اتاق خبر-اصلی http://www.otaghnews.com/category/1/ info@rsm.co.ir Sat, 19 Oct 19 15:16:37 +0330fa اوپک تاکتیک جدیدی رو می‌کند؟ http://www.otaghnews.com/news/434008/%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 19 Oct 19 15:04:05 +0330 اوپک تاکتیک جدیدی رو می‌کند؟
با درخواست‌های روزافزون از اوپک برای کاهش بیش‌تر تولید نفت خام، این گروه وعده داده که در نشست رسمی آینده خود، هرگونه اقدام لازم از جمله کاهش عرضه پیشگیرانه را بررسی خواهد کرد.

]]>
معاملات مسکن به کف رسیده است؟ http://www.otaghnews.com/news/434007/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%81-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 19 Oct 19 14:48:13 +0330 معاملات مسکن به کف رسیده است؟
افزایش ناچیز حجم قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در نیمه مهرماه نسبت به شهریورماه نشان می‌دهد از یک سو بازار از حالت طبیعی بر اساس عرضه و تقاضا خارج شده و از سوی دیگر می‌توان به این جمع‌بندی رسید که معاملات به کف رسیده است.

]]>
پیش‌بینی ۱۱ هزار اتوبوس برای بازگشت زائران اربعین http://www.otaghnews.com/news/434006/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86 Sat, 19 Oct 19 14:33:04 +0330 پیش‌بینی ۱۱ هزار اتوبوس برای بازگشت زائران اربعین
وزیر راه با اشاره به انطباق ۹۰ درصدی ارتباط ستاد اربعین و زائران از طریق پیامک گفت: به همین دلیل می‌توان گفت این برنامه‌ریزی جواب داد و اکنون حدود ۸۰۰ هزار نفر که در عتبات بودند، در حال بازگشت به کشور تا دو روز آینده هستند.

]]>
قدردان دولت و ملت عراق هستیم http://www.otaghnews.com/news/434005/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Sat, 19 Oct 19 14:17:06 +0330 قدردان دولت و ملت عراق هستیم
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: میزبانی از این تعداد زائر با توجه به برخی کاستی‌ها در زیرساخت ها کار دشواری است و دولت و مردم ایران از مهمان نوازی دولت و ملت عراق تشکر می‌کنند.

]]>
اگر در مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصلاح می‌شود http://www.otaghnews.com/news/434004/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 19 Oct 19 14:01:07 +0330 اگر در مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصلاح می‌شود
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: اگر شما در مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصلاح و بشریت از منافع آن بهره‌مند می‌شود.

]]>
قیمت چای داخلی کاهش یافت http://www.otaghnews.com/news/434003/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Sat, 19 Oct 19 12:12:07 +0330 قیمت چای داخلی کاهش یافت
رییس سازمان چای کشور از کاهش قیمت چای داخلی در مراکز عرضه سطح شهر خبر داد.

]]>
آخرین وضعیت صادرات برق به افغانستان http://www.otaghnews.com/news/434002/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 19 Oct 19 11:57:03 +0330 آخرین وضعیت صادرات برق به افغانستان
افغانستان در لیست مشتریان برق ایران جا دارد و ایران هم قصد دارد دامنه این تعامل را با فروش بلندمدت برق با افزایش میزان صادرات، حل نیازمندی‌های صنعت برق افغانستان، تعمیر و نگه‌داری نیروگاه‌ها، کاهش هدر رفت انرژی و... گسترش دهد.

]]>
یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر از دیروز قطع شد http://www.otaghnews.com/news/434001/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF Sat, 19 Oct 19 11:41:06 +0330 یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر از دیروز قطع شد
یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر از «یارانه‌بگیران غیرنیازمند» از بامداد جمعه و همزمان با واریز یارانه نقدی مهرماه قطع شد و مجموع کسانی که یارانه نقدی شان قطع شده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.

]]>
دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار http://www.otaghnews.com/news/434000/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Sat, 19 Oct 19 11:26:05 +0330 دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار
یک کارشناس اقتصادی گفت: جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود عزم و اراده جدی در تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوزها موجب شده تا نه تنها فضای کسب و کار در کشور بهبود نیابد بلکه مشکلات عدیده ای برای صاحبان کسب و کار ایجاد شود.

]]>
ادعای عجیب ترامپ درباره نفت خاورمیانه http://www.otaghnews.com/news/433999/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sat, 19 Oct 19 11:10:06 +0330 ادعای عجیب ترامپ درباره نفت خاورمیانه
رییس جمهور آمریکا در واکنش به انتقادها از اقدام وی در خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه، مدعی شد ما کنترل نفت خاورمیانه را به دست گرفته‌ایم.

]]>
چرا حذف یارانه‌ها جدی شد؟ http://www.otaghnews.com/news/433998/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sat, 19 Oct 19 10:54:05 +0330 چرا حذف یارانه‌ها جدی شد؟
با وجود این‌که سال‌ها از لحاظ کارشناسی و تکلیف قانونی این مسئولیت بر عهده دولت‌ها بود که یارانه پردرآمدها را حذف کنند، اما به هر دلیلی جدی گرفته نشد تا این‌که امسال غربالگری پررنگ‌تر آغاز شده است.

]]>
پسته‌کاران از برندگان اصلی عرضه بورسی پسته http://www.otaghnews.com/news/433997/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87 Sat, 19 Oct 19 10:39:05 +0330 پسته‌کاران از برندگان اصلی عرضه بورسی پسته
چند روزی بیش‌تر از آغاز معاملات گواهی سپرده و قرارداد آتی پسته در بورس کالا نمی‌گذرد که براساس آمارها، استقبال از این محصول خوب برآورد شده است. یک کارشناس بازار سرمایه در این زمینه معتقد است که پسته‌کاران از برندگان اصلی ورود پسته به بورس کالا خواهند بود.

]]>
اشخاص حقوقی برای دریافت رمز کارت سوخت چه باید بکنند؟ http://www.otaghnews.com/news/433996/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 19 Oct 19 10:28:45 +0330 اشخاص حقوقی برای دریافت رمز کارت سوخت چه باید بکنند؟
اشخاص حقیقی و حقوقی که رمز کارت سوخت خودرو را گم کرده‌اند باید با مراجعه به یکی از نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در سراسر کشور و با در دست داشتن مدارک لازم نسبت به حذف رمز کارت اقدام کنند.

]]>
سرنوشت دریاچه ارومیه گریبان خزر را خواهد گرفت؟ http://www.otaghnews.com/news/433995/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F Sat, 19 Oct 19 10:25:38 +0330 سرنوشت دریاچه ارومیه گریبان خزر را خواهد گرفت؟
وجود بحران آب در ایران و تشدید آن در مناطق مرکزی چند سالی است که فکر انتقال آب را به‌عنوان یک راه‌حل در ذهن مسؤولان انداخته است.

]]>
از معرفی تویوتا یاریس مدل ۲۰۲۰ تا مروری بر مشخصات آن http://www.otaghnews.com/news/433994/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86 Fri, 18 Oct 19 22:39:04 +0330 از معرفی تویوتا یاریس مدل ۲۰۲۰ تا مروری بر مشخصات آن
به تازگی شرکت خودروسازی تویوتاموتورز از نسل جدید تویوتا یاریس رونمایی کرده و نظر و توجه خیل عظیمی از مشتریان و علاقمندان را به سمت و سوی خود جلب کرده است.

]]>
تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در کمترین سطح ۱۹ ماه اخیر http://www.otaghnews.com/news/433993/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B1%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 Fri, 18 Oct 19 22:23:03 +0330 تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در کمترین سطح ۱۹ ماه اخیر
نرخ تورم آلمان تا پایان ماه سپتامبر به ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرد.

]]>
صعود طلا به ۱۶۰۰ دلار تا دو سال دیگر http://www.otaghnews.com/news/433992/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 Fri, 18 Oct 19 22:08:03 +0330 صعود طلا به ۱۶۰۰ دلار تا دو سال دیگر
یک بانک کانادایی پیش‌بینی کرد انعطاف پذیری طلا در یک دوره فصلی نسبتا مثبت، قیمت‌ها را تا پایان سال به سطح بالاتری هدایت می‌کند و قیمت طلا برای دو سال آینده در حدود ۱۶۰۰ دلار به خوبی پشتیبانی می شود.

]]>
پربازده‌ترین و زیان‌ده‌ترین ارزهای نوظهور کدام‌اند؟ http://www.otaghnews.com/news/433991/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 18 Oct 19 21:52:05 +0330 پربازده‌ترین و زیان‌ده‌ترین ارزهای نوظهور کدام‌اند؟
لیر ترکیه و وون کره جنوبی جزو زیان‌ده ترین ارزهای نوظهور جهان در سال ۲۰۱۹ معرفی شدند.

]]>
اروپایی‌ها هنوز هم عاشق خودروهای استیشن‌اند! http://www.otaghnews.com/news/433990/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%21 Fri, 18 Oct 19 21:37:04 +0330 اروپایی‌ها هنوز هم عاشق خودروهای استیشن‌اند!
آمارها حاکیست که شهروندان اروپایی همچنان علاقه و تمایل زیادی به خریداری و استفاده از خودروهای استیشن واگن دارند.

]]>
بررسی دوباره شیوه تهاتر بدهی‌های دولت از طریق اوراق تسویه خزانه http://www.otaghnews.com/news/433987/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87 Fri, 18 Oct 19 21:35:10 +0330 بررسی دوباره شیوه تهاتر بدهی‌های دولت از طریق اوراق تسویه خزانه
شیوه تهاتر بدهی‌های دولت از طریق اوراق تسویه خزانه بنا به درخواست عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و به منظور حل مشکلات فعالان اقتصادی بار دیگر بررسی خواهد شد.

]]>
جذب ۵۰ درصد از کاربران آیفون به نسخه جدید iOS! http://www.otaghnews.com/news/433989/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-iOS%21 Fri, 18 Oct 19 21:35:10 +0330 جذب ۵۰ درصد از کاربران آیفون به نسخه جدید iOS!
به نظر می‌رسد با اینکه باگ‌های متعددی در جدیدترین نسخه از سیستم عامل آی‌اواس (iOS ۱۳) وجود دارد، بیش از ۵۰ درصد از کاربران آن را بر روی گوشی‌های خود دریافت و نصب کرده‌اند.

]]>
همکاری ایران وآلمان درزمینه بذر http://www.otaghnews.com/news/433986/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1 Fri, 18 Oct 19 21:35:05 +0330 همکاری ایران وآلمان درزمینه بذر
معاون وزیر جهاد کشاورزی از واردات ارقام جدید کلزا و چغندر قند به کشور خبر داد و گفت: این اقدام با حمایت وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.

]]>
تهدیدی به نام تسلا! http://www.otaghnews.com/news/433985/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%21 Fri, 18 Oct 19 21:21:06 +0330 تهدیدی به نام تسلا!
به نظر می‌رسد که تقاضای بالای مشتریان آلمانی از خودروهای برقی تسلا، سهم رقبای لوکس آلمانی آن را به شدت تهدید کرده و موجب نگرانی خودروسازان بزرگ در این کشور شده است.

]]>
ورود حدود ۶۰۰ هزار زائر از مرزهای غربی به کشور http://www.otaghnews.com/news/433988/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Fri, 18 Oct 19 21:18:44 +0330 ورود حدود ۶۰۰ هزار زائر از مرزهای غربی به کشور
سازمان راهداری اعلام کرد:در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهر، بیش از ۵۹۷ هزار زائر از مرزهای ۴ گانه وارد و بیش از ۱۱۹ هزار نفر نیز از مرزها خارج شدند.

]]>
مروری بر نسخه تمام الکتریکی ولوو XC۴۰ http://www.otaghnews.com/news/433984/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%88-XC%DB%B4%DB%B0 Fri, 18 Oct 19 21:05:05 +0330 مروری بر نسخه تمام الکتریکی ولوو XC۴۰
شرکت خودروسازی ولوو به تازگی نسخه تمام الکتریکی خودروی ولوو XC۴۰ را معرفی کرده است.

]]>
FATF مهلت ایران را بیش از ۴ ماه دیگر تمدید کرد http://www.otaghnews.com/news/433983/FATF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 18 Oct 19 20:49:04 +0330 FATF مهلت ایران را بیش از ۴ ماه دیگر تمدید کرد
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.

]]>
اعضای تازه وارد باشگاه میلیاردرها در سال ۲۰۱۹ http://www.otaghnews.com/news/433978/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9 Fri, 18 Oct 19 20:34:03 +0330 اعضای تازه وارد باشگاه میلیاردرها در سال ۲۰۱۹
امسال ۱۹ نفر برای نخستین بار طعم وارد شدن به باشگاه میلیاردرها را چشیدند.

]]>
رحمانی دستور لغو برگزاری مراسم روز ملی صادرات را صادر کرد http://www.otaghnews.com/news/433982/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 18 Oct 19 20:25:59 +0330 رحمانی دستور لغو برگزاری مراسم روز ملی صادرات را صادر کرد
یک مقام مسئول در وزارت صنعت از لغو برگزاری مراسم روز ملی صادرات(29مهر ) پس از ۱۸ سال با دستور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

]]>
اجاره فضای ذخایر نفتی آمریکا به کشورهای دیگر http://www.otaghnews.com/news/433981/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 Fri, 18 Oct 19 20:23:49 +0330 اجاره فضای ذخایر نفتی آمریکا به کشورهای دیگر
یک مقام وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد در مطالعاتی که درباره آینده ذخایر نفت استراتژیک انجام می شود، ممکن است اجاره فضای بلااستفاده به دولتهای خارجی پیشنهاد شود.

]]>
کنترل بزرگترین ذخایر نفتی جهان به دست روسیه می‌افتد؟ http://www.otaghnews.com/news/433980/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF%D8%9F Fri, 18 Oct 19 20:21:29 +0330 کنترل بزرگترین ذخایر نفتی جهان به دست روسیه می‌افتد؟
دولت ونزوئلا در حال آماده‌سازی واگذاری کنترل شرکت نفتی دولتی PDVSA به روس نفت روسیه است.

]]>
تاکتیک هندیها برای دور زدن تحریمهای نفتی http://www.otaghnews.com/news/433979/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Fri, 18 Oct 19 20:19:53 +0330 تاکتیک هندیها برای دور زدن تحریمهای نفتی
شرکت نایارا انرژی نفت خام ونزوئلا را از روس نفت خریداری کرده و به جای پول نقد، سوخت می دهد تا از نقض تحریمهای آمریکا علیه کاراکاس اجتناب کند.

]]>
دوران رونق نفت شیل آمریکا به سر رسید http://www.otaghnews.com/news/433977/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Fri, 18 Oct 19 20:18:05 +0330 دوران رونق نفت شیل آمریکا به سر رسید
دومین دوران رونق نفت شیل آمریکا به پایان رسید اما ممکن است سومین دوره در راه باشد.

]]>
چرا دست کارآفرینان به کار نمی‌رود؟ http://www.otaghnews.com/news/433976/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%9F Fri, 18 Oct 19 20:03:03 +0330 چرا دست کارآفرینان به کار نمی‌رود؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه فضای کسب و کار برای فارغ التحصیلان و کارآفرینان مهیا نیست بر ضرورت حذف مقررات زائد و موانع کسب و کار در کشور تاکید کرد.

]]>
وقوع انفجارهایی در مسجدی در افغانستان؛ دست‌کم ۶۰ کشته و ۱۰۰ زخمی http://www.otaghnews.com/news/433975/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C Fri, 18 Oct 19 19:47:04 +0330 وقوع انفجارهایی در مسجدی در افغانستان؛ دست‌کم ۶۰ کشته و ۱۰۰ زخمی
خبرگزاری اسپوتنیک امروز (جمعه) گزارش داد، انفجارهایی در یک مسجد در ولایت ننگرهار افغانستان به کشته شدن بیش از ۶۰ تن و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ تن دیگر انجامید.

]]>
هفته پر فراز و نشیب بورس تهران http://www.otaghnews.com/news/433973/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 18 Oct 19 15:41:03 +0330 هفته پر فراز و نشیب بورس تهران
علی‌رغم افت حدود ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در اواسط هفته اخیر در آخرین روز معاملاتی، شاخص کل به روند صعودی بازگشت اما در مجموع فعالان بورس تهران در ۵ روز کاری اخیر شاهد افت ۳۴۰۲ واحدی نماگر اصلی این بازار بودند.

]]>
تاثیر بخش تعاون در اشتغال و توسعه کار شایسته http://www.otaghnews.com/news/433972/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87 Fri, 18 Oct 19 15:26:03 +0330 تاثیر بخش تعاون در اشتغال و توسعه کار شایسته
رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است کار و اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون با معیارهای بین المللی «کار شایسته» مطابقت دارد و اشتغال در این بخش مترادف با «کار شایسته» است.

]]>
قیمت نفت برنت به بالای ۶۰ دلار بازگشت http://www.otaghnews.com/news/433971/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA Fri, 18 Oct 19 15:11:03 +0330 قیمت نفت برنت به بالای ۶۰ دلار بازگشت
قیمت‌های نفت امروز، جمعه در حالی رشد کرد که نگرانی‌ها از کند شدن اقتصاد چین، با انتشار داده‌هایی که نشان می‌داد تقاضای پالایشگاه‌های چین و آمریکا قدرتمند باقی مانده است، کاهش یافت.

]]>
یارانه مهرماه عده‌ای دیگر نیز حذف شد http://www.otaghnews.com/news/433970/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF Fri, 18 Oct 19 14:55:06 +0330 یارانه مهرماه عده‌ای دیگر نیز حذف شد
واریز یارانه مهرماه نیز با حذف تعدادی از یارانه بگیران همراه بود.

]]>
احتمال رکود در اقتصاد جهان بسیار بالاست http://www.otaghnews.com/news/433969/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 18 Oct 19 14:39:04 +0330 احتمال رکود در اقتصاد جهان بسیار بالاست
اقتصاددان ارشد موسسه تحلیلی مودی گفت: احتمال رکود اقتصاد جهان در آینده نزدیک به طور آزاردهنده‌ای بالا رفته است و ممکن است سیاست‌گذاران دیگر قادر به معکوس کردن این روند نباشند.

]]>
تخریب ۷۰۰ هکتار جنگل ۳.۵ میلیون ساله برای انتقال آب خزر http://www.otaghnews.com/news/433968/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%DB%B3.%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1 Fri, 18 Oct 19 13:05:07 +0330 تخریب ۷۰۰ هکتار جنگل ۳.۵ میلیون ساله برای انتقال آب خزر
یک کارشناس حوزه آب گفت: برای اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران ۱۰۰ تا ۷۰۰ هکتار جنگل های هیرکانی که قدمتی بین ۳ تا ۳.۵ میلیون سال دارد باید از بین برود.

]]>
انتقال وام مسکن ملی از سازنده به خریدار http://www.otaghnews.com/news/433967/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Fri, 18 Oct 19 12:50:06 +0330 انتقال وام مسکن ملی از سازنده به خریدار
تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی پس از اتمام پروژه قابلیت انتقال به خریداران را دارد.

]]>
رسیدگی به ۲۲۴ مورد تخلفات رانندگان اربعین+جزئیات http://www.otaghnews.com/news/433966/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2%DB%B4-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%2B%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA Fri, 18 Oct 19 12:34:07 +0330 رسیدگی به ۲۲۴ مورد تخلفات رانندگان اربعین+جزئیات
معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از گزارش ۲۲۴ مورد تخلفات رانندگان در مسیرهای اربعین خبر داد و گفت: در این تخلفات گرانفروشی کمترین و تاخیرها بیشترین میزان را به خود اختصاص داده‌ است.

]]>
نانوایی‌های متخلف تعطیل می‌شوند http://www.otaghnews.com/news/433965/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Fri, 18 Oct 19 12:18:14 +0330 نانوایی‌های متخلف تعطیل می‌شوند
سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران از ادامه طرح نظارت بر نانوایی‌ها در سطح استان تهران خبر داد و تصریح کرد که تخلف مجدد واحدهای نانوایی در مرحله بعدی طرح نظارت؛ منجر به تعطیلی و قطع سهمیه آن‌ها خواهد شد.

]]>
سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران باز هم کاهش می‌یابد؟ http://www.otaghnews.com/news/433964/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F Fri, 18 Oct 19 12:03:04 +0330 سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران باز هم کاهش می‌یابد؟
کارت سوخت با هدف سامان دادن به میزان مصرف و کنترل قاچاق سوخت وارد میدان شد و مدتی است که اجرای این طرح جدی‌تر شده و اقدامات متعددی نیز برای این مهم انجام شد که یکی از آن‌ها کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران بود که احتمال کاهش مجدد آن نیز وجود دارد.

]]>
فراز و فرودهای تولید خودروهای سواری http://www.otaghnews.com/news/433963/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C Fri, 18 Oct 19 09:57:05 +0330 فراز و فرودهای تولید خودروهای سواری
مرور عملکرد تولید انواع خودروی سواری در ۵ ماهه ۹۸ نشان می‌دهد که در فروردین، تولید به کمترین میزان رسیده و در مرداد، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش داشته است.

]]>
اعتراض به اینترنت در صدر شکایات مردمی http://www.otaghnews.com/news/433962/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C Fri, 18 Oct 19 09:41:04 +0330 اعتراض به اینترنت در صدر شکایات مردمی
طبق گزارش‌های ماهانه در سامانه سپاس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، بیش‌ترین شکایات ثبت‌شده طی سه ماه تابستان سال جاری مربوط به اینترنت بوده است.

]]>
سیگار، صدرنشین جذب سرمایه خارجی http://www.otaghnews.com/news/433961/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Fri, 18 Oct 19 09:25:08 +0330 سیگار، صدرنشین جذب سرمایه خارجی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست امسال بیش از نیمی از حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی،‌ معدنی و تجاری، به افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید سیگارت در استان زنجان و گیلان مربوط بوده است.

]]>
راه خودکفایی در تولید زیتون http://www.otaghnews.com/news/433960/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86 Fri, 18 Oct 19 09:09:05 +0330 راه خودکفایی در تولید زیتون
رئیس شورای ملی زیتون خواستار ممنوعیت واردات روغن زیتون در فصل برداشت زیتون و روغن‌گیری آن شد تا امکان خودکفایی در تولید زیتون فراهم شود.

]]>
بشار اسد: با تمامی ابزارهای مشروع به تجاوز ترکیه پاسخ می‌دهیم http://www.otaghnews.com/news/433959/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%3A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Thu, 17 Oct 19 23:50:05 +0330 بشار اسد: با تمامی ابزارهای مشروع به تجاوز ترکیه پاسخ می‌دهیم
رئیس جمهور سوریه در سخنانی تأکید کرد: با تمامی ابزارهای مشروع به تجاوز ترکیه پاسخ می‌دهیم.

]]>
یک بیوک برقی قدرتمند در راه چین http://www.otaghnews.com/news/433958/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86 Thu, 17 Oct 19 23:34:05 +0330 یک بیوک برقی قدرتمند در راه چین
شرکت خودروسازی بیوک به تازگی یک مدل قدرتمندتر و بهتر را نسبت به خودروی تمام الکتریکی بیوک مدل ویلایت ۶ پلاس را در بازار چین عرضه کرده است.

]]>