اتاق خبر-اصلی http://www.otaghnews.com/category/1/ info@rsm.co.ir Tue, 17 Jan 17 08:43:05 +0330fa دستکاری نرخ ارز برای کسب درآمد کذب محض است http://www.otaghnews.com/news/386866/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Jan 17 21:03:05 +0330 دستکاری نرخ ارز برای کسب درآمد کذب محض است
وزیر اموراقتصاد و دارایی می‌گوید، درهفته‌های اخیر شایعاتی مطرح شده مبنی براینکه دولت عامدانه نرخ ارز را بالا می‌برد تاکسب درآمد کند،این در حالیست که این موضوع کذب محض است ودولت به هیچ عنوان حاضر نیست که امنیت اقتصادی کشور را برای کسب درآمد به خطر بیاندازد

]]>
توسعه اقتصادی ایران را بر عهده بخش خصوصی کاردان بسپریم http://www.otaghnews.com/news/386865/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 16 Jan 17 20:47:05 +0330 توسعه اقتصادی ایران را بر عهده بخش خصوصی کاردان بسپریم
محمدرضا نعمت‌زاده می‌گوید تجربه نشان داده است که برای بیش برد امور توسعه کشور بهتر است کار به بخش خصوصی کاردان سپرده شود.

]]>
پیشنهاد دولت، اجرای طرح تنفس جنگل های هیرکانی از ابتدای برنامه ششم توسعه بود http://www.otaghnews.com/news/386864/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 16 Jan 17 20:01:04 +0330 پیشنهاد دولت، اجرای طرح تنفس جنگل های هیرکانی از ابتدای برنامه ششم توسعه بود
قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در بهره برداری صنعتی از جنگل های شمال کشور از سال چهارم برنامه پنجساله ششم توسعه ، گفت: پیشنهاد دولت اجرای طرح تنفس جنگل از ابتدای برنامه ششم بوده است.

]]>
24کشور به توافق نفتی وین پایبند هستند http://www.otaghnews.com/news/386863/24%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Mon, 16 Jan 17 19:46:04 +0330 24کشور به توافق نفتی وین پایبند هستند
دبیرکل سازمان اوپک به رایزنی های به عمل آمده با هدف اجرای توافق نفتی وین اشاره کرد و گفت که تمامی کشورهای صادرکننده نفت به آن پایبند خواهند بود.

]]>
سیاست فروش نفت تغییر نمی کند http://www.otaghnews.com/news/386862/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 16 Jan 17 19:30:05 +0330 سیاست فروش نفت تغییر نمی کند
مدیر جدید امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: در دوران جدید سیاست‌های فروش نفت تغییر نمی کند و روال گذشته ادامه می یابد.

]]>
افزایش ۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ابوظبی http://www.otaghnews.com/news/386861/-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C Mon, 16 Jan 17 19:14:15 +0330 افزایش ۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ابوظبی
حجم سرمایه گذاری خارجی ها در شیخ نشین ابوظبی طی سال گذشته میلادی از مرز ۹۵ میلیارد ۱۴۵ میلیون درهم گذشت.

]]>
رژیم صهیونیستی با چه هواپیمایی در کشورهای عربی و اسلامی دست به ترور می‌زند؟ http://www.otaghnews.com/news/386859/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 16 Jan 17 18:59:05 +0330 رژیم صهیونیستی با چه هواپیمایی در کشورهای عربی و اسلامی دست به ترور می‌زند؟
رژیم صهیونیستی از ماهیت هواپیمای نظامی خود که در جریان اقدامات محرمانه در کشورهای عربی و اسلامی از آن استفاده می‌کند و همچنین از ماهیت این اقدامات پرده برداشت.

]]>
لوکوموتیو اقتصاد ایران چگونه پس از برجام راه افتاد؟ http://www.otaghnews.com/news/386858/-%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%9F Mon, 16 Jan 17 18:43:05 +0330 لوکوموتیو اقتصاد ایران چگونه پس از برجام راه افتاد؟
صنعت نفت یکی از اهداف اصلی تحریم های اقتصادی از ابتدای انقلاب اسلامی بوده که با تحریم های هسته ای سال ۲۰۱۱ تشدید شد، اما این صنعت نه تنها با وجود تحریم ها از پا ننشست بلکه به عنوان خط شکن در ابتدای صف مقابله با تحریم ها قرار گرفت.

]]>
بیش از ۵۰ درصد ثروت دنیا در دست ۸ ابرپولدار http://www.otaghnews.com/news/386857/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%B8-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Mon, 16 Jan 17 18:28:04 +0330 بیش از ۵۰ درصد ثروت دنیا در دست ۸ ابرپولدار
سازمان بشردوستانه اوکسفام با اعلام اینکه بیش از ۵۰ درصد ثروت در دست ۸ نفر است، خواستار اقدام برای محدود کردن شکاف میان فقرا و ثروتمندان شد.

]]>
سیاسی‌کاری در شان بانک مرکزی نیست http://www.otaghnews.com/news/386855/-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Jan 17 17:41:04 +0330 سیاسی‌کاری در شان بانک مرکزی نیست
یک کارشناس پولی و بانکی با انتقاد از اعلام نشدن رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ گفت: دولت باید اجازه دهد استقلال بانک مرکزی حفظ شود و در شان بانک مرکزی نیست که در ارایه آمارهای اقتصادی سیاسی‌کاری کرده و زمانی که آمارها وضعیت خوشایندی ندارند آن‌ها را اعلام نکند.

]]>
اموال هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس توقیف نشده است http://www.otaghnews.com/news/386854/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Jan 17 17:26:04 +0330 اموال هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس توقیف نشده است
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران با تکذیب خبر مسدود شدن حساب باشگاه پرسپولیس گفت: اموال هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس توقیف نشده است ولی اعضای هیات مدیره کنونی و پیشین این باشگاه باید در برابر بدهی مالیاتی پاسخگو باشند.

]]>
ارزش پوند سقوط کرد http://www.otaghnews.com/news/386852/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 16 Jan 17 17:10:05 +0330 ارزش پوند سقوط کرد
ارزش پوند در شروع بازار مبادلات ارزی صبح روز دوشنبه و در آستانه اظهارات نخست‌وزیر انگلیس مبنی بر خروج سخت کشورش از اتحادیه اروپا، بار دیگر در برابر دلار آمریکا و یورو کاهش یافت.

]]>
ابعاد دیگر از ماجرای «کاسپین» http://www.otaghnews.com/news/386851/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%C2%BB Mon, 16 Jan 17 16:54:05 +0330 ابعاد دیگر از ماجرای «کاسپین»
موسسات غیرمجاز به تنهایی می توانند عامل محرک و تشنج در بازار پول باشند، این ماجرا حتی می تواند بعد از اینکه مجموعه‌ای از آنها تحت نظارت بانک مرکزی نیز قرار می‌گیرند ادامه داشته باشد چراکه شکل‌گیری و ادامه فعالیت آنها از پایه دچار مشکل بوده و کوچک‌ترین لرز

]]>
دلیل عدم مطلوبیت رشداقتصادی ایران http://www.otaghnews.com/news/386850/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 16 Jan 17 16:38:04 +0330 دلیل عدم مطلوبیت رشداقتصادی ایران
دبیر همایش دورنمای اقتصاد ایران گفت: ایران از سال 39 به بعد تنها در 12 سال رشد اقتصادی منفی داشته، اما علیرغم این، رشدهای مثبت مطلوبیت لازم را ندارد.

]]>
پالایشگاه ها، شاخص بورس را بالا کشیدند http://www.otaghnews.com/news/386849/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF- Mon, 16 Jan 17 16:22:05 +0330 پالایشگاه ها، شاخص بورس را بالا کشیدند
شاخص کل بورس امروز (دوشنبه) به پشتوانه رشد شرکت های پالایشگاهی، 10 واحد بالا رفت و در جایگاه 79 هزار و 84 واحدی ایستاد.

]]>
ممنوع‌ الخروج بودن نخستین هواپیمای ایرباس کذب است http://www.otaghnews.com/news/386848/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Jan 17 16:06:05 +0330 ممنوع‌ الخروج بودن نخستین هواپیمای ایرباس کذب است
رییس مرکز ارتباطات واطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی ، دو خبر ممنوع ‌الخروج بودن ایرباس A321 جدید هواپیمایی ایران ایر و ممنوعیت جابجایی افراد منتسب به نهادهای مشمول تحریم با این هواپیما را تکذیب کرد.

]]>
اعتبار 5000 میلیارد ریالی برای حل مشکل تامین آب استان های بحرانی مورد نیاز است http://www.otaghnews.com/news/386847/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Jan 17 15:51:04 +0330 اعتبار 5000 میلیارد ریالی برای حل مشکل تامین آب استان های بحرانی مورد نیاز است
معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: برای حل مشکل تامین آب شرب استان های بحرانی پروژه های اضطراری و کوتاه مدت تعریف شده که اجرای آنها نیازمند پنج هزار میلیارد ریال اعتبار است.

]]>
احتمال واگذاری ۲۵ درصد کریدورهای کشور به بخش‌خصوصی http://www.otaghnews.com/news/386846/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C Mon, 16 Jan 17 15:35:05 +0330 احتمال واگذاری ۲۵ درصد کریدورهای کشور به بخش‌خصوصی
معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به احتمال واگذاری ۲۵ درصد کریدورهای کشور به بخش‌خصوصی، گفت: تا پایان برنامه ششم، طول آزادراه‌ها از ۲۵۰۰ به ۷۵۰۰ کیلومتر می‌رسد.

]]>
۹۷درصد موبایل‌ها در بازار قاچاق هستند http://www.otaghnews.com/news/386845/-%DB%B9%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Mon, 16 Jan 17 15:19:07 +0330 ۹۷درصد موبایل‌ها در بازار قاچاق هستند
رئیس فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه ۹۷درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند، گفت: ارزش این بازار ۱.۵ برابر بازار خودروهای وارداتی در کشور است.

]]>
جزئیات اعطای نشان «امین‌الضرب» به تجار و کارآفرینان برتر اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/386843/-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Mon, 16 Jan 17 14:32:04 +0330 جزئیات اعطای نشان «امین‌الضرب» به تجار و کارآفرینان برتر اعلام شد
رئیس اتاق بازرگانی تهران جزئیات نشان " امین الضرب" و شرایط اعطای آن به فعالان اقتصادی و کارآفرینان برتر را تشریح کرد.

]]>
توضیح جالب اتحادیه درباره گرانی گوشت! http://www.otaghnews.com/news/386842/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%21 Mon, 16 Jan 17 14:16:05 +0330 توضیح جالب اتحادیه درباره گرانی گوشت!
رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی گفت: تقاضای خرید در اول هر ماه به دلیل واریز حقوق افزایش می‌یابد و به همین دلیل قیمت افزایش می‌یابد.اگر این عرضه گوشت از سوی سازمان پشتیبانی امور دام اول ماه انجام می می شد قیمت‌ها تا این اندازه افزایش پیدا نمی‌کرد

]]>
دوره گرانی نفت رسید http://www.otaghnews.com/news/386841/-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Mon, 16 Jan 17 14:01:05 +0330 دوره گرانی نفت رسید
وزیر نفت با مطلوب ارزیابی‌کردن وضعیت بازار نفت، از احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت خبر داد و گفت: درآمد نفتی ایران امسال به ۴۱ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

]]>
ثبات نسبی بر بازار مواد غذایی http://www.otaghnews.com/news/386840/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 16 Jan 17 13:45:06 +0330 ثبات نسبی بر بازار مواد غذایی
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، اکنون ثبات نسبی بر بازار مواد غذایی حاکم است و به نظر نمی‌رسد که قیمت کالاهای اساسی با افزایش نرخ دلار، همراهی کرده باشد.

]]>
صادارات نفت ایران به کره‌جنوبی ۸ برابر شد http://www.otaghnews.com/news/386839/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Mon, 16 Jan 17 13:29:05 +0330 صادارات نفت ایران به کره‌جنوبی ۸ برابر شد
آمارهای رسمی اداره گمرک کره‌جنوبی نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به این کشور، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی با رشد ۸ برابری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، از آن روبرو شده است.

]]>
اجرای رجیستری موبایل منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات است http://www.otaghnews.com/news/386838/-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Jan 17 13:13:05 +0330 اجرای رجیستری موبایل منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات است
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

]]>
تهدید ترامپ به وضع مالیات سنگین برای ب ام و http://www.otaghnews.com/news/386837/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8-%D8%A7%D9%85-%D9%88 Mon, 16 Jan 17 12:57:06 +0330 تهدید ترامپ به وضع مالیات سنگین برای ب ام و
دونالد ترامپ تهدید کرد آمریکا برای خودروهایی که شرکت آلمانی ب ام و قصد دارد در کارخانه جدیدی در مکزیک تولید کرده و به آمریکا صادر کند، مالیات ۳۵ درصدی دریافت خواهد کرد.

]]>
نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی http://www.otaghnews.com/news/386836/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C Mon, 16 Jan 17 12:41:06 +0330 نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی
نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی اعلام شد.

]]>
معاملات طلای جهانی با افزایش قیمت گشایش یافت http://www.otaghnews.com/news/386835/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Mon, 16 Jan 17 12:26:04 +0330 معاملات طلای جهانی با افزایش قیمت گشایش یافت
طلای جهانی روز دوشنبه تحت تاثیر ابهامات نسبت به سیاست آمریکا و نگرانی ها نسبت به فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که تقاضا برای دارایی مطئمن را تقویت کرد، افزایش یافت.

]]>
تاثیر یارانه‌ها در ارتباطات موبایلی و اینترنتی مردم http://www.otaghnews.com/news/386833/-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85 Mon, 16 Jan 17 12:10:05 +0330 تاثیر یارانه‌ها در ارتباطات موبایلی و اینترنتی مردم
معاون وزیر ارتباطات از تاثیرگذاری دریافت یارانه‌ها در حجم ارتباطات موبایلی و اینترنتی شهروندان خبر داد.

]]>
عقدقراردادبا شرکت های معتبردنیا و بازکردن حساب دربانک های بین المللی ازگشایش های برجام درحوزه آی سی تی است http://www.otaghnews.com/news/386831/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Jan 17 11:54:06 +0330 عقدقراردادبا شرکت های معتبردنیا و بازکردن حساب دربانک های بین المللی ازگشایش های برجام درحوزه آی سی تی است
مهدی محتشمی عقد قرارداد شرکت های معتبر آی سی تی دنیا با ایران، گشایش حساب در بانک های بین المللی، عضویت درشورای راهبری اتحادیه پست جهانی، گشایش دفاتر شرکت های بین المللی در ایران را از مهمترین گشایش های برجامی درحوزه متبوع اش عنوان کرد.

]]>
افزایش 10درصدی مستمری بیمه اجتماعی از دی ماه http://www.otaghnews.com/news/386829/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-10%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87 Mon, 16 Jan 17 11:39:04 +0330 افزایش 10درصدی مستمری بیمه اجتماعی از دی ماه
مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش 10 درصدی مستمری مستمری‌بگیران از دی ماه جاری خبر داد.

]]>
با سرمایه‌گذار خارجی عکس می‌گیرند و می‌گویند سرمایه جذب کردیم http://www.otaghnews.com/news/386832/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85 Mon, 16 Jan 17 11:38:24 +0330 با سرمایه‌گذار خارجی عکس می‌گیرند و می‌گویند سرمایه جذب کردیم
رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: هر وقت سرمایه گذار خارجی، سرمایه، ماشین و تجهیزات را وارد کشور و کار را آغاز کرد، بگوییم سرمایه گذاری خارجی جذب کردیم، نه اینکه با سرمایه گذار خارجی عکس بگیریم و بگوییم سرمایه خارجی جذب کردیم.

]]>
شرکت‌های هواپیمایی منطقه با آسمان ایران چه می‌کنند؟ http://www.otaghnews.com/news/386827/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 16 Jan 17 11:23:10 +0330 شرکت‌های هواپیمایی منطقه با آسمان ایران چه می‌کنند؟
ورود نخستین ایرباس‌ خریداری شده ایران‌ایر به آشیانه فرودگاه مهرآباد دوران تاریخی جدیدی را آغاز کرد که می‌تواند پس از سال‌های طولانی، بار دیگر ناوگان ایران را به جایگاه اصلی خود در منطقه بازگرداند.

]]>
بازگشت به نظام مالی بین الملل؛ دستاورد برجام برای توسعه اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/386826/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D8%9B-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Mon, 16 Jan 17 11:08:05 +0330 بازگشت به نظام مالی بین الملل؛ دستاورد برجام برای توسعه اقتصادی
بازگشت به نظام پولی و مالی جهان را می توان مهمترین دستاورد برجام برای اقتصاد ایران برشمرد که با تسهیل انتقال پول، زمینه ساز توسعه سایر بخش ها مانند رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و خرید هواپیما شد.

]]>
افزایش نرخ دلار و افت پوند و یورو بانکی http://www.otaghnews.com/news/386825/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Mon, 16 Jan 17 10:53:04 +0330 افزایش نرخ دلار و افت پوند و یورو بانکی
نرخ گذاری ارزهای عمده در بانک مرکزی در روز دوشنبه بیانگر افت ارزش 18 ارز همچون پوند انگلیس و یورو، تقویت 14 ارز دیگر از جمله دلار آمریکا و تثبیت نرخ هفت ارز است.

]]>
چراغ سبز دولت به آژانس‌های موبایلی http://www.otaghnews.com/news/386824/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C Mon, 16 Jan 17 10:38:04 +0330 چراغ سبز دولت به آژانس‌های موبایلی
در حالی که شناخت و گسترش فعالیت آژانس‌های اینترنتی در تهران افزایش چشمگیری داشته و تعداد بسیاری ازشهروندان به دلیل نرخ پایین‌تر و رسیدن آژانس درکمترین زمان به درب منزل، از وجود این آژانس‌ها استقبال کرده‌اند،اما همچنان ابهاماتی درباره فعالیت آنها وجود دارد

]]>
میانگین قیمت نفت به ۵۰ دلار می‌رسد http://www.otaghnews.com/news/386823/-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF Mon, 16 Jan 17 10:23:04 +0330 میانگین قیمت نفت به ۵۰ دلار می‌رسد
میانگین قیمت نفت برنت، امسال به بشکه‌ای ۵۰ دلار خواهد رسید، چیزی که تقریبا نصف کارشناس‌های رسمی بازار نفت به آن معتقدند.

]]>
تردید در انتقال سرمایه از مسکن به دلار http://www.otaghnews.com/news/386822/-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 Mon, 16 Jan 17 10:07:05 +0330 تردید در انتقال سرمایه از مسکن به دلار
یک کارشناس مسکن گفت: سرمایه‌های سنگینی در بخش مسکن وجود ندارد که بخواهد وارد بازار ارز شود.

]]>
جدیدترین رده‌بندی کیفی خودروهای سنگین http://www.otaghnews.com/news/386821/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86 Mon, 16 Jan 17 09:52:04 +0330 جدیدترین رده‌بندی کیفی خودروهای سنگین
گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای سنگین مسافری و باری تولیدی در آذر ماه امسال منتشر شد.

]]>
جزییات توافق ایران و غول‌های بزرگ نفتی دنیا+ جدول http://www.otaghnews.com/news/386820/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%BA%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%2B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 Mon, 16 Jan 17 09:42:53 +0330 جزییات توافق ایران و غول‌های بزرگ نفتی دنیا+ جدول
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت، تقویت و حفظ پایدار جایگاه ایران در بازار جهانی نفت، تزریق فن‌آوری جدید به صنعت نفت، افزایش ضریب بازیافت نفت و بالابردن توان رقابتی شرکت های داخلی از سیاست های راهبردی وزارت نفت در دوره پسابرجام است.

]]>
ایران پس از برجام چقدر و به کدام کشورها نفت فروخت؟ http://www.otaghnews.com/news/386819/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%9F Mon, 16 Jan 17 09:39:07 +0330 ایران پس از برجام چقدر و به کدام کشورها نفت فروخت؟
فتیله تولید و صادرات نفت ایران که در زمان تحریم پایین کشیده شده بود، بارفع تحریم‌ها دوباره روشن شده hsj

]]>
چگونه با حفظ شماره از یک اپراتور به اپراتور دیگر برویم؟ http://www.otaghnews.com/news/386818/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F Sun, 15 Jan 17 22:15:07 +0330 چگونه با حفظ شماره از یک اپراتور به اپراتور دیگر برویم؟
اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌ها که امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون تعویض شماره مشترک را فراهم می‌کند، در سیم‌کارت‌های اعتباری حدود سه و در سیم‌کارت‌های دائمی حدود پنج روز زمان می‌برد.

]]>
الزام بنگاههای اقتصادی به ارائه صورت مالی حسابرسی‌شده http://www.otaghnews.com/news/386817/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87 Sun, 15 Jan 17 21:59:05 +0330 الزام بنگاههای اقتصادی به ارائه صورت مالی حسابرسی‌شده
واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی همراه با اظهارنامه مالیاتی شدند.

]]>
آیا کاهش رشد اقتصادی چین به ضرر جهان است؟ http://www.otaghnews.com/news/386816/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 15 Jan 17 21:43:05 +0330 آیا کاهش رشد اقتصادی چین به ضرر جهان است؟
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: علیرغم رشد کند اقتصادی چین در سال گذشته میلادی، نمی‌توان از سهم قابل توجه این کشور در به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد جهانی به سادگی گذشت.

]]>
مذاکرات تجاری بازرگانان ایران و ترکیه http://www.otaghnews.com/news/386815/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sun, 15 Jan 17 21:27:05 +0330 مذاکرات تجاری بازرگانان ایران و ترکیه
گروهی از کارآفرینان ترکیه در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله، گردشگری، کشاورزی و مواد غذایی، پوشاک، ماشین‌آلات صنعتی، انرژی و ساختمان و معماری با جمعی از تجار ایرانی دیدار کردند.

]]>
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت علی شریعتمداری http://www.otaghnews.com/news/386814/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sun, 15 Jan 17 21:11:05 +0330 پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت علی شریعتمداری
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت علی شریعتمداری را تسلیت گفتند.

]]>
هشدار «توقیف اموال» اداره مالیات به اعضای هیات مدیره پرسپولیس http://www.otaghnews.com/news/386813/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3 Sun, 15 Jan 17 20:56:04 +0330 هشدار «توقیف اموال» اداره مالیات به اعضای هیات مدیره پرسپولیس
اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به خاطر بدهی ۱۰۰ میلیاردی این باشگاه به اداره مالیات از سوی این اداره هشدار توقیف اموال شخصی گرفتند.

]]>
چرا کی‌روش هم‌چنان ساز مخالف می‌زند؟ http://www.otaghnews.com/news/386812/-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 15 Jan 17 20:40:04 +0330 چرا کی‌روش هم‌چنان ساز مخالف می‌زند؟
پس از اوج‌گیری دور جدید اختلاف‌های کی‌روش و برانکو و موضع‌گیری فدراسیون فوتبال و حمایت از کی‌روش و البته کوتاه آمدن نسبی برانکو از مواضع قبلی‌اش، انتظار می‌رفت که سرمربی تیم ملی غائله اختلاف‌های اخیر را ختم کند اما این‌گونه نشد

]]>
حذف مجوزکاغذی گمرکی درروزهای آتی http://www.otaghnews.com/news/386810/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C Sun, 15 Jan 17 20:25:04 +0330 حذف مجوزکاغذی گمرکی درروزهای آتی
مدیرکل دفتر صادرات گمرک از حذف مجوزهای کاغذی در روزهای آتی خبر داد.

]]>
اخطار دوباره برای کاسپین http://www.otaghnews.com/news/386809/%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86 Sun, 15 Jan 17 20:10:04 +0330 اخطار دوباره برای کاسپین
بانک مرکزی اعلام کرده که موسسه کاسپین موظف به پاسخگویی به مشتریان است. این ماجرا برای دومین بار طی ماه‌های اخیر و به دنبال جریان‌های پیش آمده برای این موسسه مجاز تکرار می‌شود.

]]>