اتاق خبر-پرونده ویژه http://www.otaghnews.com/category/138/ info@rsm.co.ir Sat, 04 Jul 20 16:48:16 +0430fa کدام زبان برنامه‌ نویسی پیچیده‌ تر است؟ http://www.otaghnews.com/news/332512/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 12 Apr 16 05:00:02 +0430 کدام زبان برنامه‌ نویسی پیچیده‌ تر است؟
حتما تاکنون نام زبان‌های برنامه‌نویسی زیادی را شنیده‌اید. شاید هم خودتان جزو برنامه‌نویسان حرفه‌ای یا تازه‌کاری هستید که در کدنویسی دستی بر آتش دارید. اما آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که کدام زبان‌ برنامه‌نویسی پیچیده‌تر است؟

]]>