اتاق خبر-اتاق بازرگانی http://www.otaghnews.com/category/24/ info@rsm.co.ir Wed, 05 Aug 20 13:04:58 +0430fa ارز٤٢٠٠ را قطع كنيد http://www.otaghnews.com/news/446165/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%A4%D9%A2%D9%A0%D9%A0-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%AF Wed, 05 Aug 20 12:55:58 +0430 ارز٤٢٠٠ را قطع كنيد
به‌رغم گذشت دو هفته از مهلت بانک مرکزي براي رفع تعهدات ارزي سال‌هاي 97 و 98 صادرکنندگان براي عودت 27 ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور، هنوز تعدادي از تجار اين ارز را به کشور بازنگردانده‌اند که فهرست 250 نفره آنها در اختيار مقامات قضائي کشور قرار گرفت.

]]>
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و خانه معدن تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند http://www.otaghnews.com/news/446089/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 02 Aug 20 12:52:17 +0430 اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و خانه معدن تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
خانه معدن ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به منظور کمک به حضور فعالان اقتصادی حوزه معدن ایران در کشور عمان، افزایش صادرات محصولات معدنی از طریق عمان، تسهیل سرمایه‌گذاری های مشترک و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی معدن، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

]]>
بازگشت ارز به چرخه تولید مهم‌ترین موضوع در همه دوره‌ها بوده است http://www.otaghnews.com/news/446086/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 02 Aug 20 11:47:29 +0430 بازگشت ارز به چرخه تولید مهم‌ترین موضوع در همه دوره‌ها بوده است
علیخانی در این نشست با اشاره به اینکه موضوع پیمان‌سپاری ارزی در همه دولت‌های کشور و به نام‌های مختلف مطرح بوده است، گفت: بازگشت ارز به چرخه تولید از موضوعات مهم در همه دوره‌ها بوده و بخش خصوصی نیز همواره در این مسیر تلاش کرده است.

]]>
قرارداد مقاطعه‌‌کاری، راهکار مناسب برای حضور کامیون‌داران ایرانی در کریدور کتای http://www.otaghnews.com/news/446070/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%8C Sat, 01 Aug 20 14:29:55 +0430 قرارداد مقاطعه‌‌کاری، راهکار مناسب برای حضور کامیون‌داران ایرانی در کریدور کتای
افتتاح کریدور کتای، نقش حایز اهمیتی در مبادلات تجاری بین کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای عضو اکو دارد. با این حال او، فعال شدن این کریدور را در گروی مشارکت بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌ها از جمله «تامین امنیت» برای کامیون‌داران عنوان می‌کند.

]]>
کرونا و تحریم چه تاثیری بر رفتار کارآفرین و سرمایه‌گذار دارد؟ http://www.otaghnews.com/news/446069/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sat, 01 Aug 20 14:25:48 +0430 کرونا و تحریم چه تاثیری بر رفتار کارآفرین و سرمایه‌گذار دارد؟
علی اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی می‌گوید: جهت‌گیری رفتاری کارآفرین‌ها در دوره ناامیدی اجتماعی متفاوت است. شرایط ناامید کننده در جایی است که انباشت سرمایه ممکن نیست. در شرایطی که کارآفرینی توان تبدیل سرمایه متغیر به ثابت را دارد، می‌تواند امیدوار باشد و

]]>
جایگاه اتاق در صدور کارت بازرگانی تغییری نکرده است http://www.otaghnews.com/news/446043/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 29 Jul 20 13:25:08 +0430 جایگاه اتاق در صدور کارت بازرگانی تغییری نکرده است
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره سازوکارهای جدید درنظرگرفته شده برای صدور کارت بازرگانی و توقف این عملیات در سامانه اتاق ایران توضیح داد.

]]>
بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافی http://www.otaghnews.com/news/446037/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%9B-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C Wed, 29 Jul 20 10:41:36 +0430 بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافی
تأسیس بورس تخصصی املاک و مستغلات و امتیازات، مسیری است که می‌تواند ضمن پایین آوردن هزینه تجهیز پول در پروژه‌های ساخت‌وساز و توسعه زیرساختی، با افزایش نقد شوندگی دارایی‌های این حوزه، به پویایی اقتصاد کشور و بازگشت یک تعادل پایدار به بازار املاک و مستغلات

]]>
50 شرکت تراز اول سوئیسی، آماده ورود به کانال مالی ایران و سوئیس هستند http://www.otaghnews.com/news/446007/50-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Mon, 27 Jul 20 16:14:36 +0430 50 شرکت تراز اول سوئیسی، آماده ورود به کانال مالی ایران و سوئیس هستند
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس، دومین مبادله انجام شده در قالب کانال مالی ایران و سوئیس، حاکی از تزریق منابع مالی بانک مرکزی به این کانال است. همچنین، 50 شرکت سوئیسی که 90 درصد آنها جزو شرکت‌های تراز اول سوئیس هستند، برای تجارت از طریق این

]]>
رونق صادرات خدمات فنی و مهندسی، نیازمند همراهی دیپلماسی است http://www.otaghnews.com/news/446002/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 27 Jul 20 15:02:23 +0430 رونق صادرات خدمات فنی و مهندسی، نیازمند همراهی دیپلماسی است
اگرچه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در برخی از کشورها حضور دارند اما اراده‌ای در بالا برای حمایت از این حوزه وجود ندارد. بدون حل مسائل بانکی، صدور ضمانت‌نامه و تضمین، شرکت‌ها نمی‌توانند در کشورهای دیگر حضور یابند و این محدودیت‌ها مانع بزرگی در مقابل این شرک

]]>
حذف قوانین و مقررات زائد به شکل‌گیری رقابت سالم در اقتصاد کمک می‌کند http://www.otaghnews.com/news/446001/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 27 Jul 20 14:59:15 +0430 حذف قوانین و مقررات زائد به شکل‌گیری رقابت سالم در اقتصاد کمک می‌کند
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران بر این عقیده است که برای حل ریشه‌ای بسیاری از مشکلات باید از الآن چاره‌اندیشی کرد؛ او می‌گوید: بسیاری از مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند، ریشه در قوانین و مقرراتی دارد که بعضاً بدون مشورت با بخش خصوصی

]]>
به نفع ایران تصمیم بگیریم http://www.otaghnews.com/news/445992/%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 27 Jul 20 11:03:47 +0430 به نفع ایران تصمیم بگیریم
نهاد دولت و بویژه بانک مرکزی که این روزها زیر شدید‌ترین فشارها برای تنظیم بازار ارز و جلوگیری از طغیان نرخ ارز قرار دارد، بدون چون و چرا باید بپذیرد که برای عبور اقتصاد از روزگار ناخوش باید به بخش خصوصی تکیه و اجازه دهد در این شرایط ناهموار بخش خصوصی واقع

]]>
بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی گاز پیگیری می‌شود http://www.otaghnews.com/news/445965/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 26 Jul 20 13:03:37 +0430 بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی گاز پیگیری می‌شود
اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در راستای بررسی طرح اساس‌نامه شرکت ملی گاز ایران، تقویت جایگاه بخش خصوصی در حوزه گاز و تغییر رویکرد دولت نسبت به چشم‌انداز و آینده گاز کشور تصمیم گرفتند با تشکیل کارگروه و حضور در نشست‌های کمیسیون انرژی مجلس در مسیر تصویب ای

]]>
سامانه نیما نیاز به کادر چابک دارد http://www.otaghnews.com/news/445964/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 26 Jul 20 13:00:06 +0430 سامانه نیما نیاز به کادر چابک دارد
به باور محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران سامانه نیما نیاز به کادر چابک دارد که ورود ارز را سنجش کند.

]]>
تشکیل شورای گفت‌وگو به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شده است http://www.otaghnews.com/news/445963/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 26 Jul 20 12:54:20 +0430 تشکیل شورای گفت‌وگو به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شده است
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز بر این باور است که تشکیل جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توانسته موانع کسب‌وکار در استان را حل‌وفصل کند و نتایج مثبتی از عملکرد این شورا از جمله در استان فارس حاصل‌ شده است.

]]>
صنعت گردشگری باید برای حراست از اشتغال حمایت شود http://www.otaghnews.com/news/445962/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 26 Jul 20 12:49:44 +0430 صنعت گردشگری باید برای حراست از اشتغال حمایت شود
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق مشهد در نشست شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی گفت: به‌واسطه تبعات اقتصادی کرونا، صنعت گردشگری به وضعیت بدی دچار شده و نگرانی‌های جدی برای ریزش ظرفیت‌های اشتغال در این صنعت وجود دارد؛ ازاین‌رو برای حراست از اشتغال موجود در این صنع

]]>
بازار ارز چگونه رام و آرام می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/445910/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Thu, 23 Jul 20 11:38:43 +0430 بازار ارز چگونه رام و آرام می‌شود؟
با اصلاح سیاست‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، بازار ارز نیز تا حدودی آرام خواهد گرفت. شفاف‌سازی درباره میزان ارز بازنگشته به کشور، تمدید یکی‌دوماهه فرصت بازگشت ارز، تسهیل در شیوه‌های بازگشت ارز، ازجمله راهکارهایی است که کیوان کاشفی برای بهبود و

]]>
از ظرفیت خالی بخش خصوصی در حوزه انرژی استفاده شود http://www.otaghnews.com/news/445886/%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 22 Jul 20 14:55:00 +0430 از ظرفیت خالی بخش خصوصی در حوزه انرژی استفاده شود
در شرایط فعلی 70 درصد ظرفیت بخش خصوصی خالی مانده و شرکت‌ها با وضعیت شکننده‌ای مواجه هستند. او با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ خالی بخش خصوصی در حوزه انرژی، کاهش ارجاع کار به این شرکت‌ها و وصول نشدن مطالبات ارزی و ریالی را از جمله چالش‌های این بخش عنوا

]]>
آمارهای اتاق بازرگانی بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار را تایید نمی‌کند http://www.otaghnews.com/news/445874/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 21 Jul 20 21:25:05 +0430 آمارهای اتاق بازرگانی بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار را تایید نمی‌کند
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: این اتاق از دو هفته قبل خواستار شفاف سازی بانک مرکزی درباره ارزهای صادراتی بازنگشته شده است، زیرا برخی براوردهای اتاق عدد ۲۷ میلیارد دلار را تایید نمی‌کند.

]]>
اسامی صادرکنندگانی که ارز نیاوردند را به اتاق بازرگانی اعلام کنید http://www.otaghnews.com/news/445847/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Tue, 21 Jul 20 14:26:05 +0430 اسامی صادرکنندگانی که ارز نیاوردند را به اتاق بازرگانی اعلام کنید
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از نامه‌نگاری با رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ خبر داد.

]]>
تاثیر سفر نخست وزیر عراق بر بازار ارز http://www.otaghnews.com/news/445832/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 Mon, 20 Jul 20 21:33:07 +0430 تاثیر سفر نخست وزیر عراق بر بازار ارز
عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید همان طور که در سال‌های گذشته عراق توانسته خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران مطرح کند، سفر نخست این کشور نیز می‌تواند در حوزه اقتصاد برای ما مهم باشد.

]]>
دست‌ها را از گلوی صادرکنندگان بردارید http://www.otaghnews.com/news/445785/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF Sun, 19 Jul 20 19:05:06 +0430 دست‌ها را از گلوی صادرکنندگان بردارید
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید امروز اقتصاد ایران به صادرات غیرنفتی وابسته است و هر اقدامی که این صادرات را محدود کند، در نهایت به اقتصاد ایران ضربه می‌زند.

]]>
نگرانی فعالان اقتصادی از بخش‌نامه ارزی بانک مرکزی http://www.otaghnews.com/news/445777/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Sun, 19 Jul 20 16:59:04 +0430 نگرانی فعالان اقتصادی از بخش‌نامه ارزی بانک مرکزی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بخش نامه ارزی جدید بانک مرکزی در صورتی که اصلاح نشود، به کاهش قطعی صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد.

]]>
فاز اول درگاه «تامین مالی از طریق بازار سرمایه» راه‌اندازی شد http://www.otaghnews.com/news/445759/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%C2%BB-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 19 Jul 20 12:33:05 +0430 فاز اول درگاه «تامین مالی از طریق بازار سرمایه» راه‌اندازی شد
فاز اول درگاه واحد تامین مالی برای ثبت اطلاعات شرکت‌ها برای ورود شرکت‌های خصوصی به بورس آغاز به کار کرد.

]]>
چرا کره جنوبی ۷ میلیارد دلار ایران را نمی‌دهد؟ http://www.otaghnews.com/news/445748/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F Sat, 18 Jul 20 20:41:05 +0430 چرا کره جنوبی ۷ میلیارد دلار ایران را نمی‌دهد؟
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید پیچیدگی‌های تحریم باعث شده پول ایران در کره جنوبی بلوکه شود و نفوذ ما در فضای بین المللی و نحوه پیگیری حقوقی این موضوع، سرنوشت این پول را مشخص می‌کند.

]]>
تامین موج سوم برق در جهان از طریق سامانه‌های خورشیدی خانگی http://www.otaghnews.com/news/445704/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C Sat, 18 Jul 20 11:09:38 +0430 تامین موج سوم برق در جهان از طریق سامانه‌های خورشیدی خانگی
در ایران تاکنون حدود 45 مگاوات برابر 4 هزار سامانه خورشیدی کوچک‌مقیاس نصب‌شده که ظرفیت زیادی نیست. در بسیاری از استان‌های کشور هزاران هکتار زمین وجود دارد که از کم‌آبی رنج می‌برند و کشاورزی دیگر در آن‌ها امکان‌پذیر نیست و ضرورت دارد به‌جای مزارع کشاورزی،

]]>
بازگشت ارز طی سه الی چهار ماه برای برخی از اقلام امکان‌پذیر نیست http://www.otaghnews.com/news/445691/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Fri, 17 Jul 20 22:24:52 +0430 بازگشت ارز طی سه الی چهار ماه برای برخی از اقلام امکان‌پذیر نیست
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر لزوم تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی عملکرد سال ۹۸ به صادرکنندگان در کشور تاکید کرد.

]]>
جزئیات تسویه حساب سه میلیارد دلاری عراق با ایران http://www.otaghnews.com/news/445600/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 15 Jul 20 18:40:04 +0430 جزئیات تسویه حساب سه میلیارد دلاری عراق با ایران
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق می‌گوید با توافقات صورت گرفته میان دو کشور، اتفاقات مثبتی در بازگشت ارز متعلق به ایران از عراق آغاز شده است.

]]>
کارت بازرگانی تعلیقی در صورت رفع تعهد ارزی دوباره فعال می‌شود http://www.otaghnews.com/news/445433/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 12 Jul 20 16:22:06 +0430 کارت بازرگانی تعلیقی در صورت رفع تعهد ارزی دوباره فعال می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی گفت: در صورت اعلام فهرست صادرکنندگان متخلفی که ارزشان را بازنگرداندند از سوی بانک مرکزی، کارت بازرگانی آنان را تعلیق می‌کنیم.

]]>
بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی با شیوع کرونا http://www.otaghnews.com/news/445384/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Sat, 11 Jul 20 17:30:18 +0430 بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی با شیوع کرونا
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۲۰ و تحت تاثیر شیوع کرونا پرداخته که نشان می‌دهد رکود حاصل از این ویروس بسیار گسترده خواهد بود.

]]>
موج دوم کرونا با اقتصاد ایران چه می‌کند؟ http://www.otaghnews.com/news/445383/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 11 Jul 20 17:15:03 +0430 موج دوم کرونا با اقتصاد ایران چه می‌کند؟
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید موج دوم کرونا می‌تواند فشار سنگینی بر اقتصاد و سایر بخش‌های اجتماعی و سیاسی کشور وارد کند و عبور از این چالش‌ها تنها با یک برنامه حمایتی گسترده ممکن خواهد بود.

]]>
سرمایه‌گذاران کدام بازار بیشترین سود را بردند؟ http://www.otaghnews.com/news/445216/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 07 Jul 20 19:07:58 +0430 سرمایه‌گذاران کدام بازار بیشترین سود را بردند؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به مقایسه وضعیت بازارهای اصلی اقتصادی در ایران در دو ماهه ابتدایی سال جاری و مدت مشابه سال قبل پرداخته است.

]]>
از تجربه ایران برای از سرگیری تجارت و ترانزیت در منطقه اکو استفاده شود http://www.otaghnews.com/news/445119/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 05 Jul 20 18:27:08 +0430 از تجربه ایران برای از سرگیری تجارت و ترانزیت در منطقه اکو استفاده شود
در نشست کمیته حمل‌ونقل اتاق بازرگانی و صنعت اکو، کشورهای عضو به مشکلات ناشی از کرونا ویروس پرداختند. یکی از موضوع‌های موردبررسی مشکلات مسائل و مشکلات تجارت در بین کشورهای عضو اکو بود.

]]>
سهم لنج‌ها در قاچاق فراموش شده است! http://www.otaghnews.com/news/445003/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Fri, 03 Jul 20 12:34:02 +0430 سهم لنج‌ها در قاچاق فراموش شده است!
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، در شرایطی بخش قابل توجهی از تمرکز بر مقابله با قاچاق به حمل و نقل زمینی اختصاص یافته که سهم مهم لنج ها و قاچاق دریایی فراموش شده است.

]]>
۲ عامل افزایش نرخ دلار http://www.otaghnews.com/news/444883/%DB%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 Tue, 30 Jun 20 20:56:04 +0430 ۲ عامل افزایش نرخ دلار
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: علت افزایش دوباره نرخ دلار در بازار ایران را باید در تغییرات ثبت شده در دو عامل بررسی کرد.

]]>
بخش خصوصی، مهمان جدید بورس http://www.otaghnews.com/news/444882/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Tue, 30 Jun 20 20:40:14 +0430 بخش خصوصی، مهمان جدید بورس
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با امضای یک تفاهمنامه، مقدمات ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه فراهم خواهد شد.

]]>
مجتمع ویژه قضایی فعالان اقتصادی، تشکیل شود http://www.otaghnews.com/news/444840/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 29 Jun 20 20:18:53 +0430 مجتمع ویژه قضایی فعالان اقتصادی، تشکیل شود
ناصر ریاحی، عضو کمیته داوری اتاق ایران، معتقد است: یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در حین مراجعه به مراجع قضایی با آن مواجه هستند، عدم اطلاع کافی قضات از مسائل اقتصادی و عدم اشراف به اصطلاحات و مسائل مربوط به این علم است.

]]>
وضعیت تورم در ۳ دهه گذشته http://www.otaghnews.com/news/444770/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Sun, 28 Jun 20 18:13:03 +0430 وضعیت تورم در ۳ دهه گذشته
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود داشته مدیریت برخی شاخص‌ها دشوار شده است و در ۲۹ سال گذشته تنها در یک سال تورم تک‌رقمی بوده است.

]]>
سواستفاده کنندگان از کارت‌های اجاره‌ای جنایتکار هستند http://www.otaghnews.com/news/444763/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 28 Jun 20 16:24:03 +0430 سواستفاده کنندگان از کارت‌های اجاره‌ای جنایتکار هستند
رییس اتاق بازرگانی ایران سو استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را جنایتکار توصیف کرد چرا که اقدام آنها باعث بدنامی فعالان واقعی و خوشنام اقتصادی کشور می‌شود.

]]>
بنگاه‌های نامرئی در برابر آمار هم خسارت دیده‌اند http://www.otaghnews.com/news/444755/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF Sun, 28 Jun 20 12:37:38 +0430 بنگاه‌های نامرئی در برابر آمار هم خسارت دیده‌اند
داده‌هاي تازه سازمان آمار ايران از وضعيت اقتصادي بخش‌هاي مختلف در کشور نشان مي‌دهد که حال و روز کسب و کارها خيلي خوب نيست.

]]>
اجرا شدن طرح محاکم تجاری آثار سازنده‌ای خواهد داشت http://www.otaghnews.com/news/444730/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sat, 27 Jun 20 20:20:24 +0430 اجرا شدن طرح محاکم تجاری آثار سازنده‌ای خواهد داشت
غلامحسین شافعی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، روز قوه قضاییه را تبریک گفت. رئیس اتاق ایران در این نامه توجه دستگاه قضا به تسهیل محیط کسب‌و کار را مورد قدردانی قرارداد و اعلام کرد که اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سه‌گانه آماده تعامل و همکاری در جهت ایفا

]]>
بقای کسب‌وکارهای روستایی؛ رویکرد جامعه نیکوکاری ابرار http://www.otaghnews.com/news/444728/%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1 Sat, 27 Jun 20 20:10:55 +0430 بقای کسب‌وکارهای روستایی؛ رویکرد جامعه نیکوکاری ابرار
خامنوی، مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار معتقد است: بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌دلیلشیوع کرونا شرایط خوبی ندارند؛ اختلال در زنجیره تامین و کاهش شدید تقاضا در بیشتر بخش‌ها، کسب‌وکارها را با چالش‌ جدی برای بقاء مواجه کرده؛ بقا کسب‌وکارهای روستایی هدف

]]>
صادرکنندگان نمونه مورد حمایت ویژه دستگاه قضایی قرار گیرند http://www.otaghnews.com/news/444727/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF Sat, 27 Jun 20 20:08:37 +0430 صادرکنندگان نمونه مورد حمایت ویژه دستگاه قضایی قرار گیرند
محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و اهمیت صادرات و ارزآوری برای کشور پیشنهاد می‌دهد تا قوه قضایی با تهیه لیستی از صادرکنندگان نمونه که جوایز صادراتی دارند، آنها را مورد حمایت ویژه خود قرار دهد.

]]>
انتظارات فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی چیست؟ http://www.otaghnews.com/news/444696/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 27 Jun 20 12:00:31 +0430 انتظارات فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی چیست؟
فریال مستوفی، سیده فاطمه مقیمی و هاله حامدی‌فر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به بیان مهم‌ترین انتظارات خود از قوه قضاییه ازجمله «تأسیس دادگاه‌های تجاری»، «پیگیری، شفافیت و برخورد قاطع با عاملان اصلی فساد» و «رفع

]]>
باید به ظرفیت‌های اتصال صنف و صنعت توجه شود http://www.otaghnews.com/news/444611/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D9%81-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 25 Jun 20 16:33:59 +0430 باید به ظرفیت‌های اتصال صنف و صنعت توجه شود
شکریه،نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: باید اصناف را به سمت صادرات محوری پیش برد؛ باید هولدینگ‌هایی برای این منظور تشکیل شود تا ظرفیت اصناف از قوه به فعل تبدیل شود؛ نقش اصناف بالنده است و باید دولت از نگاه اصناف در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استفاده کند

]]>
داستان کهنه ارز در اقتصاد ایران http://www.otaghnews.com/news/444389/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 21 Jun 20 16:13:42 +0430 داستان کهنه ارز در اقتصاد ایران
برخورد دولت ها با ارز، هیچ گاه به رشد اقتصادی کشور منجر نشده است. ارز وسیله ای برای دولت ها برای تداوم شرایط مورد نظر آن هاست.

]]>
تمرکز بر توسعه گردشگری سلامت برای بهبود مراودات اقتصادی ایران و افغانستان http://www.otaghnews.com/news/444388/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 21 Jun 20 15:53:29 +0430 تمرکز بر توسعه گردشگری سلامت برای بهبود مراودات اقتصادی ایران و افغانستان
جوزا عبدالغفور لیوال و مسعود خوانساری در یک دیدار در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ظرفیت‌های بالای دو کشور که هنوز در توسعه مراودات دوجانبه به کار گرفته نشده است، از توان بالای ایران به‌ویژه بیمارستان بازرگانان اتاق تهران برای ارائه خدمات گردشگری سلامت

]]>
توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع در گرو نقش‌آفرینی اصناف است http://www.otaghnews.com/news/444374/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 21 Jun 20 13:49:49 +0430 توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع در گرو نقش‌آفرینی اصناف است
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، فرارسیدن روز اصناف را تبریک گفت و نوشت: به گواه تاریخ، توسعه و پیشرفت جوامع خصوصاً از منظر اقتصادی در گرو نقش‌آفرینی اصناف و حضور تمام‌عیار آنها به‌عنوان فعالان اقتصاد

]]>
رصد حساب‌های بانکی از ملزومات مبارزه با فساد http://www.otaghnews.com/news/444324/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF Sat, 20 Jun 20 16:49:03 +0430 رصد حساب‌های بانکی از ملزومات مبارزه با فساد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایطی که وضعیت پول‌های جابجا شده در حساب‌های بانکی رصد نمی‌شود، مبارزه با فساد در اقتصاد دشوار است.

]]>
عراق چگونه برای ایران دارو و کالای اساسی تامین می‌کند؟ http://www.otaghnews.com/news/444298/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 19 Jun 20 18:42:03 +0430 عراق چگونه برای ایران دارو و کالای اساسی تامین می‌کند؟
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است طرح جدید بانک مرکزی می‌تواند به فعال شدن اموال و ارزهای راکد ایران در عراق کمک کند.

]]>
پرداخت مابه‌التفاوت سنوات در قراردادهای یک ساله و کمتر منتفی است http://www.otaghnews.com/news/444186/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 16 Jun 20 18:05:30 +0430 پرداخت مابه‌التفاوت سنوات در قراردادهای یک ساله و کمتر منتفی است
دیوان عدالت اداری در پاسخ به پیگیری کمیسیون حقوقی اتاق ایران اعلام کرد: در قراردادهای با مدت‌زمان یک سال و کمتر، باید حق سنوات با خاتمه قرارداد به‌صورت قطعی محاسبه و پرداخت شود؛ از این رو، این قراردادها از شمول این دادنامه خارج بوده و پرداخت مابه‌التفاوت

]]>