اتاق خبر-اتاق بازرگانی http://www.otaghnews.com/category/24/ info@rsm.co.ir Fri, 22 Nov 19 07:01:25 +0330fa انتقاد بخش خصوصی از شیوه اصلاح سوخت http://www.otaghnews.com/news/435336/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA Tue, 19 Nov 19 13:10:04 +0330 انتقاد بخش خصوصی از شیوه اصلاح سوخت
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن تهران از نهایی شدن ساز و کار تهاتر کالا میان ایران و چین خبر داد و گفت: این کار از طریق چین و هنگ کنگ اجرایی خواهد شد.

]]>
مردم همیشه از کالای باکیفیت استقبال کرده‌اند http://www.otaghnews.com/news/435181/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF Fri, 15 Nov 19 15:40:06 +0330 مردم همیشه از کالای باکیفیت استقبال کرده‌اند
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است ظرفیت اقتصاد ایران به حدی گسترده است که در صورت مدیریت صحیح و درک دقیق از شرایط نه تنها به راحتی می‌توان نیازهای داخلی را با تولید ملی برطرف کرد، که حتی حضور گسترده در بازارهای جهانی نیز دور از ذهن نیست.

]]>
چین ایران را به عنوان جزئی ازپروژه یک کمربند یک راه نمی‌شناسد http://www.otaghnews.com/news/434997/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF Sun, 10 Nov 19 21:46:04 +0330 چین ایران را به عنوان جزئی ازپروژه یک کمربند یک راه نمی‌شناسد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: شرایط ایران در حال حاضر به گونه ای نیست که حاضر باشند ایران هم جزئی از پروژه یک کمربند یک راه باشد.

]]>
توافق برای ایجاد رگولاتور در حوزه ضایعات و پسماندها http://www.otaghnews.com/news/434917/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sat, 09 Nov 19 12:06:51 +0330 توافق برای ایجاد رگولاتور در حوزه ضایعات و پسماندها
راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها پس از بررسی در نشست کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد اساس‌نامه پیشنهادی آن بر مبنای ضوابط و با اعمال نظر ذینفعان، تهیه و در صحن جلسه آتی شورا ارائه شود.

]]>
بودجه غیرنفتی دولت، به افزایش فشار به مردم و تولیدکننده منتهی نشود http://www.otaghnews.com/news/434915/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 09 Nov 19 12:03:44 +0330 بودجه غیرنفتی دولت، به افزایش فشار به مردم و تولیدکننده منتهی نشود
به گفته انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران، دولت در شرایط تحریم باید از اقتصاد ملی حمایت کرده و مکانیزم‌های رشد استعداد ملی در حوزه تولید را تقویت کند. او معتقد است: دولت باید مالیات بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد اما پایه مالیاتی افزایش یابد؛ به این صورت که معا

]]>
رشد تولید نفت آمریکا صرفا جنبه سیاسی دارد http://www.otaghnews.com/news/434906/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sat, 09 Nov 19 09:29:57 +0330 رشد تولید نفت آمریکا صرفا جنبه سیاسی دارد
کشورهاي عضو اوپک که طي اين سال‌ها بر سر فريز نفتي به توافق رسيده‌اند، اکنون به‌دنبال رشد توليدات کشورهايي نظير آمريکا نگراني‌هايي را نسبت به از دست‌دادن سهم خود در بازار جهاني مطرح مي‌کنند.

]]>
یک فرصت منحصر به‌فرد در انتظار اقتصاد ایران http://www.otaghnews.com/news/434667/%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 03 Nov 19 12:42:05 +0330 یک فرصت منحصر به‌فرد در انتظار اقتصاد ایران
رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه معتقد است که پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند برای اقتصاد ایران یک فرصت منحصر به‌فرد به وجود آورد که استفاده از آن منوط به فراهم کردن شرایط داخلی است.

]]>
گام مثبت دستگاه قضا برای مدیریت کارت‌های بازرگانی http://www.otaghnews.com/news/434527/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C Thu, 31 Oct 19 11:52:04 +0330 گام مثبت دستگاه قضا برای مدیریت کارت‌های بازرگانی
عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است هر چند مسیری طولانی در شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری ایران باقی مانده است، اما تصمیم اخیر دستگاه قضا گامی مثبت در این حوزه است.

]]>
افزایش اعتبار «ریال» با عضویت ایران در اوراسیا http://www.otaghnews.com/news/434367/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7 Sun, 27 Oct 19 18:22:03 +0330 افزایش اعتبار «ریال» با عضویت ایران در اوراسیا
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق ایران یکی ازمزایای عضویت دراتحادیه اوراسیا را تجارت با ارز ملی عنوان کرد و گفت: پیوستن به سوئیفت روسی واستفاده از ارز ملی،به افزایش اعتبار ریال کمک می کند.

]]>
سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیگر سودآور نیست http://www.otaghnews.com/news/434345/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 27 Oct 19 10:51:03 +0330 سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیگر سودآور نیست
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کاهش قیمت دلار با توجه به مجموعه فاکتورهای اقتصادی تداوم خواهد یافت، گفت: افت نرخ تا کانال ده هزار تومانی را می‌توان پیش‌بینی کرد.

]]>
پیش بینی واردات ۳میلیون تن گندم از سوی دولت http://www.otaghnews.com/news/434192/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Wed, 23 Oct 19 14:32:03 +0330 پیش بینی واردات ۳میلیون تن گندم از سوی دولت
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه پیش بینی می شود دولت ۳ میلیون تن گندم وارد کند، گفت: اگر قرار به واردات است، دولت باید اجازه واردات را به بخش‌خصوصی بدهد.

]]>
کاهش ١٠ رتبه‌ای شاخص رقابت پذیری ایران http://www.otaghnews.com/news/434132/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%A1%D9%A0-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 22 Oct 19 11:13:07 +0330 کاهش ١٠ رتبه‌ای شاخص رقابت پذیری ایران
رییس اتاق بازرگانی تهران از کاهش ١٠ رتبه ای شاخص رقابت پذیری ایران در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد ایران منفی ۹.۵ درصد می شود.

]]>
لزوم افزایش سقف تسهیلات تامین مالی http://www.otaghnews.com/news/434068/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C Sun, 20 Oct 19 18:15:03 +0330 لزوم افزایش سقف تسهیلات تامین مالی
یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه به شرایط دشواری که بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های گذشته با آن رو به رو بودند باید سقف تسهیلات تامین مالی بنگاه‌ها افزایش یابد.

]]>
موفقیت کمیته ارزی در کمک به اتخاذ تصمیمات عقلانی ارزی http://www.otaghnews.com/news/434045/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C Sun, 20 Oct 19 13:03:09 +0330 موفقیت کمیته ارزی در کمک به اتخاذ تصمیمات عقلانی ارزی
رئیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل کمیته ارزی با همکاری اتاق ایران و بانک مرکزی را محلی برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات هیجانی معرفی کرد.

]]>
حمل‌ونقل، حذف تعرفه‌ها و پرواز مستقیم، محور مذاکرات عشق آباد http://www.otaghnews.com/news/434026/%D8%AD%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%D8%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF Sat, 19 Oct 19 19:48:04 +0330 حمل‌ونقل، حذف تعرفه‌ها و پرواز مستقیم، محور مذاکرات عشق آباد
نایب رئیس اتاق ایران که در راس هیات تجاری همراه با وزیر راه و شهرسازی به عشق‌آباد سفر کرده بود، جزئیات مذاکرات با مقام‌های دولتی و بخش خصوصی ترکمنستان را تشریح کرد.

]]>
اجرای برخی قوانین باید به تعویق بیفتد http://www.otaghnews.com/news/433851/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%AF Tue, 15 Oct 19 15:20:03 +0330 اجرای برخی قوانین باید به تعویق بیفتد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با انتقاد از عدم هماهنگی بین سیاست های تجاری و ارزی کشور گفت: امروز کشور نیازمند آن است که برخی قوانین حذف یا اجرای آنها دو سال به تعویق بیفتد.

]]>
تهاتر و رمزارز؛ گزینه‌های جایگزین تبادلات بانکی http://www.otaghnews.com/news/433764/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%9B-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Sun, 13 Oct 19 11:12:08 +0330 تهاتر و رمزارز؛ گزینه‌های جایگزین تبادلات بانکی
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است در شرایطی که تبادلات بانکی بین‌المللی برای فعالان اقتصادی دشوار شده، استفاده از سایر گزینه‌ها به شرط فراهم شدن مقدمات قانونی لازم از سوی دولت قابل پیگیری است.

]]>
چین بازار ماشین‌آلات ایران را گرفته است http://www.otaghnews.com/news/433565/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 08 Oct 19 19:57:03 +0330 چین بازار ماشین‌آلات ایران را گرفته است
مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان معتقد است با توجه به مشکلاتی که شرکت‌های اروپایی و آلمانی برای حضور در بازار ایران داشته‌اند، چین توانسته بخش زیادی از بازارهای مهم ایران را در اختیار خود بگیرد.

]]>
اروپا نتوانست به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند http://www.otaghnews.com/news/433560/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 08 Oct 19 18:39:06 +0330 اروپا نتوانست به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: با وجود آنکه اروپا اعلام کرد که برخلاف آمریکا از برجام خارج نمی‌شود اما نتوانست کاری از پیش ببرد و انتظارات ایران از اتحادیه اروپا برآورده نشد.

]]>
ايران در عراق ظرفيت كسب و كار خوبی دارد http://www.otaghnews.com/news/433496/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 07 Oct 19 10:33:10 +0330 ايران در عراق ظرفيت كسب و كار خوبی دارد
عراق در روزهاي گذشته شاهد ناآرامي‌هايي بوده است. اين روند به‌ويژه در آستانه اربعين نگراني‌هايي را در ميان تجار ايراني ايجاد کرده است.

]]>
۲۰۰ سال رتبه‌بندی را دیر آغاز کردیم http://www.otaghnews.com/news/433468/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85 Sun, 06 Oct 19 16:12:07 +0330 ۲۰۰ سال رتبه‌بندی را دیر آغاز کردیم
رییس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران معتقد است همانطور که بسیاری از کشورهای توسعه یافته با استفاده از شیوه‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی، راه را بر فساد و رانت در اقتصاد خود بسته‌اند، ایران نیز باید از همین تجربه استفاده کند.

]]>
ورود دینار صادرکنندگان به عراق در چرخه بانک مرکزی http://www.otaghnews.com/news/433181/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Sun, 29 Sep 19 22:02:21 +0330 ورود دینار صادرکنندگان به عراق در چرخه بانک مرکزی
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: براساس توافقی که با بانک مرکزی داشتیم، صادرکنندگان به عراق دینار خود را در اختیار صرافان همکار این بانک قرار می‌دهند.

]]>
روند کاهشی نرخ تورم در شهریورماه استمرار یافت http://www.otaghnews.com/news/433137/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Sat, 28 Sep 19 22:24:05 +0330 روند کاهشی نرخ تورم در شهریورماه استمرار یافت
همزمان با کاسته شدن از سرعت رشد نرخ تورم، روند کاهشی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در شهریورماه ۹۸ ادامه یافته و به ۰.۵ درصد رسیده است.

]]>
امکان از دست رفتن بازار پروژه‌های ساختمانی در عراق http://www.otaghnews.com/news/433134/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 28 Sep 19 21:53:15 +0330 امکان از دست رفتن بازار پروژه‌های ساختمانی در عراق
دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به حضور رقبای قدرتمند در بازار پروژه‌های ساختمانی عراق هشدار داد که در صورت نرسیدن حمایت‌های لازم شرکت‌های ایرانی این ظرفیت مهم را از دست خواهند داد.

]]>
روابط ایران و عراق در افق ۲۰۲۰ http://www.otaghnews.com/news/433042/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0 Thu, 26 Sep 19 22:15:11 +0330 روابط ایران و عراق در افق ۲۰۲۰
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تشریح روابط دو کشور در افق ۲۰۲۰، گفت: بیشتر صادرات ایران به عراق، کالایی است و خدمات نقش کمی در آن دارد.

]]>
وزارت بازرگانی از اقتصاد تک محصولی عبور کند http://www.otaghnews.com/news/432990/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 25 Sep 19 16:19:07 +0330 وزارت بازرگانی از اقتصاد تک محصولی عبور کند
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است رای امروز مجلس به تاسیس دوباره وزارت بازرگانی در شرایطی می‌تواند نتایج مثبت داشته باشد که اهداف در حوزه تجارت به شکل کلان بررسی شده و مسیر حرکت کشور روشن شود.

]]>
راهکارهای تدوین نظام‌مند بودجه سال ۹۹ http://www.otaghnews.com/news/432984/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9 Wed, 25 Sep 19 14:46:03 +0330 راهکارهای تدوین نظام‌مند بودجه سال ۹۹
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه علیرغم مانورهای تبلیغاتی در خصوص عملیاتی بودن بودجه سال ۹۸، اما این بودجه عملیاتی نیست، گفت: دولت بودجه ۱۲۰۰میلیاردی شرکتهای دولتی را مدیریت کند.

]]>
جای خالی بخش خصوصی در لایحه قانون تجارت http://www.otaghnews.com/news/432904/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA Mon, 23 Sep 19 18:03:04 +0330 جای خالی بخش خصوصی در لایحه قانون تجارت
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است در لایحه قانون جدید تجارت نظر بخش خصوصی لحاظ نشده و این مسئله میزان کارآمدی قانون جدید را با ابهام مواجه کرده است.

]]>
آلترناتیوی مناسب برای دوران تحریم‌ها http://www.otaghnews.com/news/432799/%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Sat, 21 Sep 19 09:56:15 +0430 آلترناتیوی مناسب برای دوران تحریم‌ها
بعد از سال‌هاي سال ما شاهد راه‌اندازي وزارت گردشگري هستيم که نشانگر فهم درست از ظرفيت‌هاي گردشگري کشور است.

]]>
ماجرای خط ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران و چین http://www.otaghnews.com/news/432607/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86 Tue, 17 Sep 19 12:34:08 +0430 ماجرای خط ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران و چین
عضو اتاق تهران با بیان اینکه بر اساس مستندات، ایران و چین خط ۴۰۰ میلیارد دلاری را برای معاملات تجاری برقرار کرده‌اند، گفت: بر این اساس چینی‌ها، بدون ورود در مناقصات به پروژه‌ها ورود می‌کنند.

]]>
لایحه تجارت، مشکلات اقتصاد را بیشتر می‌کند http://www.otaghnews.com/news/432602/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 17 Sep 19 11:33:03 +0430 لایحه تجارت، مشکلات اقتصاد را بیشتر می‌کند
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه حضور بخش‌خصوصی در جلسات دولتی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، گفت: لایحه تجارت مشکلات اقتصاد ایران را بیشتر خواهد کرد.

]]>
کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت http://www.otaghnews.com/news/432601/%DA%A9%D9%88%DA%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%AA Tue, 17 Sep 19 11:17:05 +0430 کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت
رئیس اتاق بازرگانی تهران از کوچ سپرده‌های بلندمدت بانکی به حساب‌های کوتاه‌مدت مطابق با آمارهای بانک مرکزی خبر داد و گفت: خطر ورود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه وجود دارد.

]]>
دو میز بود در یک دفتر؛ من کنار اسدالله و اسدالله کنار من http://www.otaghnews.com/news/432552/%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%9B-%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86 Mon, 16 Sep 19 10:03:13 +0430 دو میز بود در یک دفتر؛ من کنار اسدالله و اسدالله کنار من
اسدالله عسگراودلادی در مصاحبه‌ای گفته بود:«یکى از اصولم عوض نکردن شریکم است. محمدحسن شمس ۵۰ سال شریک من است و هنوز هم شریک هستیم». حال، محمدحسن شمس فرد رفیق و شریک همیشگی او از نحوه آشنایی و همکاری با نوجوانی می‌گوید که امروز او را به عنوان یکی از پرچمدار

]]>
اسدالله عسگراولادی درگذشت http://www.otaghnews.com/news/432457/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Fri, 13 Sep 19 21:25:07 +0430 اسدالله عسگراولادی درگذشت
اسدالله عسگر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که اخیرا به علت عارضه مغزی در بیمارستان بستری شده بود، ساعاتی قبل درگذشت.

]]>
نامه اتاق بازرگانی تهران به شورای نگهبان در مورد لایحه تجارت http://www.otaghnews.com/news/432238/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA Sun, 08 Sep 19 15:21:03 +0430 نامه اتاق بازرگانی تهران به شورای نگهبان در مورد لایحه تجارت
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از لایحه قانون تجارت، از ارسال نامه‌ای توسط این اتاق به شورای نگهبان در اواخر هفته خبر داد و گفت: در این نامه اعلام خواهیم کرد که باید نظرات فعالان بخش خصوصی در لایحه قانون تجارت نیز اعمال شود.

]]>
قیمت کالاها ربطی به نرخ ارز آزاد ندارد http://www.otaghnews.com/news/432040/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 04 Sep 19 11:20:04 +0430 قیمت کالاها ربطی به نرخ ارز آزاد ندارد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است قیمت کالاها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز در بازار آزاد ندارد که با کاهش آن انتظار داشت قیمت کالاها کاهش یابد.

]]>
نرخ دلار ۲۰۰۰ تومان ارزان‌تر از میانگین ۴ ماهه امسال http://www.otaghnews.com/news/432010/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84 Tue, 03 Sep 19 16:46:04 +0430 نرخ دلار ۲۰۰۰ تومان ارزان‌تر از میانگین ۴ ماهه امسال
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازارهای اصلی کشور پرداخته است. وضعیت بازار ارز نشان می‌دهد که قیمت دلار در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ تومان کمتر از نرخ میانگین چهار ماهه نخست امسال است.

]]>
سهم بسیار اندک ایران از گردشگری جهان http://www.otaghnews.com/news/431962/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Mon, 02 Sep 19 13:44:07 +0430 سهم بسیار اندک ایران از گردشگری جهان
رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است با وجود ظرفیت بالایی که زیرساخت‌ها و آثار تاریخی و جغرافیایی ایران دارد، سهم ما از این صنعت جهانی بسیار محدود است.

]]>
نامه‌نگاری اتاق بازرگانی با لاریجانی در اعتراض به قانون تجارت http://www.otaghnews.com/news/431923/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA Sun, 01 Sep 19 20:53:03 +0430 نامه‌نگاری اتاق بازرگانی با لاریجانی در اعتراض به قانون تجارت
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی مخالف رسیدگی با سرعت و بدون کارشناسی به لایحه تجارت است.

]]>
یک تاجر: ثبات نرخ ارز، شرط کاهش قیمت کالاها است http://www.otaghnews.com/news/431897/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%3A-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 01 Sep 19 09:43:04 +0430 یک تاجر: ثبات نرخ ارز، شرط کاهش قیمت کالاها است
نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، دلیل بخشی از تلاطم‌هایی که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با آنها رو به رو شده، نوسانات نرخ ارز است و اگر قیمت‌های کاهش یافته ارز برای مدتی ثبات داشته باشد قیمت‌ کالاها هم کاهشی می‌شود.

]]>
۸ کشور مهم در تجارت ایران و اتحادیه اروپا http://www.otaghnews.com/news/431802/%DB%B8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Fri, 30 Aug 19 12:43:07 +0430 ۸ کشور مهم در تجارت ایران و اتحادیه اروپا
بیشترین صادرات ایران در ۶ ماهه سال ۲۰۱۹ در بین کشورهای اتحادیه اروپا به آلمان، ایتالیا، بلژیک و اسپانیا و بیشترین واردات از این اتحادیه نیز مربوط به آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه بوده است.

]]>
دلار می‌تواند وارد کانال ۸۰۰۰ تومان شود http://www.otaghnews.com/news/431710/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 28 Aug 19 13:45:04 +0430 دلار می‌تواند وارد کانال ۸۰۰۰ تومان شود
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است قیمت دلار می‌تواند پایین‌تر از نرخهای فعلی آمده و وارد کانال ۸۰۰۰ تومان شود.

]]>
دلایل کاهش نرخ دلار و سکه http://www.otaghnews.com/news/431698/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87 Wed, 28 Aug 19 09:20:57 +0430 دلایل کاهش نرخ دلار و سکه
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است آنچه در روزهای گذشته در بازار ارز و طلا رخ داده حاصل جو روانی مثبت شکل گرفته در جامعه است و نمی‌توان برای آن دلایل اقتصادی قطعی پیدا کرد.

]]>
ظهور نشانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی http://www.otaghnews.com/news/431654/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 27 Aug 19 09:34:00 +0430 ظهور نشانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است آنچه در ماه‌های گذشته رخ داده نشان می‌دهد که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته و این امید وجود دارد که در آینده نزدیک این ارز حذف شود.

]]>
دولت به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی بیمه‌ها را تقویت کند http://www.otaghnews.com/news/431639/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 26 Aug 19 21:32:03 +0430 دولت به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی بیمه‌ها را تقویت کند
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به مشکلاتی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران به وجود آورده، در حوزه دارو امکان آن وجود دارد که با حذف این ارز برای حمایت از بیماران، بیمه‌ها تقویت شود.

]]>
ارزش اظهار شده برخی از کالاهای وارداتی واقعی نیست http://www.otaghnews.com/news/431408/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 21 Aug 19 20:28:07 +0430 ارزش اظهار شده برخی از کالاهای وارداتی واقعی نیست
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به فراهم نبودن مقدمات لازم برای ثبت اطلاعات حقیقی کالاهای وارداتی و اعتبارسنجی دقیق آنها، عملا اطلاعاتی که از ارزش برخی از کالاهای وارداتی به ثبت می‌رسد، واقعی نیست.

]]>
وضعیت اقتصاد شبیه دوران مصدق است http://www.otaghnews.com/news/431370/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 20 Aug 19 20:30:04 +0430 وضعیت اقتصاد شبیه دوران مصدق است
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است امروز اقتصاد ایران توانسته خود را با بخشی از مشکلات تحریم، تطبیق دهد و مانند دوران دکتر مصدق که تحریم‌ها نتوانست اقتصاد کشور را به زمین بزند، در دوران فعلی نیز می‌توان از فشارها عبور کرد.

]]>
ترکیب کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تکمیل شد + جدول http://www.otaghnews.com/news/431330/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%2B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 Mon, 19 Aug 19 20:28:14 +0430 ترکیب کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تکمیل شد + جدول
رؤسا و نواب رؤسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران مشخص شدند.

]]>
حرکت تولیدبرمدارمونتاژ کار http://www.otaghnews.com/news/431267/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Sun, 18 Aug 19 14:24:03 +0430 حرکت تولیدبرمدارمونتاژ کار
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تولید و صنعت کشور باید از مونتاژ کاری خارج و به عرصه تولید با فناوری وارد شود، گفت: پیشنهاداتی در حوزه قانون ذینفع واحد به دولت ارائه کرده ایم.

]]>
اکثر شرکت‌های ایرانی نسل ۱ و ۲ هستند http://www.otaghnews.com/news/431245/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DB%B1-%D9%88-%DB%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sat, 17 Aug 19 19:19:57 +0430 اکثر شرکت‌های ایرانی نسل ۱ و ۲ هستند
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اکثر شرکت‌های ایرانی نسل یک یا دو هستند و کمتر شرکتی است که به نسل چهار و پنج رسیده باشد.

]]>