اتاق خبر-اصلی http://www.otaghnews.com/category/1/ info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 17:44:22 +0330fa رابطه ماسک نزدن و افزایش مرگ‌های کرونایی http://www.otaghnews.com/news/447355/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C Tue, 01 Dec 20 16:05:19 +0330 رابطه ماسک نزدن و افزایش مرگ‌های کرونایی
پزشکان می‌گویند مهم‌ترین روش پیشگیری و کنترل کرونا استفاده از ماسک است. ساده‌انگاری این بیماری و بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی از جمله عدم استفاده از ماسک در اماکن عمومی سبب گسترش سریع‌تر ویروس کرونا خواهد شد. برای قطع زنجیره کرونا، ماسک بزنیم.

]]>
دولت برای مقابله با کرونا چقدر هزینه کرده است؟ http://www.otaghnews.com/news/447354/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 01 Dec 20 16:02:15 +0330 دولت برای مقابله با کرونا چقدر هزینه کرده است؟
آمار سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تا پایان مهرماه ۵۰۰ میلیون یورو برای مقابله با کرونا هزینه شده که در چند نوبت به بخش بهداشت و درمان اختصاص یافته است. همچنین حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از افراد آسیب‌پذیر، شامل خانوارها و بنگاه‌های

]]>
علائم جدید و نادر کرونا http://www.otaghnews.com/news/447353/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Tue, 01 Dec 20 15:58:13 +0330 علائم جدید و نادر کرونا
تب، خستگی و سرفه‌های خشک رایج‌ترین علائم ابتلا به بیماری کووید-۱۹ هستند. اما بعضی از بیماران ممکن است علائم دیگری مثل گرفتگی بینی، مشکلات پوستی و یا کاهش هوشیاری داشته باشند که کمتر متداول‌اند. با برخی از علائم جدید این بیماری آشنا شوید.

]]>
شناسایی ۱۳۸۸۱ بیمار جدید در کشور / فوت ۳۸۲ نفر در شبانه روز گذشته http://www.otaghnews.com/news/447352/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8%DB%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1--%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B3%DB%B8%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87- Tue, 01 Dec 20 15:53:05 +0330 شناسایی ۱۳۸۸۱ بیمار جدید در کشور / فوت ۳۸۲ نفر در شبانه روز گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با فوت ۳۸۲ بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید۱۹ در کشور به ۴۸ هزار و ۶۲۸ نفر رسید و ۲۷ استان همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند.

]]>
اتاق خبر - شماره 34 http://www.otaghnews.com/news/447351/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1---%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-34 Tue, 01 Dec 20 15:39:19 +0330 اتاق خبر - شماره 34

]]>
اتاق خبر - شماره 33 http://www.otaghnews.com/news/447350/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1---%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33 Tue, 01 Dec 20 15:31:43 +0330 اتاق خبر - شماره 33

]]>
اتاق خبر - شماره 32 http://www.otaghnews.com/news/447347/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1---%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-32 Tue, 01 Dec 20 15:24:41 +0330 اتاق خبر - شماره 32

]]>
متنوع‌سازی ارزی مدنظر قرار گیرد http://www.otaghnews.com/news/447346/%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Tue, 01 Dec 20 15:01:49 +0330 متنوع‌سازی ارزی مدنظر قرار گیرد
ابراهیم جمیلی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است برای کاهش نرخ ارز، ضمن افزایش تولید باید متنوع‌سازی ارزی نیز در دستور کار قرار گیرد.

]]>
تزریق عامل روانی به بازار http://www.otaghnews.com/news/447345/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Tue, 01 Dec 20 14:57:03 +0330 تزریق عامل روانی به بازار

]]>
رانتی در طرح خودرویی مجلس http://www.otaghnews.com/news/447344/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Tue, 01 Dec 20 14:54:50 +0330 رانتی در طرح خودرویی مجلس

]]>
تصدی‌گری دولت باید تمام شود http://www.otaghnews.com/news/447343/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 01 Dec 20 14:52:17 +0330 تصدی‌گری دولت باید تمام شود

]]>
نقش نظام اداری پویا در توسعه پایدار http://www.otaghnews.com/news/447342/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Tue, 01 Dec 20 13:37:47 +0330 نقش نظام اداری پویا در توسعه پایدار

]]>
مجلس اگر مخالف برجام است چرا آن را لغو نمی کند؟ / طرح خروج از پروتکل الحاقی انتخاباتی است http://www.otaghnews.com/news/447341/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F--%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 01 Dec 20 12:42:16 +0330 مجلس اگر مخالف برجام است چرا آن را لغو نمی کند؟ / طرح خروج از پروتکل الحاقی انتخاباتی است
من فکر می‌کنم که دولت بعدی، در اختیار همان کسانی باشد که امروز مجلس را در دست دارند. دولت بعدی احتمالا اصولگرا خواهد بود. آقای روحانی هم رفتنی است و شاید همان کسی رییس جمهور آینده شود که سال‌هاست آرزوی ریاست جمهوری را در سر می‌پروراند.

]]>
بخشنامه‌های غیرتخصصی آفت جان اقتصاد کشور است http://www.otaghnews.com/news/447340/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 01 Dec 20 12:26:22 +0330 بخشنامه‌های غیرتخصصی آفت جان اقتصاد کشور است
صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی بار دیگر محدودیت‌های زیادی بر روند تجارت کشور وارد می‌کند و در دوره جنگ اقتصادی، مشکلات را دوچندان خواهد کرد. به عقیده او، چنین بخشنامه‌ای برای وضعیت نرمال اقتصاد کارایی دارد و در شرایط فعلی باید به نظر و نگاه بخش خصوصی برای ش

]]>
۱۴۰۰ می‌تواند سال اقتصادی بهتری باشد http://www.otaghnews.com/news/447338/%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Tue, 01 Dec 20 11:16:43 +0330 ۱۴۰۰ می‌تواند سال اقتصادی بهتری باشد
نقدينگي به مجموعه پول شامل سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌هاي متفرقه گفته مي‌شود...

]]>
خسارت‌های کرونا به بنگاه‌های اقتصادی با حذف یارانه پنهان و پرد http://www.otaghnews.com/news/447337/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF Tue, 01 Dec 20 11:09:04 +0330 خسارت‌های کرونا به بنگاه‌های اقتصادی با حذف یارانه پنهان و پرد
عضو هیات رئیسه اتاق تهران معتقد است دولت برای جبران خسارت‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از کرونا، باید راهبردی مشابه سایر کشورها به کار گیرد. حذف یارانه پنهان و حمایت دولت از نیروهای انسانی از محل بیکاری دو راهکاری است که او پیشنهاد می‌دهد.

]]>
دولت در دوران گذار از کرونا به بخش خصوصی اعتماد کند http://www.otaghnews.com/news/447335/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 01 Dec 20 10:53:06 +0330 دولت در دوران گذار از کرونا به بخش خصوصی اعتماد کند
دولت از ابتدای شیوع کرونا، کارنامه موفقی برای مقابله با این ویروس و جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از کرونا نداشته و با توجه به تداوم دوره شیوع این بیماری، برای گذر از این وضعیت، اعتماد به بخش خصوصی حداقل کاری است که دولت می‌تواند به کار گیرد.

]]>
معتبرترین منابع برای تهیه جم بازی­های اکشن موبایل http://www.otaghnews.com/news/447284/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84 Sun, 29 Nov 20 18:16:40 +0330 معتبرترین منابع برای تهیه جم بازی­های اکشن موبایل
اگر یک گیمر یا بازیکن حرفه­ ای باشید خوب می­دانید که خرید جم و امتیاز برای بالابردن سرعت پیشرفت و خرید آیتم­ های مورد نیاز چه اهمیتی دارد.

]]>
سهمیه مواد اولیه صنایع البرز باید بیشتر از نیاز استان باشد http://www.otaghnews.com/news/447331/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sun, 29 Nov 20 15:58:13 +0330 سهمیه مواد اولیه صنایع البرز باید بیشتر از نیاز استان باشد
کرج- رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به سهم البرز در تامین نیازهای کشور به ویژه در زمینه صنایع غذایی گفت: سهمیه مواد اولیه صنایع استان را باید فراتر از جمعیت استان تعیین کنند.

]]>
واکسن کرونا بهای فلز زرد را در بازارهای جهانی ریزشی کرد http://www.otaghnews.com/news/447330/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 29 Nov 20 15:50:47 +0330 واکسن کرونا بهای فلز زرد را در بازارهای جهانی ریزشی کرد
آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی منتهی به جمعه (۷ آذرماه) بهای هر اونس طلا رو به کاهش گذاشت، و فلز زرد وارد کانال کمتر از یک هزار و ۸۰۰ دلاری شد.

]]>
مسیح مهاجری: زمانِ پالایش از درون است http://www.otaghnews.com/news/447329/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 29 Nov 20 15:40:33 +0330 مسیح مهاجری: زمانِ پالایش از درون است
اینکه بگوئید بالاترین امنیت را داریم و حتی بگوئید آنقدر امنیت زیاد است که حفاظت‌ها هم باید برچیده شوند و یا بگوئید هیچکس نمی‌تواند یک مو از سر یک ایرانی کم کند، این‌ها همه شعار‌های خوبی هستند، ولی با شعار نمی‌توان امنیت برقرار کرد.

]]>
آمریکا برای رفع ترامپیسم نیاز به حل شش چیز دارد http://www.otaghnews.com/news/447328/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 29 Nov 20 15:35:53 +0330 آمریکا برای رفع ترامپیسم نیاز به حل شش چیز دارد

]]>
3 هزار و ٤٠٠ کیلومتر طرح ریلی جدید تا پایان 1400 ساخته می شود http://www.otaghnews.com/news/447326/3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%A4%D9%A0%D9%A0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-1400-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 29 Nov 20 15:15:28 +0330 3 هزار و ٤٠٠ کیلومتر طرح ریلی جدید تا پایان 1400 ساخته می شود
هفت پروژه ریلی با نام پروژه‌های ریلی جهش تولید به طول حدود سه هزار و ٤٠٠ کیلومتر تا پایان سال آینده تکمیل می‌شود که از میان آنها، پروژه خواف- هرات به مرحله راه‌اندازی رسیده است.

]]>
وزارت جهاد کشاورزی و صنعت مکلف به کنترل قیمت مرغ شدند http://www.otaghnews.com/news/447325/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 29 Nov 20 14:49:54 +0330 وزارت جهاد کشاورزی و صنعت مکلف به کنترل قیمت مرغ شدند
رئیس جمهور به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت برای کنترل قیمت لجام گسیخته مرغ دستور داد.

]]>
۲۰۰۰ کامیون معطل در گمرک ترخیص شود http://www.otaghnews.com/news/447324/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 29 Nov 20 14:47:32 +0330 ۲۰۰۰ کامیون معطل در گمرک ترخیص شود
درپی ترخیص نشدن کامیون‌های وارداتی زیر سه سال ساخت طرح نوسازی ناوگان فرسوده، وزیر راه و شهرسازی از رییس جمهور درخواست کرد تا دستور ترخیص هر چه سریعتر ۲۰۰۰ دستگاه کامیون معطل مانده در گمرک را صادر کند.

]]>
نخستین ملک وزارت دفاع در بورس کالای ایران معامله شد http://www.otaghnews.com/news/447322/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sun, 29 Nov 20 14:36:56 +0330 نخستین ملک وزارت دفاع در بورس کالای ایران معامله شد
امروز نخستین ملک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واقع در شهرستان دماوند-دشت مشاء به مساحت ٣٦٢٣ مترمربع و با قیمت پیشنهادی عرضه کننده یعنی ۱۳۰میلیارد ریال در بورس کالای ایران به فروش رفت.

]]>
۳۸۹ فوتی کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته/شناسایی ۱۲۹۵۰ بیمار جدید http://www.otaghnews.com/news/447321/%DB%B3%DB%B8%DB%B9-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sun, 29 Nov 20 14:33:49 +0330 ۳۸۹ فوتی کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته/شناسایی ۱۲۹۵۰ بیمار جدید
۵۸۵۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

]]>
رشد اقتصادی بیش از ۵درصد هم ممکن است http://www.otaghnews.com/news/447319/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 29 Nov 20 14:05:05 +0330 رشد اقتصادی بیش از ۵درصد هم ممکن است
بازگشت آمريکا به برجام و رفع بسياري از تحريم‌هايي که خارج از توافق هسته‌اي بر ايران از سوي دولت ترامپ تحميل شد مي‌تواند راهگشا براي رسيدن ايران به بازارهاي بين‌المللي باشد.

]]>
ویکند شماره 89منتشر شد http://www.otaghnews.com/news/447318/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-89%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 29 Nov 20 13:44:10 +0330 ویکند شماره 89منتشر شد

]]>
ساختار معیوب اقتصاد ایران http://www.otaghnews.com/news/447317/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 29 Nov 20 13:15:59 +0330 ساختار معیوب اقتصاد ایران

]]>
سلطان بورس دقیقا کجایی؟ http://www.otaghnews.com/news/447316/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9F Sun, 29 Nov 20 13:14:02 +0330 سلطان بورس دقیقا کجایی؟

]]>
استخوان لای زخم ! http://www.otaghnews.com/news/447315/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%21 Sun, 29 Nov 20 13:12:57 +0330 استخوان لای زخم !

]]>
ذهنیت‌های بازارساز http://www.otaghnews.com/news/447314/%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2 Sun, 29 Nov 20 13:11:31 +0330 ذهنیت‌های بازارساز

]]>
تکاپوی سوداگران برای فروش واحدهای مسکونی http://www.otaghnews.com/news/447313/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C Sun, 29 Nov 20 13:03:56 +0330 تکاپوی سوداگران برای فروش واحدهای مسکونی
با توجه به نوسانات قيمتي در بازارهاي مالي و افت قيمت دلار در چند هفته اخير، خيلي از کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند بايد منتظر کاهش قيمت خانه در روزهاي پيش رو بود، چراکه قيمت خانه بالاخص در کلان‌شهرها به بالاترين حد خود رسيده است و نمي‌توان انتظار رشد ب

]]>
ترخیص ۴ میلیون تن کالای اساسی بعد از ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت http://www.otaghnews.com/news/447311/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sun, 29 Nov 20 12:32:15 +0330 ترخیص ۴ میلیون تن کالای اساسی بعد از ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی روش‌های تأمین ارز کالاهای وارداتی با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت و رئیس‌جمهور گفت: از زمان ابلاغ مصوبات این ستاد، ۴ میلیون تن کالای اساسی از گمرکات ترخیص شده است.

]]>
از منابع صندوق توسعه برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا استفاده شود http://www.otaghnews.com/news/447310/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 29 Nov 20 12:23:44 +0330 از منابع صندوق توسعه برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا استفاده شود
در دوره کرونا، دولت باید رویه‌هایی در پیش بگیرد که مانند سایر کشورها، قادر به حمایت از آسیبدیدگان کرونا باشد؛ چراکه صندوق‌های بیمه قادر به حمایت از افراد نیستند و باید از منابعی که برای شرایط بحران در نظر گرفته‌ شده، به نفع مردم و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اس

]]>
ایران با تغییر رویکردها به بازیگر اصلی در حوزه گاز منطقه تبدیل می‌شود http://www.otaghnews.com/news/447306/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 29 Nov 20 11:51:08 +0330 ایران با تغییر رویکردها به بازیگر اصلی در حوزه گاز منطقه تبدیل می‌شود
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید: اگر قرار باشد ایران از منابع گازی خود که یک سرمایه بین نسلی است، درآمدزایی کند باید رویکردها و پارادایم خود را در این رابطه تغییر دهد.

]]>
راه حمایت از صنعت گردشگری در دوران کرونا چیست؟ http://www.otaghnews.com/news/447305/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 29 Nov 20 11:45:20 +0330 راه حمایت از صنعت گردشگری در دوران کرونا چیست؟
علی‌اکبر عبدالملکی و مجید پورکائد، رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به تشریح مهم‌‌ترین راهکارهایی می‌پردازند که دولت برای حمایت از صنعت و فعالان گردشگری باید به کار گیرد.

]]>
کارت‌خوان‌های زیر زمینی، نقره داغ می‌شوند؟ http://www.otaghnews.com/news/447304/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 27 Nov 20 11:17:09 +0330 کارت‌خوان‌های زیر زمینی، نقره داغ می‌شوند؟
همتی ابراز امیدواری کرده بود: «با افزایش همکاری شبکه بانکی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تراکنش‌های غیرمجاز بانکی شناسایی و از آن‌ها جلوگیری شود.»

]]>
پرویز پورحسینی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت http://www.otaghnews.com/news/447303/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Fri, 27 Nov 20 11:12:50 +0330 پرویز پورحسینی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت
پرویز پورحسینی بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بامداد امروز جمعه ۷ آذر بر اثر ابتلا به کرونا و در سن ۷۹ سالگی چشم از جهان فروبست.

]]>
دريافت بيمه را هم مثل ماليات عقب بيندازيد http://www.otaghnews.com/news/447302/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%AF Fri, 27 Nov 20 11:04:02 +0330 دريافت بيمه را هم مثل ماليات عقب بيندازيد
قطع به يقين ايجاد محدوديت‌هاي کرونايي و تعطيلي کسب و کار، لطمه بزرگي را به مشاغل و اقشار کم‌درآمد وارد خواهد کرد.

]]>
رام‌شدن اقتصاد سرکش ایران http://www.otaghnews.com/news/447301/%D8%B1%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 27 Nov 20 11:00:57 +0330 رام‌شدن اقتصاد سرکش ایران
مرکز آمار ايران داده‌هاي جديدي را درباره تورم ماهانه و نقطه به نقطه منتشر کرده که نشان مي‌دهد نرخ اين شاخص اقتصادي کاهش داشته است.

]]>
رفتار درستي با بورس نداشتيد http://www.otaghnews.com/news/447300/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%AF Fri, 27 Nov 20 10:54:14 +0330 رفتار درستي با بورس نداشتيد
بسياري از کارشناسان معتقدند رقم‌هاي مطرح شده براي بودجه سال آينده داراي شک و شبهه‌هاي فراواني است و لازم است دولتي‌ها نسبت به آنها شفاف‌سازي بيشتري به عمل آورند.

]]>
تناقض‌ها مشكلات اقتصادي را پيچيده‌تر مي‌كند http://www.otaghnews.com/news/447299/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%DA%86%D9%8A%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D9%83%D9%86%D8%AF Fri, 27 Nov 20 10:48:59 +0330 تناقض‌ها مشكلات اقتصادي را پيچيده‌تر مي‌كند
مردم در گيرودار مشکلات اقتصادي هستند درحاليکه مسئولان در سطوح مختلف به جان هم افتاده و تقصير را بر گردن يکديگر مي‌اندازند و در اين ميان هم قيمت‌ها روزبه‌روز بالاتر مي‌رود.

]]>
نهاده‌ها و نبود نظارت، حلقه مفقوده گرانی مرغ http://www.otaghnews.com/news/447298/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA Fri, 27 Nov 20 10:44:43 +0330 نهاده‌ها و نبود نظارت، حلقه مفقوده گرانی مرغ
ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: نهاده‌های دامی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می شود ولی مرغ به قیمت آزاد به دست مصرف کننده می رسد.

]]>
بازگشت امضای طلایی و رانت نجومی با شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد http://www.otaghnews.com/news/447297/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF Fri, 27 Nov 20 10:38:16 +0330 بازگشت امضای طلایی و رانت نجومی با شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را که چندی پیش از سوی دولت ابلاغ شد ، موجب بازگشت امضای طلایی و بروز توزیع رانت نجومی در این بازار اعلام کرد.

]]>
انتخابات و افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی http://www.otaghnews.com/news/447296/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Fri, 27 Nov 20 10:26:38 +0330 انتخابات و افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی

]]>
سازوکاری در راستای سوداگری و پولشویی http://www.otaghnews.com/news/447295/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C Fri, 27 Nov 20 10:24:52 +0330 سازوکاری در راستای سوداگری و پولشویی

]]>
استفاده از فرصت‌‌های داخلی و خارجی http://www.otaghnews.com/news/447294/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Fri, 27 Nov 20 10:23:21 +0330 استفاده از فرصت‌‌های داخلی و خارجی

]]>
کنترل نقدینگی و مخارج در دستگاه‌های اجرایی http://www.otaghnews.com/news/447293/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C Fri, 27 Nov 20 10:21:57 +0330 کنترل نقدینگی و مخارج در دستگاه‌های اجرایی

]]>