاتی دی ماه ارسال می شود http://www.otaghnews.com/news/450033/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8E-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF--%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 20 Sep 21 20:44:37 +0430 مالکان خانه‎ های خالی منتظر برگه مالیاتی باشند / اولین برگه تشخیص مالیاتی دی ماه ارسال می شود
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به اینکه تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است، گفت: در دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهیم کرد.

]]>
بازگشت بورس به مدار رشد همزمان با بازدهی منفی ارز و طلا http://www.otaghnews.com/news/450032/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7 Mon, 20 Sep 21 20:35:02 +0430 بازگشت بورس به مدار رشد همزمان با بازدهی منفی ارز و طلا
در حالی که بعد از چندین روز اصلاح در بازار سرمایه، شاخص کل بورس بار دیگر بازدهی مثبتی داشت اما روند کاهشی نرخ ارز، سکه، طلا و حتی خودرو ادامه یافت.

]]>
رکورد سریع‌ترین ماشین برقی جهان شکسته شد http://www.otaghnews.com/news/450031/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Mon, 20 Sep 21 20:30:32 +0430 رکورد سریع‌ترین ماشین برقی جهان شکسته شد
یکی از خودروهای شرکت تسلا اخیرا توانسته است رکورد سریع‌ترین خودروی برقی جهان را بشکند.

]]>
نحوه پرداخت قسطی قبض برق برای مشترکان پرمصرف http://www.otaghnews.com/news/450030/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D8%B7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81 Mon, 20 Sep 21 20:28:00 +0430 نحوه پرداخت قسطی قبض برق برای مشترکان پرمصرف
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: مشترکان پرمصرفی که بهای برق مصرفی آنها بالاست، می‌توانند در سه قسط آن را پرداخت کنند.

]]>
اختلاف در آیین‌نامه‌های پرداخت تسهیلات بانکی مشکل‌ساز است http://www.otaghnews.com/news/450029/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 20 Sep 21 19:25:54 +0430 اختلاف در آیین‌نامه‌های پرداخت تسهیلات بانکی مشکل‌ساز است
عضو هیات رییسه اتاق ایران با انتقاد از نبود رویه خاص برای پرداخت تسهیلات بانکی، اختلاف در آیین‌نامه‌های پرداخت تسهیلات را یکی از عوامل مشکل‌ساز برای فعالان اقتصادی عنوان کرد.

]]>
متاسفانه بعضی‌ها این بحث‌ها را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند http://www.otaghnews.com/news/450028/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-FATF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 20 Sep 21 19:18:15 +0430 متاسفانه بعضی‌ها این بحث‌ها را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند
تاریخ گواه آن است که باطل هر چه هم تلاش کرده و در ظاهر قدرت یافته اما در نهایت رفتنی است، اما حق روز به روز بیشتر جلوه می‌کند و امروز شاهد هستیم که جلوه‌های حق نظیر اربعین هر روز بیشتر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرند.

]]>
معاون سیاسی سپاه: غرب گرایان از سیاست آسیاگرایی جمهوری اسلامی با عنوان سیاست شرق گرایی مغایر با شعار‌های انقلاب یاد می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/450027/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%3A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 20 Sep 21 19:13:11 +0430 معاون سیاسی سپاه: غرب گرایان از سیاست آسیاگرایی جمهوری اسلامی با عنوان سیاست شرق گرایی مغایر با شعار‌های انقلاب یاد می‌کنند
رفتار غرب و غرب‌گرایان در ماجرای سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین، نمونه‌ای برجسته از این رفتارهای مغایر با منافع ملی است.

]]>
سپاه از «ربات غواص یونس» رونمایی کرد http://www.otaghnews.com/news/450026/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%C2%BB-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 20 Sep 21 19:07:53 +0430 سپاه از «ربات غواص یونس» رونمایی کرد
آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای راهبردی و رونمایی از تجهیزات حوزه چک و خنثی‌سازی بمب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد.

]]>
آخرین آمار کرونا در ایران، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ / فوت ۳۴۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته http://www.otaghnews.com/news/450025/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DB%B2%DB%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0--%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B3%DB%B4%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Mon, 20 Sep 21 19:03:49 +0430 آخرین آمار کرونا در ایران، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ / فوت ۳۴۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی، ۱۷ هزار و ۳۹۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۵۹۳ نفر از آن‌ها بستری شدند.

]]>
میلگرد استیل چیست و چه کاربردی دارد؟ http://www.otaghnews.com/news/450024/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Mon, 20 Sep 21 19:00:07 +0430 میلگرد استیل چیست و چه کاربردی دارد؟
میلگرد استنلس استیل از بهترین نوع محصولات فولادی به حساب می آید و غالبا در محیط های مرطوب از آن استفاده می شود.

]]>
پست معنادار ظریف در اینستاگرام: این نیز بگذرد http://www.otaghnews.com/news/450023/%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%3A-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF Mon, 20 Sep 21 18:52:01 +0430 پست معنادار ظریف در اینستاگرام: این نیز بگذرد
پست ظریف ساعاتی پس از اظهارات انتقادی ابراهیم رئیسی منتشر شد. او گفته بود «متأسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند.».

]]>
سرلشکر صفوی: آمریکایی ها مجبورند به برجام بازگردند http://www.otaghnews.com/news/450022/%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%3A-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 20 Sep 21 18:44:57 +0430 سرلشکر صفوی: آمریکایی ها مجبورند به برجام بازگردند
سرلشکر صفوی گفت:امریکایی ها مجبور هستند به قدرت بزرگ ایران تن دهند و تسلیم شوند و به برجام بازگشت کنند ،چرا که ایران از شرایط برتر در محیط ملی و منطقه‌ای برخوردار است ،امریکایی ها مجبور هستند همانطور که از افغانستان فرار کردند از سوریه هم فرار کنند.

]]>
جزئیات تسهیلات جدید برای صادرکنندگان ایرانی http://www.otaghnews.com/news/450021/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 20 Sep 21 18:40:49 +0430 جزئیات تسهیلات جدید برای صادرکنندگان ایرانی
رئیس سازمان توسعه تجارت از نهایی شدن ارائه تسهیلاتی جدید به صادرکنندگان ایرانی خبر داد.

]]>
بهره‌برداری از عضویت در سازمان همکاری شانگهای نیازمند تعریف استراتژی است http://www.otaghnews.com/news/450020/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 20 Sep 21 18:30:11 +0430 بهره‌برداری از عضویت در سازمان همکاری شانگهای نیازمند تعریف استراتژی است
رئیس اتاق مشترک ایران و چین داشتن برنامه و استراتژی را برای بهره‌برداری از عضویت کشور در پیمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان همکاری شانگهای ضروری دانست.

]]>
ایران و عمان باید فضایی برای تبادل افکار جدید و خلق ایده‌های بدیع ایجاد کنند http://www.otaghnews.com/news/450019/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 20 Sep 21 18:27:21 +0430 ایران و عمان باید فضایی برای تبادل افکار جدید و خلق ایده‌های بدیع ایجاد کنند
رئیس اتاق ایران در مراسم افتتاح نمایشگاه مجازی ایران و عمان، ایجاد فضایی برای تبادل نظرات و افکار جدید با رویکرد خلق ایده‌های بدیع درزمینه سرمایه‌گذاری میان دو کشور ار ضروری دانست.

]]>
از دیدن خود نهراسیم! http://www.otaghnews.com/news/450018/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85%21 Mon, 20 Sep 21 18:24:30 +0430 از دیدن خود نهراسیم!

]]>
کشف قیمت‌ها در بطن بازار http://www.otaghnews.com/news/450017/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Mon, 20 Sep 21 18:22:26 +0430 کشف قیمت‌ها در بطن بازار

]]>
فریبی در پس هر قاعده http://www.otaghnews.com/news/450016/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87 Mon, 20 Sep 21 18:21:00 +0430 فریبی در پس هر قاعده

]]>
توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم http://www.otaghnews.com/news/450015/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85 Mon, 20 Sep 21 18:19:16 +0430 توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

]]>
هشدار درباره تحمیل شوک‌درمانی به دولت http://www.otaghnews.com/news/450014/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Mon, 20 Sep 21 18:14:27 +0430 هشدار درباره تحمیل شوک‌درمانی به دولت
نشست مجازی رونمایی از کتاب «مالیه روح مشروطه است» اثر میکاییل عظیمی توسط موسسه دین و اقتصاد به فرصتی تبدیل شد تا دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا نسبت به دیکته شدن «شوک‌درمانی» از سوی جریانی ذی‌نفوذ به دولت سیزدهم هشدار دهد.

]]>
حذف ۱۴میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار طی سه ماه http://www.otaghnews.com/news/450012/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%B1%DB%B4%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 19 Sep 21 21:26:59 +0430 حذف ۱۴میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار طی سه ماه
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از حذف ۱۴ میلیون قطعه مرغ تخم گذار در سه ماه اول سال به دلیل ضرر و زیان مرغداران خبر داد.

]]>
سامانه املاک و اسکان مجدد فعال شد http://www.otaghnews.com/news/450011/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF Sun, 19 Sep 21 21:22:56 +0430 سامانه املاک و اسکان مجدد فعال شد
سامانه املاک پس از ۷۰ روز توقف، بار دیگر بارگذاری شد و مالکان و مستأجران می‌توانند اطلاعات ملکی- سکونتی خود را ثبت کنند.

]]>
سرعت اینترنت در ایران چقدر است؟ http://www.otaghnews.com/news/450010/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 19 Sep 21 21:21:10 +0430 سرعت اینترنت در ایران چقدر است؟
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۲.۳۰ مگابیت‌برثانیه و رتبه‌اش ۸۰ جهانی و متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت نیز ۲۱.۳۵ مگابیت‌برثانیه و رتبه‌اش ۱۳۴ جهانی است.

]]>
حمایت ۴۴ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی از گردشگری http://www.otaghnews.com/news/450009/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B4%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C Sun, 19 Sep 21 21:19:10 +0430 حمایت ۴۴ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی از گردشگری
از مجموع ۵۷۱ هزار میلیارد ریال سپرده گذاری ریالی صورت گرفته توسط صندوق توسعه ملی، تا کنون ۴۴ هزار میلیارد ریال به صنعت گردشگری تخصیص یافته است.

]]>
با رفع تحریم‌ها، رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی به تولید کمک کنید http://www.otaghnews.com/news/450006/%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Sun, 19 Sep 21 20:57:19 +0430 با رفع تحریم‌ها، رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی به تولید کمک کنید
غلامحسین شافعی با اشاره به مسائل روز اقتصاد کشور، توصیه کرد: با رفع تحریم‌ها، رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی امکان تولید کارآمد و کاهش هزینه‌های تولید فراهم شود.

]]>
در انتظار سفر هوشمند http://www.otaghnews.com/news/450005/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF Sun, 19 Sep 21 20:52:08 +0430 در انتظار سفر هوشمند

]]>
اهمیت عضویت در شانگهای http://www.otaghnews.com/news/450004/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C Sun, 19 Sep 21 20:50:39 +0430 اهمیت عضویت در شانگهای

]]>
واقع‌بینی در مواجهه با پیمان‌های اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/450003/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sun, 19 Sep 21 20:47:54 +0430 واقع‌بینی در مواجهه با پیمان‌های اقتصادی

]]>
سازمان بورس باید مستقل باقی بماند http://www.otaghnews.com/news/450002/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Sun, 19 Sep 21 20:45:28 +0430 سازمان بورس باید مستقل باقی بماند

]]>
راهکارهای جبران کسری گاز http://www.otaghnews.com/news/450001/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2 Sun, 19 Sep 21 19:04:50 +0430 راهکارهای جبران کسری گاز

]]>
شرایط بورس چه زمانی خطرناک می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/450000/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sun, 19 Sep 21 19:03:20 +0430 شرایط بورس چه زمانی خطرناک می‌شود؟

]]>
سرنوشت مذاکرات بعد از عضویت در شانگهای http://www.otaghnews.com/news/449999/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C Sun, 19 Sep 21 19:02:07 +0430 سرنوشت مذاکرات بعد از عضویت در شانگهای

]]>
در باب اهمیت قانون مدون سایبری http://www.otaghnews.com/news/449998/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C Sun, 19 Sep 21 19:00:30 +0430 در باب اهمیت قانون مدون سایبری

]]>
آیا بحث ادغام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صحت دارد؟ http://www.otaghnews.com/news/449997/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Wed, 15 Sep 21 21:27:57 +0430 آیا بحث ادغام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صحت دارد؟
فارس نوشت: قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: در سه سال اخیر هر از چندگاهی با اغراض و اهداف قابل تأمل موضوع ادغام و یا انحلال شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و در نتیجه تضعیف یکی از کهن ترین و موفق ترین نهادهای نظام اسلامی در برخی تریبون ها...

]]>
عباس زاده مشکینی: سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون اقدام راهبردی عمل کرده است http://www.otaghnews.com/news/449996/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%8C%3A-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 15 Sep 21 21:25:27 +0430 عباس زاده مشکینی: سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون اقدام راهبردی عمل کرده است
ایرنا نوشت: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: تخطی از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها صورت نگرفته است، دقیقا سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون حرکت می‌کند.

]]>
تاکید یک نماینده مجلس بر تعیین هرچه سریع‌تر ترکیب تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای http://www.otaghnews.com/news/449995/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Wed, 15 Sep 21 21:23:30 +0430 تاکید یک نماینده مجلس بر تعیین هرچه سریع‌تر ترکیب تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای
ایلنا نوشت: نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس گفت: از شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه درخواست دارم هر چه سریعتر در مورد ترکیب تیم مذاکره‌کننده و آغاز مذاکرات اقدام کند تا تکلیف برجام مشخص و از فرسایشی شدن مذاکرات جلوگیری شود.

]]>
پیام سید حسن نصرالله در آستانه ورود تانکرهای سوخت ایرانی به لبنان http://www.otaghnews.com/news/449994/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 Wed, 15 Sep 21 21:21:18 +0430 پیام سید حسن نصرالله در آستانه ورود تانکرهای سوخت ایرانی به لبنان
سید حسن نصرالله، دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان در آستانه ورود کشتی‌های حامل سوخت ایران به این کشور گفت: از همگان می‌خواهم تا از هرگونه تجمع مردمی هنگام عبور کاروان تانکرهای حامل سوخت خودداری شود.

]]>
موازی‌کاری یا نبود تعامل http://www.otaghnews.com/news/449991/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84 Wed, 15 Sep 21 21:10:28 +0430 موازی‌کاری یا نبود تعامل

]]>
اقتصاد دیجیتالی و بنگاه‌ها http://www.otaghnews.com/news/449990/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Wed, 15 Sep 21 21:08:06 +0430 اقتصاد دیجیتالی و بنگاه‌ها

]]>
مسیر بازارگردان‌ها هموار شود http://www.otaghnews.com/news/449989/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 15 Sep 21 21:05:36 +0430 مسیر بازارگردان‌ها هموار شود

]]>
ضرورت مهار کسری بودجه مزمن در کوتاه‌مدت http://www.otaghnews.com/news/449988/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%AA Wed, 15 Sep 21 20:53:54 +0430 ضرورت مهار کسری بودجه مزمن در کوتاه‌مدت

]]>
شعار، وعده و دیگر هیچ... http://www.otaghnews.com/news/449987/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86... Wed, 15 Sep 21 20:50:17 +0430 شعار، وعده و دیگر هیچ...

]]>