اتاق خبر-بخش خصوصی http://www.otaghnews.com/category/4/ info@rsm.co.ir Sun, 17 Nov 19 23:14:18 +0330fa در گفت‌وگو با نرسي قربان مطرح شد http://www.otaghnews.com/news/430738/%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Tue, 06 Aug 19 16:50:35 +0430 در گفت‌وگو با نرسي قربان مطرح شد
نرسي قربان، كارشناس انرژي معتقد است نوع نگاه سياستگذاران به نفت است كه مي‌تواند آن را به طلاي سياه يا بلاي سياه تبديل كند.

]]>
حضور کم رنگ بخش خصوصی در صنعت دارو http://www.otaghnews.com/news/430066/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88 Mon, 22 Jul 19 17:14:37 +0430  فاضلی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی گفت: بخش سلامت و دارو مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش اقتصاد کشور است. از این نظر که با جان و سلامت مردم سروکار دارد و عدم هزینه برای آن، هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد

]]>
هیات رئیسه اتاق گرفتاری محافظه کاری است http://www.otaghnews.com/news/430065/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 22 Jul 19 17:14:25 +0430 ذبیحی رئیس سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ، گفت: مهم‌ترین مورادی که باید در اولویت نظام بانکی باشد عبارت است از حل مشکل و معضل تولیدکنندگان در خصوص جرایم سنگینی که بانک‌ها به دلیل تاخیر در بازپرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تحمیل می کن

]]>
چهار مسئله مهم تولید http://www.otaghnews.com/news/430064/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF Mon, 22 Jul 19 17:11:04 +0430 انصاری رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: همانطور که قانون‌گذار هم تعریف کرده است، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوا شناخته می‌شود یعنی هم باید مشاوره بدهد و هم از کارشناسان مشورت بگیرد. 

]]>
نظام بانکی مانع ترخیص کالا http://www.otaghnews.com/news/430063/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7 Mon, 22 Jul 19 17:07:56 +0430 رسول کفائی پوریان نژاد عضو هیات مدیره انجمن صنعت ریخته گری ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: در حال حاضر مهم‌ترین معضل تولید در کشور موانع موجود بر سر راه واردات مواد اولیه است.

]]>
سیاست های اتاق مشوق خصوصی‌سازی باشد http://www.otaghnews.com/news/430058/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Mon, 22 Jul 19 17:06:42 +0430 امیر شهریاری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: یکی از رسالت‌های مهم اتاق بازرگانی و هیات رئیسه که سکان دار آن است، توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است.

]]>
از مسائل اقتصاد کلان فاصله بگیریم http://www.otaghnews.com/news/430067/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jul 19 17:05:44 +0430 فرشید شکر خدایی رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به مهم‌ترین مباحثی که باید مورد توجه هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم باشد، گفت: اتاق بازرگانی باید از مسائل حوزه اقتصاد کلان اندکی فاصله گرفته و بیشتر به جزئیات و مسائل ریز اقتصاد کشور بپر

]]>
اتاق برای حل معضل مالی تولید برنامه بدهد http://www.otaghnews.com/news/430062/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF Mon, 22 Jul 19 16:46:24 +0430 حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: مهم‌ترین اولویت‌های اتاق بازرگانی و هیات رئیسه اتاق پرداخت به مسائلی است که در حال حاضر به نگرانی فعالان اقتصادی مبدل شده و کار آنها را مختل کرده است.

]]>
گام اتاق برای روان‌سازی فضای کسب و کار http://www.otaghnews.com/news/430061/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Mon, 22 Jul 19 16:44:36 +0430 محمود اولیائی عضو کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران با اشاره به معضل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و عدم رسیدگی به این مسئله، گفت: حیاتی‌ترین نیاز بنگاه‌ها تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز است.

]]>
ضرورت حمایت مالی اتاق از تشکل‌ها http://www.otaghnews.com/news/430060/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Mon, 22 Jul 19 16:43:10 +0430 سید رضا نورانی عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: بخش خصوصی ظرفیت و پتانسیل زیادی برای رشد دارد که دولت و نهادهای دولتی می‌توانند از آن به طور هوشمندانه برای رشد و توسعه اقتصادی بهره بگیرند.

]]>
توقعاتمان را از اتاق بازرگانی پایین بیاوریم http://www.otaghnews.com/news/430059/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jul 19 16:42:51 +0430 صادق رحمت سميعي عضو جامعه ممیزی و بازرسی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» با تاکید بر اینکه باید توقعات خود را از اتاق بازرگانی به عنوان نهادی نیمه دولتی پایین بیاوریم، گفت: مهم‌ترین معضل و مشکل بخش خصوصی این است که از دولت و نهادهای بالادستی انتظار دارد.

]]>
ضرورت افزایش صنایع پر اشتغال http://www.otaghnews.com/news/430057/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84 Mon, 22 Jul 19 16:40:49 +0430 محمدعلی دادرس دبیر انجمن صنایع چینی ایران گفت: طی مدت اخیر اتاق بازرگانی راهکارهایی پینشهادی به وزارت صنعت معدن و تجارت برای اولویت‌بندی صنایعی که پر اشتغال هستند، ارائه کرده است

]]>
برنامه اتاق برای عبور از جنگ اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/430055/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Mon, 22 Jul 19 16:38:18 +0430 بابک عابدین رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: مسئولیت اتاق در رابطه با مباحث و فعالیت‌های اقتصادی و تحرک بخشی در اقتصاد برای رونق در تولید و خدمات در بخش خصوصی است.

]]>
ضرورت رایزنی اتاق با دولت برای اجرای اصل 44 و اجرای قانون بهبود مستمر http://www.otaghnews.com/news/430054/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1 Mon, 22 Jul 19 16:37:10 +0430 مسعود پل مه رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: برای نیل به اهداف توسعه نیازمند حضور هر چه بهتر و بیشتر بخش خصوصی هستیم.

]]>
حضور اتاق در محافل دولتی نمایشی شده http://www.otaghnews.com/news/430053/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Mon, 22 Jul 19 16:34:07 +0430 عبدالرضا صالحي سلمي دبیر کل انجمن توليدكنندگان و واردكنندگان ماشين آلات سنگين معدني، ساختماني و راهسازي گفت: جایگاه اتاق با مجلس و نهادهای قانون گذار متفاوت است و طبق آنچه در قانون نیز آمده، اتاق بازرگانی نقش مشورتی دارد.

]]>
تعامل اتاق با تشکل‌ها قوی‌تر باشد http://www.otaghnews.com/news/430056/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Mon, 22 Jul 19 16:33:06 +0430 مهرداد اکبریان رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران گفت: عامل عملکرد غیرقابل قبولی که در اقتصاد کشور دیده می‌شود، به اتاق بر نمی‎گردد و نتیجه عملکرد و مدیریت ناقص و ضعیفی است که در اکثر بخش‌های دولتی و خصوصی دیده می‌شود.

]]>