اتاق خبر-اصلی http://www.otaghnews.com/category/1/ info@rsm.co.ir Fri, 14 Aug 20 08:52:42 +0430fa قیمت خودرو در ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ http://www.otaghnews.com/news/446337/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9 Thu, 13 Aug 20 13:36:40 +0430 قیمت خودرو در ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
قیمت خودرو امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییرات جزئی همراه است.

]]>
دولت باید از نقد عالمانه استقبال کند http://www.otaghnews.com/news/446336/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF Thu, 13 Aug 20 13:17:47 +0430 دولت باید از نقد عالمانه استقبال کند

]]>
مصائب برنامه نداشتن در تولید http://www.otaghnews.com/news/446335/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF Thu, 13 Aug 20 13:16:38 +0430 مصائب برنامه نداشتن در تولید

]]>
رفتار توده‌وار و حباب بورس http://www.otaghnews.com/news/446334/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Thu, 13 Aug 20 13:14:56 +0430 رفتار توده‌وار و حباب بورس

]]>
بلای کنکور http://www.otaghnews.com/news/446333/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 Thu, 13 Aug 20 13:13:27 +0430 بلای کنکور

]]>
طرح ترافیک لغو و دورکاری تمدید می‌شود http://www.otaghnews.com/news/446332/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 13 Aug 20 12:52:26 +0430 طرح ترافیک لغو و دورکاری تمدید می‌شود
با توجه به شکننده و ناپایدار بودن شرایط استان تهران به لحاظ بیماری کرونا مقرر شد تمام محدودیت ها از جمله دورکاری یک سوم کارکنان دستگاه های اجرایی در استان تهران تا پایان مردادماه تمدید شود.

]]>
نرخ سود سپرده بانک‌ها به 14 درصد افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/446331/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-14-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Thu, 13 Aug 20 12:31:25 +0430 نرخ سود سپرده بانک‌ها به 14 درصد افزایش یافت
نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین شد.

]]>
اردکانیان: تا پایان سال ۱۹۶ طرح در وزارت نیرو به بهره برداری می‌رسد http://www.otaghnews.com/news/446330/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B9%DB%B6-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF Thu, 13 Aug 20 12:16:39 +0430 اردکانیان: تا پایان سال ۱۹۶ طرح در وزارت نیرو به بهره برداری می‌رسد
وزیر نیرو از افتتاح ۱۹۶ طرح با سرمایه گذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری خبر داد.

]]>
بنگاه‌های صندوق بازنشستگی بورسی می‌شوند http://www.otaghnews.com/news/446327/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Thu, 13 Aug 20 11:56:06 +0430 بنگاه‌های صندوق بازنشستگی بورسی می‌شوند
معاون وزارت تعاون گفت: بیش از ۸۰ درصد ارزش بنگاه های وابسته به صندوق ها امروز در بورس قرار دارند و تا پایان سال این سهم به بیش از ۸۵ درصد می رسد.

]]>
نباید چنین مهره‌ای را سوزاند http://www.otaghnews.com/news/446326/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF Thu, 13 Aug 20 10:29:33 +0430 نباید چنین مهره‌ای را سوزاند
برخی از فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازان از عدم رای اعتماد به «حسین مدرس خیابانی» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت انتقاد کردند.

]]>
پیش‌نیاز جهش تولید، بخش خصوصی کارآمد با محوریت تشکل‌های اقتصادی است http://www.otaghnews.com/news/446325/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 12 Aug 20 18:50:12 +0430 پیش‌نیاز جهش تولید، بخش خصوصی کارآمد با محوریت تشکل‌های اقتصادی است
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در پیامی به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، مهم‌ترین ابزار و پیش‌نیاز شکوفایی اقتصادی را تحقق جهش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی دانسته که باید توسط بخش خصوصی کارآمد و با محوریت تشکل‌های اقتصادی به انجام برسد.

]]>
افت شاخص واکنش بورس به سیاست‌های اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/446324/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Wed, 12 Aug 20 10:37:57 +0430 افت شاخص واکنش بورس به سیاست‌های اقتصادی
بازار سرمایه در روند صعودی خوبی قرار داشت تا اینکه روز گذشته در ریزشی بی‌سابقه به گفته فعالان بورسی، 65 هزار واحد کاهش یافت و به زیر دو میلیون واحد رسید.

]]>
کانکس نگهبانی؛ سازه‌ای مهم در امنیت مجتمع‌های اداری-مسکونی http://www.otaghnews.com/news/446322/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C Wed, 12 Aug 20 10:22:02 +0430 کانکس نگهبانی؛ سازه‌ای مهم در امنیت مجتمع‌های اداری-مسکونی
نگهبانی از فضاهای صنعتی و مجتمع های مسکونی و اداری یک مسئله مهم در مدیریت این اماکن است و می بایست یک یا چند نفر از افراد به وظیفه نگهبانی بپردازند. کانکس نگهبانی سازه ای است برای استقرار نگهبانان تا بتوانند با آرامش و بدون دغدغه وظیفه نگهبانی را انجام ده

]]>
خواسته فعالان بخش خصوصی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چیست؟ http://www.otaghnews.com/news/446321/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 11 Aug 20 19:13:20 +0430 خواسته فعالان بخش خصوصی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چیست؟
فعالان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید انتظار معجزه داشت؛ اما بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط،توسعه

]]>
دارا دوم شهریور ماه می‌آید http://www.otaghnews.com/news/446320/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF Tue, 11 Aug 20 19:05:36 +0430 دارا دوم شهریور ماه می‌آید
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فروش بلوکی سهام شرکت‌های پتروشیمی متوقف شد و در ابتدای شهریور ماه به صورت صندوق ETF دارا دوم عرضه می‌شود.

]]>
دهک‌های پایین جامعه کارت خرید کالا دریافت می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/446319/%D8%AF%D9%87%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 11 Aug 20 19:03:02 +0430 دهک‌های پایین جامعه کارت خرید کالا دریافت می‌کنند
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرحی که قرار است در این کمیسیون بررسی شود، دهک‌های پایین جامعه کارت خرید کالا دریافت می‌کنند.

]]>
اصلاح مسیرهای ورود ارز به کشور، راهکار اصلی گشایش اقتصادی است http://www.otaghnews.com/news/446318/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 11 Aug 20 19:01:35 +0430 اصلاح مسیرهای ورود ارز به کشور، راهکار اصلی گشایش اقتصادی است
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بودجه سال 1399 از منظر شاخص‌های اقتصادی، شباهت زیادی به بودجه سال 1368 دارد که در آن سال هم با 50 درصد کسری روبرو شده بود. به گفته او فروش نفت به صورت اسناد راهکار کوتاه‌مدتی برای جبران کسری است و گشایش اصلی ب

]]>
رئیس ،هیات رئیسه و دبیرکل اتاق ایران درگذشت احمد اصغری قاجاری را تسلیت گفتند http://www.otaghnews.com/news/446317/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%8C%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF Tue, 11 Aug 20 18:59:20 +0430 رئیس ،هیات رئیسه و دبیرکل اتاق ایران درگذشت احمد اصغری قاجاری را تسلیت گفتند
رئیس،هیات رئیسه و دبیرکل اتاق ایران طی پیامی درگذشت مرحوم احمد اصغری قاجاری رئیس سابق کمیسیون گردشگری اتاق ایران را به خانواده آن مرحوم، فعالان اقتصادی و جامعه گردشگری کشور تسلیت گفتند.

]]>
طرح پیش‌فروش نفت به امسال قد نمی‌دهد http://www.otaghnews.com/news/446315/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 11 Aug 20 10:31:22 +0430 طرح پیش‌فروش نفت به امسال قد نمی‌دهد

]]>
سایه روشن‌های طرح عرضه نفت در بازار سرمایه http://www.otaghnews.com/news/446314/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 Tue, 11 Aug 20 10:24:36 +0430 سایه روشن‌های طرح عرضه نفت در بازار سرمایه

]]>
تاثیر نوسانات دلار بر شاخص بورس http://www.otaghnews.com/news/446313/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Tue, 11 Aug 20 10:23:32 +0430 تاثیر نوسانات دلار بر شاخص بورس

]]>
آخرین چراغِ اعتماد این خانه را خاموش نکنید http://www.otaghnews.com/news/446312/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%90-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Tue, 11 Aug 20 10:22:12 +0430 آخرین چراغِ اعتماد این خانه را خاموش نکنید

]]>
نشانه‌های حکمرانی بد در اقتصاد ایران http://www.otaghnews.com/news/446311/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 11 Aug 20 10:20:16 +0430 نشانه‌های حکمرانی بد در اقتصاد ایران
«اقتصاد ایران شرایط نابسامان وخطیری را درحال تجربه کردن است.» این را نایب‌رییس سابق اتاق ایران می‌گوید. اما پرسش اینجاست که حال بد امروز اقتصاد محصول کدام شرایط وعوامل است؟

]]>
جذب ۷۲۳ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی http://www.otaghnews.com/news/446308/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B7%DB%B2%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C Mon, 10 Aug 20 18:42:12 +0430 جذب ۷۲۳ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی
عباسی، رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از جذب ۷۲۳ میلیارد تومان تسهیلات خط اعتباری شماره ۸ خبر داد.

]]>
پیش‌فروش نفت، منجر به گشایش در اقتصاد می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/446307/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Mon, 10 Aug 20 17:44:32 +0430 پیش‌فروش نفت، منجر به گشایش در اقتصاد می‌شود؟
گمانه‌زنی‌ها درباره طرح گشایش اقتصادی دولت که حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد تا به امروز ادامه داشت تا اینکه محسن زنگنه، نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر به رمزگشایی از این طرح پرداخت و اعلام کرد: «دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی ا

]]>
رصد روزانه مرزها برای صادرات محصولات کشاورزی، ضروری است http://www.otaghnews.com/news/446306/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 10 Aug 20 17:41:06 +0430 رصد روزانه مرزها برای صادرات محصولات کشاورزی، ضروری است
در نشست مجازی که توسط مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار شد، فعالان این حوزه درباره مسائل و مشکلات خود گفتند.کشاورزان انتظار داشتند که با افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر صادرات افزایش یابد اما نرخ ارز...

]]>
ظریف: چند کشور مقداری از پول‌مان را بازگردانده‌اند http://www.otaghnews.com/news/446304/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%3A-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF Mon, 10 Aug 20 17:29:21 +0430 ظریف: چند کشور مقداری از پول‌مان را بازگردانده‌اند
وزیر امور خارجه ضمن بیان اینکه روش‌های مختلفی برای بازگرداندن پول ایران از طریق تهاتر یا خرید از کشورهای مورد نظر وجود دارد، گفت: اکنون چند کشور مقداری از پول ما را بازگردانده‌اند.

]]>
ماجرای یک کلاهبرداری باورنکردنی http://www.otaghnews.com/news/446303/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C Mon, 10 Aug 20 16:50:36 +0430 ماجرای یک کلاهبرداری باورنکردنی
این روزها بسیاری از افراد با این دید به فعالیت اقتصادی نگاه می کنند، که تنها راه رسیدن به موفقیت داشتن ثروت و پولی زیاد است.

]]>
ویکند شماره 78منتشر شد http://www.otaghnews.com/news/446302/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-78%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Mon, 10 Aug 20 16:39:39 +0430 ویکند شماره 78منتشر شد

]]>
وعده انتخاباتی ترامپ: اگر پیروز شوم، ظرف ۴ هفته با ایران توافق می‌کنم http://www.otaghnews.com/news/446301/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%3A-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B4-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%85 Mon, 10 Aug 20 16:37:45 +0430 وعده انتخاباتی ترامپ: اگر پیروز شوم، ظرف ۴ هفته با ایران توافق می‌کنم
رئیس‌جمهوری آمریکا در جمع خصوصی حامیان خود اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات آتی، ظرف چهار هفته به توافقی با ایران دست می‌یابد.

]]>
کدخدایی: به افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده‌اند، توصیه می‌کنیم در انتخابات ۱۴۰۰ ثبت نام نکنند http://www.otaghnews.com/news/446300/%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%3A-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 10 Aug 20 16:00:44 +0430 کدخدایی: به افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده‌اند، توصیه می‌کنیم در انتخابات ۱۴۰۰ ثبت نام نکنند
کدخدایی در خصوص اعلام برخی از اسامی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، گفت: شورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده است و در این زمینه ورود نکرده و اقدامی نیز نکرده است. از جهات قانونی افراد می‌توانند در هر زمان ثبت نام کنند اما می‌توان توصیه کرد افرادی که در گذشته رد

]]>
فوت ۱۸۹ نفر دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته http://www.otaghnews.com/news/446299/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B1%DB%B8%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Mon, 10 Aug 20 15:57:09 +0430 فوت ۱۸۹ نفر دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته
دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت: از دیروز تا امروز ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۱۳۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶۷ نفر از آنها بستری شدند.

]]>
۷۰ درصد از تجهیزات نفتی از داخل تامین می‌شود http://www.otaghnews.com/news/446298/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 10 Aug 20 15:43:41 +0430 ۷۰ درصد از تجهیزات نفتی از داخل تامین می‌شود
زنگنه، وزیر نفت با اشاره به قراردادهای جدید نفتی گفت: بیش از ۷۰ درصد تجهیزات در این قراردادها, از داخل تامین می‌شود.

]]>
شناسایی مجوزهای مخل خارج از وزارت صمت جهت لغو در هیات مقررات زدایی http://www.otaghnews.com/news/446297/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 10 Aug 20 15:41:20 +0430 شناسایی مجوزهای مخل خارج از وزارت صمت جهت لغو در هیات مقررات زدایی
تشکینی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مقررات زدایی به ­مفهوم برداشتن یا کاستن از مقررات دست و پاگیر پیش­روی فعالان اقتصادی، راهکاری موثر و جدی برای کمک به ارتقای تولید با تاکید بر شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

]]>
لیست خانه‌های خالی پایان تابستان به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌شود http://www.otaghnews.com/news/446296/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 10 Aug 20 15:39:44 +0430 لیست خانه‌های خالی پایان تابستان به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌شود
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه لیست خانه‌های خالی تا پایان تابستان به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌شود، گفت: زمین ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تاکنون توسط بخش خصوصی تامین شده است.

]]>
دریافت گزارش مطلوب مالی در شرکت ملی گاز http://www.otaghnews.com/news/446295/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2 Mon, 10 Aug 20 15:37:55 +0430 دریافت گزارش مطلوب مالی در شرکت ملی گاز
حسینی، مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: سال ۹۸ با توجه به ابلاغ دستورعمل و پایش‌ و تقویت کنترل‌های داخلی، سال مالی خوبی را در شرکت ملی گاز تجربه کردیم.

]]>
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز(۲۰ مرداد ۱۳۹۹) http://www.otaghnews.com/news/446294/-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%28%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9%29 Mon, 10 Aug 20 15:35:58 +0430  قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز(۲۰ مرداد ۱۳۹۹)
روند کاهشی قیمت دلار طی دو روز گذشته عاملی شده تا سیر صعودی و بی منطق قیمت ها در بخش خودروهای داخلی متوقف و حتی شاهد کاهش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت برخی از خودروها نیز باشیم.

]]>
رئیس سازمان حمایت: گرانی را باید بپذیریم و با گرانفروشی مقابله کنیم http://www.otaghnews.com/news/446293/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%3A-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Mon, 10 Aug 20 15:33:41 +0430 رئیس سازمان حمایت: گرانی را باید بپذیریم و با گرانفروشی مقابله کنیم
رئیس سازمان حمایت با تشریح تفاوت گرانی و گرانفروشی گفت: باید گرانی را بپذیریم ولی با گرانفروشی مبارزه کنیم زیرا در این شرایط حق مصرف کننده و تولید کننده رعایت می شود.

]]>
همتی: طرح گشایش اقتصادی امروز در جلسه سران قوا بررسی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/446292/%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C%3A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 10 Aug 20 15:31:42 +0430 همتی: طرح گشایش اقتصادی امروز در جلسه سران قوا بررسی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی از بررسی ابعاد کارشناسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داد.

]]>
مسدود شدن حساب‌های سه شرکت لبنی http://www.otaghnews.com/news/446291/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C Mon, 10 Aug 20 15:29:03 +0430 مسدود شدن حساب‌های سه شرکت لبنی
حساب‌های سه شرکت لبنی «شأن دشت» با برند «پاژن»، «لبن دشت» با برند «چوپان» و «مادی» با برند «می‌ماست» با حکم اداره اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مسدود شد.

]]>
عرضه ۱۰۰هزارتن شکر بازار را متعادل کرد http://www.otaghnews.com/news/446290/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 10 Aug 20 15:25:03 +0430 عرضه ۱۰۰هزارتن شکر بازار را متعادل کرد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر کمبودی در بازار کالاهای اساسی نداریم و مردم نگران جهش لحظه‌ای قیمت‌ها نیستند.

]]>
چند هزار متقاضی مسکن ملی پرند تایید صلاحیت شدند؟ http://www.otaghnews.com/news/446289/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 10 Aug 20 15:23:10 +0430 چند هزار متقاضی مسکن ملی پرند تایید صلاحیت شدند؟
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند : ١٦ هزار نفر متقاضی مسکن ملی پرند تایید شرایط شدند که تا دو ماه آینده باید آورده ٤٧ میلیون تومانی خود را تکمیل کنند.

]]>
سپرده‌های بانکی ۳۴ درصد افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/446287/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DB%B3%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Mon, 10 Aug 20 11:37:09 +0430 سپرده‌های بانکی ۳۴ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۴.۱ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۰ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.

]]>
نشست کمیته گواهی مبدأ بین ایران و اتحادیه اوراسیا شهریورماه برگزار می‌شود http://www.otaghnews.com/news/446286/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 10 Aug 20 11:30:41 +0430 نشست کمیته گواهی مبدأ بین ایران و اتحادیه اوراسیا شهریورماه برگزار می‌شود
معاون بین‌الملل اتاق ایران از تشکیل کارگروهی با حضور نماینده اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به منظور آماده سازی اطلاعات موردنیاز در مذاکره با کشورهای عضو اوراسیا در کمیته گواهی مبدأ خبر داد. قرار است نشست کمیته گواهی مبدأ در شهریورماه برگزار

]]>
سرخابی‌ها مهرماه بورسی می‌شوند http://www.otaghnews.com/news/446284/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Mon, 10 Aug 20 10:29:47 +0430 سرخابی‌ها مهرماه بورسی می‌شوند
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: حداکثر اوایل مهرماه ورود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بورس نهایی می‌شود.

]]>
تحریک عرضه و تقاضا و کنترل نرخ ارز، دو اولویت دولت برای گشایش اقتصادی باشد http://www.otaghnews.com/news/446283/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Mon, 10 Aug 20 10:25:39 +0430 تحریک عرضه و تقاضا و کنترل نرخ ارز، دو اولویت دولت برای گشایش اقتصادی باشد
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به تشریح مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت در راستای اجرای طرح «گشایش اقتصادی» که هفته گذشته از سوی روسای قوای مجریه و مقننه مطرح شد، می‌پردازد.

]]>
کاهش قیمت رسمی ۲۰ ارز http://www.otaghnews.com/news/446282/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 Mon, 10 Aug 20 10:22:48 +0430 کاهش قیمت رسمی ۲۰ ارز
بانک مرکزی امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد) بهای رسمی ۴۷ ارز عمده را اعلام کرد که از این میان ۲۰ ارز شاهد کاهش ارزش و ۱۶ ارزش با افزایش قیمت مواجه بودند.

]]>
انگیزه‌های سیاسی استیضاح آقای وزیر http://www.otaghnews.com/news/446281/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1 Mon, 10 Aug 20 09:42:29 +0430 انگیزه‌های سیاسی استیضاح آقای وزیر

]]>
وعده رییس‌جمهور چه باید باشد؟ http://www.otaghnews.com/news/446280/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9F Mon, 10 Aug 20 09:40:06 +0430 وعده رییس‌جمهور چه باید باشد؟

]]>
بازار سیاه روزگار مرغداران را سیاه کرده است http://www.otaghnews.com/news/446279/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 10 Aug 20 09:35:09 +0430 بازار سیاه روزگار مرغداران را سیاه کرده است
هارونی، تولیدکننده مرغ در کشور گفت: همه باید کمک کنند قیمت مرغ در جامعه کاهش پیدا کند.

]]>