اتاق خبر-اقتصادی http://www.otaghnews.com/category/2/ info@rsm.co.ir Sun, 26 Feb 17 23:17:19 +0330fa تسهیلات فاینانس به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی بخش دولتی اختصاص می یابد http://www.otaghnews.com/news/389161/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Sun, 26 Feb 17 20:51:03 +0330 تسهیلات فاینانس به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی بخش دولتی اختصاص می یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند تسهیلات فاینانس به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص یابد.

]]>
از مصوبه افزایش قیمت آب و برق بی‌اطلاع‌ هستم http://www.otaghnews.com/news/389160/-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85 Sun, 26 Feb 17 20:36:01 +0330  از مصوبه افزایش قیمت آب و برق بی‌اطلاع‌ هستم
درحالی که روز گذشته بر اساس مصوبه دولت میزان عوارض آب و برق با افزایش روبرو شد، قائم مقام وزیر نیرو از این مساله ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: تا کنون هیچ تغییری در قبوض حاصل نشده است.

]]>
۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر در سطح کشور هزینه شده است http://www.otaghnews.com/news/389159/%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 26 Feb 17 20:20:02 +0330 ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر در سطح کشور هزینه شده است
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: تاکنون مجموع هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی، در طرح مسکن مهر در سطح کشور نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد بوده است.

]]>
چگونگی واردات خودرو به صورت موقت http://www.otaghnews.com/news/389158/-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA Sun, 26 Feb 17 20:05:02 +0330  چگونگی واردات خودرو به صورت موقت
صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می شود که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند.

]]>
اولین نماد بورسی به زودی در تابلوی الف فرابورس http://www.otaghnews.com/news/389157/-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Sun, 26 Feb 17 19:49:02 +0330  اولین نماد بورسی به زودی در تابلوی الف فرابورس
مدیرعامل فرابورس اعلام کرد: شرکت بورس کالای ایران به عنوان نخستین نماد بورسی به زودی در تابلوی "الف" فرابورس ایران پذیرش می شود.

]]>
مصوبه دولت درباره فهرست کالاهای یارانه‌ای ابلاغ شد http://www.otaghnews.com/news/389156/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Sun, 26 Feb 17 19:33:02 +0330 مصوبه دولت درباره فهرست کالاهای یارانه‌ای ابلاغ شد
هیئت وزیران، فهرست کالاهای یارانه‌ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعیین کرد.

]]>
مدیریت منابع آب به تدریج به بخش خصوصی و مردم واگذار می شود http://www.otaghnews.com/news/389155/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 26 Feb 17 19:01:03 +0330 مدیریت منابع آب به تدریج به بخش خصوصی و مردم واگذار می شود
رئیس مرکز مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: موافقت‌نامه ای بین وزارت نیرو و اتاق بازرگانی ایران به امضا رسیده است که براساس آن مدیریت منابع آب به صورت تدریجی به بخش خصوصی واگذار می شود.

]]>
فروش ۱۰۰موتور هواپیمابه ایران راتکذیب می‌کنم http://www.otaghnews.com/news/389152/-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%85 Sun, 26 Feb 17 18:14:02 +0330  فروش ۱۰۰موتور هواپیمابه ایران راتکذیب می‌کنم
یک مقام مسئول درشرکت رولز رویس ضمن تکذیب خبر فروش ۱۰۰ موتور هواپیما به ایران، از فروش یک موتور و در لیست بودن سه موتور دیگر برای فروش به شرکت هواپیمایی آسمان خبر داد.

]]>
گزارش گرانی و ارزانی کالاها در آستانه نوروز http://www.otaghnews.com/news/389151/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2 Sun, 26 Feb 17 17:59:01 +0330 گزارش گرانی و ارزانی کالاها در آستانه نوروز
گزارش رسمی گرانی و ارزانی کالاها در آستانه نوروز حکایت از گرانی هفت گروه کالایی تخم مرغ، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، مرغ، میوه ها و سبزی های تازه دارد.

]]>
ایران و اندونزی حجم روابط تجاری خود را به بیش از یک میلیارد دلار افزایش می دهند http://www.otaghnews.com/news/389150/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF Sun, 26 Feb 17 17:43:02 +0330 ایران و اندونزی حجم روابط تجاری خود را به بیش از یک میلیارد دلار افزایش می دهند
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی با پیش بینی افزایش 25 درصدی حجم روابط اقتصادی دو کشور، گفت: روابط تجاری تهران و جاکارتا در سال 2017 میلادی به بیش از یک میلیارد و 200 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

]]>
آن روی سکه صندوق های بازنشستگی ورشکسته http://www.otaghnews.com/news/389149/%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87 Sun, 26 Feb 17 17:27:02 +0330 آن روی سکه صندوق های بازنشستگی ورشکسته
«صندوق های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی» عبارتی است که در سال های اخیر زیاد شنیده شده، نهادهایی عمومی که به مدد حق بیمه پرداختی کارگران و کارمندان تاسیس شده اند اما امروز از پس هزینه های خود بر نمی آیند.

]]>
اینترنت گران نمی‌شود http://www.otaghnews.com/news/389147/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 26 Feb 17 17:11:04 +0330 اینترنت گران نمی‌شود
مجلس صبح امروز طرح افزایش تعرفه اینترنت به منظور کمک به بخش‌های مختلفی مانند بهداشت و درمان را رد کرد.

]]>
فروش سیگار و تنباکو بدون پروانه تخلف است http://www.otaghnews.com/news/389146/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 26 Feb 17 16:55:03 +0330 فروش سیگار و تنباکو بدون پروانه تخلف است
رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات در خصوص ثبت دقیق نشانی انبارهای نگهداری محصولات دخانی از جمله سیگار و تنباکو به تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان هشدار داد.

]]>
شیوه نامه امحای کالاهای قاچاق ابلاغ شد http://www.otaghnews.com/news/389144/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Sun, 26 Feb 17 16:39:03 +0330 شیوه نامه امحای کالاهای قاچاق ابلاغ شد
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابلاغ شیوه‌نامه امحای کالای قاچاق خبر داد و گفت: دیگر در این زمینه هیچ خلا قانونی نداریم.

]]>
کاهش 20 درصدی قاچاق در سال 95 http://www.otaghnews.com/news/389143/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95 Sun, 26 Feb 17 16:23:03 +0330 کاهش 20 درصدی قاچاق در سال 95
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش 20 درصدی قاچاق کالا در 10 ماه نخست امسال خبر داد و گفت: انتظار می رود تا پایان امسال، برآورد حجم قاچاق به 12 تا 13 میلیارد دلار کاهش یابد.

]]>
صورتحساب بیش از 49.2 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت آماده شد http://www.otaghnews.com/news/389141/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-49.2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sun, 26 Feb 17 15:52:03 +0330 صورتحساب بیش از 49.2 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت آماده شد
رییس سازمان خصوصی سازی گفت : صورتحساب 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر در سامانه ساماندهی سهام عدالت آماده شده و عملیات ارایه صورتحساب از اوایل هفته آینده با حضور مسئوولان رونمایی خواهد شد.

]]>
چین بزرگترین خریدار و فروشنده کالا به ایران http://www.otaghnews.com/news/389140/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 26 Feb 17 15:37:02 +0330 چین بزرگترین خریدار و فروشنده کالا به ایران
بر اساس آخرین آمارها از حجم و میزان مبادلات تجاری ایران در ۱۱ ماه ابتدایی امسال، چین همزمان بزرگترین خریدار کالای ایرانی و از سوی دیگر مهمترین کشور صادرکننده کالا به ایران است.

]]>
هزینه سبد معیشت کارگری فردا نهایی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/389138/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 26 Feb 17 14:02:03 +0330 هزینه سبد معیشت کارگری فردا نهایی می‌شود
حداقل هزینه سبد معیشت کارگران فردا، دوشنبه در کارگروه تخصصی مزد با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

]]>
نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/389137/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 26 Feb 17 13:47:02 +0330 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن اعلام شد
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعلام کرد و گفت: قیمت این کالا نسبت به روزهای گذشته ۱۰۰ تومان ارزان شده است.

]]>
بازگشایی خط اعتباری ایتالیا در صنایع آب و برق ایران http://www.otaghnews.com/news/389136/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 26 Feb 17 13:31:02 +0330 بازگشایی خط اعتباری ایتالیا در صنایع آب و برق ایران
وزیر نیرو با اشاره به بازگشایی خط اعتباری ایتالیا برای سرمایه گذاری شرکتهای ایتالیایی در صنایع آب و برق ایران، گفت: احداث ۷ هزار مگاوات بخش بخار در نیروگاه‌های گازی در دستور کار قرار دارد.

]]>
پول‌های هدفمندی یارانه‌ها از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟ http://www.otaghnews.com/news/389135/%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%9F Sun, 26 Feb 17 13:15:02 +0330 پول‌های هدفمندی یارانه‌ها از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟
گرچه چهار محل درگیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و تامین کننده منابع آن به شمار می‌روند، اما تمام آنها توان پرداخت منابع را ندارند.در مجموع محل‌های چهارگانه تا حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنند.

]]>
نظارت بر بازار شب عید آغاز شد http://www.otaghnews.com/news/389134/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Sun, 26 Feb 17 12:59:02 +0330 نظارت بر بازار شب عید آغاز شد
در حالی که بازار رنگ و بوی شب عید به خود گرفته است، مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۳۹۶ در سراسر کشور خبر داد.

]]>
تنها یک چهارم ظرفیت نوروزی به فروش رفته است http://www.otaghnews.com/news/389133/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 26 Feb 17 12:43:02 +0330 تنها یک چهارم ظرفیت نوروزی به فروش رفته است
مدیرعامل حمل‌ونقل ریلی شرکت رجا اعلام کرد: در شرایطی که برای سفرهای نوروزی ۱۳۹۶ حدود یک میلیون صندلی ظرفیت برای مسافران در نظر گرفته شده است تاکنون تنها حدود ۲۲۰ هزار بلیت به فروش رفته و ظرفیت حدود ۷۵۰ هزار نفری هنوز برای خرید بلیت باقی‌مانده است.

]]>
ریل‌گذاری دو ساله برای ادامه تولید پراید و پژو ۴۰۵ http://www.otaghnews.com/news/389132/%D8%B1%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B5 Sun, 26 Feb 17 12:27:01 +0330 ریل‌گذاری دو ساله برای ادامه تولید پراید و پژو ۴۰۵
با افزایش استانداردهای خودروی در نظر گرفته شده از ۵۲ به ۸۳ مورد تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷، قطعا خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ حداقل تا دو سال آینده متوقف نخواهد شد.

]]>
ثبات ارزهای بانکی در روز تعطیلی بازارهای جهانی http://www.otaghnews.com/news/389131/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 26 Feb 17 12:11:03 +0330 ثبات ارزهای بانکی در روز تعطیلی بازارهای جهانی
تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه موجب شد تا ارزش اعلامی 39 ارز عمده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به روز گذشته ( شنبه ) ثابت بماند.

]]>
ثبات در بازار خودروهای داخلی http://www.otaghnews.com/news/389129/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C Sun, 26 Feb 17 11:56:01 +0330 ثبات در بازار خودروهای داخلی
این هفته قیمت خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

]]>
برنامه‌ها محقق می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/389128/-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sun, 26 Feb 17 11:41:01 +0330  برنامه‌ها محقق می‌شود؟
در حالی‌که وضعیت صادرات خودرو و قطعات تولید داخل مناسب نیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات این محصولات شده است.

]]>
افزایش حملات باج‌افزاری http://www.otaghnews.com/news/389127/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sun, 26 Feb 17 11:25:03 +0330 افزایش حملات باج‌افزاری
حملات باج‌افزاری هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که مهاجمان با سوءاستفاده از نسخه‌های آسیب‌پذیر سرویس Remote Desktop‌ و یا رمز عبور ضعیف وارد سرور می‌شوند.

]]>
معافیت مالیاتی ۲۵ درصدی برای تعاونی‌های تامین نیاز http://www.otaghnews.com/news/389126/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2 Sun, 26 Feb 17 11:10:02 +0330 معافیت مالیاتی ۲۵ درصدی برای تعاونی‌های تامین نیاز
معاون وزیر تعاون از پیش‌بینی معافیت مالیاتی ۲۵ درصدی برای تعاونی‌های تامین نیاز خبر داد و ابراز امیدواری کرد: حجم صادرات تعاونی‌ها تا پایان امسال به سه میلیارد دلار برسد.

]]>
سازمان فناوری اطلاعات برای دولت الکترونیک چه کرد؟ http://www.otaghnews.com/news/389125/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 26 Feb 17 10:54:02 +0330 سازمان فناوری اطلاعات برای دولت الکترونیک چه کرد؟
مرکز ملی تبادل اطلاعات یا گذرگاه خدمات دولت از مهم‌ترین اقدامات سازمان فناوری اطلاعات در راستای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی است

]]>
همه آنچه عباس آخوندی را نگه داشت http://www.otaghnews.com/news/389124/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 26 Feb 17 10:38:02 +0330 همه آنچه عباس آخوندی را نگه داشت
توقف طرح پوپولیستی مسکن مهر، افزایش ۹۳ درصدی پروازهای ترانزیتی، بالا بردن ۶۲ درصدی جابه‌جایی مسافر حومه‌ای ریلی، زیرسازی ۵۰۰۰ کیلومترجاده و بزرگراه وساخت ۵۰۰۰ کیلومترراه روستایی کارنامه‌ای است که عباس آخوندی را از دومین جلسه استیضاح خود سربلند بیرون آورد

]]>
امضای قراردادهای جدید نفتی به سال بعد موکول شد؟ http://www.otaghnews.com/news/389123/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sun, 26 Feb 17 10:22:02 +0330 امضای قراردادهای جدید نفتی به سال بعد موکول شد؟
اواسط سال ۱۳۹۴ بود که دولت مدل IPC یا همان قراردادهای جدید نفتی ایران را معرفی کرد، مدلی که در دل آن برگزاری مناقصه‌های نفتی با هدف توسعه میادین نفتی وگازی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نهفته بود و قرار بود این قراردادها بعد از برگزاری مناقصه امضا شود.

]]>
پرداخت تسهیلات 100 میلیون ریالی به 390 هزار واحد مسکن مهر از هفته آینده http://www.otaghnews.com/news/389122/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-390-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Sun, 26 Feb 17 10:06:02 +0330 پرداخت تسهیلات 100 میلیون ریالی به 390 هزار واحد مسکن مهر از هفته آینده
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: بیش از 390 هزار واحد مسکن مهر در کشور برای تسریع در تکمیل پروژه های مسکن مهر از تسهیلات 100 میلیون ریالی اضافه شده بانک مسکن برخوردار می شوند؛ براین اساس ثبت قراردادها در دفاتر اسناد از هفته آینده آغاز می شود.

]]>
بانک مسکن موظف به واریز ۱۰ درصد از درآمد تراکنش‌های الکترونیک به خزانه شد http://www.otaghnews.com/news/389121/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sun, 26 Feb 17 09:51:02 +0330 بانک مسکن موظف به واریز ۱۰ درصد از درآمد تراکنش‌های الکترونیک به خزانه شد
براساس مصوبه مجلس، بانک مسکن موظف شد در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک، ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تراکنش نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

]]>
نقل و انتقال اموال و دارایی‌های شرکت توانیر به شرکت‌های توزیع برق از مالیات معاف شد http://www.otaghnews.com/news/389120/-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AF Sun, 26 Feb 17 09:35:02 +0330  نقل و انتقال اموال و دارایی‌های شرکت توانیر به شرکت‌های توزیع برق از مالیات معاف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 1396 نقل و انتقال اموال و دارایی‌های شرکت توانیر به شرکت‌های توزیع برق را از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام معاف کردند.

]]>
کدفروشی با سامانه جدید گمرک http://www.otaghnews.com/news/389119/%DA%A9%D8%AF%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9 Sun, 26 Feb 17 09:19:03 +0330 کدفروشی با سامانه جدید گمرک
در حالی گمرک پنجره واحد را برای کنترل کالاها اعمال کرده است که این سامانه روزنه هایی را برای افزایش قاچاق کالا به وجود آورده است و ترخیص کاران کد فروشی می کنند.

]]>
یکسان‌سازی سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی http://www.otaghnews.com/news/389118/%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Sun, 26 Feb 17 09:03:03 +0330 یکسان‌سازی سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی
بعد از ایجاد ابهام برای گروه‌های کارگری مبنی بر تفاوت ۵۰۰ هزار تومانی سقف معافیت مالیاتی بین کارکنان دولتی و غیردولتی قرار است این موضوع در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجدد بررسی شود.

]]>
بازخوانی خواسته های بانکی روحانی از سیف http://www.otaghnews.com/news/389117/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%81 Sun, 26 Feb 17 08:55:07 +0330 بازخوانی خواسته های بانکی روحانی از سیف
مجمع بانک مرکزی قرار است چهارشنبه هفته جاری با حضور رئیس جمهور برگزار شود،حال کارنامه ولی الله سیف و همکارانش در دستان روحانی است تا نقشه راه آخرین ماههای حضورش در دولت یازدهم را ترسیم کند.

]]>
رفع موانع صادراتی با بخشنامه اخیر دولت http://www.otaghnews.com/news/389114/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sat, 25 Feb 17 19:48:01 +0330 رفع موانع صادراتی با بخشنامه اخیر دولت
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه هدف ما این است که موانع صادراتی را رفع کنیم، گفت: مشکل دریافت مالیات از صادرات با توافق کنفدراسیون و سازمان امور مالیاتی حل شد.

]]>
شاخص بهای تولیدکننده در بهمن ماه منتشر شد http://www.otaghnews.com/news/389113/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sat, 25 Feb 17 19:33:01 +0330 شاخص بهای تولیدکننده در بهمن ماه منتشر شد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۴ به‌میزان ۴.۵ درصد افزایش یافته است.

]]>
ایجاد بازارهای تخصصی نفت و گاز راهکار تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان http://www.otaghnews.com/news/389112/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 25 Feb 17 19:18:01 +0330 ایجاد بازارهای تخصصی نفت و گاز راهکار تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان
مبین غفوری با بیان این‌که به دنبال راه‌اندازی بازارهای تخصصی صنعت نفت و گاز در مناطق نفت‌خیز هستیم، گفت: با فعالیت این بازارها بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون در مسیر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و بازاریابی آن‌ها وجود دارد، رفع خواهد شد.

]]>
واردات دولتی پرتقال برای عید http://www.otaghnews.com/news/389111/-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF Sat, 25 Feb 17 19:03:01 +0330  واردات دولتی پرتقال برای عید
قائم مقام وزیر کشاورزی از واردات محدود پرتقال از مصر و ترکیه برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت: واردات این محصول آزاد نشده است، چرا که در کشور این محصول وجود دارد و باید از تولیدکنندگان حمایت شود.

]]>
گزارشِ معاملات صوری دادیم در مقابل تهدید به برکناری شدیم http://www.otaghnews.com/news/389110/-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%90-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85 Sat, 25 Feb 17 18:48:01 +0330  گزارشِ معاملات صوری دادیم در مقابل تهدید به برکناری شدیم
رئیس سازمان حسابرسی می گوید این سازمان گزارشی داده که شرکتی با انجام معامله صوری زیان ها را به سود بدل کرده است اما در مقابلِ این گزارش او را تهدید به برکناری کرده اند.

]]>
توزیع روزانه 150 میلیون لیتر سوخت در ایام نوروز http://www.otaghnews.com/news/389109/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-150-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2 Sat, 25 Feb 17 18:32:02 +0330 توزیع روزانه 150 میلیون لیتر سوخت در ایام نوروز
دبیر کمیته شرکت‌های حمل و نقل فرآورده‌های نفتی ایران گفت: 12هزار تانکر سوخت برای توزیع روزانه 150میلیون لیتر فرآورده های نفتی در ایام تعطیلات نوروزی آماده شده اند.

]]>
توقف تولید پژو۴۰۵ و پراید http://www.otaghnews.com/news/389107/-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%DB%B4%DB%B0%DB%B5-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF Sat, 25 Feb 17 18:17:01 +0330  توقف تولید پژو۴۰۵ و پراید
رئیس انجمن قطعه سازان با اشاره به احتمال توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید تا سال ۹۷، گفت: قرارداد فولکس واگن تا مرداد سال آینده اجرایی می شود.

]]>
رژیم توانگری مالی بیمه به منافع بیمه گذاران اطمینان می‌بخشد http://www.otaghnews.com/news/389106/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF Sat, 25 Feb 17 18:02:01 +0330 رژیم توانگری مالی بیمه به منافع بیمه گذاران اطمینان می‌بخشد
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: رژیم توانگری مالی بیمه به منافع بیمه گذاران اطمینان می بخشد.

]]>
درخواست دریافت اطلاعات حقوق‌ مدیران از سازمان حسابرسی http://www.otaghnews.com/news/389105/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C Sat, 25 Feb 17 17:46:03 +0330 درخواست دریافت اطلاعات حقوق‌ مدیران از سازمان حسابرسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه استنباط ما این است که برخی در سازمان حسابرسی حقوق‌های نجومی می‌گیرند، گفت: اگر این سازمان در ارائه اطلاعات همکاری نکند، مجلس تحقیق و تفحص خواهد کرد.

]]>
جهش قابل توجه قیمت سکه http://www.otaghnews.com/news/389104/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87 Sat, 25 Feb 17 17:31:02 +0330 جهش قابل توجه قیمت سکه
در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با جهش مواجه بود، به نحوی که نرخ نیم سکه با هجده هزار تومان افزایش مواجه بود و به ۶۷۷ هزار تومان رسید.

]]>
مازاد تراز تجاری ایران به 77 میلیون دلار رسید http://www.otaghnews.com/news/389103/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-77-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sat, 25 Feb 17 17:15:02 +0330 مازاد تراز تجاری ایران به 77 میلیون دلار رسید
صادرات غیرنفتی کشور در 11 ماهه امسال به 38 میلیارد و 492 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 0.21 درصد افزایش داشته و نشان از تداوم تراز مثبت تجاری کشور است.

]]>
۶میلیون دیگر از حقوق معاف از مالیات شد http://www.otaghnews.com/news/389102/%DB%B6%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Sat, 25 Feb 17 16:59:01 +0330 ۶میلیون دیگر از حقوق معاف از مالیات شد
سقف معافیت حقوق کارکنان از مالیات تا ۵۰۰ هزار تومان دیگر افزایش یافت تا در مجموع شش میلیون تومان دیگر از دریافتی یک کارمند در طول یک سال مشمول مالیات نباشد.

]]>