اتاق خبر-سیاسی http://www.otaghnews.com/category/5/ info@rsm.co.ir Sat, 24 Aug 19 04:33:41 +0430fa نمایش زندگی افرادی چون مسلم بن عقیل از صدها مداحی و سینه زنی ارزش بیشتری دارد http://www.otaghnews.com/news/431494/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Fri, 23 Aug 19 22:05:04 +0430 نمایش زندگی افرادی چون مسلم بن عقیل از صدها مداحی و سینه زنی ارزش بیشتری دارد
خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: مجامع ما و صدا و سیما که دستش باز است حرکات و الفاظ افرادی مانند مسلم بن عقیل را نمایش بدهد که صدها بار از مداحی ها و کف زدن و سینه زدن ها ارزش بیشتری دارد.

]]>
برجام‌قابل مذاکره مجدد نیست http://www.otaghnews.com/news/431488/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Fri, 23 Aug 19 20:32:07 +0430 برجام‌قابل مذاکره مجدد نیست
وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه برجام را غیر قابل مذاکره مجدد می‌دانیم گفت: برای اجرای برجام همانطور که همیشه در کمیسیون مشترک گفتگو می‌کردیم کماکان آمادگی داریم در سطوح مختلف گفتگو کنیم.

]]>
حضور بیگانگان در خلیج فارس را نافی امنیت می‌دانیم http://www.otaghnews.com/news/431453/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 22 Aug 19 21:22:52 +0430 حضور بیگانگان در خلیج فارس را نافی امنیت می‌دانیم
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند مانند ایران امنیت را در کل منطقه برقرار کند، گفت: ما حضور بیگانگان را در خلیج فارس نافی امنیت می‌دانیم.

]]>
کسی نمی‌تواند امنیت تنگه هرمز را بدون ایران تامین کند http://www.otaghnews.com/news/431452/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF Thu, 22 Aug 19 21:05:59 +0430 کسی نمی‌تواند امنیت تنگه هرمز را بدون ایران تامین کند
وزیر امور خارجه گفت: کسی نمی‌تواند امنیت تنگه هرمز را بدون ایران تامین کند و آمریکا باید بداند که نمی‌تواند در منطقه خلیج فارس ناامنی ایجاد کند.

]]>
سامانه باور ۳۷۳ قوی‌تر از سامانه S۳۰۰ است http://www.otaghnews.com/news/431434/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DB%B3%DB%B7%DB%B3-%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-S%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 22 Aug 19 17:01:12 +0430 سامانه باور ۳۷۳ قوی‌تر از سامانه S۳۰۰ است
رئیس جمهور گفت: سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳ هدیه‌ای از سوی نیروهای مسلح به ملت ایران بوده و از سامانه S۳۰۰ قوی‌تر است.

]]>
رهبر انقلاب: توجه کامل مسئولان به «تولید داخلی»، «کلید اصلی حل مشکلات موجود» است http://www.otaghnews.com/news/431405/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%3A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%C2%BB%D8%8C-%C2%AB%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%C2%BB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 21 Aug 19 17:21:05 +0430 رهبر انقلاب: توجه کامل مسئولان به «تولید داخلی»، «کلید اصلی حل مشکلات موجود» است
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به لزوم قدرشناسی مسئولین از فرصت خدمت به مردم و ضرورت همکاری و هم افزایی قوای سه گانه، «اقتصاد» و «فرهنگ» را دو مسئله مهم کشور خواندند

]]>
مدیون تک‌تک مردم ایران هستیم http://www.otaghnews.com/news/431371/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 20 Aug 19 20:46:04 +0430 مدیون تک‌تک مردم ایران هستیم
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما مدیون تک‌تک مردم ایران هستیم چرا که با وجود همه سختی‌ها، ایستادگی کردند.

]]>
ما همواره به متجاوزان درس‌های خوبی داده‌ایم http://www.otaghnews.com/news/431365/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85 Tue, 20 Aug 19 19:12:04 +0430 ما همواره به متجاوزان درس‌های خوبی داده‌ایم
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران در طول تاریخ همواره در برابر متجاوزان از خود دفاع کرده و درس‌های خوبی به کسانی داده‌ است که به کشورمان حمله کرده‌اند.

]]>
آمریکا خوی استکباری دارد http://www.otaghnews.com/news/431361/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 20 Aug 19 18:09:07 +0430 آمریکا خوی استکباری دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کره شمالی در برابر درخواست‌های یکطرفه آمریکایی ها، هوشمندانه تصمیم گرفت و عملکرد خوبی در مذاکرات داشت.

]]>
رهبر انقلاب، رئیس مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی را منصوب کردند http://www.otaghnews.com/news/431360/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Tue, 20 Aug 19 17:53:04 +0430 رهبر انقلاب، رئیس مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی را منصوب کردند
رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسن نظری را به ریاست مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(علیهم السلام) منصوب کردند.

]]>
شمخانی: نباید برجام را امضا می‌کردیم http://www.otaghnews.com/news/431346/%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85 Tue, 20 Aug 19 13:39:12 +0430 شمخانی: نباید برجام را امضا می‌کردیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه ای اعلام کرد: نباید برجام را امضا می‌کردیم.

]]>
دستور معاون اول رئیس‌جمهور بر تدوین بسته جامع نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری http://www.otaghnews.com/news/431323/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C Mon, 19 Aug 19 20:10:03 +0430 دستور معاون اول رئیس‌جمهور بر تدوین بسته جامع نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع توسعه حمل و نقل عمومی و شهری، بر برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از توان و ظرفیت داخلی، در توسعه خطوط قطار شهری و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری تاکید کرد.

]]>
مدیرعامل ایران خودرو عوض می‌شود http://www.otaghnews.com/news/431315/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 19 Aug 19 15:43:09 +0430 مدیرعامل ایران خودرو عوض می‌شود
سخنگوی دولت گفت: مدیرعامل ایران خودرو امروز عوض می شوند و آقای علی‌آبادی که در مپنا بودند به ایران‌خودرو می‌روند. مدیرعامل سایپا مشکل خاصی نداشته و ممنوع الخروجی‌ ۶ ماه ایشان بر اساس شکایت مشتری‌ها بود.

]]>
روابط ایران و کویت دوستانه است http://www.otaghnews.com/news/431285/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 18 Aug 19 20:32:53 +0430 روابط ایران و کویت دوستانه است
وزیر امور خارجه در دیدار با ولیعهد کویت، گفت: ما و شما در این منطقه ماندنی هستیم و بیگانگان رفتنی‌اند.

]]>
توضیحات صالحی درباره گام سوم http://www.otaghnews.com/news/431281/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85 Sun, 18 Aug 19 18:03:06 +0430 توضیحات صالحی درباره گام سوم
سخنگوی فراکسیون ولایی گفت: سالن مونتاژ سانتریفیوژهای جدید و مدرن را ساخته‌ایم که حدود ۲۰ سانتریفیوژ IR6 در این سالن مونتاژ شده است همچنین قابلیت برگشت پذیری به شرایط قبل از برجام را داریم و ظرف چند ماه آینده خبرهای خوبی از اراک خواهید شنید.

]]>
ظریف: دیپلماسی فعال ما ادامه دارد http://www.otaghnews.com/news/431254/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%3A-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 18 Aug 19 09:57:05 +0430 ظریف: دیپلماسی فعال ما ادامه دارد
وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی با اشاره به برنامه‌ها و دیدارهای صورت گرفته در روز شنبه در حوزه دیپلماسی، تأکید کرد: دیپلماسی فعال ما ادامه دارد.

]]>
آیا آمریکا می‌تواند گریس 1 را توقیف کند؟ http://www.otaghnews.com/news/431229/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 17 Aug 19 18:19:02 +0430 آیا آمریکا می‌تواند گریس 1 را توقیف کند؟
یک کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا - مطابق توافقاتی که احیاناً با دولت جبل الطارق دارد -تلاش کند حکم دادگاه داخلی خود را در نظام حقوقی جبل الطارق و دادگاه آن به «شناسایی» و تصویب برساند

]]>
آزادسازی نفتکش ایرانی به خاطر مقاومت، همدلی و حمایت همه ارکان نظام بود http://www.otaghnews.com/news/431175/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 16 Aug 19 21:57:42 +0430 آزادسازی نفتکش ایرانی به خاطر مقاومت، همدلی و حمایت همه ارکان نظام بود
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره توانمندی‌های بی‌نظیر و کم‌نظیر روستائیان و عشایر کشور بر اهتمام و جدیت دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه تولیدات در این بخش تاکید کرد.

]]>
تا شعاع 2 هزار کیلومتری می‌توانیم هر دشمنی را مورد هدف موشکی قرار دهیم http://www.otaghnews.com/news/431174/%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Fri, 16 Aug 19 21:55:43 +0430 تا شعاع 2 هزار کیلومتری می‌توانیم هر دشمنی را مورد هدف موشکی قرار دهیم
رئیس بازرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: صنعت دفاعی کشور نه تنها به خودکفایی رسیده است و همه نیازهای نیروهای مسلح را تأمین می‌کند، بلکه برای تأمین نیازهای فناورانه کشور هم اعلام آمادگی کرده است.

]]>
حذف ۴ صفر از پول ملی اثر مثبتی ندارد http://www.otaghnews.com/news/431167/%D8%AD%D8%B0%D9%81--%DB%B4-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Fri, 16 Aug 19 14:19:05 +0430 حذف  ۴ صفر از پول ملی اثر مثبتی ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نقدینگی سرگردان، مشکل اصلی کشور است که باید حل شود و حذف ۴ صفر از پول ملی آثار چندان مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

]]>
آمریکا خدمه گریس را تهدید کرد http://www.otaghnews.com/news/431155/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 16 Aug 19 10:39:03 +0430 آمریکا خدمه گریس را تهدید کرد
آمریکا خدمه گریس ۱ را که روز گذشته توسط دیوان عالی جبل‌الطارق آزاد شد، تهدید به ابطال روادید کرد.

]]>
آمریکا سعی داشت از طریق تروریسم اقتصادی، به اموال ما دستبرد بزند http://www.otaghnews.com/news/431151/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%AF Thu, 15 Aug 19 21:28:45 +0430 آمریکا سعی داشت از طریق تروریسم اقتصادی، به اموال ما دستبرد بزند
وزیر امور خارجه کشورمان به آزادی ابرنفتکش "گریس ۱" واکنش نشان داد.

]]>
نفتکش «گریس ۱» به همراه ۲۴ خدمه هندی آزاد شد http://www.otaghnews.com/news/431134/%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%C2%AB%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DB%B1%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Thu, 15 Aug 19 19:16:44 +0430 نفتکش «گریس ۱» به همراه ۲۴ خدمه هندی آزاد شد
خبرگزاری اسپوتنیک از آزادی کشتی توقیف شده گریس ۱ توسط دیوان عالی جبل‌الطارق خبر داد.

]]>
شعار «خدمت‌رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت» را همگانی کنید http://www.otaghnews.com/news/431100/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Wed, 14 Aug 19 21:04:53 +0430 شعار «خدمت‌رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت» را همگانی کنید
پنج‌شنبه ۱۰ مرداد ۹۸ جمعی از نمایندگان گروههای جهادی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار بر «پیشرفت بدون حد در اندیشه و کار جهادی»، «لزوم تبدیل حرکتهای جهادی به گفتمان عمومی» و «لزوم ثبات قدم در صراط مستقیم» تأکید ک

]]>
تامین امنیت خلیج فارس نیازی به نیروی خارجی ندارد http://www.otaghnews.com/news/431092/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 14 Aug 19 19:00:07 +0430 تامین امنیت خلیج فارس نیازی به نیروی خارجی ندارد
رئیس‌جمهور گفت: هدف اقدامات قدرت‌های بزرگ بویژه آمریکا در منطقه، چیزی جز خالی کردن خزانه کشورهای اسلامی و منطقه نیست و کشورهای ساحلی خلیج فارس می‌توانند امنیت منطقه را حفظ کنند.

]]>
برکناری رییس صندوق بازنشستگی با نظر سازمان‌های نظارتی انجام شد http://www.otaghnews.com/news/431082/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Wed, 14 Aug 19 15:06:26 +0430 برکناری رییس صندوق بازنشستگی با نظر سازمان‌های نظارتی انجام شد
سخنگوی دولت با بیان اینکه نسبت دادن برکناری زودهنگام رییس سازمان صندوق بازنشستگی به رییس جمهور کمال بی‌انصافی است، اعلام کرد که از روزهای اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست.

]]>
با قدرت در مقابل توطئه سعودی و امارات برای تجزیه یمن بایستید http://www.otaghnews.com/news/431052/%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF Tue, 13 Aug 19 23:52:16 +0430 با قدرت در مقابل توطئه سعودی و امارات برای تجزیه یمن بایستید
در دیدار عصر امروز (سه‌شنبه) هیأتی از جنبش انصارالله یمن با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نامه آقای سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله تقدیم ایشان شد.

]]>
آمریکا در جایگاهی نیست که برای اقدامات دفاعی ما خطوط قرمز تعیین کند http://www.otaghnews.com/news/431035/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 13 Aug 19 16:33:03 +0430 آمریکا در جایگاهی نیست که برای اقدامات دفاعی ما خطوط قرمز تعیین کند
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به عوامل بی‌ثباتی خاورمیانه بر لزوم همکاری و اتحاد همسایگان در منطقه تاکید کرده و موضع ایران را راجع به کاهش تنش‌های موجود اعلام کرد.

]]>
اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و آذربایجان به زمان مناسب موکول شد http://www.otaghnews.com/news/431015/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF Tue, 13 Aug 19 10:33:01 +0430 اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و آذربایجان به زمان مناسب موکول شد
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: اجلاس سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در زمان مناسب‌تری برگزار خواهد شد.

]]>
آمریکا و متحدانش خلیج فارس را آماده انفجار کرده اند http://www.otaghnews.com/news/431005/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF Mon, 12 Aug 19 19:13:03 +0430 آمریکا و متحدانش خلیج فارس را آماده انفجار کرده اند
وزیر امور خارجه ایران در اظهاراتی جدید آمریکا و متحدانش را به بی ثبات کردن خلیج فارس متهم کرد.

]]>
ثبات و امنیت تنگه هرمز خط قرمز ایران است http://www.otaghnews.com/news/430980/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 12 Aug 19 14:12:07 +0430 ثبات و امنیت تنگه هرمز خط قرمز ایران است
معاون اول رییس جمهور گفت: ما حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس را عامل بی‌ثباتی و افزایش تنش می‌دانیم و معتقدیم امنیت منطقه را تنها و تنها کشورهای منطقه می‌توانند و باید برقرار کنند.

]]>
سپاه پاسداران ابهت آمریکا را فروریخته است http://www.otaghnews.com/news/430971/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 12 Aug 19 10:48:05 +0430 سپاه پاسداران ابهت آمریکا را فروریخته است
امام جمعه موقت تهران گفت: سپاه پاسداران پهپاد رادارگریز آمریکا را سرنگون نکرد بلکه شخصیت پوشالی آمریکا را مورد هدف قرار داد و ابهت او را فروریخت.

]]>
اقدامات کشورهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس، مشکلات منطقه را پیچیده‌تر می‌کند http://www.otaghnews.com/news/430964/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 11 Aug 19 21:08:06 +0430 اقدامات کشورهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس، مشکلات منطقه را پیچیده‌تر می‌کند
رئیس جمهوری اسلامی ایران، روابط تهران – دوحه را دوستانه، برادرانه و رو به توسعه خواند و تاکید کرد که روابط دو کشور دوست، در همه عرصه‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید بیش از پیش توسعه و تحکیم یابد.

]]>
روحانی فرا رسیدن عید سعید قربان را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت http://www.otaghnews.com/news/430965/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA Sun, 11 Aug 19 21:08:06 +0430 روحانی فرا رسیدن عید سعید قربان را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت
رئیس‌جمهوری در پیام‌های جداگانه‌ای به سران کشورهای اسلامی با تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان، ابراز امیدواری کرد که رهبران کشورهای اسلامی با وحدت هر چه بیشتر بتوانند با یکجانبه‌گرایی‌ها و سلطه‌گری سران سلطه و تروریسم در جهان مقابله کنند.

]]>
انتظار واشنگتن برای تماس ایران بیهوده است http://www.otaghnews.com/news/430948/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 11 Aug 19 18:01:05 +0430 انتظار واشنگتن برای تماس ایران بیهوده است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: انتظار آمریکایی‌ها برای تماس تلفنی مقامات ایرانی با آنها، انتظار بیهوده‌ای است.

]]>
تأکید بر عادلانه شدن دستیابی دهک‌های پایین درآمدی به منابع انرژی http://www.otaghnews.com/news/430906/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C Sat, 10 Aug 19 18:03:03 +0430 تأکید بر عادلانه شدن دستیابی دهک‌های پایین درآمدی به منابع انرژی
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات مردم و اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای حل این مشکلات، گفت: اصل حراست از زندگی و رفع مشکلات مردم باید هدف اصلی سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌ها باشد.

]]>
معامله قرن با همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست است http://www.otaghnews.com/news/430898/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 10 Aug 19 13:39:04 +0430 معامله قرن با همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست است

]]>
صنایع نظامی ایران به زودی به سیستم رباتیک دست می‌یابند http://www.otaghnews.com/news/430876/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF Fri, 09 Aug 19 21:17:04 +0430 صنایع نظامی ایران به زودی به سیستم رباتیک دست می‌یابند
صنایع نظامی ایران ممکن است تاکنون به سیستم های رباتیک و مستقل که اکنون در زرادخانه های آمریکایی، چینی و روسی وجود دارند دست نیافته باشد، اما در آینده ای نزدیک به آنها دست خواهد یافت.

]]>
شاهراه خلیج فارس اولویت امنیت ملی ایران است http://www.otaghnews.com/news/430874/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 09 Aug 19 20:46:03 +0430 شاهراه خلیج فارس اولویت امنیت ملی ایران است
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تشکیل ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از امنیت خلیج فارس تعلل نخواهد کرد.

]]>
صهیونیست‌ها به تنگه هرمز بیایند، در آتش خشم منطقه می‌سوزند http://www.otaghnews.com/news/430872/%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF Fri, 09 Aug 19 20:30:05 +0430 صهیونیست‌ها به تنگه هرمز بیایند، در آتش خشم منطقه می‌سوزند
مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اسرائیل غاصب، پایش را به تنگه هرمز بکشاند در آتش خشم منطقه سوخته و دودش از تل آویو بلند خواهد شد.

]]>
مقابله با تهدید حضور صهیونیست‌ها در خلیج‌فارس حق ایران است http://www.otaghnews.com/news/430870/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 09 Aug 19 20:15:04 +0430 مقابله با تهدید حضور صهیونیست‌ها در خلیج‌فارس حق ایران است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: اعلام حضور احتمالی رژیم اشغالگر قدس در ائتلاف خودخوانده نظامی در خلیج فارس، تهدیدی آشکار علیه امنیت ملی ایران است.

]]>
گزینه وزارت آموزش‌پرورش تا دو هفته دیگر نهایی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/430850/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 09 Aug 19 13:13:12 +0430 گزینه وزارت آموزش‌پرورش تا دو هفته دیگر نهایی می‌شود
معاون اول رئیس جمهور گفت که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش می‌تواند زن باشد، البته بستگی به تصمیم رئیس جمهور دارد.

]]>
تجاوز به مرزهای کشور را تحمل نمی کنیم http://www.otaghnews.com/news/430829/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 08 Aug 19 18:54:10 +0430 تجاوز به مرزهای کشور را تحمل نمی کنیم
معاون اول رئیس جمهور مرزهای کشور را خط قرمز جمهوری اسلامی دانست و گفت: هرگونه تجاوز به مرزهای کشور را تحمل نمی کنیم و با برخوردقاطع نیروهای مسلح روبرو می شود.

]]>
تیر خلاص ترامپ به آخرین شانس خود برای مذاکره با ایران http://www.otaghnews.com/news/430817/%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 08 Aug 19 16:00:03 +0430 تیر خلاص ترامپ به آخرین شانس خود برای مذاکره با ایران
وزیر اطلاعات با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب در شرایط کنونی، گفت: آقای ترامپ با نقض عهد، به آخرین شانس‌های خود برای مذاکره با ایران، تیر خلاص زد و آرزوی مذاکره با ایران را با خود به گور خواهد برد.

]]>
از تعامل با کشورهای همسایه برای تأمین امنیت منطقه استقبال می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/430796/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 08 Aug 19 09:32:22 +0430 از تعامل با کشورهای همسایه برای تأمین امنیت منطقه استقبال می‌کنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه کشورهای همسایه اولویت سیاست خارجی ما هستند، گفت: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تغییر رویکرد توسط کشورهایی که تاکنون سوءتفاهم داشته‌اند، استقبال می‌کند.

]]>
دولت‌ها در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خوب عمل نکردند http://www.otaghnews.com/news/430793/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B4%DB%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Wed, 07 Aug 19 21:52:09 +0430 دولت‌ها در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خوب عمل نکردند
رهبر معظم انقلاب فرمودند: ما هنوز با همه‌ تحرکی که بعد از انقلاب به وجود آمده، نتوانستیم مرزهای فناوری را جلو ببریم.

]]>
همکاری های نفتی و بانکی اصلی ترین حقوق اقتصادی ایران در برجام است http://www.otaghnews.com/news/430741/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 06 Aug 19 22:19:04 +0430 همکاری های نفتی و بانکی اصلی ترین حقوق اقتصادی ایران در برجام است
رؤسای جمهوری ایران و جمهوری فرانسه در ادامه رایزنی‌های دو جانبه بر پیگیری گفتگوها و جستجوی راه‌هایی برای کاهش تنش‌ها در منطقه و تلاش در راستای تأمین حقوق ملت ایران در برجام تاکید کردند.

]]>
ظریف مجتهد سیاسی است http://www.otaghnews.com/news/430722/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 06 Aug 19 15:18:05 +0430 ظریف مجتهد سیاسی است
رییس‌جمهور گفت: برخی درس سیاسی خوانده‌اند، اما مجتهد نشده‌اند؛ اما ظریف علاوه بر اینکه استعداد نخبگی دارد، یک مجتهد سیاسی است.

]]>
ایران حدود یک ماه دیگر گام سوم را برخواهد داشت http://www.otaghnews.com/news/430699/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Mon, 05 Aug 19 23:31:24 +0430 ایران حدود یک ماه دیگر گام سوم را برخواهد داشت
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: با ادامه بی‎عملی اروپایی‌ها در انجام تعهدات برجامی، طبق برنامه اعلام شده، ایران حدود یک ماه دیگر گام سوم را برخواهد داشت.

]]>
ظریف: به من گفته شد ظرف ۲ هفته تحریم می‌شوم مگر... http://www.otaghnews.com/news/430677/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%3A-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%85-%D9%85%DA%AF%D8%B1... Mon, 05 Aug 19 17:40:04 +0430 ظریف: به من گفته شد ظرف ۲ هفته تحریم می‌شوم مگر...
وزیر خارجه کشورمان در آغاز نشست خبری خود روز خبرنگار را تبریک گفت.

]]>