اتاق خبر-اتاق بازرگانی http://www.otaghnews.com/category/24/ info@rsm.co.ir Sun, 25 Aug 19 06:00:48 +0430fa ارزش اظهار شده برخی از کالاهای وارداتی واقعی نیست http://www.otaghnews.com/news/431408/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 21 Aug 19 20:28:07 +0430 ارزش اظهار شده برخی از کالاهای وارداتی واقعی نیست
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به فراهم نبودن مقدمات لازم برای ثبت اطلاعات حقیقی کالاهای وارداتی و اعتبارسنجی دقیق آنها، عملا اطلاعاتی که از ارزش برخی از کالاهای وارداتی به ثبت می‌رسد، واقعی نیست.

]]>
وضعیت اقتصاد شبیه دوران مصدق است http://www.otaghnews.com/news/431370/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 20 Aug 19 20:30:04 +0430 وضعیت اقتصاد شبیه دوران مصدق است
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است امروز اقتصاد ایران توانسته خود را با بخشی از مشکلات تحریم، تطبیق دهد و مانند دوران دکتر مصدق که تحریم‌ها نتوانست اقتصاد کشور را به زمین بزند، در دوران فعلی نیز می‌توان از فشارها عبور کرد.

]]>
ترکیب کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تکمیل شد + جدول http://www.otaghnews.com/news/431330/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%2B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 Mon, 19 Aug 19 20:28:14 +0430 ترکیب کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تکمیل شد + جدول
رؤسا و نواب رؤسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران مشخص شدند.

]]>
حرکت تولیدبرمدارمونتاژ کار http://www.otaghnews.com/news/431267/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Sun, 18 Aug 19 14:24:03 +0430 حرکت تولیدبرمدارمونتاژ کار
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تولید و صنعت کشور باید از مونتاژ کاری خارج و به عرصه تولید با فناوری وارد شود، گفت: پیشنهاداتی در حوزه قانون ذینفع واحد به دولت ارائه کرده ایم.

]]>
اکثر شرکت‌های ایرانی نسل ۱ و ۲ هستند http://www.otaghnews.com/news/431245/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DB%B1-%D9%88-%DB%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sat, 17 Aug 19 19:19:57 +0430 اکثر شرکت‌های ایرانی نسل ۱ و ۲ هستند
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اکثر شرکت‌های ایرانی نسل یک یا دو هستند و کمتر شرکتی است که به نسل چهار و پنج رسیده باشد.

]]>
کاهش تبادلات در سامانه ارزی http://www.otaghnews.com/news/431127/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C Thu, 15 Aug 19 15:25:03 +0430 کاهش تبادلات در سامانه ارزی
بر اساس جدیدترین آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۲۰ مرداد، شش میلیارد و ۶۸۰ میلیون یورو وارد سامانه نیما شده است.

]]>
در همه محافل حرف تولید و حمایت از دلالی است http://www.otaghnews.com/news/431049/%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 13 Aug 19 19:58:07 +0430 در همه محافل حرف تولید و حمایت از دلالی است
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همه در کشور حرف از حمایت از تولید می زنند اما نگرش کلی به سمت دلالی و واسطه گری است، گفت: کارهای غیرمولد مدام در کشور ترویج می شود.

]]>
حذف ۴ صفر بدون اصلاحات اقتصادی موثر نیست http://www.otaghnews.com/news/431018/-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%B4-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 13 Aug 19 10:48:06 +0430  حذف ۴ صفر بدون اصلاحات اقتصادی موثر نیست
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح مجدد موضوع حذف صفر از پول ملی، گفت: اجرای این طرح اگرچه امور حسابداری را آسانتر می‌کند، اما بدون اصلاحات اقتصادی ثمربخش نیست.

]]>
اعلام آمادگی اتاق ایران برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی http://www.otaghnews.com/news/430803/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C Thu, 08 Aug 19 11:20:05 +0430 اعلام آمادگی اتاق ایران برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی
رئیس اتاق ایران گفت: ما در صنعت اعلام کرده‌ایم که اتاق بازرگانی آماده است استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کند، به شرطی که دولت و مجلس به اتاق ماموریت بدهند.

]]>
تراز تجاری ۱.۲ میلیارد دلار مثبت شد http://www.otaghnews.com/news/430701/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1.%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Tue, 06 Aug 19 09:48:13 +0430 تراز تجاری ۱.۲ میلیارد دلار مثبت شد
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تراز تجاری کشور در بهار امسال، با مازاد یک میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار همراه بوده است.

]]>
فرصت‌ها و تهدیدهای حذف ۴ صفر از پول ملی http://www.otaghnews.com/news/430638/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%B4-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C Sun, 04 Aug 19 12:51:43 +0430 فرصت‌ها و تهدیدهای حذف ۴ صفر از پول ملی
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است نمی‌توان به طرح حذف چهار صفر از پول ملی نگاهی سیاه یا سفید داشت و چگونگی اجرای این طرح، میزان موفقیتش را نشان خواهد داد.

]]>
آمادگی ۹ کشور منطقه برای خرید بنزین ایران http://www.otaghnews.com/news/430613/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 03 Aug 19 21:25:05 +0430 آمادگی ۹ کشور منطقه برای خرید بنزین ایران
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از اعلام آمادگی رسمی خریداران خارجی بنزین ایران در ۹ کشور منطقه خبر داد و گفت: برندگان عرضه‌های بورس انرژی، ظرف یکماه محموله‌های خود را تحویل می‌گیرند.

]]>
با حذف ویزا تعاملات ایران و عراق پررنگ‌تر شده است http://www.otaghnews.com/news/430493/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 31 Jul 19 22:36:03 +0430 با حذف ویزا تعاملات ایران و عراق پررنگ‌تر شده است
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اعلام اینکه شهرک‌های صنعتی مشترک آزاد در مرزهای مشترک دو کشور راه‌اندازی خواهد شد، گفت: با حذف ویزا تعاملات دو کشور پررنگ‌تر شده است.

]]>
بزرگترین مشکل صنعت نقدینگی است http://www.otaghnews.com/news/430457/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 31 Jul 19 10:34:11 +0430 بزرگترین مشکل صنعت نقدینگی است
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به‌عنوان نماينده بخش خصوصي و مشاور قواي سه‌گانه با انتشار بيانيه‌اي از دولت خواست تخصيص دلار 4200 توماني را با هدف تک‌نرخي کردن ارز، متوقف کند.

]]>
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کنید http://www.otaghnews.com/news/430386/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Mon, 29 Jul 19 17:44:03 +0430 تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کنید
اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای رسمی از دولت خواست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کند.

]]>
استفاده محدود از ارز رمزها در تجارت خارجی ایران http://www.otaghnews.com/news/430319/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 28 Jul 19 09:59:06 +0430 استفاده محدود از ارز رمزها در تجارت خارجی ایران
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه استفاده از ارزرمزها در تجارت خارجی کشور در جریان است، گفت: هم اکنون به صورت محدود در مبادلات تجاری خود، از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنیم.

]]>
رانت و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی را بارها هشدار داده بودیم http://www.otaghnews.com/news/430288/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85 Sat, 27 Jul 19 15:01:03 +0430 رانت و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی را بارها هشدار داده بودیم
رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، بارها و بارها به صورت مکتوب رانت و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی را هشدار داده بود؛ اما از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفت.

]]>
برنامه دولت نزدیک کردن دو نرخ ارز آزاد و نیمایی است http://www.otaghnews.com/news/430228/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 26 Jul 19 10:36:04 +0430 برنامه دولت نزدیک کردن دو نرخ ارز آزاد و نیمایی است
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است، نزدیک شدن نرخ ارز سامانه نیما به بازار آزاد اتفاقی مثبت است.

]]>
سرنوشت رمز ارز در اقتصاد ایران http://www.otaghnews.com/news/430178/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 24 Jul 19 22:38:04 +0430 سرنوشت رمز ارز در اقتصاد ایران
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: به زودی، اتاق تهران نتایج بررسی های خود در مورد رمزارزها را منتشر خواهد کرد.

]]>
مطالبه گری مهم ترین ماموریت اتاق نهم است http://www.otaghnews.com/news/430084/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 22 Jul 19 22:18:50 +0430 مطالبه گری مهم ترین ماموریت اتاق نهم است
حمید رضا صالحی سلمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اهمیت مطالبه گری در شرایط کنونی اظهار داشت: با توجه به فشار اقتصادی که بر معیشت بنگاه ها و مردم تاثیر مستقیم داشته، آستانه تحمل در مسائل آقتصادی تمام شده و نباید باز هم به دنبال آزمون و خطا بود

]]>
مطالبات دولتی و مشکلات دارایی آفات همیشگی بنگاه ها http://www.otaghnews.com/news/430079/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7 Mon, 22 Jul 19 21:21:41 +0430 مطالبات دولتی و مشکلات دارایی آفات همیشگی بنگاه ها
محمد جواد امانی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران ضمن اظهار ناامیدی از آینده اقتصاد کشور، گفت : مشکلات عدید ه با دولت از حیث دریافت مطالبات و مسائلی که با اداره دارایی در خصوص ارزش افزوده داریم، همیشگی و حل نشدنی است .

]]>
اتاق بازرگانی باید به مسائل کلان اقتصادی بپردازد http://www.otaghnews.com/news/430076/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF Mon, 22 Jul 19 18:35:55 +0430 اتاق بازرگانی باید به مسائل کلان اقتصادی بپردازد
شهاب جوانمردی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران رسیدگی به مسائل موردی را در حیطه وظایف اتاق نمی‌داند و بر این باور است که اتاق باید به جمع بندی مسائل و مشکلات اتاق‌های استانی و در نهایت بررسی مواردی که در سطح کلان اقتصاد مطرح است بپردازد .

]]>
پویایی بخش خصوصی اولویت اتاق بازرگانی در این دوره http://www.otaghnews.com/news/430075/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87 Mon, 22 Jul 19 18:31:54 +0430 پویایی بخش خصوصی اولویت اتاق بازرگانی در این دوره
نعمت اله نوری زاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر لزوم پویایی بخشیدن به فعالین حوزه تولید و صادرات گفت: حضور نمایندگانی از شهرستان ها در هیات رئیسه اتاق ایران کم تعداد بود .

]]>
هیات رئیسه خرد جمعی را مبنای عملکرد خود قرار دهد http://www.otaghnews.com/news/430073/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF Mon, 22 Jul 19 18:23:37 +0430 هیات رئیسه خرد جمعی را مبنای عملکرد خود قرار دهد
صمد حسن زاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اعضای هیات رئیسه باید همواره از مشورت‌های هیات نمایندگان در تصمیمات خود استفاده کنند و خرد جمعی را مبنای عملکرد خود قرار دهند .

]]>
تولد فراکسیون تولید و صادرات ره آرود خوبی برای انتخابات نهم بود http://www.otaghnews.com/news/430072/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 22 Jul 19 18:21:26 +0430 تولد فراکسیون تولید و صادرات ره آرود خوبی برای انتخابات نهم بود
حمید رضا قلمکاری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران شروع به کار فراکسیون تولید و صادرات اتاق ایران را در حاشیه انتخابات این دوره اقدامی مهم برشمرد و اظهار داشت: این اقدام در جهت تنویر اذهان گامی سازنده بود .

]]>
شرایط برای اعزام و ورود هیات های بازرگانی تسهیل گردد http://www.otaghnews.com/news/430071/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF Mon, 22 Jul 19 18:18:18 +0430 شرایط برای اعزام و ورود هیات های بازرگانی تسهیل گردد
محمد رضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: با توجه به شرایط کنونی که کشور با تحریم مواجه است اتاق بازرگانی  باید شرایط را برای هیات های خارجی و داخلی جهت داشتن روابط تجاری و بازرگانی تسهیل نماید .

]]>
اتاق باید از حالت انفعال خارج گردد http://www.otaghnews.com/news/430070/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF Mon, 22 Jul 19 18:16:00 +0430 اتاق باید از حالت انفعال خارج گردد
محمود نجفی عرب عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به برخورد منفعلانه اتاق بازرگانی در حیطه فعالیت های مرتبط با وظایفش گفت: نباید به دنبال واکنش در مقابل رفتار دولت و یا قوانین جدید باشیم بلکه باید مطالبه گری را در تمامی موارد لحاظ کنیم .

]]>
توسعه فضای کسب و کار مهم ترین اولویت اتاق در برهه کنونی است http://www.otaghnews.com/news/430069/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 22 Jul 19 18:13:22 +0430 توسعه فضای کسب و کار مهم ترین اولویت اتاق در برهه کنونی است
رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توسعه فضای کسب و کار را اولویت اصلی اتاق دانست و گفت: این امر با توجه به شرایط حاکم به لحاظ تحریم ها و مشکلات عدیده اقتصادی در اولویت رسیدگی اتاق بازرگانی باید قرار داشته باشد .

]]>
اتاق نباید از دموکراسی بترسد http://www.otaghnews.com/news/430068/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AF Mon, 22 Jul 19 18:11:09 +0430 اتاق نباید از دموکراسی بترسد
مسعود بنابیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه اتاق نباید ترسی از دموکراسی داشته باشد، گفت: اتاق به شیوه دیوان سالاری اداره می‌شود و در انتخابات اتاق هم شاهد دموکراسی نبودیم .

]]>
حضور کم رنگ بخش خصوصی در صنعت دارو http://www.otaghnews.com/news/430066/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88 Mon, 22 Jul 19 17:14:37 +0430  فاضلی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی گفت: بخش سلامت و دارو مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش اقتصاد کشور است. از این نظر که با جان و سلامت مردم سروکار دارد و عدم هزینه برای آن، هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد

]]>
هیات رئیسه اتاق گرفتاری محافظه کاری است http://www.otaghnews.com/news/430065/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 22 Jul 19 17:14:25 +0430 ذبیحی رئیس سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ، گفت: مهم‌ترین مورادی که باید در اولویت نظام بانکی باشد عبارت است از حل مشکل و معضل تولیدکنندگان در خصوص جرایم سنگینی که بانک‌ها به دلیل تاخیر در بازپرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تحمیل می کن

]]>
چهار مسئله مهم تولید http://www.otaghnews.com/news/430064/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF Mon, 22 Jul 19 17:11:04 +0430 انصاری رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: همانطور که قانون‌گذار هم تعریف کرده است، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوا شناخته می‌شود یعنی هم باید مشاوره بدهد و هم از کارشناسان مشورت بگیرد. 

]]>
نظام بانکی مانع ترخیص کالا http://www.otaghnews.com/news/430063/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7 Mon, 22 Jul 19 17:07:56 +0430 رسول کفائی پوریان نژاد عضو هیات مدیره انجمن صنعت ریخته گری ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: در حال حاضر مهم‌ترین معضل تولید در کشور موانع موجود بر سر راه واردات مواد اولیه است.

]]>
سیاست های اتاق مشوق خصوصی‌سازی باشد http://www.otaghnews.com/news/430058/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Mon, 22 Jul 19 17:06:42 +0430 امیر شهریاری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: یکی از رسالت‌های مهم اتاق بازرگانی و هیات رئیسه که سکان دار آن است، توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است.

]]>
از مسائل اقتصاد کلان فاصله بگیریم http://www.otaghnews.com/news/430067/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jul 19 17:05:44 +0430 فرشید شکر خدایی رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به مهم‌ترین مباحثی که باید مورد توجه هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم باشد، گفت: اتاق بازرگانی باید از مسائل حوزه اقتصاد کلان اندکی فاصله گرفته و بیشتر به جزئیات و مسائل ریز اقتصاد کشور بپر

]]>
اتاق برای حل معضل مالی تولید برنامه بدهد http://www.otaghnews.com/news/430062/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF Mon, 22 Jul 19 16:46:24 +0430 حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: مهم‌ترین اولویت‌های اتاق بازرگانی و هیات رئیسه اتاق پرداخت به مسائلی است که در حال حاضر به نگرانی فعالان اقتصادی مبدل شده و کار آنها را مختل کرده است.

]]>
گام اتاق برای روان‌سازی فضای کسب و کار http://www.otaghnews.com/news/430061/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Mon, 22 Jul 19 16:44:36 +0430 محمود اولیائی عضو کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران با اشاره به معضل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و عدم رسیدگی به این مسئله، گفت: حیاتی‌ترین نیاز بنگاه‌ها تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز است.

]]>
ضرورت حمایت مالی اتاق از تشکل‌ها http://www.otaghnews.com/news/430060/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Mon, 22 Jul 19 16:43:10 +0430 سید رضا نورانی عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: بخش خصوصی ظرفیت و پتانسیل زیادی برای رشد دارد که دولت و نهادهای دولتی می‌توانند از آن به طور هوشمندانه برای رشد و توسعه اقتصادی بهره بگیرند.

]]>
توقعاتمان را از اتاق بازرگانی پایین بیاوریم http://www.otaghnews.com/news/430059/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jul 19 16:42:51 +0430 صادق رحمت سميعي عضو جامعه ممیزی و بازرسی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» با تاکید بر اینکه باید توقعات خود را از اتاق بازرگانی به عنوان نهادی نیمه دولتی پایین بیاوریم، گفت: مهم‌ترین معضل و مشکل بخش خصوصی این است که از دولت و نهادهای بالادستی انتظار دارد.

]]>
ضرورت افزایش صنایع پر اشتغال http://www.otaghnews.com/news/430057/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84 Mon, 22 Jul 19 16:40:49 +0430 محمدعلی دادرس دبیر انجمن صنایع چینی ایران گفت: طی مدت اخیر اتاق بازرگانی راهکارهایی پینشهادی به وزارت صنعت معدن و تجارت برای اولویت‌بندی صنایعی که پر اشتغال هستند، ارائه کرده است

]]>
برنامه اتاق برای عبور از جنگ اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/430055/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Mon, 22 Jul 19 16:38:18 +0430 بابک عابدین رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: مسئولیت اتاق در رابطه با مباحث و فعالیت‌های اقتصادی و تحرک بخشی در اقتصاد برای رونق در تولید و خدمات در بخش خصوصی است.

]]>
ضرورت رایزنی اتاق با دولت برای اجرای اصل 44 و اجرای قانون بهبود مستمر http://www.otaghnews.com/news/430054/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1 Mon, 22 Jul 19 16:37:10 +0430 مسعود پل مه رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: برای نیل به اهداف توسعه نیازمند حضور هر چه بهتر و بیشتر بخش خصوصی هستیم.

]]>
حضور اتاق در محافل دولتی نمایشی شده http://www.otaghnews.com/news/430053/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Mon, 22 Jul 19 16:34:07 +0430 عبدالرضا صالحي سلمي دبیر کل انجمن توليدكنندگان و واردكنندگان ماشين آلات سنگين معدني، ساختماني و راهسازي گفت: جایگاه اتاق با مجلس و نهادهای قانون گذار متفاوت است و طبق آنچه در قانون نیز آمده، اتاق بازرگانی نقش مشورتی دارد.

]]>
تعامل اتاق با تشکل‌ها قوی‌تر باشد http://www.otaghnews.com/news/430056/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Mon, 22 Jul 19 16:33:06 +0430 مهرداد اکبریان رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران گفت: عامل عملکرد غیرقابل قبولی که در اقتصاد کشور دیده می‌شود، به اتاق بر نمی‎گردد و نتیجه عملکرد و مدیریت ناقص و ضعیفی است که در اکثر بخش‌های دولتی و خصوصی دیده می‌شود.

]]>
حضور مستمر اتاق در بنگاه‌ها http://www.otaghnews.com/news/430051/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Mon, 22 Jul 19 16:20:56 +0430 کاظم ظهیری شادباد نائب رئیس انجمن توليدكنندگان مستربچ و كامپاند ايران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: یکی از مهم‌ترین وظایفی که به اتاق بازرگانی محول شده، ارائه پیشنهادات و راهکار به دولت برای عبور بنگاه‌ها از دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی است.

]]>
رونق تولید مهم ترین اولویت اتاق است http://www.otaghnews.com/news/430052/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 22 Jul 19 16:18:38 +0430 رونق تولید مهم ترین اولویت اتاق است
مسعود گيل آبادي عضو هیات مدیره انجمن صنايع توليدكنندگان سموم با اشاره به مهم‌ترین وظیفه و اولویت اتاق دوره نهم، توضیح داد: رونق تولید مهم‌ترین کاری است که هم شعار سال نام گرفته و هم رسیدگی به آن تضمین حل بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی است.

]]>
افزایش تعداد بنگاه‌های ورشکسته http://www.otaghnews.com/news/430050/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87 Mon, 22 Jul 19 16:17:47 +0430 فروزان عبدالهي نمين رئیس هیات مدیره انجمن شركتهاي مهندسي و ساخت (صنايع، نفت و نيرو) در گفتکو با «اتاق نیوز» با اشاره به افزایش تعداد بیکاران و بنگاه‌هایی که در معرض ورشکستکی هستند، گفت: بزرگترین مشکل بخش خصوصی نبود نقدینگی و سرمایه لازم است.

]]>
اتاق باید در دستگاه‌های دولتی نفوذ کند http://www.otaghnews.com/news/430047/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jul 19 16:04:43 +0430 مهدوی عضو هیات مدیره انجمن لوله و اتصالات پلي اتيلن گفت شرایط کشور آنقدر بحرانی و غیر قابل پیش بینی است که کمتر نهاد و ارگانی به تنهایی از پس حل مشکلات آن بر خواهد آمد. به همین دلیل علی رغم تکاپوی اتاق و چانه‌زنی با دولت، بسیاری از مشکلات حل نشده باقیماند

]]>
قانون بهبود مستمر فضا کسب و کار در پیچ و خم موانع اداری http://www.otaghnews.com/news/430049/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%88-%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Mon, 22 Jul 19 15:59:51 +0430 شهرام حاج قرباني دولابي عضو انجمن ناشران ديجيتال گفت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، مهم‌ترین کاری که اتاق بازرگانی به عنوان نهاد اصلی بخش خصوصی، باید پیگیری کند، مطالبات بخش خصوصی واقعی است .

]]>
برخی انجمن‌ها در اتاق که کاملا خنثی عمل می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/430046/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jul 19 14:30:00 +0430 مرتضي شاه حسيني رئیس هیات مدیره انجمن واردكنندگان برنج ايران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: فقدان مطالبه‌گری در اتاق و انجمن‌ها بزرگترین چالش و مشکلی است که در بخش خصوصی کشور وجود دارد

]]>