اتاق خبر-اقتصادی http://www.otaghnews.com/category/2/ info@rsm.co.ir Fri, 21 Jul 17 17:11:10 +0430fa ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای http://www.otaghnews.com/news/396626/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C Fri, 21 Jul 17 16:59:03 +0430 ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای
معاون اتاق بازرگانی ایران از ابطال دو هزار کارت بازرگانی یکبار مصرف از سوی وزارت صنعت و گمرک ایران خبر داد و گفت: کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، تنها یک درصد از کارتهای موجود را تشکیل می‌دهند.

]]>
تهدید جدید نفتی هند علیه ایران http://www.otaghnews.com/news/396624/-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 21 Jul 17 16:43:02 +0430  تهدید جدید نفتی هند علیه ایران
بر اساس اعلام وزیر نفت هند، این کشور به دلیل اینکه رفتار ایران در کاهش مدت‌ زمان پرداخت پول نفت از ۳ به ۲ ماه، خرید نفت از این کشور را کاهش می‌دهد.

]]>
عبور تولید غلات ایران از ۲۰ میلیون تن در سال زراعی جاری http://www.otaghnews.com/news/396623/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Fri, 21 Jul 17 16:28:02 +0430 عبور تولید غلات ایران از ۲۰ میلیون تن در سال زراعی جاری
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی(فائو) پیش بینی کرد تولید غلات ایران در سال زراعی جاری با افزایش ۰.۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۰.۱ میلیون تن برسد.

]]>
جریان گرایش جمعیت شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد http://www.otaghnews.com/news/396622/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Fri, 21 Jul 17 16:12:03 +0430 جریان گرایش جمعیت شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد
سهم بخش کشاورزی از جمعیت شاغل کشور، طی چند سال گذشته روند نزولی داشته؛ اما این جریان در بخش خدمات، با یک روندصعودی مواجه بوده است.

]]>
شرایط جدید دریافت دسته‌چک از بانکها http://www.otaghnews.com/news/396620/-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7 Fri, 21 Jul 17 15:41:03 +0430  شرایط جدید دریافت دسته‌چک از بانکها
بانک مرکزی شرایط جدید ارائه دسته چک را اعلام کرد که بر این اساس، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشمولان موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، را ممنوع است.

]]>
گرانی یکباره و ارزانی لاک‌پشتی پیاز در بازار مصرف http://www.otaghnews.com/news/396619/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81 Fri, 21 Jul 17 15:26:02 +0430 گرانی یکباره و ارزانی لاک‌پشتی پیاز در بازار مصرف
در حالی که قیمت پیاز به صورت ناگهانی افزایش بیش از دو برابری را در بازار مصرف داشت و به کیلویی حدود ۴۰۰۰ تومان رسید، حالا که با ورود محصول تولید جدید به بازار، نوبت ارزانی رسیده است، این روند لاک‌پشتی و قطره‌چکانی صورت می‌گیرد.

]]>
دسترسی عمومی به بانک داده‌های اقتصادی و مالی http://www.otaghnews.com/news/396618/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C Fri, 21 Jul 17 15:10:03 +0430 دسترسی عمومی به بانک داده‌های اقتصادی و مالی
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همزمان با نمایشگاه الکامپ 1396، بانک داده‌های اقتصادی و مالی را دسترس عموم قرار داد.

]]>
بازدهی ۵ درصدی آیفکس از ابتدای سال http://www.otaghnews.com/news/396616/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Fri, 21 Jul 17 14:39:02 +0430 بازدهی ۵ درصدی آیفکس از ابتدای سال
معاملات فرابورس ایران در هفته منتهی به ۳۰ تیرماه، با دادوستد ۹۹۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال دنبال شد.

]]>
۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک http://www.otaghnews.com/news/396615/%DB%B3%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9 Fri, 21 Jul 17 14:23:02 +0430 ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شنبه ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است.

]]>
زنگ خطر برای بازار تهران http://www.otaghnews.com/news/396613/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 21 Jul 17 13:21:02 +0430 زنگ خطر برای بازار تهران
مسئول هیات‌امنای مرکزی بازار تهران تاکید دارد: برای ایمن سازی بازار بزرگ تهران نیاز به مشارکت جمعی تمام دستگاه های مربوطه وجود دارد و با توجه به وسعت و اهمیت بازار می‌توان امنیت آن را به مثابه موضوعات امنیت ملی دانست.

]]>
آخرین وضعیت از اتصال راه‌آهن چابهار به شبکه ریلی سراسری http://www.otaghnews.com/news/396612/-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C Fri, 21 Jul 17 13:06:02 +0430  آخرین وضعیت از اتصال راه‌آهن چابهار به شبکه ریلی سراسری
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار آخرین وضعیت اتصال راه‌آهن این منطقه به شبکه ریلی سراسری را تشریح کرد.

]]>
درهای الکامپ به روی علاقمندان گشوده شد http://www.otaghnews.com/news/396610/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF Fri, 21 Jul 17 12:51:02 +0430 درهای الکامپ به روی علاقمندان گشوده شد
بیست و سومین نمایشگاه الکامپ کار خود را از امروز آغاز کرد؛ نمایشگاهی که بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور به شمار می‌رود

]]>
ایران امسال در 29 رشته در مسابقات جهانی مهارت شرکت می کند http://www.otaghnews.com/news/396609/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-29-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 21 Jul 17 12:35:04 +0430 ایران امسال در 29 رشته در مسابقات جهانی مهارت شرکت می کند
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: مهارت آموزان جوان ایرانی امسال در 29 رشته فنی و حرفه ای در مسابقات جهانی مهارت شرکت می کنند.

]]>
تغییر پرداخت هزینه اینترنت از میزان مصرف به سرعت http://www.otaghnews.com/news/396608/-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA Fri, 21 Jul 17 12:20:03 +0430  تغییر پرداخت هزینه اینترنت از میزان مصرف به سرعت
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به لزوم تغییر در تعرفه‌ شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت برای مهاجرت به سمت اینترنت نامحدود در راستای پرداخت هزینه بر اساس سرعت و نه میزان مصرف اشاره کرد.

]]>
نشانه‌های رونق در بورس تهران http://www.otaghnews.com/news/396607/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 21 Jul 17 12:05:02 +0430 نشانه‌های رونق در بورس تهران
بورس تهران در هفته گذشته پس از یک عرضه اولیه توانست مقداری رونق بگیرد. در این مدت شاخص کل بازده نقدی و قیمتی به تراز ۸۰ هزار و ۱۶۲ واحدی رسید.

]]>
چه چیزی کمر آب کشور را شکست؟ http://www.otaghnews.com/news/396606/%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%9F Fri, 21 Jul 17 11:49:03 +0430 چه چیزی کمر آب کشور را شکست؟
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: مجوز صدور چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در دولت‌های قبلی به معنای واقعی موجب شکسته شدن کمر آب کشور شد، چرا که این مساله معضلات متعددی را در حوزه آب رقم زده است.

]]>
تولید چند خودروی سنگین متوقف شد http://www.otaghnews.com/news/396604/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF Fri, 21 Jul 17 11:33:03 +0430 تولید چند خودروی سنگین متوقف شد
خرداد ماه امسال تولید چند مدل خودروی سنگین در خودروسازان داخلی متوقف شد.

]]>
کسری ۶۸۰ هزار مسکن روستایی در ایران http://www.otaghnews.com/news/396603/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 21 Jul 17 11:17:02 +0430 کسری ۶۸۰ هزار مسکن روستایی در ایران
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶ میلیون و ۵۵ هزار خانوار و ۵ میلیون و ۳۷۱ هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور داریم که آمار، کسری ۶۸۰ هزار واحد مسکونی روستایی را نشان می‌دهد.

]]>
ارتباط تلفنی مشترکان چهارمرکز مخابراتی تهران از روزشنبه مختل می شود http://www.otaghnews.com/news/396602/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 21 Jul 17 11:01:02 +0430 ارتباط تلفنی مشترکان چهارمرکز مخابراتی تهران از روزشنبه مختل می شود
ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی جماران، شهید زارعی، شهدای چیتگر و شهرستان قدس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از روز شنبه 31 تیرماه با اختلال همراه می شود.

]]>
آخرین میزان تولید بنزین در کشور اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/396605/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Fri, 21 Jul 17 10:16:44 +0430 آخرین میزان تولید بنزین در کشور اعلام شد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن اعلام آخرین میزان تولید بنزین در کشور، ‌دلایل افزایش مصرف این فرآورده در سال جاری را اعلام کرد.

]]>
تجارت ایران و عربستان به صفر رسیده است http://www.otaghnews.com/news/396611/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 21 Jul 17 10:14:52 +0430 تجارت ایران و عربستان به صفر رسیده است
رئیس سازمان توسعه تجارت از صفر شدن تجارت ایران و عربستان خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچگونه صادراتی به مقصد این کشور نداریم و وارداتی هم از سوی عربستان صورت نمی‌گیرد.

]]>
طرح قیمت تضمینی محصولات در بورس کالا، بار مالی دولت را کاهش می دهد http://www.otaghnews.com/news/396597/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF Fri, 21 Jul 17 09:41:05 +0430 طرح قیمت تضمینی محصولات در بورس کالا، بار مالی دولت را کاهش می دهد
یک کارشناس ارشد بازارهای مالی گفت: با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی بار تامین مالی که برای خرید تضمینی محصولات بر شانه دولت بود کاهش می‌یابد واین امر موجب روان‌سازی و شفافیت در بازار محصولات کشاورزی می‌شود.

]]>
نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/396596/-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Fri, 21 Jul 17 09:26:03 +0430  نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کنیم
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت بازگشت سپرده‌ها به مالباختگان موسسات اعتباری غیرمجاز، از توقیف اموال مدیران سودجوی این نهادهای سمی خبر داد.

]]>
سوت پایان برای موسسات اعتباری غیرمجاز http://www.otaghnews.com/news/396594/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2 Fri, 21 Jul 17 08:54:03 +0430 سوت پایان برای موسسات اعتباری غیرمجاز
این روزها برخی، سپرده‌های بانکی را پول‌های تنبلی می‌خوانند که حاضر نیستند به کار و تولید بروند و بیشتر استراحت در بانکها و موسسات اعتباری را ترجیح می‌دهند؛ به خصوص اگر سودش هم بالا باشد.

]]>
حذف مازوت از سوخت نیروگاه http://www.otaghnews.com/news/396592/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87 Thu, 20 Jul 17 20:15:03 +0430 حذف مازوت از سوخت نیروگاه
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، حذف مازوت از سبد سوخت نیروگاه‌ها را یکی از اقدامات این شرکت در جهت اجرای مسئولیت‌ اجتماعی برشمرد.

]]>
تعادل بین منابع و مصارف آب بر هم خورده است http://www.otaghnews.com/news/396591/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 20 Jul 17 19:59:03 +0430 تعادل بین منابع و مصارف آب بر هم خورده است
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: نسخه شفابخش آب کشور، اقدامات فکری و نرم افزاری است و از آنجا که تعادل بین منابع و مصارف آب به هم خورده است، باید این عدم تعادل را بازیابی کرد.

]]>
ثبات نسبی در بازار سکه http://www.otaghnews.com/news/396590/-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87 Thu, 20 Jul 17 19:43:03 +0430  ثبات نسبی در بازار سکه
در جریان معاملات امروز(پنجشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با ثبات مواجه بود و تنها نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵۵۰ تومان کاهش یافت، در عین حال هر دلار نیز ۵ تومان گران شد.

]]>
اجرای ۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در مناطق محروم کشور http://www.otaghnews.com/news/396589/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Thu, 20 Jul 17 19:27:04 +0430 اجرای ۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در مناطق محروم کشور
رئیس سازمان نوسازی و گسترش از اجرای ۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در مناطق محروم کشور خبر داد.

]]>
هواپیماهای وارد شده به کشور کهنه نیستند http://www.otaghnews.com/news/396588/-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Thu, 20 Jul 17 19:11:04 +0430  هواپیماهای وارد شده به کشور کهنه نیستند
یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران کهنه نیستند.

]]>
مدیریت بخش آب در ۴سال گذشته http://www.otaghnews.com/news/396587/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Thu, 20 Jul 17 18:56:02 +0430 مدیریت بخش آب در ۴سال گذشته
وزیر نیرو بر ضرورت اصلاح نگرش‌ها نسبت به رسالت و نقش هیات‌مدیره شرکت‌ها تاکید کرد و گفت: تغییر رویکرد جدی از نگاه توسعه‌ای به سوی بخش حفاظت و بهره برداری منابع آبی در دستور کار قرار دارد.

]]>
اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی http://www.otaghnews.com/news/396586/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C Thu, 20 Jul 17 18:40:03 +0430 اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی طی سال گذشته به منظور اجرای طرح رونق اقتصادی خبر داد.

]]>
پالایشگاه‌های دولتی هندی نفت کمتری از ایران می‌خرند http://www.otaghnews.com/news/396585/-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF Thu, 20 Jul 17 18:25:02 +0430  پالایشگاه‌های دولتی هندی نفت کمتری از ایران می‌خرند
وزیر نفت هند ادعا کرده است پالایشگاه‌های دولتی این کشور قصد دارند در سال مالی ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ در مقایسه با سال مالی گذشته، نفت کمتری از ایران خریداری کنند.

]]>
سیر قاچاق کشور نزولی شده است http://www.otaghnews.com/news/396584/-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 20 Jul 17 18:09:04 +0430  سیر قاچاق کشور نزولی شده است
مدیرکل فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: هدف ما مبارزه با قاچاق سازمان یافته است، اما متاسفانه امروزه شاهد آنیم برخی قاچاقچیان از این امر سوء استفاده کرده با به خدمت گرفتن کوله بران اقدام به انتقال کالای قاچاق خود به داخل کشور می کنند.

]]>
تعیین وضعیت کارکنان غیررسمی تا دو ماه دیگر http://www.otaghnews.com/news/396583/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 Thu, 20 Jul 17 17:54:02 +0430 تعیین وضعیت کارکنان غیررسمی تا دو ماه دیگر
مهمترین رویدادهای هفته جاری به تخصیص ۱.۵میلیارد دلار اعتبار برای اشتغال روستاییان،تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی،برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی برای ۵۰ هزار بازنشسته، راه‌اندازی سامانه رتبه بندی اعتباری تعاونی‌ها اختصاص داشت.

]]>
تکان بازار ارز با اظهارات خانم یلن و نامه‌های پسر ترامپ http://www.otaghnews.com/news/396582/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Thu, 20 Jul 17 17:38:04 +0430 تکان بازار ارز با اظهارات خانم یلن و نامه‌های پسر ترامپ
اظهارات غیرمنتظره خانم یلن به عنوان رییس کل بانک مرکزی آمریکا درمورد احتمال تغییر سیاست و آمارهای اقتصادی ناامیدکننده به خصوص تورم، موجب شد تا برخلاف انتظار دلار در برابر سایر ارزهای عمده تضعیف شود.

]]>
نفت در معاملات آسیایی ثابت ماند http://www.otaghnews.com/news/396580/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Thu, 20 Jul 17 17:06:03 +0430 نفت در معاملات آسیایی ثابت ماند
نفت پس از رشد چشمگیری که در معاملات روز گذشته تحت تاثیر کاهش ذخایر نفت آمریکا داشت، در معاملات روز پنج شنبه بازار آسیا ثابت ماند.

]]>
حمایت از صنعت نفت حمایت از تمامی تولیدکنندگان است http://www.otaghnews.com/news/396579/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 20 Jul 17 16:51:02 +0430 حمایت از صنعت نفت حمایت از تمامی تولیدکنندگان است
معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: حمایت از صنعت نفت حمایت از تمامی تولیدکنندگان است.

]]>
تولید خودروهای تجاری به ۴۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابد http://www.otaghnews.com/news/396578/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Thu, 20 Jul 17 16:35:04 +0430 تولید خودروهای تجاری به ۴۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابد
براساس هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تیراژ تولید خودروهای تجاری تا پایان امسال باید به ۴۰ هزار دستگاه افزایش یابد.

]]>
آشفته بازار تعرفه پارکینگ در تهران! http://www.otaghnews.com/news/396576/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Thu, 20 Jul 17 16:19:02 +0430 آشفته بازار تعرفه پارکینگ در تهران!
تعرفه‌های تعریف شده و مصوب استفاده از پارکینگ در شهر تهران به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت در اغلب موارد این تعرفه‌ها رعایت نشده و هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از مردم دریافت می‌شود.

]]>
جزئیاتی از قاچاق مکالمات بین‌الملل http://www.otaghnews.com/news/396575/-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Thu, 20 Jul 17 16:03:02 +0430  جزئیاتی از قاچاق مکالمات بین‌الملل
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به افزایش حدود ۲۵۰ میلیارد تومانی درآمدهای دو سال اخیر این شرکت در حوزه مکالمات بین‌الملل، گفت: برای مقابله با کانال‌های ماهواره‌ای بودجه‌های متعددی هزینه شده، غافل از اینکه ارتزاق آنها از بازار ایران صورت گرفته است

]]>
خرید تضمینی گندم از مرز ۸۰۰۰ میلیارد تومان گذشت http://www.otaghnews.com/news/396574/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B8%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Thu, 20 Jul 17 15:48:02 +0430 خرید تضمینی گندم از مرز ۸۰۰۰ میلیارد تومان گذشت
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی از خرید تضمینی بالغ بر ۸۸۰۰ تومانی گندم خبر داد و گفت: کشاورزانی که تا نیمه تیر ماه محصول خود را تحویل دولت داده‌اند ۵۰ درصد مطالبات خود را دریافت کرده و مطالبات پرداخت شده کشاورزان به حدود ۶۲ درصد رسیده است.

]]>
سپرده‌گذاران تعاونی الزهرا تعیین‌تکلیف می‌شوند http://www.otaghnews.com/news/396573/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Thu, 20 Jul 17 15:22:30 +0430 سپرده‌گذاران تعاونی الزهرا تعیین‌تکلیف می‌شوند
در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله زیرمجموعه موسسه اعتباری کاسپین، به زودی و از دوم مردادماه وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا مشهد نیز در دستور کار این موسسه قرار خواهد گرفت.

]]>
معامله ۱۶۲ میلیون کیلووات ساعت برق در هفته ای که گذشت http://www.otaghnews.com/news/396569/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Thu, 20 Jul 17 13:43:03 +0430 معامله ۱۶۲ میلیون کیلووات ساعت برق در هفته ای که گذشت
در آخرین روز معاملاتی بورس انرژی ایران در این هفته، در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر، در بازار مشتقه در نماد ستاره ۹۶۱، ۱۱۸۰۰ قرارداد به ارزش ۲۹ میلیارد و ۸۳۲ میلیون ریال معامله شد.

]]>
تعریف صنایع کوچک باید تغییر کند http://www.otaghnews.com/news/396567/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF Thu, 20 Jul 17 13:27:02 +0430 تعریف صنایع کوچک باید تغییر کند
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: تنها جایی که در قانون، صنایع کوچک تعریف شده، قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است.

]]>
از بازگشت اینترنت نامحدود تا پوشش ۱۰۰ درصدی شهرها به نسل سه اینترنت http://www.otaghnews.com/news/396566/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA Thu, 20 Jul 17 13:11:03 +0430 از بازگشت اینترنت نامحدود تا پوشش ۱۰۰ درصدی شهرها به نسل سه اینترنت
فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در نمایشگاه الکامپ افتتاح خواهد شد، به همین دلیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این هفته را به افتتاح پروژه شرکت‌ها در راستای این شبکه اختصاص داد.

]]>
ادامه مذاکرات با مشاوران خارجی برای ارتقای پالایشگاه‌ها http://www.otaghnews.com/news/396565/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Thu, 20 Jul 17 12:55:03 +0430 ادامه مذاکرات با مشاوران خارجی برای ارتقای پالایشگاه‌ها
معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه ارتقای پالایشگاه‌های کشور جزو تکالیف برنامه ششم توسعه است، اظهار کرد: مذاکرات با مشاوران خارجی برای ارتقای پالایشگاه‌ها ادامه دارد.

]]>
گام‌های بخش‌خصوصی برای کشت فراسرزمینی http://www.otaghnews.com/news/396564/%DA%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C Thu, 20 Jul 17 12:40:03 +0430 گام‌های بخش‌خصوصی برای کشت فراسرزمینی
بر اساس اعلام اتاق ایران، انجمن کشت فراسرزمینی به دنبال آن است تا با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کامل به ساماندهی این مقوله پرداخته و از انجام هرگونه اقدامات جداگانه و ناهماهنگ جلوگیری کند.

]]>
تجدیدنظر استاندارد روغن های نباتی به ایران واگذار شد http://www.otaghnews.com/news/396563/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Thu, 20 Jul 17 12:24:03 +0430 تجدیدنظر استاندارد روغن های نباتی به ایران واگذار شد
در چهلمین اجلاس کمیته کدکس غذایی، تجدید نظر در استاندارد روغن های نباتی به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.

]]>
۱.۵ میلیارد لیتر فرآورده‌ نفتی از منطقه شمالشرق منتقل شد http://www.otaghnews.com/news/396562/%DB%B1.%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF Thu, 20 Jul 17 12:08:03 +0430 ۱.۵ میلیارد لیتر فرآورده‌ نفتی از منطقه شمالشرق منتقل شد
شاهرود-مدیر خطوط لوله و مخابرات منطقه شمالشرق گفت: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر فرآوده معادل ۶۹۳میلیون و ۳۵۲هزار و ۶۶۰ تن در بهار سال جاری از شاهرود به سایر نقاط کشور منتقل شد.

]]>
پاسخ یک مدیر نفتی به 9 ابهام درباره قرارداد توسعه فاز 11پارس جنوبی http://www.otaghnews.com/news/396561/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-9-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-11%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C Thu, 20 Jul 17 11:53:02 +0430 پاسخ یک مدیر نفتی به 9 ابهام درباره قرارداد توسعه فاز 11پارس جنوبی
یک مسوول صنعت نفت به برخی از انتقادها و ابهام ها درباره قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی که میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی.آی) و پتروپارس امضا شده است، پاسخ داد.

]]>