اتاق خبر-اقتصادی http://www.otaghnews.com/category/2/ info@rsm.co.ir Sat, 27 May 17 08:48:53 +0430fa رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار: توقع ایجاد شغل از دولت دوازدهم بیشتر است http://www.otaghnews.com/news/393908/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%3A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 27 May 17 08:36:03 +0430 رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار: توقع ایجاد شغل از دولت دوازدهم بیشتر است
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: اکنون وقت آن رسیده که به شکل عملی از رکود خارج شویم و برای اشتغال جوانان تحصیلکرده و رونق کسب و کار یک برنامه اساسی ارائه کنیم.

]]>
رشد ۱۴۳ درصدی گردشگران در دو ماهه اول سال ۹۶ http://www.otaghnews.com/news/393900/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B6 Fri, 26 May 17 21:44:02 +0430 رشد ۱۴۳ درصدی گردشگران در دو ماهه اول سال ۹۶
مدیر بندر آبادان با بیان اینکه در دو ماهه ابتدایی امسال تعداد گردشگران دریایی از ۱۲۶ هزار نفر به بیش از ۳۰۸ هزار نفر رسیده اعلام کرد: این رقم حاکی از رشد ۱۴۳ درصدی مسافران در سال جاری است.

]]>
در اجلاس اوپک با تمدید کاهش تولید نفت برای مدت ٩ماه موافقت شد http://www.otaghnews.com/news/393899/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%A9%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Fri, 26 May 17 21:29:01 +0430 در اجلاس اوپک با تمدید کاهش تولید نفت برای مدت ٩ماه موافقت شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مهمترین دستاورد اجلاس اخیر اوپک را تمدید توافق قبلی اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت برای ٩ماه با حفظ سهمیه ایران عنوان کرد.

]]>
خارج کردن ۲۶ مغروقه از اروند در دو سال گذشته http://www.otaghnews.com/news/393898/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Fri, 26 May 17 21:13:03 +0430 خارج کردن ۲۶ مغروقه از اروند در دو سال گذشته
معاون بندر خرمشهر با اشاره به پیشرفت ۳۴ درصدی کار خارج‌سازی شناورهای مغروقه از اروند اعلام کرد: از سال ۱۳۹۳ که مطالعات آغاز شد تاکنون ۲۶ شناور از آب خارج شده‌اند.

]]>
ورود هواپیماهای اِی.تی.آر ، هزینه های میلیاردی فرودگاه ها را کاهش می‌دهد http://www.otaghnews.com/news/393894/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%90%DB%8C.%D8%AA%DB%8C.%D8%A2%D8%B1-%D8%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Fri, 26 May 17 19:38:03 +0430 ورود هواپیماهای اِی.تی.آر ، هزینه های میلیاردی فرودگاه ها را کاهش می‌دهد
مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان‌ مهم‌ترین امتیاز هواپیماهای ای.تی.آر را اقتصادی بودن آن‌ها خواند و گفت: ای.تی.آرها به دلیل کوچک بودن برای پرواز، طول باند کمتری می‌خواهد و قدرت مانور بالاتری دارد و بر همین اساس محرک توسعه بی‌دلیل فرودگاه نیستند.

]]>
گفتمان‌های اصیل اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی باید به صحنه سیاسی کشور بازگردد http://www.otaghnews.com/news/393893/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF Fri, 26 May 17 19:22:02 +0430 گفتمان‌های اصیل اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی باید به صحنه سیاسی کشور بازگردد
وزیر راه و شهرسازی گفت: گفتمان‌های اصیل اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی باید به صحنه سیاسی کشور بازگردد.

]]>
تولیدکنندگان به بازارهای جهانی صنایع غذایی توجه ویژه کنند http://www.otaghnews.com/news/393892/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Fri, 26 May 17 19:06:04 +0430 تولیدکنندگان به بازارهای جهانی صنایع غذایی توجه ویژه کنند
وزیر صنعت گفت: برای توسعه فعالیت ها در زمینه صنایع غذایی، باید به بازارهای خارجی نگاه ویژه داشت.

]]>
هسته سخت تورم و رکود در ایران رانت است http://www.otaghnews.com/news/393890/-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 26 May 17 18:35:02 +0430  هسته سخت تورم و رکود در ایران رانت است
یک اقتصاددان می‌گوید: دولت قبل از دولت یازدهم، رانتی بود و بسیاری از منابع مالی کشور را از بین برد و این دولت نیز گرچه رانتی نیست اما اراده کافی برای از بین بردن رانت ندارد.

]]>
نظام بانکی باید اصلاح شود http://www.otaghnews.com/news/393889/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 26 May 17 18:19:03 +0430 نظام بانکی باید اصلاح شود
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر نظام بانکی به دلیل انباشت تکالیف و مشکلات ناشی از سیاست‌های نامناسب گذشته، دچار تنگنای اعتباری است.

]]>
افزایش قیمت نفت در روزهای آینده http://www.otaghnews.com/news/393888/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Fri, 26 May 17 18:04:02 +0430 افزایش قیمت نفت در روزهای آینده
وزیر نفت از افزایش قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی طی روزهای آینده خبر داد و گفت: پول تمامی محموله‌های صادراتی نفت ایران، به کشور برمی‌گردد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

]]>
روند مثبت بازار سرمایه در هفته جاری http://www.otaghnews.com/news/393887/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Fri, 26 May 17 17:49:02 +0430 روند مثبت بازار سرمایه در هفته جاری
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که افزایش نرخ های جهانی نفت و فلزات اساسی در هفته‌ گذشته باعث شد که حجم و ارزش معاملات در تالار شیشه ای بورس تهران افزایش پیدا کند.

]]>
لوگوی مشترک ایران و آفریقای جنوبی برای برند حلال http://www.otaghnews.com/news/393886/-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84 Fri, 26 May 17 17:33:02 +0430  لوگوی مشترک ایران و آفریقای جنوبی برای برند حلال
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران بر ضرورت استفاده از یک لوگوی مشترک حلال بین کشورهای اسلامی در سطح دنیا، تأکید کرد.

]]>
کشف ذخایر معدنی ۲.۵ برابر ۸۰سال گذشته http://www.otaghnews.com/news/393885/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DB%B2.%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DB%B8%DB%B0%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Fri, 26 May 17 17:17:02 +0430 کشف ذخایر معدنی ۲.۵ برابر ۸۰سال گذشته
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حجم عملیات اکتشافی در سالهای گذشته، ۲.۵ برابر کل اکتشاف ۸۰ سال گذشته است.

]]>
توجه ویژه به موضوع ارتقاء ایمنی در راه‌آهن http://www.otaghnews.com/news/393884/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86 Fri, 26 May 17 17:01:03 +0430 توجه ویژه به موضوع ارتقاء ایمنی در راه‌آهن
مدیرعامل راه‌آهن گفت: توجه ویژه به موضوع ارتقای ایمنی، به عنوان یک اصل اساسی بایستی در دستور کار مدیران قرار گیرد.

]]>
تصویب بخشنامه جدید گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده http://www.otaghnews.com/news/393883/-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87 Fri, 26 May 17 16:46:02 +0430  تصویب بخشنامه جدید گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
مدیر دفتر پایش و بهبود فضای کسب وکار وزات اقتصاد گفت: پیش نویس بخشنامه مربوط به گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تصویب و به سازمان مالیاتی ابلاغ شد.

]]>
کاهش تقاضا باعث پایین آمدن نرخ سکه شد http://www.otaghnews.com/news/393882/-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF Fri, 26 May 17 16:30:04 +0430  کاهش تقاضا باعث پایین آمدن نرخ سکه شد
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به تشریح وضعیت بازار داخلی و خارجی طلا و سکه پرداخت و تصریح کرد که به دلیل کاهش تقاضا و همچنین کاهش نرخ ارز، قیمت سکه در بازار داخلی روند نزولی پیدا کرده است.

]]>
احتمال ادغام بانک‌های مجاز http://www.otaghnews.com/news/393881/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2 Fri, 26 May 17 16:14:02 +0430 احتمال ادغام بانک‌های مجاز
رییس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک‌های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد.

]]>
مذاکرات جدید ایران و ترکیه برای تعرفه‌های ترجیحی و روابط بانکی http://www.otaghnews.com/news/393880/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Fri, 26 May 17 13:25:04 +0430 مذاکرات جدید ایران و ترکیه برای تعرفه‌های ترجیحی و روابط بانکی
دبیر کل شورای بازرگانی ایران و ترکیه از برگزاری دو نشست تجاری میان ایران و ترکیه با محوریت مسائل بانکی، توافقات جدید در زمینه وضع تعرفه‌های ترجیحی و آشنایی بیشتر بازرگانان ترکیه در اردیبهشت ماه خبر داد

]]>
تاثیر بنزین بی‌کیفیت بر خرابی ماشین‌ها http://www.otaghnews.com/news/393879/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 26 May 17 13:10:02 +0430 تاثیر بنزین بی‌کیفیت بر خرابی ماشین‌ها
رییس اتحادیه مکانیست‌های تهران معتقد است به دلیل مشکلاتی که در طراحی یا استفاده از قطعات خودروهای داخلی وجود دارد همواره میان این صنف و خودروسازان داخلی اختلاف نظرهایی وجود دارد.

]]>
هیجان بورسی ها پس از یک «انتخاب» http://www.otaghnews.com/news/393878/-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%C2%BB Fri, 26 May 17 12:54:03 +0430  هیجان بورسی ها پس از یک «انتخاب»
در هفته گذشته با پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جهموریِ ایران، نگرانی های فعالان بازار سرمایه نسبت به آینده تفاهمات ایران با جهان، کمرنگ شد و با این خوش‌بینی دماسنج بازار سرمایه بعد از مدتها کانال ۸۱ هزار واحدی را رد کرد.

]]>
جابه‌جایی ۲.۷ میلیارد پیام در ایام انتخابات http://www.otaghnews.com/news/393877/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2.%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Fri, 26 May 17 12:38:02 +0430 جابه‌جایی ۲.۷ میلیارد پیام در ایام انتخابات
رییس سازمان فناوری اطلاعات از جابه جایی ۲.۷ میلیارد پیام در شبکه ملی اطلاعات در ایام انتخابات خبر داد و افزود: ۷۰ درصد این پیام ها در قالب پیام های چند رسانه ای بوده است.

]]>
رونمایی از آخرین مدل گوشی تلفن همراه تولید داخل http://www.otaghnews.com/news/393876/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84 Fri, 26 May 17 12:22:03 +0430 رونمایی از آخرین مدل گوشی تلفن همراه تولید داخل
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آخرین مدل گوشی تلفن همراه جی ال ایکس ساخت داخل کشور رونمایی کرد.

]]>
شدیدترین حملات سایبری در انتخابات 96 http://www.otaghnews.com/news/393875/%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-96 Fri, 26 May 17 12:07:02 +0430 شدیدترین حملات سایبری در انتخابات 96
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حملات سایبری در زمان انتخابات، گفت: معمولا در زمان انتخابات همیشه حملات سایبری به سایتهای خبری وجود داشت که برای مقابله با آن حداکثر دسترسی آن سایت را به اینترنت بین الملل قطع میکردیم تا فقط در داخل دسترس باشد.

]]>
مدیران استانی باید قدرت عمل بیشتری داشته باشند http://www.otaghnews.com/news/393874/-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Fri, 26 May 17 11:51:03 +0430  مدیران استانی باید قدرت عمل بیشتری داشته باشند
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیران استانی باید دارای قدرت عمل بیشتری شوند تا براساس نیاز و شرایط بتوانند تصمیمات منطقه ای بگیرند.

]]>
شرط ایران برای از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان http://www.otaghnews.com/news/393872/-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 26 May 17 10:20:03 +0430  شرط ایران برای از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه اگر ترکمنستان قیمت گاز را در آینده پایین بیاورد، از این کشور گاز می خریم، اعلام کرد: در صورت موافقت نکردن عشق آباد با درخواست های ما، از اقدام این کشور در قطع گاز، به دیوان داوری بین المللی شکایت می کنیم.

]]>
ایجاد نیم میلیون شغل در حوزه صنایع خرد، کوچک و اصناف در سال 96 برنامه ریزی شده است http://www.otaghnews.com/news/393871/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 26 May 17 10:04:04 +0430 ایجاد نیم میلیون شغل در حوزه صنایع خرد، کوچک و اصناف در سال 96 برنامه ریزی شده است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی برای ایجاد 500 هزار شغل در حوزه صنایع خرد ،کوچک و اصناف در سال 96 خبر داد.

]]>
جابجایی‌های مالی دستگاه‌های حکومتی «الکترونیکی » می‌شود http://www.otaghnews.com/news/393870/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%C2%AB%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%C2%BB-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 26 May 17 09:48:02 +0430 جابجایی‌های مالی دستگاه‌های حکومتی «الکترونیکی » می‌شود
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از به‌کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) خبر داد و گفت: به زودی استفاده از این سامانه برای دستگاه‌های حاکمیتی استفاده می‌شود.

]]>
دلالی پرونده جلوی شعب موسسات غیرمجاز http://www.otaghnews.com/news/393869/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2 Fri, 26 May 17 09:32:02 +0430 دلالی پرونده جلوی شعب موسسات غیرمجاز
سپرده‌گذاران برای دریافت پولشان از موسسات غیرمجاز به هر دری می‌زنند؛ حتی برخی حاضر شده‌اند از ۱۰ تا ۲۰ درصد پولشان بگذرند، بلکه مدیران حاضر شوند پرونده آنها را دو سه تا هم که شده جابجا کنند.

]]>
اقدامات جدی برای ارتقای بهره وری در راه آهن http://www.otaghnews.com/news/393868/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86 Fri, 26 May 17 09:00:04 +0430 اقدامات جدی برای ارتقای بهره وری در راه آهن
معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع بهره وری و ارتقای آن در بخش حمل و نقل ریلی را اصلی مهم و اساسی دانست.

]]>
افزایش واردات گوشت گوسفندی http://www.otaghnews.com/news/393867/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C Fri, 26 May 17 08:43:38 +0430 افزایش واردات گوشت گوسفندی
رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وبهبود تولیدات دامی وزارت جهاد با بیان اینکه از خرداد ماه عرضه گوشت گوسفندی به بازار افزایش می‌یابد،گفت: ما در واردات نیز مشکلی نداریم وفقط نگران سیستم توزیع هستیم.

]]>
به خانواده‌ جانباختگان معدن آزادشهر مسکن مهر یا ۵۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد http://www.otaghnews.com/news/393866/%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Thu, 25 May 17 23:25:04 +0430 به خانواده‌ جانباختگان معدن آزادشهر مسکن مهر یا ۵۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد
وزیر کار و رفاه اجتماعی که به منظور رسیدگی به وضعیت خانواده‌های معدنچیان آزادشهر به استان گلستان سفر کرده است از تعلق مسکن مهر یا ۵۰ میلیون تومان به خانواده‌های معدنچیان خبر داد.

]]>
علاقمندی ساحل عاج به خرید نفت خام از ایران http://www.otaghnews.com/news/393865/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 25 May 17 23:10:02 +0430 علاقمندی ساحل عاج به خرید نفت خام از ایران
در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و به منظور بررسی زمینه های همکاری دوجانبه در حوزه های مختلف نفت، گاز، برق، ساخت نیروگاه و انرژی های تجدیدپذیر، منصور شکیب‌مهر سفیر جمهوری اسلامی ایران با آقای «تیری تانوه» وزیر نفت و انرژی ساحل عاج ، دیدار و گفتگو کرد .

]]>
ثبت نام ۶۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار در سامانه کارورزی http://www.otaghnews.com/news/393864/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C Thu, 25 May 17 22:54:03 +0430 ثبت نام ۶۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار در سامانه کارورزی
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ثبت نام حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار در طرح کارورزی، مهمترین اولویت برنامه های دولت را در حوزه اشتغال را عنوان کرد.

]]>
غیر اوپکی ها هم با تمدید توافق همراه شدند http://www.otaghnews.com/news/393863/-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Thu, 25 May 17 22:39:02 +0430  غیر اوپکی ها هم با تمدید توافق همراه شدند
ساعتی پس از تمدید کاهش تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه اعضای اوپک، غیراوپکی ها نیز کاهش حدود ۶۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت را تمدید کردند..

]]>
۳۰ هزار کولر گازی قاچاق چگونه وارد کشور شد؟ http://www.otaghnews.com/news/393860/%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Thu, 25 May 17 18:49:02 +0430 ۳۰ هزار کولر گازی قاچاق چگونه وارد کشور شد؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت:قطعات30هزار دستگاه کولر گازی قاچاق با پرداخت تعرفه ۲۰ درصد وارد شده،اما اصل کالا تعرفه ۴۰ درصدی دارد؛ یعنی نصف حقوق دولت را پرداخت کرده و قانون را دور زدند.

]]>
نشست ویژه تبیین برنامه اشتغال فراگیر دولت آغاز شد http://www.otaghnews.com/news/393859/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Thu, 25 May 17 18:33:03 +0430 نشست ویژه تبیین برنامه اشتغال فراگیر دولت آغاز شد
نشست تخصصی تبیین برنامه اشتغال فراگیر دولت با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان دستگاه‌های متولی در امر اشتغال آغاز شد.

]]>
صدور فاکتور در گمرک الکترونیکی شد http://www.otaghnews.com/news/393858/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Thu, 25 May 17 18:17:03 +0430 صدور فاکتور در گمرک الکترونیکی شد
گمرک در راستای تکمیل هوشمندسازی امور گمرکی امکان ورود اطلاعات فاکتور در پنجره واحد تجارت فرامرزی را ایجاد کرد.

]]>
جایگاه کم نظیر ایران در کریدورهای بین‌المللی http://www.otaghnews.com/news/393857/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Thu, 25 May 17 18:01:02 +0430 جایگاه کم نظیر ایران در کریدورهای بین‌المللی
به گفته کارشناسان، ایران با توجه به قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب دنیا می تواند درآمد حاصل از ترانزیت کالا را جایگزین درآمدهای نفتی کند.

]]>
اهداف رسیدن به توسعه مشخص نیست http://www.otaghnews.com/news/393856/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 25 May 17 17:46:01 +0430 اهداف رسیدن به توسعه مشخص نیست
کرمانشاه- رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه، اهداف رسیدن به توسعه مشخص نیست بر تحول در تشخیص ووصول مالیات در کشور تاکید کرد.

]]>
بانک مرکزی تورم اردیبهشت را ۹.۸ درصد اعلام کرد http://www.otaghnews.com/news/393855/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DB%B9.%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Thu, 25 May 17 17:30:05 +0430 بانک مرکزی تورم اردیبهشت را ۹.۸ درصد اعلام کرد
بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ را ۹.۸ درصد اعلام کرد که ۲.۷ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران است.

]]>
ایران حامی تصمیم اوپک http://www.otaghnews.com/news/393854/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9 Thu, 25 May 17 17:14:03 +0430 ایران حامی تصمیم اوپک
وزیر نفت کشورمان اعلام کرد در صورت توافق اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید نفت، ایران به آن احترام می گذارد و به آن پایبند خواهد بود.

]]>
خدمات اپراتورها در آبادان و خرمشهر جزو خدمات تراز اول دنیاست http://www.otaghnews.com/news/393853/-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 25 May 17 16:58:02 +0430  خدمات اپراتورها در آبادان و خرمشهر جزو خدمات تراز اول دنیاست
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: امروز خدماتی که در شهرهای آبادان و خرمشهر توسط اپراتورها به مردم ارائه می‌شود، جزو خدمات پیشرفته و تراز اول دنیا است.

]]>
همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با مرکز ملی فضای مجازی http://www.otaghnews.com/news/393852/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C Thu, 25 May 17 16:43:02 +0430 همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با مرکز ملی فضای مجازی
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و مرکز ملی فضای مجازی توافق کردند در خصوص رفع موانع کسب و کار و شفاف سازی قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر همکاری کنند.

]]>
۱۱ هزار و ۸۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه‎های برق آبی تامین می‎شود http://www.otaghnews.com/news/393850/%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8E%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 25 May 17 16:12:03 +0430 ۱۱ هزار و ۸۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه‎های برق آبی تامین می‎شود
وزیر نیرو گفت: ۱۱ هزار و ۸۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه ‎ های برق آبی تامین می‎شود.

]]>
توسعه پایدار مناطق ساحلی، رویکرد جدید بنادر http://www.otaghnews.com/news/393849/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1 Thu, 25 May 17 15:56:03 +0430 توسعه پایدار مناطق ساحلی، رویکرد جدید بنادر
مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: توسعه همه جانبه و پایدار مناطق ساحلی رویکرد جدی ما در سازمان بنادر و دریانوردی است.

]]>
افتتاح اولین لینک فیبر نوری خانگی FTTH در منزل یک شهید آبادانی http://www.otaghnews.com/news/393847/-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-FTTH-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C Thu, 25 May 17 15:25:03 +0430  افتتاح اولین لینک فیبر نوری خانگی FTTH در منزل یک شهید آبادانی
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اولین لینک فیبر نوری خانگی FTTH در منزل یک خانواده شهید آبادانی افتتاح شد.

]]>
فیبر نوری به یک میلیون منزل و محل کار می‌رود http://www.otaghnews.com/news/393846/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Thu, 25 May 17 15:09:03 +0430 فیبر نوری به یک میلیون منزل و محل کار می‌رود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انتخاب خوزستان به‌عنوان نخستین استان کشور در ایجاد فیبرنوری خانگی، گفت: این امر می‌تواند موجب تحول اقتصادی منطقه آزاد اروند و آبادان و خرمشهر شود.

]]>
آخرین قیمت‌ها از بازار طلا و ارز http://www.otaghnews.com/news/393845/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 Thu, 25 May 17 14:54:03 +0430 آخرین قیمت‌ها از بازار طلا و ارز
در بازار آزاد امروز (پنجشنبه) سکه تمام بهار طرح جدید یک میلیون و ۲۰۱ هزار تومان و هر دلار آمریکا ۳۷۴۶ تومان معامله می شود.

]]>
افزایش قیمت نان نداریم http://www.otaghnews.com/news/393844/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Thu, 25 May 17 14:38:04 +0430 افزایش قیمت نان نداریم
رییس اتحادیه نانوایان سنتی اعلام کرد که هیچ مشکلی برای تامین نان در ماه مبارک رمضان وجود ندارد و قیمت انواع نان نیز تغییری نخواهد کرد.

]]>
انتقاد معاون وزیر صنعت از برخی تبلیغات خلاف واقع در رسانه‌ها http://www.otaghnews.com/news/393839/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Thu, 25 May 17 12:22:02 +0430 انتقاد معاون وزیر صنعت از برخی تبلیغات خلاف واقع در رسانه‌ها
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و آیین‌نامه آن، تبلیغات خلاف واقع و اغوا کننده و استفاده ابزاری از کودکان، مردان و زنان برای تبلیغ یک کالا ممنوع است.

]]>