اتاق خبر-اتاق بازرگانی http://www.otaghnews.com/category/24/ info@rsm.co.ir Fri, 18 Jan 19 14:03:25 +0330fa سامان دادن به نرخ ارز اولویت جدی اقتصاد است http://www.otaghnews.com/news/421717/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 18 Jan 19 11:50:02 +0330 سامان دادن به نرخ ارز اولویت جدی اقتصاد است
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است در شرایطی که نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی را پشت سر گذاشته است، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید این نرخ را طوری سامان دهند که امکان تداوم فعالیت در اقتصاد ایران به وجود آید.

]]>
با این وضع، بازارهای صادراتی‌مان را از دست می‌دهیم http://www.otaghnews.com/news/421701/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Thu, 17 Jan 19 20:59:23 +0330 با این وضع، بازارهای صادراتی‌مان را از دست می‌دهیم
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با شیوه‌های گذشته نمی‌توانیم آینده را بسازیم و نیازمند تغییر در شیوه‌های کار خود هستیم. اگر به سمت‌ استفاده از ابزارهای جدید فناوری و تکنولوژی روز نرویم، آینده بازارها را از دست می‌دهیم.

]]>
محدودیت، رانت می‌سازد و رانت، رانت‌خوار http://www.otaghnews.com/news/421670/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1 Thu, 17 Jan 19 09:54:56 +0330 محدودیت، رانت می‌سازد و رانت، رانت‌خوار
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است که سوءاستفاده‌های صورت گرفته در بازار ارز نتیجه غیر قابل اجتناب سیاست‌های محدودکننده بازار است که از چند ماه قبل اجرایی شده‌اند.

]]>
دو راهکار تبادل مالی ایران با دنیا در شرایط تحریم http://www.otaghnews.com/news/421643/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85 Wed, 16 Jan 19 17:27:02 +0330 دو راهکار تبادل مالی ایران با دنیا در شرایط تحریم
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به راهکارهای تبادل مالی در دوران تحریم، از حرکت بانک مرکزی به سمت ایجاد کانال‌های مالی خبر داد.

]]>
ایجاد مشکل برای صادارت و واردات با ناهماهنگی دستگاه‌های اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/421595/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Tue, 15 Jan 19 13:59:01 +0330 ایجاد مشکل برای صادارت و واردات با ناهماهنگی دستگاه‌های اقتصادی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه به ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های اقتصادی دولتی کشور در آینده نزدیک هم صادرات و هم واردات به زمین خواهد خورد.

]]>
مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها اقتصاد ایران را اذیت می‌کند http://www.otaghnews.com/news/421586/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 15 Jan 19 10:35:03 +0330 مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها اقتصاد ایران را اذیت می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکلات داخلی، هم اکنون بیش از تحریم‌ها اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، گفت: تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی رونق گرفته است.

]]>
فرصت «اوراسیا» را از دست ندهیم! http://www.otaghnews.com/news/421584/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%21 Tue, 15 Jan 19 10:04:02 +0330 فرصت «اوراسیا» را از دست ندهیم!
نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه معتقد است در صورتیکه ایران بتواند در یک مدت زمان کوتاه طوری برنامه‌ریزی کند که از فرصت بازار اوراسیا بهره‌مند شود، می‌توان به زمینه قابل توجه پیش‌ روی بازرگانان ایرانی فکر کرد.

]]>
کونلون دیگر با ایران کار نمی‌کند http://www.otaghnews.com/news/421581/%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 15 Jan 19 09:16:02 +0330 کونلون دیگر با ایران کار نمی‌کند
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه به کونلون تکلیف شده تا فعالیت خود با ایران را متوقف کند، گفت: تمام ال‌سی‌هایی که از بانکهای تحریمی گشایش شده،از سوی این بانک چینی رد می‌شود.

]]>
نامه رئیس اتاق تهران به همتی http://www.otaghnews.com/news/421573/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C Mon, 14 Jan 19 20:46:02 +0330 نامه رئیس اتاق تهران به همتی
رییس اتاق بازرگانی تهران درنامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی،با اشاره به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی خواستار تجدیدنظر این نهاد پولی در تسویه دیون وتعهدات ارزی واحدهای تولیدی به نرخ رسمی شد.

]]>
تعلل وزارت صمت در ابلاغ اجازه استفاده ارزصادراتی در تمام اولویتها http://www.otaghnews.com/news/421553/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7 Mon, 14 Jan 19 14:17:03 +0330 تعلل وزارت صمت در ابلاغ اجازه استفاده ارزصادراتی در تمام اولویتها
عضو کمیته ارزی اتاق ایران، با بیان اینکه وزارت صمت اجازه استفاده از ارز صادرات در تمام اولویت‌بندی‌ کالایی برای واردات را ابلاغ نمی‌کند، گفت:صادرکنندگان همچنان در رفع تعهد ارزی مشکل دارند.

]]>
شرایط فعلی راه را برای صادرکنندگان غیرحرفه‌ای هموار کرده است http://www.otaghnews.com/news/421446/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 12 Jan 19 09:32:03 +0330 شرایط فعلی راه را برای صادرکنندگان غیرحرفه‌ای هموار کرده است
رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است در صورتیکه برخی تغییرهای مورد نیاز در بسته‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، شرایط برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد شد.

]]>
گلایه های سنگین فعالان اقتصادی از نگاه دولت به کارآفرینی http://www.otaghnews.com/news/421304/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C Tue, 08 Jan 19 18:49:04 +0330 گلایه های سنگین فعالان اقتصادی از نگاه دولت به کارآفرینی
رئیس اتاق بازرگانی تهران با گلایه شدید از دولت برای نادیده گرفتن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها گفت: امروز دولت با صدور بخشنامه با فعالان اقتصادی حرف می‌زند و آنها را در تصمیمات بازی نمی‌دهد.

]]>
ایجاد یک کانال مالی مشخص بین ایران و هند می‌تواند ارتباطات تجاری را گسترش دهد http://www.otaghnews.com/news/421291/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 08 Jan 19 15:43:03 +0330 ایجاد یک کانال مالی مشخص بین ایران و هند می‌تواند ارتباطات تجاری را گسترش دهد
رییس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که با توجه به مکانیسم مالی مبتنی بر روپیه، روابط بانکی کشور گسترش یابد، گفت: اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند خواستار تاسیس اتاق مشترک با هدف ارائه تسهیلات بیشتر برای مبادله هیئت‌های تجاری بین دو کشور است.

]]>
صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما ارائه کنند http://www.otaghnews.com/news/421212/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 06 Jan 19 20:05:03 +0330 صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما ارائه کنند
اتاق بازرگانی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ادامه روند پیگیری اصلاح سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، از صادرکنندگان خواست نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه اقدام کنند.

]]>
بدون برنامه نمی‌توانیم مشکل آب، صنعت و کشاورزی را حل کنیم http://www.otaghnews.com/news/421048/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 03 Jan 19 15:14:03 +0330 بدون برنامه نمی‌توانیم مشکل آب، صنعت و کشاورزی را حل کنیم
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکل اساسی در برنامه‌های توسعه متوازن کشور وجود دارد؛ این امر مساله‌ای اساسی به شمار می‌رود که بدون حل آن نمی‌توانیم مشکل آب، صنعت و کشاورزی را حل کنیم.

]]>
صادرکنندگان بزرگ به باز نگرداندن ارز فکر هم نمی‌کنند http://www.otaghnews.com/news/421021/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Wed, 02 Jan 19 17:56:02 +0330 صادرکنندگان بزرگ به باز نگرداندن ارز فکر هم نمی‌کنند
رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایط فعلی، صادرات می‌تواند یکی از بهترین ابزارهای در اختیار دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی باشد و از این رو باید به صادرکنندگان بخش خصوصی اعتماد شود.

]]>
حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری به احیای واحدهای تولیدی منجر می‌شود http://www.otaghnews.com/news/421002/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 02 Jan 19 13:30:11 +0330 حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری به احیای واحدهای تولیدی منجر می‌شود
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق اردبیل گفت: دستگاه قضایی استان اردبیل در چند سال اخیر نقش مهمی در حمایت از واحدهای تولیدی استان داشته است بطوری‌که بسیاری از واحدهای غیرفعال و نیمه فعال استان با تدبیر، برنامه‌ریزی و پیگیری مسئولان قضایی به بهره‌بردار

]]>
التهابات ارزي بخش خصوصي را «زمين‌گير» كرد http://www.otaghnews.com/news/420848/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%C2%AB%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D9%83%D8%B1%D8%AF Sun, 30 Dec 18 09:46:42 +0330 التهابات ارزي بخش خصوصي را «زمين‌گير» كرد
اقتصاد بیمار ایران در ماه‌های گذشته شاهد التهابات بسیار عمیقی در بخش‌های مختلف بود؛ بزرگ‌ترین نمایش این بحران در بخش ارزی نمایان شد و از آنجا به تمامی حوزه‌ها سرایت کرد.

]]>
نامه‌نگاری رئیس اتاق تهران با وزیر صنعت http://www.otaghnews.com/news/420605/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA Mon, 24 Dec 18 18:22:05 +0330 نامه‌نگاری رئیس اتاق تهران با وزیر صنعت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای به وزیر صمت، خواستار رسیدگی به مشکلات فعالان بخش‌خصوصی و اعضای اتاق در حوزه ثبت سفارش شد.

]]>
بازار آب با مشارکت تخصیص دهندگان ایجاد شود http://www.otaghnews.com/news/420325/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 18 Dec 18 14:51:04 +0330 بازار آب با مشارکت تخصیص دهندگان ایجاد شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلام حمایت از ورود آب به یک بازار اقتصادی گفت: بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص این کالای ارزشمند، عملیاتی شود.

]]>
اعلام آمادگی بخش خصوصی برای خرید استقلال و پرسپولیس http://www.otaghnews.com/news/420260/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3 Mon, 17 Dec 18 10:37:03 +0330 اعلام آمادگی بخش خصوصی برای خرید استقلال و پرسپولیس
نایب رئیس اتاق ایران در پی تصمیم دولت برای واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس اعلام کرد که بخش خصوصی آمادگی و توان خرید این دو باشگاه را دارد، اما شرایط واگذاری آنها باید شفاف و منطقی باشد.

]]>
نامه‌های اتاق بازرگانی در دولت بی‌پاسخ ماند http://www.otaghnews.com/news/420238/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Sun, 16 Dec 18 16:50:04 +0330 نامه‌های اتاق بازرگانی در دولت بی‌پاسخ ماند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری، اتاق بازرگانی ایران مکاتبات مکرر و جدی با دولت داشته است، اما پاسخی دریافت نکردیم، گفت: همچنان در حال فرصت سوزی هستیم.

]]>
اقتصاد اسیر اقدامات وصله پینه‌ای است http://www.otaghnews.com/news/420154/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 14 Dec 18 16:46:03 +0330 اقتصاد اسیر اقدامات وصله پینه‌ای است
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تصمیم های خلق الساعه در اقتصاد مانع اصلاحات اقتصادی کشور شده،گفت:امروز کشور نیازمند افرادی است که جسارت تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی داشته باشند.

]]>
انتقاد نایب رئیس اتاق ایران از بی‌توجهی به بهبود فضای کسب و کار http://www.otaghnews.com/news/420153/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Fri, 14 Dec 18 16:30:05 +0330 انتقاد نایب رئیس اتاق ایران از بی‌توجهی به بهبود فضای کسب و کار
نایب رئیس اتاق ایران بهبود محیط کسب‌وکار را در گروی توجه به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها دانست.

]]>
سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا به زودی نهایی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/420029/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 11 Dec 18 21:22:08 +0330 سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا به زودی نهایی می‌شود
رئیس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران گفت: اتحادیه اروپا در حال حاضر با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا در نظر دارد سازوکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران را هرچه زودتر نهایی کند.

]]>
توضیحاتی درباره فعال شدن کانال بانکی ایران و چین http://www.otaghnews.com/news/419967/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86 Mon, 10 Dec 18 12:32:03 +0330 توضیحاتی درباره فعال شدن کانال بانکی ایران و چین
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین توضیحاتی درباره آغاز مجدد مبادلات بانکی با چین ارائه کرد.

]]>
آغاز تعاملات بانکی ایران و چین از فردا http://www.otaghnews.com/news/419925/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Sun, 09 Dec 18 15:55:05 +0330 آغاز تعاملات بانکی ایران و چین از فردا
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین از آغاز رسمی تبادلات بانکی ایران و چین بعد از یک توقف ۶۰ روزه خبر داد و گفت: از فردا (دوشنبه) این تعاملات از طریق کونلون‌بانک از سر گرفته خواهد شد.

]]>
ماجرای بخشنامه‌هایی که مسبب فساد ارزی شد http://www.otaghnews.com/news/419915/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 09 Dec 18 11:13:03 +0330 ماجرای بخشنامه‌هایی که مسبب فساد ارزی شد
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از ابتدای امسال بخشنامه های متعدد ارزی مسبب فساد ارزی شد، گفت: بر خلاف تصورات عمومی، بخش خصوصی همیشه قربانی فساد است.

]]>
بخش کشاوزی در سیاست‌های اقتصادی مظلوم واقع شده است http://www.otaghnews.com/news/419867/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 08 Dec 18 11:38:47 +0330 بخش کشاوزی در سیاست‌های اقتصادی مظلوم واقع شده است
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد که بخش کشاورزی در سیاست‌های اقتصادی کشور کاملاً مظلوم واقع‌شده است.

]]>
تعلل اروپا از راه اندازی ساز و کار مالی پسندیده نیست http://www.otaghnews.com/news/419513/-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Fri, 30 Nov 18 18:54:02 +0330  تعلل اروپا از راه اندازی ساز و کار مالی پسندیده نیست
نایب رئیس اتاق ایران اعلام کرد: با گذشت ۲۳ روز از تحریم‌های ایران، اروپایی‌ها اقدامی برای ایجاد شبکه‌ای برای ساز و کار مالی ایران نکردند.

]]>
باید دایره فعالیت‌های بی‌مصرف دولت را کم کنیم http://www.otaghnews.com/news/419505/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Fri, 30 Nov 18 16:49:02 +0330 باید دایره فعالیت‌های بی‌مصرف دولت را کم کنیم
رییس اتاق ایران گفت: باید گاهی وقت‌ها دایره فعالیت‌های بی‌مصرف دولت را کم کنیم و علاوه بر این اقدام می‌توانیم در عرصه کاهش هزینه‌ها نیز گام برداریم.

]]>
ترک‌ها تحریم‌های آمریکا علیه ایران را قبول ندارند http://www.otaghnews.com/news/419487/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Fri, 30 Nov 18 10:04:03 +0330 ترک‌ها تحریم‌های آمریکا علیه ایران را قبول ندارند
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: مسوولان و فعالان اقتصادی ترکیه در اظهارنظرهای مختلف اعلام کرده‌اند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را قبول نداشته و اجرا نمی‌کنند.

]]>
گشایش مسیر مبادلات بانکی با چین از ۱۱ آذرماه http://www.otaghnews.com/news/419438/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Wed, 28 Nov 18 20:20:04 +0330 گشایش مسیر مبادلات بانکی با چین از ۱۱ آذرماه
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از آغاز مبادلات مالی میان دو کشور از دوم دسامبر (۱۱ آذر) به‌واسطه ارائه خدمات بانک کانلون به ایران خبر داد و تأکید کرد که آغاز فعالیت این بانک نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران و چین خواهد بود.

]]>
ارز باید تک نرخی شود http://www.otaghnews.com/news/419169/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 23 Nov 18 11:43:03 +0330 ارز باید تک نرخی شود
به گفته یکی از اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، افزایش ناگهانی نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی و بیش از حد تصور بود، بنابراین لازم بود که نرخ آن کاهش یابد. در این شرایط دولت باید با تک نرخی کردن ارز و حذف سامانه نیما، بازار ارز را مدیریت کند.

]]>
دیر تصمیم گرفتن یا عدم تصمیم‌گیری، چالش بزرگ اقتصاد ایران http://www.otaghnews.com/news/419112/%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 21 Nov 18 18:35:04 +0330 دیر تصمیم گرفتن یا عدم تصمیم‌گیری، چالش بزرگ اقتصاد ایران
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دیر تصمیم گرفتن یا عدم تصمیم‌گیری، چالش بزرگ اقتصاد ایران در است، گفت: در شرایط سخت تحریم، راه باید برای صادرات با بهره‌گیری از جهش نرخ ارز فراهم شود.

]]>
بخشنامه جدید ارزی کار را برای صادرکنندگان سخت‌تر کرد http://www.otaghnews.com/news/419083/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 21 Nov 18 09:43:03 +0330 بخشنامه جدید ارزی کار را برای صادرکنندگان سخت‌تر کرد
به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر ایجاد تغییراتی در شرایط پیمان‌سپاری ارزی، برخلاف نظرات بخش خصوصی بوده و نه‌ تنها کار را برای صادرکنندگان تسهیل نکرده بلکه سخت‌تر نیز کرده است.

]]>
رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد http://www.otaghnews.com/news/419003/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 19 Nov 18 12:27:03 +0330 رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همجون سایر نشانه‌های این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمی‌توان با راهکارهای اقتصادی آن‌را کنترل کرد.

]]>
امکان پوشش ریسک تجار ایران و عراق http://www.otaghnews.com/news/418982/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 18 Nov 18 18:13:03 +0330 امکان پوشش ریسک تجار ایران و عراق
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به امکان پوشش ریسک تجار ایران و عراق با استفاده از ساز و کار بورس کالا، گفت: عرضه مستمر محصولات باکیفیت ایرانی در بازار این کشور ادامه می‌یابد.

]]>
وزرای جدید به قول‌هایشان عمل کنند http://www.otaghnews.com/news/418971/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 18 Nov 18 14:52:02 +0330 وزرای جدید به قول‌هایشان عمل کنند
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گفت: تصمیم داریم برنامه های ارایه شده وزرای جدید را پایش و قول های آنها را بررسی و منتشر کنیم؛ پس امیدواریم وزرا به قول هایشان عمل کنند.

]]>
قیمت‌گذاری‌ها به صنفوف واگذار شود http://www.otaghnews.com/news/418966/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D9%81%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 18 Nov 18 13:35:03 +0330 قیمت‌گذاری‌ها به صنفوف واگذار شود
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هدف کمیسیون کشاورزی حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری برای محصولات است.

]]>
بازنگری گمرک در نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی جهت ترخیص کالا http://www.otaghnews.com/news/418938/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7 Sat, 17 Nov 18 20:05:03 +0330 بازنگری گمرک در نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی جهت ترخیص کالا
اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: با پیگیری‎‌های فراوان با گمرک، محدودیت‌های اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص کالا اصلاح شد.

]]>
آمریکا دقیقا سفره مردم را نشانه گرفته است http://www.otaghnews.com/news/418924/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 17 Nov 18 15:55:03 +0330 آمریکا دقیقا سفره مردم را نشانه گرفته است
در حالی‌که مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که هدف تحریم‌ها، مردم ایران نیستند اما کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها دقیقا سفره مردم را هدف قرار داده و هیچ تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی قائل نشده است.

]]>
دلیل کاهش نرخ ارز مسایل اقتصادی نیست http://www.otaghnews.com/news/418813/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 15 Nov 18 09:21:06 +0330 دلیل کاهش نرخ ارز مسایل اقتصادی نیست
در پی روند نزولی قیمت دلار در روزهای گذشته، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران علت این نوسانات را مسائل سیاسی می‌داند و معتقد است که پارامترهای اقتصادی تاثیر چندانی در کاهش یا افزایش نرخ ارز ندارد.

]]>
آمریکا عملا واردات غذا و دارو را نیز تحریم کرده است http://www.otaghnews.com/news/418776/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 14 Nov 18 10:47:04 +0330 آمریکا عملا واردات غذا و دارو را نیز تحریم کرده است
آمریکا تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی خود بر ضد مردم ایران را به‌گونه‌ای طراحی کرده که واردات غذا و دارو نیز دچار مشکل شود.

]]>
صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد http://www.otaghnews.com/news/418773/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Wed, 14 Nov 18 10:00:06 +0330 صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران جزئیاتی از برخی تغییرات در شرایط پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را اعلام کرد.

]]>
نگاه صادرکنندگان به اصلاحیه شیوه بازگشت ارز صادراتی http://www.otaghnews.com/news/418769/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C Wed, 14 Nov 18 09:00:40 +0330 نگاه صادرکنندگان به اصلاحیه شیوه بازگشت ارز صادراتی
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به نگرانی عمیق صادرکنندگان از چگونگی اصلاح آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که اکنون در دستور کار بانک مرکزی است، گفت:دولت باید تنها ارز کالاهای اساسی را تامین کند.

]]>
سهم بخش خصوصی واقعی و تعاون از واگذاری ها کمتر از ۴۷ درصد http://www.otaghnews.com/news/418745/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF Tue, 13 Nov 18 14:45:08 +0330 سهم بخش خصوصی واقعی و تعاون از واگذاری ها کمتر از ۴۷ درصد
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: براساس بررسی انجام شده در این اتاق، سهم بخش خصوصی واقعی و تعاونی از کل واگذاری ها کمتر از ۴۷ درصد بوده است.

]]>
پیشنهادات جدید مالیاتی فعالان اقتصادی برای شرایط کنونی اقتصاد http://www.otaghnews.com/news/418584/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF- Sat, 10 Nov 18 08:59:13 +0330 پیشنهادات جدید مالیاتی فعالان اقتصادی برای شرایط کنونی اقتصاد
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران که برنامه‌های تاب‌آوری اقتصادی مدنظر است، باید مالیات بر شرکتها تعدیل شود، گفت: پایه‌های جدید مالیاتی باید تعریف شود.

]]>
از افراد کارشناس در وزارت صنعت استفاده شود http://www.otaghnews.com/news/418560/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 09 Nov 18 15:35:04 +0330 از افراد کارشناس در وزارت صنعت استفاده شود
یکی از فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی گفت: اولویت کاری وزیر جدید صمت، انتخاب افراد شایسته و کارشناس برای معاونت‌ها و پست‌های کلیدی در این وزارتخانه باشد.

]]>
تکیه بر بخش خصوصی راه عبور از مشکلات http://www.otaghnews.com/news/418372/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA Sun, 04 Nov 18 21:44:05 +0330 تکیه بر بخش خصوصی راه عبور از مشکلات
همزمان با اعلام بازگشت تحریم های امریکا، اتاق بازرگانی تهران طی بیانیه ای به این موضوع واکنش نشان داد.

]]>