اتاق خبر-اقتصادی http://www.otaghnews.com/category/2/ info@rsm.co.ir Fri, 14 Aug 20 09:10:41 +0430fa قیمت خودرو در ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ http://www.otaghnews.com/news/446337/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9 Thu, 13 Aug 20 13:36:40 +0430 قیمت خودرو در ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
قیمت خودرو امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییرات جزئی همراه است.

]]>
طرح ترافیک لغو و دورکاری تمدید می‌شود http://www.otaghnews.com/news/446332/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 13 Aug 20 12:52:26 +0430 طرح ترافیک لغو و دورکاری تمدید می‌شود
با توجه به شکننده و ناپایدار بودن شرایط استان تهران به لحاظ بیماری کرونا مقرر شد تمام محدودیت ها از جمله دورکاری یک سوم کارکنان دستگاه های اجرایی در استان تهران تا پایان مردادماه تمدید شود.

]]>
نرخ سود سپرده بانک‌ها به 14 درصد افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/446331/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-14-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Thu, 13 Aug 20 12:31:25 +0430 نرخ سود سپرده بانک‌ها به 14 درصد افزایش یافت
نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین شد.

]]>
اردکانیان: تا پایان سال ۱۹۶ طرح در وزارت نیرو به بهره برداری می‌رسد http://www.otaghnews.com/news/446330/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B9%DB%B6-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF Thu, 13 Aug 20 12:16:39 +0430 اردکانیان: تا پایان سال ۱۹۶ طرح در وزارت نیرو به بهره برداری می‌رسد
وزیر نیرو از افتتاح ۱۹۶ طرح با سرمایه گذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری خبر داد.

]]>
بنگاه‌های صندوق بازنشستگی بورسی می‌شوند http://www.otaghnews.com/news/446327/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Thu, 13 Aug 20 11:56:06 +0430 بنگاه‌های صندوق بازنشستگی بورسی می‌شوند
معاون وزارت تعاون گفت: بیش از ۸۰ درصد ارزش بنگاه های وابسته به صندوق ها امروز در بورس قرار دارند و تا پایان سال این سهم به بیش از ۸۵ درصد می رسد.

]]>
نباید چنین مهره‌ای را سوزاند http://www.otaghnews.com/news/446326/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF Thu, 13 Aug 20 10:29:33 +0430 نباید چنین مهره‌ای را سوزاند
برخی از فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازان از عدم رای اعتماد به «حسین مدرس خیابانی» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت انتقاد کردند.

]]>
افت شاخص واکنش بورس به سیاست‌های اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/446324/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Wed, 12 Aug 20 10:37:57 +0430 افت شاخص واکنش بورس به سیاست‌های اقتصادی
بازار سرمایه در روند صعودی خوبی قرار داشت تا اینکه روز گذشته در ریزشی بی‌سابقه به گفته فعالان بورسی، 65 هزار واحد کاهش یافت و به زیر دو میلیون واحد رسید.

]]>
کانکس نگهبانی؛ سازه‌ای مهم در امنیت مجتمع‌های اداری-مسکونی http://www.otaghnews.com/news/446322/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C Wed, 12 Aug 20 10:22:02 +0430 کانکس نگهبانی؛ سازه‌ای مهم در امنیت مجتمع‌های اداری-مسکونی
نگهبانی از فضاهای صنعتی و مجتمع های مسکونی و اداری یک مسئله مهم در مدیریت این اماکن است و می بایست یک یا چند نفر از افراد به وظیفه نگهبانی بپردازند. کانکس نگهبانی سازه ای است برای استقرار نگهبانان تا بتوانند با آرامش و بدون دغدغه وظیفه نگهبانی را انجام ده

]]>
خواسته فعالان بخش خصوصی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چیست؟ http://www.otaghnews.com/news/446321/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 11 Aug 20 19:13:20 +0430 خواسته فعالان بخش خصوصی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چیست؟
فعالان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید انتظار معجزه داشت؛ اما بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط،توسعه

]]>
دارا دوم شهریور ماه می‌آید http://www.otaghnews.com/news/446320/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF Tue, 11 Aug 20 19:05:36 +0430 دارا دوم شهریور ماه می‌آید
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فروش بلوکی سهام شرکت‌های پتروشیمی متوقف شد و در ابتدای شهریور ماه به صورت صندوق ETF دارا دوم عرضه می‌شود.

]]>
دهک‌های پایین جامعه کارت خرید کالا دریافت می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/446319/%D8%AF%D9%87%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 11 Aug 20 19:03:02 +0430 دهک‌های پایین جامعه کارت خرید کالا دریافت می‌کنند
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرحی که قرار است در این کمیسیون بررسی شود، دهک‌های پایین جامعه کارت خرید کالا دریافت می‌کنند.

]]>
اصلاح مسیرهای ورود ارز به کشور، راهکار اصلی گشایش اقتصادی است http://www.otaghnews.com/news/446318/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 11 Aug 20 19:01:35 +0430 اصلاح مسیرهای ورود ارز به کشور، راهکار اصلی گشایش اقتصادی است
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بودجه سال 1399 از منظر شاخص‌های اقتصادی، شباهت زیادی به بودجه سال 1368 دارد که در آن سال هم با 50 درصد کسری روبرو شده بود. به گفته او فروش نفت به صورت اسناد راهکار کوتاه‌مدتی برای جبران کسری است و گشایش اصلی ب

]]>
جذب ۷۲۳ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی http://www.otaghnews.com/news/446308/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B7%DB%B2%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C Mon, 10 Aug 20 18:42:12 +0430 جذب ۷۲۳ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی
عباسی، رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از جذب ۷۲۳ میلیارد تومان تسهیلات خط اعتباری شماره ۸ خبر داد.

]]>
پیش‌فروش نفت، منجر به گشایش در اقتصاد می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/446307/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Mon, 10 Aug 20 17:44:32 +0430 پیش‌فروش نفت، منجر به گشایش در اقتصاد می‌شود؟
گمانه‌زنی‌ها درباره طرح گشایش اقتصادی دولت که حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد تا به امروز ادامه داشت تا اینکه محسن زنگنه، نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر به رمزگشایی از این طرح پرداخت و اعلام کرد: «دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی ا

]]>
رصد روزانه مرزها برای صادرات محصولات کشاورزی، ضروری است http://www.otaghnews.com/news/446306/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 10 Aug 20 17:41:06 +0430 رصد روزانه مرزها برای صادرات محصولات کشاورزی، ضروری است
در نشست مجازی که توسط مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار شد، فعالان این حوزه درباره مسائل و مشکلات خود گفتند.کشاورزان انتظار داشتند که با افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر صادرات افزایش یابد اما نرخ ارز...

]]>
ماجرای یک کلاهبرداری باورنکردنی http://www.otaghnews.com/news/446303/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C Mon, 10 Aug 20 16:50:36 +0430 ماجرای یک کلاهبرداری باورنکردنی
این روزها بسیاری از افراد با این دید به فعالیت اقتصادی نگاه می کنند، که تنها راه رسیدن به موفقیت داشتن ثروت و پولی زیاد است.

]]>
کدخدایی: به افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده‌اند، توصیه می‌کنیم در انتخابات ۱۴۰۰ ثبت نام نکنند http://www.otaghnews.com/news/446300/%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%3A-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 10 Aug 20 16:00:44 +0430 کدخدایی: به افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده‌اند، توصیه می‌کنیم در انتخابات ۱۴۰۰ ثبت نام نکنند
کدخدایی در خصوص اعلام برخی از اسامی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، گفت: شورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده است و در این زمینه ورود نکرده و اقدامی نیز نکرده است. از جهات قانونی افراد می‌توانند در هر زمان ثبت نام کنند اما می‌توان توصیه کرد افرادی که در گذشته رد

]]>
۷۰ درصد از تجهیزات نفتی از داخل تامین می‌شود http://www.otaghnews.com/news/446298/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 10 Aug 20 15:43:41 +0430 ۷۰ درصد از تجهیزات نفتی از داخل تامین می‌شود
زنگنه، وزیر نفت با اشاره به قراردادهای جدید نفتی گفت: بیش از ۷۰ درصد تجهیزات در این قراردادها, از داخل تامین می‌شود.

]]>
شناسایی مجوزهای مخل خارج از وزارت صمت جهت لغو در هیات مقررات زدایی http://www.otaghnews.com/news/446297/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 10 Aug 20 15:41:20 +0430 شناسایی مجوزهای مخل خارج از وزارت صمت جهت لغو در هیات مقررات زدایی
تشکینی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مقررات زدایی به ­مفهوم برداشتن یا کاستن از مقررات دست و پاگیر پیش­روی فعالان اقتصادی، راهکاری موثر و جدی برای کمک به ارتقای تولید با تاکید بر شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

]]>
لیست خانه‌های خالی پایان تابستان به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌شود http://www.otaghnews.com/news/446296/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 10 Aug 20 15:39:44 +0430 لیست خانه‌های خالی پایان تابستان به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌شود
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه لیست خانه‌های خالی تا پایان تابستان به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌شود، گفت: زمین ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تاکنون توسط بخش خصوصی تامین شده است.

]]>
دریافت گزارش مطلوب مالی در شرکت ملی گاز http://www.otaghnews.com/news/446295/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2 Mon, 10 Aug 20 15:37:55 +0430 دریافت گزارش مطلوب مالی در شرکت ملی گاز
حسینی، مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: سال ۹۸ با توجه به ابلاغ دستورعمل و پایش‌ و تقویت کنترل‌های داخلی، سال مالی خوبی را در شرکت ملی گاز تجربه کردیم.

]]>
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز(۲۰ مرداد ۱۳۹۹) http://www.otaghnews.com/news/446294/-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%28%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9%29 Mon, 10 Aug 20 15:35:58 +0430  قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز(۲۰ مرداد ۱۳۹۹)
روند کاهشی قیمت دلار طی دو روز گذشته عاملی شده تا سیر صعودی و بی منطق قیمت ها در بخش خودروهای داخلی متوقف و حتی شاهد کاهش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت برخی از خودروها نیز باشیم.

]]>
رئیس سازمان حمایت: گرانی را باید بپذیریم و با گرانفروشی مقابله کنیم http://www.otaghnews.com/news/446293/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%3A-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Mon, 10 Aug 20 15:33:41 +0430 رئیس سازمان حمایت: گرانی را باید بپذیریم و با گرانفروشی مقابله کنیم
رئیس سازمان حمایت با تشریح تفاوت گرانی و گرانفروشی گفت: باید گرانی را بپذیریم ولی با گرانفروشی مبارزه کنیم زیرا در این شرایط حق مصرف کننده و تولید کننده رعایت می شود.

]]>
همتی: طرح گشایش اقتصادی امروز در جلسه سران قوا بررسی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/446292/%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C%3A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 10 Aug 20 15:31:42 +0430 همتی: طرح گشایش اقتصادی امروز در جلسه سران قوا بررسی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی از بررسی ابعاد کارشناسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داد.

]]>
مسدود شدن حساب‌های سه شرکت لبنی http://www.otaghnews.com/news/446291/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C Mon, 10 Aug 20 15:29:03 +0430 مسدود شدن حساب‌های سه شرکت لبنی
حساب‌های سه شرکت لبنی «شأن دشت» با برند «پاژن»، «لبن دشت» با برند «چوپان» و «مادی» با برند «می‌ماست» با حکم اداره اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مسدود شد.

]]>
عرضه ۱۰۰هزارتن شکر بازار را متعادل کرد http://www.otaghnews.com/news/446290/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 10 Aug 20 15:25:03 +0430 عرضه ۱۰۰هزارتن شکر بازار را متعادل کرد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر کمبودی در بازار کالاهای اساسی نداریم و مردم نگران جهش لحظه‌ای قیمت‌ها نیستند.

]]>
چند هزار متقاضی مسکن ملی پرند تایید صلاحیت شدند؟ http://www.otaghnews.com/news/446289/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 10 Aug 20 15:23:10 +0430 چند هزار متقاضی مسکن ملی پرند تایید صلاحیت شدند؟
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند : ١٦ هزار نفر متقاضی مسکن ملی پرند تایید شرایط شدند که تا دو ماه آینده باید آورده ٤٧ میلیون تومانی خود را تکمیل کنند.

]]>
سپرده‌های بانکی ۳۴ درصد افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/446287/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DB%B3%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Mon, 10 Aug 20 11:37:09 +0430 سپرده‌های بانکی ۳۴ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۴.۱ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۰ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.

]]>
سرخابی‌ها مهرماه بورسی می‌شوند http://www.otaghnews.com/news/446284/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Mon, 10 Aug 20 10:29:47 +0430 سرخابی‌ها مهرماه بورسی می‌شوند
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: حداکثر اوایل مهرماه ورود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بورس نهایی می‌شود.

]]>
کاهش قیمت رسمی ۲۰ ارز http://www.otaghnews.com/news/446282/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 Mon, 10 Aug 20 10:22:48 +0430 کاهش قیمت رسمی ۲۰ ارز
بانک مرکزی امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد) بهای رسمی ۴۷ ارز عمده را اعلام کرد که از این میان ۲۰ ارز شاهد کاهش ارزش و ۱۶ ارزش با افزایش قیمت مواجه بودند.

]]>
بازار سیاه روزگار مرغداران را سیاه کرده است http://www.otaghnews.com/news/446279/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 10 Aug 20 09:35:09 +0430 بازار سیاه روزگار مرغداران را سیاه کرده است
هارونی، تولیدکننده مرغ در کشور گفت: همه باید کمک کنند قیمت مرغ در جامعه کاهش پیدا کند.

]]>
یارانه نقدی امشب واریز می‌شود http://www.otaghnews.com/news/446278/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 10 Aug 20 09:31:48 +0430 یارانه نقدی امشب واریز می‌شود
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها یکصد و چهاردهمین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

]]>
بورس نفتی می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/446273/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Mon, 10 Aug 20 08:39:34 +0430 بورس نفتی می‌شود؟
اخبار مختلفي از بورس مي‌رسد که نشان مي‌دهند اين بازار قصد خروج از مسير رشد را ندارد...

]]>
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز شنبه ۱۹ مرداد http://www.otaghnews.com/news/446269/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 09 Aug 20 11:54:29 +0430 قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز شنبه ۱۹ مرداد
قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۲۲،۱۰۰ (بیست و دو هزار و صد تومان) اعلام شد که نسبت به روز پیش افزایش را تجربه کرد.

]]>
حیثیت از دست رفته پول ملی با حذف ۴ صفر بازنمی‌گردد http://www.otaghnews.com/news/446266/%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%B4-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF Sun, 09 Aug 20 10:37:11 +0430 حیثیت از دست رفته پول ملی با حذف ۴ صفر بازنمی‌گردد
رونمايي از اسکناس جديد 100 هزار توماني با چهار صفر کمرنگ بار ديگر موضوع تغيير واحد پول ملي کشور را بر سر زبان‌ها انداخت.

]]>
۲۵۰ نفر مرموز و گم شدن میلیاردها دلار http://www.otaghnews.com/news/446263/%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 Sun, 09 Aug 20 09:41:58 +0430 ۲۵۰ نفر مرموز و گم شدن میلیاردها دلار
در دو، سه ماه تازه سپری شده و پس از آنکه به هر دلیل قیمت دلار آمریکا جهش بلندی را تجربه کرد و تا سقف ۲۶ هزار تومان رسید و نیز حالا که در دامنه بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان حرکت می‌کند، نام آقای عبدالناصر همتی و صادرکنندگانی که ارزها را برنگردانده درهم تنیده شد

]]>
خطر اطلاع‌رسانی‌های نادرست برای اقتصاد http://www.otaghnews.com/news/446259/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Sun, 09 Aug 20 09:14:53 +0430 خطر اطلاع‌رسانی‌های نادرست برای اقتصاد
به نظر می‌رسد روش‌های اطلاع‌رسانی دولت و شخص آقای رییس‌جمهوری در خصوص موضوعات اقتصادی و مسائل حساس شیوه درستی نیست.

]]>
تشکیل شورای اقتصادی سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای حاشیه دریای خزر http://www.otaghnews.com/news/446252/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1 Sat, 08 Aug 20 18:59:57 +0430 تشکیل شورای اقتصادی سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای حاشیه دریای خزر
ارومیه- سفیر جدید ایران در آذربایجان از تشکیل شورای اقتصادی سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای حاشیه دریای خزر خبر داد.

]]>
ترافیک سنگین در جاده چالوس http://www.otaghnews.com/news/446250/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3 Fri, 07 Aug 20 16:13:40 +0430 ترافیک سنگین در جاده چالوس
مدیر مرکز مدیریت راه های کشور از بار ترافیکی سنگین در محور چالوس (مسیر جنوب به شمال) محدوده های بیلقان، سرودار، وینه و حد فاصل حسنکدر تا نساء خبر داد.

]]>
ما ارز خود را فروختیم؛ بانک مرکزی هم عرضه کند http://www.otaghnews.com/news/446240/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 07 Aug 20 13:35:54 +0430 ما ارز خود را فروختیم؛ بانک مرکزی هم عرضه کند
نوبخت با اعلام اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی بابت فروش ارز صندوق توسعه ملی حرف نادرستی بوده، گفت که ارز را محدود و طبق مجوز فروختیم و اگر بانک مرکزی آن را پیش خود نگه داشته بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند.

]]>
دویچه‌بانک پیش‌بینی خود را از دورنمای اقتصادی جهان بهبود بخشید http://www.otaghnews.com/news/446236/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF Thu, 06 Aug 20 17:48:12 +0430 دویچه‌بانک پیش‌بینی خود را از دورنمای اقتصادی جهان بهبود بخشید
دویچه بانک آلمان امروز (پنجشنبه) پیش‌بینی خود را از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ اصلاح و تاکید کرد که احیای فعالیت اقتصادی کرونازده سریع‌تر از انتظارات قبلی در حال پیشرفت است.

]]>
تقویت مراودات اقتصادی در اولویت گسترش روابط با جمهوری آذربایجان http://www.otaghnews.com/news/446235/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 Thu, 06 Aug 20 17:40:54 +0430 تقویت مراودات اقتصادی در اولویت گسترش روابط با جمهوری آذربایجان
ارومیه- معاون وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تقویت مراودات اقتصادی در اولویت گسترش روابط با جمهوری آذربایجان قرار دارد.

]]>
لزوم پرداخت ارز دولتی برنج‌هایی که با مصوبه شورای امنیت ملی وارد شد http://www.otaghnews.com/news/446234/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Thu, 06 Aug 20 17:36:37 +0430 لزوم پرداخت ارز دولتی برنج‌هایی که با مصوبه شورای امنیت ملی وارد شد
یک مقام آگاه با اشاره به اختلاف فعلی واردکنندنان برنج و بانک مرکزی برای دریافت ارز گفت: این واردکنندگان بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی از مهلت یک ماهه تأمین ارز استفاده و کالای خود را ترخیص کردند.

]]>
وزیر راه: ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/446232/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%3A-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Thu, 06 Aug 20 17:28:10 +0430 وزیر راه: ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن افزایش یافت
وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح اقدام ملی مسکن با هدف احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور برنامه‌ریزی شد که با توجه به التهابات و شرایطی که در حوزه مسکن اتفاق افتاد و تاکید رهبری و تصمیم دولت، ما را بر آن داشت تا این ظرفیت را با توجه به میزان تقاضای جامعه افزا

]]>
قیمت انواع میوه و تره بار در تهران، امروز ۱۶ مرداد ۹۹ http://www.otaghnews.com/news/446231/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B9%DB%B9 Thu, 06 Aug 20 17:21:03 +0430 قیمت انواع میوه و تره بار در تهران، امروز ۱۶ مرداد ۹۹
بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت روز انواع میوه و تره بار در بازار تهران امروز به شرح زیر اعلام میگردد.

]]>
افزایش ۲۰ درصدی تولید در صنعت خودروسازی http://www.otaghnews.com/news/446230/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Thu, 06 Aug 20 17:14:40 +0430 افزایش ۲۰ درصدی تولید در صنعت خودروسازی
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی صنعت خودروسازی در کشور، از افزایش ۵۰ درصدی میزان تولید آلمینیوم خبر داد.

]]>
اعلام زمان و جزییات یک عرضه اولیه ۱۵ درصدی در هفته آینده http://www.otaghnews.com/news/446228/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Thu, 06 Aug 20 17:09:26 +0430 اعلام زمان و جزییات یک عرضه اولیه ۱۵ درصدی در هفته آینده
فرابورس با صدور اطلاعیه ای جزییات عرضه اولیه ۱۵ درصدی سهام یک شرکت در هفته آینده را اعلام کرد.

]]>
حمایت صندوق ضمانت صادرات از شرکت های کوچک و متوسط http://www.otaghnews.com/news/446226/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7 Thu, 06 Aug 20 17:04:24 +0430 حمایت صندوق ضمانت صادرات از شرکت های کوچک و متوسط
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: به منظور ارتقای اثربخشی خدمات در راستای جهش تولید و افزایش صادرات و ارزآوری، صندوق با تمرکز برارایه خدمات ویژه به شرکت های کوچک و متوسط، زمینه را برای حضور این شرکت ها در عرصه صادرات فاهم آورده است.

]]>
کاهش آثار بیماری کرونا بر تجارت خارجی کشور http://www.otaghnews.com/news/446224/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Thu, 06 Aug 20 16:56:27 +0430 کاهش آثار بیماری کرونا بر تجارت خارجی کشور
میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران گفت: با بررسی آمار تجارت خارجی کشور می‌توان گفت، آثار بیماری کرونا بر تجارت خارجی کشور در حال کمرنگ شدن است.

]]>
قالیباف: خبرهای خوبی در حوزه سامان بخشی به بازار بورس و ارز در راه است http://www.otaghnews.com/news/446223/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%3A-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 06 Aug 20 16:53:55 +0430 قالیباف: خبرهای خوبی در حوزه سامان بخشی به بازار بورس و ارز در راه است
خبرهای خوبی در حوزه سامان بخشی بازار بورس، ارز و ریال داریم. وی افزود: در هفته های اخیر چند طرح در مجلس به تصویب رسیده و برخی کارها را با نظارت و پیگیری دنبال کردیم. همان طور که رئیس جمهور هم اشاره کردند در جلسات شورای عالی اقتصادی هم با هماهنگی کارهای اق

]]>