اتاق خبر-بخش خصوصی http://www.otaghnews.com/category/4/ info@rsm.co.ir Wed, 05 Aug 20 11:50:55 +0430fa در گفت‌وگو با نرسي قربان مطرح شد http://www.otaghnews.com/news/430738/%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Tue, 06 Aug 19 16:50:35 +0430 در گفت‌وگو با نرسي قربان مطرح شد
نرسي قربان، كارشناس انرژي معتقد است نوع نگاه سياستگذاران به نفت است كه مي‌تواند آن را به طلاي سياه يا بلاي سياه تبديل كند.

]]>
حضور کم رنگ بخش خصوصی در صنعت دارو http://www.otaghnews.com/news/430066/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88 Mon, 22 Jul 19 17:14:37 +0430  فاضلی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی گفت: بخش سلامت و دارو مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش اقتصاد کشور است. از این نظر که با جان و سلامت مردم سروکار دارد و عدم هزینه برای آن، هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد

]]>
هیات رئیسه اتاق گرفتاری محافظه کاری است http://www.otaghnews.com/news/430065/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 22 Jul 19 17:14:25 +0430 ذبیحی رئیس سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ، گفت: مهم‌ترین مورادی که باید در اولویت نظام بانکی باشد عبارت است از حل مشکل و معضل تولیدکنندگان در خصوص جرایم سنگینی که بانک‌ها به دلیل تاخیر در بازپرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تحمیل می کن

]]>
چهار مسئله مهم تولید http://www.otaghnews.com/news/430064/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF Mon, 22 Jul 19 17:11:04 +0430 انصاری رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: همانطور که قانون‌گذار هم تعریف کرده است، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوا شناخته می‌شود یعنی هم باید مشاوره بدهد و هم از کارشناسان مشورت بگیرد. 

]]>
نظام بانکی مانع ترخیص کالا http://www.otaghnews.com/news/430063/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7 Mon, 22 Jul 19 17:07:56 +0430 رسول کفائی پوریان نژاد عضو هیات مدیره انجمن صنعت ریخته گری ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: در حال حاضر مهم‌ترین معضل تولید در کشور موانع موجود بر سر راه واردات مواد اولیه است.

]]>
سیاست های اتاق مشوق خصوصی‌سازی باشد http://www.otaghnews.com/news/430058/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Mon, 22 Jul 19 17:06:42 +0430 امیر شهریاری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: یکی از رسالت‌های مهم اتاق بازرگانی و هیات رئیسه که سکان دار آن است، توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است.

]]>
از مسائل اقتصاد کلان فاصله بگیریم http://www.otaghnews.com/news/430067/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jul 19 17:05:44 +0430 فرشید شکر خدایی رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به مهم‌ترین مباحثی که باید مورد توجه هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم باشد، گفت: اتاق بازرگانی باید از مسائل حوزه اقتصاد کلان اندکی فاصله گرفته و بیشتر به جزئیات و مسائل ریز اقتصاد کشور بپر

]]>
اتاق برای حل معضل مالی تولید برنامه بدهد http://www.otaghnews.com/news/430062/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF Mon, 22 Jul 19 16:46:24 +0430 حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: مهم‌ترین اولویت‌های اتاق بازرگانی و هیات رئیسه اتاق پرداخت به مسائلی است که در حال حاضر به نگرانی فعالان اقتصادی مبدل شده و کار آنها را مختل کرده است.

]]>
گام اتاق برای روان‌سازی فضای کسب و کار http://www.otaghnews.com/news/430061/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Mon, 22 Jul 19 16:44:36 +0430 محمود اولیائی عضو کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران با اشاره به معضل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و عدم رسیدگی به این مسئله، گفت: حیاتی‌ترین نیاز بنگاه‌ها تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز است.

]]>
ضرورت حمایت مالی اتاق از تشکل‌ها http://www.otaghnews.com/news/430060/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Mon, 22 Jul 19 16:43:10 +0430 سید رضا نورانی عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: بخش خصوصی ظرفیت و پتانسیل زیادی برای رشد دارد که دولت و نهادهای دولتی می‌توانند از آن به طور هوشمندانه برای رشد و توسعه اقتصادی بهره بگیرند.

]]>
توقعاتمان را از اتاق بازرگانی پایین بیاوریم http://www.otaghnews.com/news/430059/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jul 19 16:42:51 +0430 صادق رحمت سميعي عضو جامعه ممیزی و بازرسی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» با تاکید بر اینکه باید توقعات خود را از اتاق بازرگانی به عنوان نهادی نیمه دولتی پایین بیاوریم، گفت: مهم‌ترین معضل و مشکل بخش خصوصی این است که از دولت و نهادهای بالادستی انتظار دارد.

]]>
ضرورت افزایش صنایع پر اشتغال http://www.otaghnews.com/news/430057/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84 Mon, 22 Jul 19 16:40:49 +0430 محمدعلی دادرس دبیر انجمن صنایع چینی ایران گفت: طی مدت اخیر اتاق بازرگانی راهکارهایی پینشهادی به وزارت صنعت معدن و تجارت برای اولویت‌بندی صنایعی که پر اشتغال هستند، ارائه کرده است

]]>
برنامه اتاق برای عبور از جنگ اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/430055/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Mon, 22 Jul 19 16:38:18 +0430 بابک عابدین رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: مسئولیت اتاق در رابطه با مباحث و فعالیت‌های اقتصادی و تحرک بخشی در اقتصاد برای رونق در تولید و خدمات در بخش خصوصی است.

]]>
ضرورت رایزنی اتاق با دولت برای اجرای اصل 44 و اجرای قانون بهبود مستمر http://www.otaghnews.com/news/430054/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1 Mon, 22 Jul 19 16:37:10 +0430 مسعود پل مه رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: برای نیل به اهداف توسعه نیازمند حضور هر چه بهتر و بیشتر بخش خصوصی هستیم.

]]>
حضور اتاق در محافل دولتی نمایشی شده http://www.otaghnews.com/news/430053/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Mon, 22 Jul 19 16:34:07 +0430 عبدالرضا صالحي سلمي دبیر کل انجمن توليدكنندگان و واردكنندگان ماشين آلات سنگين معدني، ساختماني و راهسازي گفت: جایگاه اتاق با مجلس و نهادهای قانون گذار متفاوت است و طبق آنچه در قانون نیز آمده، اتاق بازرگانی نقش مشورتی دارد.

]]>
تعامل اتاق با تشکل‌ها قوی‌تر باشد http://www.otaghnews.com/news/430056/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Mon, 22 Jul 19 16:33:06 +0430 مهرداد اکبریان رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران گفت: عامل عملکرد غیرقابل قبولی که در اقتصاد کشور دیده می‌شود، به اتاق بر نمی‎گردد و نتیجه عملکرد و مدیریت ناقص و ضعیفی است که در اکثر بخش‌های دولتی و خصوصی دیده می‌شود.

]]>
حضور مستمر اتاق در بنگاه‌ها http://www.otaghnews.com/news/430051/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Mon, 22 Jul 19 16:20:56 +0430 کاظم ظهیری شادباد نائب رئیس انجمن توليدكنندگان مستربچ و كامپاند ايران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: یکی از مهم‌ترین وظایفی که به اتاق بازرگانی محول شده، ارائه پیشنهادات و راهکار به دولت برای عبور بنگاه‌ها از دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی است.

]]>
رونق تولید مهم ترین اولویت اتاق است http://www.otaghnews.com/news/430052/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 22 Jul 19 16:18:38 +0430 رونق تولید مهم ترین اولویت اتاق است
مسعود گيل آبادي عضو هیات مدیره انجمن صنايع توليدكنندگان سموم با اشاره به مهم‌ترین وظیفه و اولویت اتاق دوره نهم، توضیح داد: رونق تولید مهم‌ترین کاری است که هم شعار سال نام گرفته و هم رسیدگی به آن تضمین حل بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی است.

]]>
افزایش تعداد بنگاه‌های ورشکسته http://www.otaghnews.com/news/430050/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87 Mon, 22 Jul 19 16:17:47 +0430 فروزان عبدالهي نمين رئیس هیات مدیره انجمن شركتهاي مهندسي و ساخت (صنايع، نفت و نيرو) در گفتکو با «اتاق نیوز» با اشاره به افزایش تعداد بیکاران و بنگاه‌هایی که در معرض ورشکستکی هستند، گفت: بزرگترین مشکل بخش خصوصی نبود نقدینگی و سرمایه لازم است.

]]>
اتاق باید در دستگاه‌های دولتی نفوذ کند http://www.otaghnews.com/news/430047/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jul 19 16:04:43 +0430 مهدوی عضو هیات مدیره انجمن لوله و اتصالات پلي اتيلن گفت شرایط کشور آنقدر بحرانی و غیر قابل پیش بینی است که کمتر نهاد و ارگانی به تنهایی از پس حل مشکلات آن بر خواهد آمد. به همین دلیل علی رغم تکاپوی اتاق و چانه‌زنی با دولت، بسیاری از مشکلات حل نشده باقیماند

]]>
قانون بهبود مستمر فضا کسب و کار در پیچ و خم موانع اداری http://www.otaghnews.com/news/430049/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%88-%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Mon, 22 Jul 19 15:59:51 +0430 شهرام حاج قرباني دولابي عضو انجمن ناشران ديجيتال گفت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، مهم‌ترین کاری که اتاق بازرگانی به عنوان نهاد اصلی بخش خصوصی، باید پیگیری کند، مطالبات بخش خصوصی واقعی است .

]]>
در قالب بخش خصوصی نظرات دولتی‌ها را می‌گوییم http://www.otaghnews.com/news/430048/%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jul 19 15:00:00 +0430 در قالب بخش خصوصی نظرات دولتی‌ها را می‌گوییم
سیدعلی کهفی قانع رئیس هیات مدیره انجمن توليدكنندگان تابلوهاي برق با اشاره به اینکه بخش خصوصی نباید دنبال تائید دولتی‌ها باشد، گفت: مشکلات و موانع بخش خصوصی روشن است. در کمیسیون‌ها و جلسات  نیز این مشکلات مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهای مشخصی هم دارد .

]]>
برخی انجمن‌ها در اتاق که کاملا خنثی عمل می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/430046/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jul 19 14:30:00 +0430 مرتضي شاه حسيني رئیس هیات مدیره انجمن واردكنندگان برنج ايران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: فقدان مطالبه‌گری در اتاق و انجمن‌ها بزرگترین چالش و مشکلی است که در بخش خصوصی کشور وجود دارد

]]>
وعده هیات رئیسه اتاق به تسهیل صادرات http://www.otaghnews.com/news/430035/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA Mon, 22 Jul 19 14:00:00 +0430 محمدحسين قاسمي نژادرائيني عضو سنديكاي توليدكنندگان قطعات موتورسيكلت و دوچرخه  گفت: اگر اتاقی‌ها و در راس آنها هیات رئیسه به حرف‌هایی که پیش از انتخابات زده و به وعده‌هایی که گفته‌اند، عمل کنند، بخش اعظم مشکلات بنگاه‌ها حل می‌شود.

]]>
اتاق با دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی لابی کند http://www.otaghnews.com/news/430033/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jul 19 13:30:00 +0430 اتاق با دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی لابی کند
عبدالرضا نوروزي رئیس اتحاديه صنايع لوح‌هاي فشرده ايران گفت: از سمت دولت حمایتی از بخش خصوصی نمی‌بینم تا به آینده عملکرد اتاق و راهکارهای پیشنهادی وی به دولت امیدوار باشیم .

]]>
دولت برخلاف سیاست‌های اتاق عمل می‌کند http://www.otaghnews.com/news/430034/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jul 19 13:00:00 +0430 سید علی حسینی گازار عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: برخلاف تاکیداتی که مقام معظم رهبری مبینی بر رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار دارند، اقتصاد کشور وارد وضعیت بدی شده است .

]]>
تشریفات گمرکی برای کالاهای نمایشگاهی جایز نیست http://www.otaghnews.com/news/429975/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 21 Jul 19 16:14:29 +0430 تشریفات گمرکی برای کالاهای نمایشگاهی جایز نیست
سید یوسف حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اهمیت صادرات در شرایط کنونی برای کشور نمایشگاه ها را یکی از اهرم های اصلی برای توسعه آن برشمرد و گفت: نباید با تشریفات گمرکی مشارکت کنندگان نمایشگاهی را تحت فشار قرار دهند .

]]>
باید دید چقدر حرف ها و عمل ها در هیات رئیسه یکیست http://www.otaghnews.com/news/429974/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 21 Jul 19 16:03:08 +0430 باید دید چقدر حرف ها و عمل ها در هیات رئیسه یکیست
قاسم خلیل نژاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه اظهار نظر درباره هیات رئیسه نیاز به زمان و دیدن عملکرد این هیات دارد، گفت: باید در عمل نشان دهند که چه میزان حرف و عملشان با هم یکی است .

]]>
اتاق باید قوای چهارم تصمیم گیرنده کشور گردد http://www.otaghnews.com/news/429978/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF Sun, 21 Jul 19 15:31:54 +0430 اتاق باید قوای چهارم تصمیم گیرنده کشور گردد
صمد پور سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی باید تلاش کند تا به عنوان قوم چهارم تصمیم گیرنده کشور به رسمیت شناخته شود و در عرصه اقتصادی نقش واقعی خود را ایفا کند .

]]>
سایه رکود بر کسب و کار بازرگانان با بخشنامه جدید بانک مرکزی http://www.otaghnews.com/news/429976/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Sun, 21 Jul 19 15:17:46 +0430 محمد عبیاوی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران گفت: با بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص اجازه صادارت به تولید کنندگان، سایه بیکاری و رکود را در بخش بازرگانی شاهد خواهیم بود .

]]>
تولد فراکسیون تولید و صادرات ره آرود خوبی برای انتخابات نهم بود http://www.otaghnews.com/news/429785/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 17 Jul 19 16:52:18 +0430 تولد فراکسیون تولید و صادرات ره آرود خوبی برای انتخابات نهم بود
حمید رضا قلمکاری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران شروع به کار فراکسیون تولید و صادرات اتاق ایران را در حاشیه انتخابات این دوره اقدامی مهم برشمرد و اظهار داشت: این اقدام در جهت تنویر اذهان گامی سازنده بود .

]]>
بخشنامه های یک شبه بلای جان تولید کنندگان شده است http://www.otaghnews.com/news/429794/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 17 Jul 19 16:06:43 +0430 بخشنامه های یک شبه بلای جان تولید کنندگان شده است
رضا سواری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: تلاش ها و هزینه هایی که ما برای جذب مشتریان خارجی و پیدا کردن بازارهای هدف صادراتی می کنیم را با بخشنامه های یک شبه به نابودی می کشانند .

]]>
انتخابات دموکراتیک اتاق با اداره بروکراتیک آن همخوانی ندارد http://www.otaghnews.com/news/429786/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 17 Jul 19 16:04:56 +0430 انتخابات دموکراتیک اتاق با اداره بروکراتیک آن همخوانی ندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به انتخابات دموکراتیک و شیوه اداره بروکراتیک اتاق گفت: این امر از جمله الزامات اتاق در بازنگری های درون ساختاری خود است همچنان که به مشکلات بنگاه ها به عنوان مراکز اصلی منعکس کننده سیاست های اقتصادی رسیدگی می‌نماید

]]>
اتاق بازرگانی باید نهادی تصمیم گیر در عرصه اقتصادی باشد http://www.otaghnews.com/news/429788/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Wed, 17 Jul 19 15:11:21 +0430 اتاق بازرگانی باید نهادی تصمیم گیر در عرصه اقتصادی باشد
سونیا اندیش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر قدرت داشتن اتاق از حیث تصمیم گیری در عرصه اقتصاد کشور گفت: یکی از مواردی که در این دوره باید مورد اهتمام جدی هیات رئیسه قرار گیرد دست یافتن اتاق به قدرت اجرایی و فراتر از نقش مشورتی کنونی است .

]]>
رقابت پذیری شفاف را ترویج دهیم http://www.otaghnews.com/news/429787/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Wed, 17 Jul 19 14:12:27 +0430 رقابت پذیری شفاف را ترویج دهیم
جمشید برزگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اهمیت رقابت پذیری شفاف در بین فعالین بخش خصوصی گفت: باید مقابله با رانت و تبعیض را ابتدا در بین خودمان ترویج دهیم و از رقابت ناسالم بپرهیزیم .

]]>
صادرات و تولید را دریابید http://www.otaghnews.com/news/429784/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF Wed, 17 Jul 19 14:07:46 +0430 صادرات و تولید را دریابید
بهرام سبحانی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران رفع موانع کسب و کار و توجه به امر صادرات و تولید را اولویت اصلی اتاق دانست و گفت: برای اظهار نظر درخصوص هیات رئیسه زود است .

]]>
انتخابات نقش چندانی در گزینش هیات رئیسه ندارد http://www.otaghnews.com/news/429783/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 17 Jul 19 12:57:41 +0430 انتخابات نقش چندانی در گزینش هیات رئیسه ندارد
بهروز پور سلیمان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و اردبیل بر این باور است که انتخابات در گزینش افراد تاثیر گذار نیست و اصولا افراد قبل از رای گیری انتخاب و گزینش شده اند و هیات رئیسه باید لابی گری را کنار بگذارد و به مسائل مهم تر بپردازد .

]]>
ضرورت ورود اتاق بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی http://www.otaghnews.com/news/429625/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sat, 13 Jul 19 16:24:17 +0430 فرج امیدی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران از ضرورت ورود اتاق بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی خبر داد و گفت: یکی از مشکلات اصلی تجار و بازرگانان ما ناهمخوانی تعرفه ها با ارزش واقعی کالاها ست که ورود اتاق به این قبیل مسائل ضروری است .

]]>
صاحبین تجربه در اصناف گوناگون در هیات رئیسه گرد هم آمده اند http://www.otaghnews.com/news/429626/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF Sat, 13 Jul 19 15:52:47 +0430 صاحبین تجربه در اصناف گوناگون در هیات رئیسه گرد هم آمده اند
فرزاد فیض الهی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با بیان اینکه صاحبین تجربه در اصناف گوناگون در هیات رئیسه اتاق نهم  گرد هم آمده اند بر اهمیت صادرات محوری و حمایت از تولید در این دوره تاکید ورزید .

]]>
کرسی داران اتاق نماینده واقعی بخش خصوصی نیستند http://www.otaghnews.com/news/429597/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sat, 13 Jul 19 14:49:20 +0430 کرسی داران اتاق نماینده واقعی بخش خصوصی نیستند
عظیمی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با بیان اینکه افرادی که در راس اداره اتاق هستند از دل بخش خصوصی واقعی انتخاب نشده اند اظهار داشت: مبنای اظهار نظر ها ملاحظلات سیاسی است در حالی که در بخش خصوصی اینگونه از ملاحظات محلی از اعراب ندارد .

]]>
معضلات صادرات را جدی بگیریم http://www.otaghnews.com/news/429596/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85 Sat, 13 Jul 19 14:31:27 +0430 معضلات صادرات را جدی بگیریم
سعد حسینی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و ایلام با بیان اینکه معضلات در راه صادرات را جدی بگیریم، گفت: آنچه بیش از هر چیز اقتصاد ما را با چالش جدی مواجه ساخته خود تحریمی هاست .

]]>
تعدد بخشنامه ها، قوانین را به حاشیه رانده است http://www.otaghnews.com/news/429606/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 13 Jul 19 14:03:34 +0430 تعدد بخشنامه ها، قوانین را به حاشیه رانده است
خورشید گزدرازی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران تعدد بخشنامه ها و برداشت سلیقه ای از قوانین را یکی از آفت های جدی برشمرد و گفـت: حتی بعضا در مواردی شاهدیم که تعدد این بخشنامه ها به قدری است که قوانین را به حاشیه رانده است .

]]>
اتاق باید هم پای فعالین اقتصادی کشور باشد http://www.otaghnews.com/news/429592/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sat, 13 Jul 19 12:53:37 +0430 اتاق باید هم پای فعالین اقتصادی کشور باشد
محمد صمدی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران بر ضرورت هم پایی و همکاری اتاق با فعالین اقتصادی تاکید ورزید و گفت: اتاق بازرگانی خانه تمامی تلاش گران در عرصه های مهم اقتصادی و امید تمامی ما در رساندن حرفمان به گوش مسئولین است.

]]>
موانع اقتصادی و برگشت ارز بحران ها را دامن زده است http://www.otaghnews.com/news/429593/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 13 Jul 19 12:28:58 +0430 موانع اقتصادی و برگشت ارز بحران ها را دامن زده است
صادق سواعدی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران بر این باور است که موانع و مشکلات در امر صادرات، برگشت ارز و پایه های صادراتی فعالین را گرفتار و آشفته ساخته است .

]]>
اتاق بازرگانی نیازمند نوگرایی است http://www.otaghnews.com/news/429594/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 13 Jul 19 12:24:07 +0430 اتاق بازرگانی نیازمند نوگرایی است
 عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با بیان اینکه اتاق در آستانه قهقرا قرار گرفته، گفت: به نظرات اتاق آنگونه که شایسته است اهمیتی داده نمی شود  اتاق باید نوگرایی را با توجه به التزامات اقتصاد حاضر در راس فعلیت هایش قرار دهد .

]]>
حبیب اله انصاری رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» مطرح کرد http://www.otaghnews.com/news/429445/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%C2%BB-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 09 Jul 19 16:27:32 +0430 حبیب اله انصاری رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» مطرح کرد
حبیب اله انصاری رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت:  هیات رئیسه اتاق بازرگانی با توجه به چهار مسئله مهم تولید، یعنی کمبود نقدینگی، رکود، نرخ بالای سود بانکی و فضای نامناسب کسب و کار باید برنامه‌ریزی و فعالیت داشته باشد،

]]>
هیات رئیسه اتاق گرفتاری محافظه کاری است http://www.otaghnews.com/news/429431/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 09 Jul 19 15:40:44 +0430 هیات رئیسه اتاق گرفتاری محافظه کاری است
 ذبیحی رئیس سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی گفت: مهم‌ترین مورادی که باید در اولویت نظام بانکی باشد عبارت است از حل مشکل و معضل تولیدکنندگان در خصوص جرایم سنگینی که بانک‌ها به دلیل تاخیر در بازپرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تحمیل می کنن

]]>
از مسائل اقتصاد کلان فاصله بگیریم http://www.otaghnews.com/news/429432/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 09 Jul 19 15:04:03 +0430 از مسائل اقتصاد کلان فاصله بگیریم
فرشید شکر خدایی رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به مهم‌ترین مباحثی که باید مورد توجه هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم باشد، گفت: اتاق بازرگانی باید از مسائل حوزه اقتصاد کلان اندکی فاصله گرفته و بیشتر به جزئیات و مسائل ریز اقتصاد کشور بپرد

]]>
نقش شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تدوین قوانین http://www.otaghnews.com/news/429180/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86 Wed, 03 Jul 19 15:44:38 +0430 نقش شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تدوین قوانین
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه مشورتی اتاق‌ها و مسئولیتی که هیات رئیسه اتاق باید در دوره نهم داشته باشند، به «اتاق نیوز» گفت: اتاق حلقه ارتباط بخش خصوصی با دولت و حاکمیت یعنی قوای سه گانه است.

]]>
لزوم نگاه کابینه ای به هیات رئیسه اتاق بازرگانی http://www.otaghnews.com/news/429178/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 03 Jul 19 15:08:24 +0430 لزوم نگاه کابینه ای به هیات رئیسه اتاق بازرگانی
عماد مردانی عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به «اتاق نیوز» گفت: نگاه ما به هیات رئیسه باید کابینه ای و به دور از قضاوت شخصی بوده و با تبعیت از این هیات از هرگونه دگر اندیشی پرهیز کنیم .

]]>