اتاق خبر-فناوری http://www.otaghnews.com/category/12/ info@rsm.co.ir Fri, 22 Nov 19 06:37:41 +0330fa ظاهر ترسناک خورشید به مناسب جشن هالووین http://www.otaghnews.com/news/434475/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%86 Tue, 29 Oct 19 21:40:07 +0330 ظاهر ترسناک خورشید به مناسب جشن هالووین
با نزدیک شدن به روز هالووین در آمریکا، ناسا عکسی از خورشید با ظاهری ترسناک را با کاربران به اشتراک گذاشت.

]]>
بازار صادراتی خوب ایران در حوزه تکنولوژی ساخت پهپاد و بالگرد/ چگونه از پرتابگرهای خارجی بی نیاز شدیم؟ http://www.otaghnews.com/news/425151/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%9F Fri, 05 Apr 19 08:12:03 +0430 بازار صادراتی خوب ایران در حوزه تکنولوژی ساخت پهپاد و بالگرد/ چگونه از پرتابگرهای خارجی بی نیاز شدیم؟
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی با بیان اینکه صنعت هوایی در موضوعات امنیتی و اقتصادی به‌صورت مستقیم تأثیرگذار است گفت: پروژه های هوایی بودجه میلیاردی می خواهند.

]]>
انجام فرآیند سازگاری ماهواره «ناهید۱» با پرتابگر http://www.otaghnews.com/news/422766/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%C2%AB%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%B1%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1 Fri, 08 Feb 19 09:49:02 +0330 انجام فرآیند سازگاری ماهواره «ناهید۱» با پرتابگر
رییس سازمان فضایی ایران از ثبت ۲۹ نقطه مداری خبر داد و گفت: برای حفظ این نقاط مداری باید ماهواره بومی خود را پرتاب کنیم که در این راستا ساخت و پرتاب ماهواره را در دستور کار داریم و ماهواره "ناهید ۱" کامل شده و فرآیند سازگاری با پرتابگر آن پیگیری می‌شود.

]]>
تصمیم جدید ارزی دولت چه تاثیری در حوزه آی‌سی‌‌تی می‌گذارد؟ http://www.otaghnews.com/news/409586/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Mon, 23 Apr 18 11:36:03 +0430 تصمیم جدید ارزی دولت چه تاثیری در حوزه آی‌سی‌‌تی می‌گذارد؟
«پایگاه خبری اتاق ایران» مشکلات فعالان حوزه آی‌سی‌تی در پی اجرای تصمیم جدید ارزی را در گفت‌وگو با محمدرضا طلایی، ویدا سینا، اکبر ذاکری و کامبیز رشیدی بررسی کرده است.

]]>
چگونگی تأثیر ICT بر ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها http://www.otaghnews.com/news/408847/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-ICT-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 Sat, 07 Apr 18 12:14:00 +0430 چگونگی تأثیر ICT بر ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها
کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در جدیدترین گزارش خود بر تأثیر ICT بر ارتقای سطح رقابت‌پذیری کشورها پرداخته است. فاوا به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی اثرگذار بوده و می‌توان ادعا کرد با افزایش 10 درصد سرمایه‌گذاری روی فاوا می‌توان انتظ

]]>
از آغاز به کار وزیر جوان تا چالش امنیت کارت‌های بانکی http://www.otaghnews.com/news/398333/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Thu, 24 Aug 17 11:25:31 +0430 از آغاز به کار وزیر جوان تا چالش امنیت کارت‌های بانکی
آغاز به کار محمدجواد آذری جهرمی به عنوان جوان‌ترین عضو دولت دوازدهم در نقش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهم‌ترین خبر در حوزه ICT در هفته‌ی گذشته بود.

]]>
پست ابهام آمیز فیروز نادری در اینستاگرام http://www.otaghnews.com/news/396321/%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85 Sat, 15 Jul 17 12:59:05 +0430 پست ابهام آمیز فیروز نادری در اینستاگرام
فیروز نادری محقق برجسته ایرانی ناسا لحظاتی پیش تصویر ابهام آمیز و نگران کننده ای را منتشر کرد که احتمال می‌رود حاکی از درگذشت پرفسور مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایران و جهان باشد.

]]>
چرا هواپیماها در گرمای شدید قادر به پرواز نیستند؟ http://www.otaghnews.com/news/395140/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 22 Jun 17 10:19:04 +0430 چرا هواپیماها در گرمای شدید قادر به پرواز نیستند؟
محققان طی انجام یک پژوهش جدید دریافتند که دلیل اینکه هواپیماها در هوای گرم و مرطوب قادر به پرواز نیستند، رطوبت یا گرمای زیاد هوا نیست بلکه چگالی هوا است.

]]>
فناوری جدید؛ "لای فای" 100 برابر سریعتر از "وای فای" http://www.otaghnews.com/news/390936/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%9B-%22%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%22-100-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%22%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%22 Wed, 29 Mar 17 14:05:02 +0430 فناوری جدید؛
در فناوری جدید موسوم به "لای فای" (وای‌فای مبتنی بر نور) سرعت اتصال 100 برابر بیشتر نسبت به وای‌فای کنونی است.

]]>
کشف آب دو میلیارد ساله http://www.otaghnews.com/news/385147/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87 Sat, 17 Dec 16 14:02:08 +0330 کشف آب دو میلیارد ساله
دانشمندان موفق شده اند قدیمی ترین آب موجود در کره زمین را در منطقه کیدماین واقع در اونتاریو کانادا کشف کنند.

]]>
سنجش خستگی دونده با کتانی های هوشمند امکان پذیر شد http://www.otaghnews.com/news/385139/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sat, 17 Dec 16 11:53:05 +0330 سنجش خستگی دونده با کتانی های هوشمند امکان پذیر شد
یک شرکت تولید کننده کفش های ورزشی، کتانی های هوشمندی ساخته که قابلیت اندازه گیری میزان خستگی دونده را دارد.

]]>
افراد ۶ سال به بالا در ایران از تلفن همراه استفاده می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/385040/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Fri, 16 Dec 16 03:06:06 +0330 افراد ۶ سال به بالا در ایران از تلفن همراه استفاده می‌کنند
سال ۲۰۱۶ فراز و نشیب زیادی برای بسیاری از شرکت‌های سازنده گوشی هوشمند به همراه داشت، اما با نزدیک شدن به پایان این سال، وقت آن است تا بهترین گوشی هوشمند ۲۰۱۶ را از دید خود به شما معرفی کنیم.

]]>
مدیران کانال های تلگرام مجوز نمی‌گیرند بلکه احراز صلاحیت می‌شوند http://www.otaghnews.com/news/385036/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Fri, 16 Dec 16 02:23:07 +0330 مدیران کانال های تلگرام مجوز نمی‌گیرند بلکه احراز صلاحیت می‌شوند
رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد اعلام کرد مدیران کانال‌های تلگرام مجوز نمی‌گیرند بلکه احراز هویت می‌شوند.

]]>
پردازنده‌ رده بالای Ryzen ای ام دی رونمایی شد http://www.otaghnews.com/news/385031/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-Ryzen-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Fri, 16 Dec 16 00:56:09 +0330 پردازنده‌ رده بالای Ryzen ای ام دی رونمایی شد
AMD نسل بعدی پردازنده‌ دسکتاپ بالارده‌ی خود را با نام Ryzen معرفی کرد.

]]>
پوکمون گو، آیفون 7 و دونالد ترامپ سه عبارت پرجستجوی گوگل در سال ۲۰۱۶ http://www.otaghnews.com/news/385030/%D9%BE%D9%88%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-7-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6 Fri, 16 Dec 16 00:34:11 +0330 پوکمون گو، آیفون 7 و دونالد ترامپ سه عبارت پرجستجوی گوگل در سال ۲۰۱۶
به گزارش گوگل، پوکمون گو، آیفون ۷ و دونالد ترامپ آمار بالاترین جستجوهای انجام شده توسط کاربران در سال ۲۰۱۶ را به خود اختصاص داده‌اند.

]]>
تصاویر رندر جدیدی از گوشی هواوی پی 10 منتشر شد http://www.otaghnews.com/news/385024/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-10-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Thu, 15 Dec 16 22:45:18 +0330 تصاویر رندر جدیدی از گوشی هواوی پی 10 منتشر شد
هواوی پی 10 که قرار است در ماه‌های آینده رونمایی شود، از نمایشگر بدون حاشیه و صفحه نمایشگر ثانویه در لبه سمت چپ خود بهره خواهد برد.

]]>
مشاهده وضعیت آب و هوا به صورت ویجت - زوم اپ http://www.otaghnews.com/news/385015/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AC%D8%AA---%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%BE Thu, 15 Dec 16 20:13:08 +0330 مشاهده وضعیت آب و هوا به صورت ویجت - زوم اپ
World Weather اپلیکیشنی کاربردی برای گوشی‌های اندرویدی است که اطلاعات دقیق آب‌ و هوایی را به صورت ویجت در اختیار شما قرار خواهد داد.

]]>
تاثیر سرما روی تلفن‌های همراه http://www.otaghnews.com/news/383896/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87- Fri, 09 Dec 16 12:10:11 +0330 تاثیر سرما روی تلفن‌های همراه
برخی افراد از این موضوع که تلفن‌های همراهشان هنگام قرار گرفتن در برابر هوای سرد دچار مشکل شود، ابراز نگرانی می‌کنند. البته باید توجه داشت که دما برروی عملکرد باتری گوشی‌ها بی‌تاثیر نیست.

]]>
خرید اینترنتی یا خرید حضوری؛ کدام‌یک برتری دارد؟ http://www.otaghnews.com/news/383038/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 04 Dec 16 05:45:05 +0330 خرید اینترنتی یا خرید حضوری؛ کدام‌یک برتری دارد؟
چند سالی است که فروش اینترنتی در کشور ما رواج یافته و فروشگاه‌های ریز و درشتی هم در این زمینه فعالیت دارند. دامنه فعالیت این فروشگاه‌ها در سراسر کشور گسترده شده و اختصاص به شهرهای بزرگ هم ندارد.

]]>
محبوبترین فرد اینستاگرام در سال ۲۰۱۶ معرفی شد http://www.otaghnews.com/news/383037/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 04 Dec 16 05:25:04 +0330 محبوبترین فرد اینستاگرام در سال ۲۰۱۶ معرفی شد
طبق روال هر ساله، امسال نیز اینستاگرام شخصیت‌های محبوب با بیشترین تعداد فالوور را معرفی کرد. در این بین سلنا گومز خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی با ۱۰۳ میلیون فالوور توانست برای دومین سال پیاپی محبوبترین سلبریتی اینستاگرام لقب گیرد.

]]>
برپایی نمایشگاه «فن بازار» در لرستان http://www.otaghnews.com/news/382826/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D9%81%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 30 Nov 16 21:43:08 +0330 برپایی نمایشگاه «فن بازار» در لرستان
مسئول پارک علم و فناوری لرستان از افتتاح سومین نمایشگاه فن بازار در این استان خبر داد.

]]>
مغز مصنوعی به دست دانشمندان روسیه ساخته شد http://www.otaghnews.com/news/382802/-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF- Wed, 30 Nov 16 15:47:10 +0330  مغز مصنوعی به دست دانشمندان روسیه ساخته شد
دانشمندان آکادمی علوم پزشکی نیژنی نوگراد روسیه موفق به ساخت بافت‌های مغز در شرایط آزمایشگاهی شدند.

]]>
منابع عجیب برای تولید انرژی http://www.otaghnews.com/news/382794/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C Wed, 30 Nov 16 13:19:07 +0330 منابع عجیب برای تولید انرژی
انرژی های پاک به نوع خورشیدی و بادی منحصر نمی شوند در سراسر جهان دانشمندان سعی دارند با استفاده از منابع مختلف از خاک گرفته تا گرمای بدن انسان و عروس دریایی، به شیوه ای پاک انرژی تولید کنند.

]]>
هک دوربین های نظارتی تنها در ۹۸ ثانیه http://www.otaghnews.com/news/382790/%D9%87%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9%DB%B8-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87 Wed, 30 Nov 16 11:51:06 +0330 هک دوربین های نظارتی تنها در ۹۸ ثانیه
میزان امنیت دوربین های نظارتی قابل اتصال به اینترنت تا بدان حد پایین است که تنها ۹۸ ثانیه پس از اتصال به شبکه توسط هکرها آلوده شدند.

]]>
احتمال وقوع طوفان خورشیدی در سال ۲۰۲۰ http://www.otaghnews.com/news/382787/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0- Wed, 30 Nov 16 11:03:02 +0330 احتمال وقوع طوفان خورشیدی در سال ۲۰۲۰
دانشمندآمریکایی پیش بینی می کند در سال ۲۰۲۰ میلادی یک طوفان خورشیدی اتفاق خواهد افتاد که احتمالا به قطع سرویس های اینترنتی و مخابراتی منجر می شود.

]]>
۵ واقعیت جالب در مورد شیائومی http://www.otaghnews.com/news/382373/%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C Sat, 26 Nov 16 15:06:06 +0330 ۵ واقعیت جالب در مورد شیائومی
شیائومی یکی از استارتاپ‌های موفق در زمینه‌ی تولید دستگاه‌های هوشمند است که حقایق جالبی در پشت صحنه‌ی شکل‌گیری آن وجود دارد.

]]>
۸ دستور حرکتی اندروید که استفاده از این سیستم عامل را سرعت می دهند http://www.otaghnews.com/news/382344/%DB%B8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF Sat, 26 Nov 16 14:15:05 +0330 ۸ دستور حرکتی اندروید که استفاده از این سیستم عامل را سرعت می دهند
دستورهای حرکتی مختلفی در سیستم عامل اندروید وجود دارند که باعث سریع‌تر شدن کار‌ها می‌شوند. این دستورها در بخش‌های مختلفی از این سیستم عامل جای گرفته‌اند.

]]>
بهترین تبلت‌ های بازار با قیمت کمتر از ۸۰۰ هزار تومان - آذر ۹۵ http://www.otaghnews.com/news/382343/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86---%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B9%DB%B5 Sat, 26 Nov 16 12:32:41 +0330 بهترین تبلت‌ های بازار با قیمت کمتر از ۸۰۰ هزار تومان - آذر ۹۵
در این مطلب به معرفی بهترین تبلت‌های بازار با قیمت زیر ۸۰۰ هزار تومان خواهیم پرداخت.

]]>
تولید پلاستیک بسته‌بندی قابل تجزیه http://www.otaghnews.com/news/382198/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87 Fri, 25 Nov 16 16:25:05 +0330 تولید پلاستیک بسته‌بندی قابل تجزیه
یک شرکت ایتالیایی به تولید نوع جدیدی از پلاستیک برای بسته‌بندی مواد غذایی پرداخته که در طبیعت تجزیه می‌شود.

]]>
کمک مالی به بازی سازان رایانه ای http://www.otaghnews.com/news/382185/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C Fri, 25 Nov 16 14:21:07 +0330 کمک مالی به بازی سازان رایانه ای
رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانه ای از تصویب کمک مالی ۸.۵ میلیارد تومانی به بازی سازان رایانه ای با همکاری معاونت علمی فناوری رئیس جمهور خبر داد.

]]>
سامسونگ گلکسی (J3 (2017 در بنچمارک GFXBench رویت شد http://www.otaghnews.com/news/382013/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%28J3-%282017-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-GFXBench-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Thu, 24 Nov 16 03:21:05 +0330 سامسونگ گلکسی (J3 (2017 در بنچمارک GFXBench رویت شد
سامسونگ گلکسی (J3 (2017 که پیش‌تر موفق به دریافت تاییدیه سازمان FCC و TENAA شده بود، هم‌اکنون در بنچمارک GFXBench رویت شده است. این اسمارت‌فون یک پایین‌رده از خانواده J سامسونگ است که انتظار می‌رود با قیمتی رقابتی وارد بازار شود.

]]>
آشنایی کامل با فناوری HDR http://www.otaghnews.com/news/382012/-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-HDR Thu, 24 Nov 16 03:10:05 +0330  آشنایی کامل با فناوری HDR
شاید بارها و بارها نام HDR به گوش‌تان خورده باشد و دقیقا ندانید این فناوری چه عملکردی دارد. در این مطلب سعی داریم شما را با این قابلیت مفید، آشنا کنیم. پس همراه ما باشید.

]]>
گوشی هواوی میت ۹ با بدنه فلزی و دوربین دوگانه معرفی شد http://www.otaghnews.com/news/381839/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Wed, 23 Nov 16 03:21:40 +0330 گوشی هواوی میت ۹ با بدنه فلزی و دوربین دوگانه معرفی شد
دقایقی پیش کمپانی بزرگ و چینی هواوی، از پرچم‌دار جدید خود با نام هواوی میت ۹ رونمایی کرد، محصولی که باید آن را یکی از قدرتمندترین تولیدات حال حاضر دنیا دانست.

]]>
از خرج میلیاردی ایرانیان در کلش آف کلنز تا رفع فیلتر توئیتر http://www.otaghnews.com/news/381838/-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%B4-%D8%A2%D9%81-%DA%A9%D9%84%D9%86%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1 Tue, 22 Nov 16 15:28:42 +0330  از خرج میلیاردی ایرانیان در کلش آف کلنز تا رفع فیلتر توئیتر
هفته گذشته آمار و ارقام مختلفی در صدر اخبار فناوری ایران قرار گرفت؛ از هزینه‌های نجومی ایرانی‌ها برای بازی کلش آف کلنز گرفته تا رتبه ناامیدکننده کشورمان در اینترنت همراه ۴G و… را در این هفته زاویه مرور خواهیم کرد.

]]>
آپدیت جدید اینستاگرام برای ویندوز ۱۰ http://www.otaghnews.com/news/381837/%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B0 Tue, 22 Nov 16 15:24:59 +0330 آپدیت جدید اینستاگرام برای ویندوز ۱۰
آپدیت جدیدی از اینستاگرام برای کاربران ویندوز منتشر شده که دو تغییر مهم در آن به‌وجود آورده است. اولین مورد اضافه شدن ویژگی ویدیو زنده در برنامه و دومین مورد افزایش سرعت و بهبود عملکرد کلی اپ بوده است.

]]>
باتری گلکسی S7 هیچ مشکلی ندارد http://www.otaghnews.com/news/381603/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-S7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 21 Nov 16 23:35:09 +0330 باتری گلکسی S7 هیچ مشکلی ندارد
بعد از انتشار خبرهای مبنی بر انفجار یا آتش گرفتن دستگاه‌های گلکسی S7 در این هفته، سامسونگ یک بیانیه رسمی با موضوع کیفیت و امنیت مدل‌های سری گلکسی S7 منتشر کرده که آن را در زیر مشاهده می‌نمایید.

]]>
دو روش برای نظارت بر دانلود‌ها در سیستم عامل مک! http://www.otaghnews.com/news/381601/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%DA%A9%21 Mon, 21 Nov 16 23:15:04 +0330 دو روش برای نظارت بر دانلود‌ها در سیستم عامل مک!
با اسفاده از قسمت Dock می‌توانید روند دانلود یک فایل را هم از طریق Launchpad و هم از پوشه Downloads دنبال کنید. دو روش برای این منظور وجود دارد که با هم آن‌ها را مرور می‌کنیم.

]]>
رایتل با سهم ۲.۵ درصدی ضعیف‌ترین اپراتور کشور لقب گرفت http://www.otaghnews.com/news/381598/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B2.%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Mon, 21 Nov 16 23:04:07 +0330 رایتل با سهم ۲.۵ درصدی ضعیف‌ترین اپراتور کشور لقب گرفت
ترابردپذیری یکی از آن دست مسایلی است که همیشه با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است، چه از زمان آغاز که هر اپراتور نظر و رویکرد متفاوتی درباره آن داشت.

]]>
شناسایی یک اَبَرزمین دیگر http://www.otaghnews.com/news/381280/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 Fri, 18 Nov 16 03:13:06 +0330 شناسایی یک اَبَرزمین دیگر
محققان انستیتوی فیزیک فضایی جزایر قناری، یک َابَرزمین جدید در خارج از منظومه شمسی شناسایی کردند. ابرزمین ها سیاراتی از جنس سنگ هستند که ابعاد آن ها چندین برابر زمین است.

]]>
با کامپیوتر جدید MSI بر روی کوله پشتی آشنا شوید http://www.otaghnews.com/news/380875/%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-MSI-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF Tue, 15 Nov 16 04:03:05 +0330 با کامپیوتر جدید MSI بر روی کوله پشتی آشنا شوید
به‌نظر می‌رسد که با فراگیر شدن هدست‌های واقعیت مجازی مختلف همانند Oculus Rift و پلی‌استیشن VR، زمان مناسبی برای تجربه کردن این دستگاه‌ها باشد.

]]>
بهترین گوشی‌های اندرویدی کامپکت بازار را بشناسید http://www.otaghnews.com/news/380874/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF Tue, 15 Nov 16 03:55:04 +0330 بهترین گوشی‌های اندرویدی کامپکت بازار را بشناسید
همانطور که می‌دانید اغلب خریداران گوشی‌های هوشمند اندروید تمایل به خرید دستگاهی بزرگ‌تر و قوی‌تر دارند، ولی برخی افراد از این قاعده پیروی نمی‌کنند و برای خرید گوشی آینده، دستگاه‌های کوچک را در لیست خود قرار می‌دهند.

]]>
آشنایی با انواع پنل‌های صفحه نمایش در تلفن‌های همراه http://www.otaghnews.com/news/380872/-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%86%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87 Tue, 15 Nov 16 03:46:08 +0330  آشنایی با انواع پنل‌های صفحه نمایش در تلفن‌های همراه
حتما برای شما پیش آمده که هنگام خواندن بررسی‌های تخصصی و یا خرید تلفن‌ همراه، در بخش نمایشگر با نام‌های متفاوتی از پنل‌های صفحه نمایش مواجه شوید و تفاوت‌شان را ندانید.

]]>
ساخت دوربین جدیدی برای خواندن افراد نابینا http://www.otaghnews.com/news/380675/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7 Mon, 14 Nov 16 09:13:05 +0330 ساخت دوربین جدیدی برای خواندن افراد نابینا
یک دوربین جدید برای افراد نابینا ساخته شده که آنها را قادر می‌کند تا بدون خط بریل، مطالب عادی را بخوانند.

]]>
ماه در این هفته به نزدیک‌ترین فاصله از زمین در ۶۸ سال اخیر می‌رسد http://www.otaghnews.com/news/380673/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF Mon, 14 Nov 16 09:05:05 +0330 ماه در این هفته به نزدیک‌ترین فاصله از زمین در ۶۸ سال اخیر می‌رسد
در ۱۴ نوامبر امسال (۲۴ آبان)، ماه به‌اندازه‌ای به زمین نزدیک خواهد شد که بی‌نظیر‌ترین چشم‌انداز از آن را در دهه‌ها‌ی اخیر شاهد خواهیم بود.

]]>
انفجار آی‌فون ۷ پلاس در چین! http://www.otaghnews.com/news/380534/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%DB%B7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%21 Sun, 13 Nov 16 21:52:06 +0330 انفجار آی‌فون ۷ پلاس در چین!
بعد از انفجارهای مربوط به فبلت پرچمدار سامسونگ یعنی گلکسی نوت ۷، حدس می‌زدیم که این حوادث خاتمه یافته‌اند ولی متاسفانه شاهد انفجار یک گوشی هوشمند جدید هستیم.

]]>
آیا گلکسی نوت ۴ هنوز هم ارزش خرید دارد؟! http://www.otaghnews.com/news/380533/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AA-%DB%B4-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F%21 Sun, 13 Nov 16 21:43:05 +0330 آیا گلکسی نوت ۴ هنوز هم ارزش خرید دارد؟!
گلکسی نوت ۴ در سپتامبر ۲۰۱۴ معرفی شد و کم‌کم پیر می‌شود. اما شاید این تنها بر روی کاغذ درست باشد. با توجه به اتفاقاتی که برای گلکسی نوت ۷ افتاد و عرضه‌نشدن گلکسی نوت ۵ برای اروپا، بنظر می‌رسد که برای بسیاری از کاربران این گوشی همچنان جذاب است.

]]>
بهترین گوشی‌های بازار در محدوده قیمتی زیر ۵۰۰ هزار تومان http://www.otaghnews.com/news/380531/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86 Sun, 13 Nov 16 21:26:04 +0330 بهترین گوشی‌های بازار در محدوده قیمتی زیر ۵۰۰ هزار تومان
خرید گوشی با توجه به تنوع زیاد در محدوده‌های قیمتی مختلف کار دشواری است و به همین خاطر ما بر آن شدیم تا هر از چندگاهی، ارزشمندترین گوشی‌ها در هر رده قیمتی را به شما معرفی کنیم.

]]>
ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه تاثیری بر کمپانی اپل خواهد داشت؟! http://www.otaghnews.com/news/380530/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%9F%21 Sun, 13 Nov 16 21:17:05 +0330 ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه تاثیری بر کمپانی اپل خواهد داشت؟!
همان‌طور که می‌دانید شاید مهم‌ترین و پر حاشیه‌ترین خبر این هفته، پیروزی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آمریکا باشد، اتفاقی که شاید کمتر کسی انتظارش را داشت.

]]>
زورگیری سایبری چیست؟ http://www.otaghnews.com/news/380527/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 13 Nov 16 20:50:07 +0330 زورگیری سایبری چیست؟
زورگیری سایبری (Cyber Bullying) شامل استفاده از رسانه‌های الکترونیک به ویژه تلفن همراه و اینترنت برای ارعاب، تهدید یا نارحت کردن فردی دیگر می شود.

]]>
فناوری و خطرات آن بر سلامت انسان http://www.otaghnews.com/news/380524/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 Sun, 13 Nov 16 20:25:06 +0330 فناوری و خطرات آن بر سلامت انسان
امروزه، با پیشرفت چشمگیر فناوری می توانید از طریق تلفن های همراه هوشمند اقدام به رزرو میز شام در یک رستوران لوکس کرده و یا به واسطه فیس بوک با دوستان جدیدی آشنا شوید.

]]>