اتاق خبر-سیاسی http://www.otaghnews.com/category/5/ info@rsm.co.ir Sat, 25 May 19 19:34:20 +0430fa منتظر تهیه پیشنهاد مدونی برای تعیین تکلیف اختصاص ۱۴ میلیارد دلار و موضوع مسکن هستیم http://www.otaghnews.com/news/427415/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Sat, 25 May 19 15:17:02 +0430 منتظر تهیه پیشنهاد مدونی برای تعیین تکلیف اختصاص ۱۴ میلیارد دلار و موضوع مسکن هستیم
یک عضو فراکسیون ولایی مجلس خواستار تعیین تکلیف موضوع اختصاص 14 میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی و برگزاری جلسه‌ای در مجلس در این باره شد.

]]>
چرا باید به تماس پمپئو که لحن توهین‌آمیزی دارد پاسخ دهم؟ http://www.otaghnews.com/news/427399/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%AD%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%9F Sat, 25 May 19 11:19:04 +0430 چرا باید به تماس پمپئو که لحن توهین‌آمیزی دارد پاسخ دهم؟
وزیر امور خارجه کشورمان اخیرا درباره راهکار گفت‌وگوی دیپلماتیک برای حل بحران‌های میان آمریکا و ایران اظهار کرده است که این امکان وجود ندارد. وی همچنین از لحن توهین‌آمیز پمپئو علیه خود انتقاد کرد.

]]>
نوعی آشفتگی در سیاستگذاری آمریکا وجود دارد http://www.otaghnews.com/news/427395/%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sat, 25 May 19 09:15:04 +0430 نوعی آشفتگی در سیاستگذاری آمریکا وجود دارد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نوعی به هم ریختگی و آشفتگی در مجموعه سیاستگذاری آمریکا وجود دارد گفت: سیاست ترامپ جنگ نیست.

]]>
با اعتماد به توان ملی و همبستگی سیاسی و اجتماعی می‌توانیم هر بحرانی را پشت سر نهیم http://www.otaghnews.com/news/427384/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D9%87%DB%8C%D9%85 Fri, 24 May 19 22:12:41 +0430 با اعتماد به توان ملی و همبستگی سیاسی و اجتماعی می‌توانیم هر بحرانی را پشت سر نهیم
معاون اول رییس‌جمهوربا انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به مناسبت سوم خرداد، تاکید کرد: با اعتماد به توان ملی و همبستگی سیاسی و اجتماعی می‌توانیم هر بحرانی را پشت سر نهیم.

]]>
«تروریست» شخص ترامپ است http://www.otaghnews.com/news/427379/%C2%AB%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%C2%BB-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 24 May 19 17:25:03 +0430 «تروریست» شخص ترامپ است

]]>
آمریکا با طرح «معامله قرن» نمی‌تواند مردم فلسطین را از آرمان‌شان بازدارد http://www.otaghnews.com/news/427377/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86%C2%BB-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Fri, 24 May 19 16:22:02 +0430 آمریکا با طرح «معامله قرن» نمی‌تواند مردم فلسطین را از آرمان‌شان بازدارد
رییس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: ترامپ باید بداند با طرح "معامله قرن" و انتقال سفارت‌شان به بیت‌المقدس و به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان نمی‌توانند مردم فلسطین و امت اسلامی را از حمایت از آرمان فلسطین بازدارند.

]]>
وزارت خارجه آمریکا به درخواست کنگره برای ارائه توضیح درباره گزارش علیه ایران، پاسخ نداد http://www.otaghnews.com/news/427373/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF Fri, 24 May 19 15:20:03 +0430 وزارت خارجه آمریکا به درخواست کنگره برای ارائه توضیح درباره گزارش علیه ایران، پاسخ نداد
وزارت امور خارجه آمریکا به درخواست رؤسای سه کمیته کنگره آمریکا مبنی بر ارائه توضیحات در مدتی معین درباره وجود اطلاعات انحرافی در گزارش ارائه شده علیه ایران، پاسخ نداد.

]]>
توسعه روابط میان ایران، پاکستان و افغانستان ضروری است http://www.otaghnews.com/news/427361/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 24 May 19 12:12:02 +0430 توسعه روابط میان ایران، پاکستان و افغانستان ضروری است
‌وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ورود نخستین محموله کانتینری کشور افغانستان به چابهار گفت: افغانستان می‌تواند به راحتی صادرات و واردات را از چابهار انجام دهد.

]]>
انتقاد ایران از سکوت شورای امنیت در برابر کشتار غیرنظامیان http://www.otaghnews.com/news/427357/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86 Fri, 24 May 19 10:22:02 +0430 انتقاد ایران از سکوت شورای امنیت در برابر کشتار غیرنظامیان
نماینده ایران در جلسه شورای امنیت گفنت: یکی از مشکلات اساسی در حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه تصمیم گیری بر اساس ملاحظات سیاسی و مسئول نشناختن عاملان جنایات است.

]]>
روحانی:‌ صدای ذلت و تسلیم از ایران و ملت بلند نخواهد شد http://www.otaghnews.com/news/427352/-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A%E2%80%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Thu, 23 May 19 21:50:51 +0430  روحانی:‌ صدای ذلت و تسلیم از ایران و ملت بلند نخواهد شد
رئیس‌جمهور با بیان این که شهیدان و جانبازان، گواهان صادق تاریخ عزت، سربلندی و ایستادگی ملت هستند، تأکید کرد: دفاع مقدس تنها تاریخ پر فراز و نشیب ۸ ساله نیست، بلکه فرهنگ ایثار، رشادت، ایستادگی و مقاومت است.

]]>
تاکید عراقچی بر پایان خویشتن‌داری ایران در مورد بدعهدی طرف‌های عضو برجام http://www.otaghnews.com/news/427344/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Thu, 23 May 19 21:25:01 +0430 تاکید عراقچی بر پایان خویشتن‌داری ایران در مورد بدعهدی طرف‌های عضو برجام
ینس پلوتنر، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه آلمان و مذاکره کننده ارشد این کشور در برجام که به تهران سفر کرده است، امروز (پنجشنبه) با سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

]]>
عمده سفر مقامات مسئول کشورهای مختلف به ایران به نمایندگی از آمریکاست http://www.otaghnews.com/news/427343/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 23 May 19 21:23:21 +0430 عمده سفر مقامات مسئول کشورهای مختلف به ایران به نمایندگی از آمریکاست
کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در یادداشتی کوتاه نوشت: سفر مقامات مسئول کشورهای مختلف به ایران افزایش یافته است.

]]>
پمپئو: فشار حداکثری بر ایران برای تامین امنیت اسرائیل است http://www.otaghnews.com/news/427336/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88%3A-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 23 May 19 16:28:02 +0430 پمپئو: فشار حداکثری بر ایران برای تامین امنیت اسرائیل است
وزیر امورخارجه آمریکا با تکرار ادعاهای بی‌اساس خود علیه کشورمان اذعان کرد که واشنگتن با فشار حداکثری بر ایران به دنبال امنیت رژیم صهیونیستی است.

]]>
تحریم‌های آمریکا تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران است http://www.otaghnews.com/news/427321/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 23 May 19 12:32:02 +0430 تحریم‌های آمریکا تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران است
وزیر امورخارجه کشورمان تحریم‌های آمریکا را تروریسم اقتصادی علیه مردم برشمرد و گفت: ایران وارد مذاکره با رئیس جمهور آمریکا نخواهد شد، مگر اینکه واشنگتن با اجرای تعهداتش در برجام به ایران احترام بگذارد.

]]>
تجدید بیعت نیروهای مسلح با آرمان‌های معمار انقلاب http://www.otaghnews.com/news/427312/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Thu, 23 May 19 09:40:49 +0430 تجدید بیعت نیروهای مسلح با آرمان‌های معمار انقلاب
مراسم تجدید بیعت نیروهای مسلح کشورمان با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

]]>
تمایلی به مذاکره با کسانی که زیر تعهداتشان زدند، نداریم http://www.otaghnews.com/news/427260/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 21 May 19 22:01:55 +0430 تمایلی به مذاکره با کسانی که زیر تعهداتشان زدند، نداریم
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد تا زمانی که آمریکا با عمل کردن به تعهداتش در برجام به ایران احترام نگذارد، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.

]]>
جنگ آمریکا نه با دولت، بلکه با ۸۲ میلیون ایرانی است http://www.otaghnews.com/news/427259/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%B8%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 21 May 19 22:00:23 +0430 جنگ آمریکا نه با دولت، بلکه با ۸۲ میلیون ایرانی است
رئیس جمهوری اسلامی ایران، جنگ آمریکا را نه با دولت، بلکه با ۸۲ میلیون ایرانی خواند و با بیان این‌که آمریکایی‌ها بارها راهی رفتند و سرشان به سنگ خورد،اما باز به همان اقدامات روی آورده‌اند،تصریح کرد: اقدامات امروز آمریکا علیه ملت ایران، جنایت علیه بشریت است

]]>
دنبال جنگ نیستیم ولی اگر تحمیل شد قاطعانه دفاع می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/427226/%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 21 May 19 09:53:33 +0430 دنبال جنگ نیستیم ولی اگر تحمیل شد قاطعانه دفاع می‌کنیم
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، اخیرا در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده است که ایران به دنبال ایجاد درگیری و جنگ نیست ولی اگر دیگران جنگ را تحمیل کنند، قاطعانه از امنیت ملت و کشور دفاع خواهد کرد.

]]>
مصوبه مجلس با هماهنگی سازمان برنامه دور زده شد؟ http://www.otaghnews.com/news/427223/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Mon, 20 May 19 22:25:02 +0430 مصوبه مجلس با هماهنگی سازمان برنامه دور زده شد؟
مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌گوید پرداخت مستقیم بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به حساب یک شرکت خودروساز، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.

]]>
ضیافت افطار جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی در حضور رهبر انقلاب http://www.otaghnews.com/news/427217/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Mon, 20 May 19 20:51:04 +0430 ضیافت افطار جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی در حضور رهبر انقلاب
امشب جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی میهمان ضیافت افطار حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند.

]]>
دستور روحانی به دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در فرایند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی http://www.otaghnews.com/news/427196/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Mon, 20 May 19 13:36:03 +0430 دستور روحانی به دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در فرایند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زاید و دست و پاگیر و غیرضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور به طور جدی تسریع نمایند.

]]>
صادرات نفت ایران متوقف نشده است http://www.otaghnews.com/news/427165/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 19 May 19 21:55:21 +0430 صادرات نفت ایران متوقف نشده است
سفیر کشورمان با اشاره به اینکه مسئولان بلند پایه ایرانی و آمریکایی تاکید کرده‌اند که خواهان جنگ نیستند افزود: برخی طرف‌ها مانند بنیامین نتانیاهو و بولتون هستند که به دنبال ایجاد جنگ و تخریب منطقه هستند.

]]>
مخالف تفکیک صمت و احیای وزارت بازرگانی هستم http://www.otaghnews.com/news/427162/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85 Sun, 19 May 19 21:50:05 +0430 مخالف تفکیک صمت و احیای وزارت بازرگانی هستم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی است؛ ولی تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود.

]]>
احتمال واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران‌خودرو به زودی http://www.otaghnews.com/news/427133/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C Sun, 19 May 19 08:59:16 +0430 احتمال واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران‌خودرو به زودی
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا در هیات وزیران، این اتفاق به زودی عملیاتی می‌شود.

]]>
روحانی: در برابر زورگویی دشمن تسلیم نمی‌شویم/ جامعه به امید نیاز دارد http://www.otaghnews.com/news/427123/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sat, 18 May 19 23:01:28 +0430 روحانی: در برابر زورگویی دشمن تسلیم نمی‌شویم/ جامعه به امید نیاز دارد
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت نقش فرهنگ و هنر بویژه در مقطع حساس کشور اظهار داشت: مهم‌ترین نیاز امروز جامعه، امید به آینده و نشاط است چرا که این احساس غرور ملی و امید و نشاط سرمایه اصلی کشور است و می‌تواند روند حل مشکلات را تسریع کند.

]]>
بستن تنگه هرمز- ورود به جنگ؛ هر دو تئوري اسرائيلي http://www.otaghnews.com/news/427084/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2--%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9B-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A Sat, 18 May 19 07:32:46 +0430 بستن تنگه هرمز- ورود به جنگ؛ هر دو تئوري اسرائيلي
بحران ایران و آمریکا روزبه‌روز وارد مرحله جدیدتری می‌شود و عمق بیشتری پیدا می‌کند.

]]>
تهديد «جنگ» براي رسيدن به «مذاكره» است http://www.otaghnews.com/news/427083/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%C2%AB%D8%AC%D9%86%DA%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 18 May 19 07:27:23 +0430 تهديد «جنگ» براي رسيدن به «مذاكره» است
طی روزهای گذشته میزان تنش میان تهران-واشنگتن بالا گرفت به‌گونه‌ای که مقامات کاخ‌سفید به‌صورت کاملا علنی دست به تهدید ایران زدند هر چند بلافاصله پس از آن مقامات کاخ سفید اعلام کردند که گزینه نظامی در دستور کار کاخ سفید نیست.

]]>
انتصاب جانشین و معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی http://www.otaghnews.com/news/427081/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Thu, 16 May 19 21:32:02 +0430 انتصاب جانشین و معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در احکام جداگانه‌ای سردار دریادار پاسدار علی فدوی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی را به سمت معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.

]]>
پاسخ ایران به ادعای آمریکا در رابطه با بروز تنش در منطقه http://www.otaghnews.com/news/427053/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Thu, 16 May 19 13:45:03 +0430 پاسخ ایران به ادعای آمریکا در رابطه با بروز تنش در منطقه
نمایندگی ایران در سازمان ملل، ادعاها اخیر آمریکا از جمله دستور تخلیه کارمندان غیرضروری این کشور در عراق را آخرین پرده از جنگ تبلیغاتی آمریکا علیه ایران با استفاده از "گزارش‌های اطلاعاتی تقلبی"دانست که به منظور بهانه شروع یک درگیری احتمالی بیان می‌شود.

]]>
هیچ کس در ایران حاضر به گفت‌وگو با ترامپ نیست http://www.otaghnews.com/news/427052/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 16 May 19 13:30:03 +0430 هیچ کس در ایران حاضر به گفت‌وگو با ترامپ نیست
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: سیاست اعلامی تیم کاخ سفید، تغییر نظام سیاسی ایران است؛ دلیلی ندارد با چنین مجموعه‌ای وارد مذاکره شویم.

]]>
زمان مذاکره نیست http://www.otaghnews.com/news/427051/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 16 May 19 13:14:05 +0430 زمان مذاکره نیست
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: کار افزایش "ظرفیت و روند تولید" در دو حوزه تولید اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین از همان روزی که رییس‌جمهور دستور دادند آغاز شده و این مساله به سایت‌ نطنز و کارخانه تولید آب سنگین اراک نیز اعلام شده است.

]]>
ظریف: تنها راه حفظ برجام عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران است http://www.otaghnews.com/news/427041/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%3A-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 16 May 19 10:10:13 +0430 ظریف: تنها راه حفظ برجام عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران است
وزیرامورخارجه کشورمان گفت که جامعه بین المللی برای حفظ برجام باید نسبت به عادی سازی روابط اقتصادی ایران تعهد و اقدام کند.

]]>
رییس مجلس: ثبت سفارش بدون انتقال ارز مغایر قانون است http://www.otaghnews.com/news/427017/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 15 May 19 19:04:02 +0430 رییس مجلس: ثبت سفارش بدون انتقال ارز مغایر قانون است
رییس مجلس تصویب‌نامه هیات وزیران درباره ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز را مغایر قانون اعلام کرد.

]]>
گزینه قطعی ملت ایران مقاومت است http://www.otaghnews.com/news/426984/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 14 May 19 23:46:04 +0430 گزینه قطعی ملت ایران مقاومت است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه مذاکره سم است؛ جنگ هم نمی‌شود، تاکید کردند: گزینه‌ی قطعی ملت ایران، مقاومت مقابل آمریکا است و در این رویارویی، آمریکا وادار به عقب‌ نشینی خواهد شد.

]]>
ظریف: پیش‌بینی کرده بودیم عده‌ای بخواهند به تنش در منطقه دامن بزنند http://www.otaghnews.com/news/426955/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%3A-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 14 May 19 13:30:53 +0430 ظریف: پیش‌بینی کرده بودیم عده‌ای بخواهند به تنش در منطقه دامن بزنند
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به برخی از اقدامات مشکوک رخ داده در منطقه اظهار کرد: از قبل پیش‌بینی کرده بودیم که عده‌ای بخواهند با انجام برخی از اقدامات، تنش در منطقه را دامن بزنند.

]]>
خرازی: به دنبال رقابت با عربستان نیستیم http://www.otaghnews.com/news/426946/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%3A-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 14 May 19 10:12:04 +0430 خرازی: به دنبال رقابت با عربستان نیستیم
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه چندجانبه‌گرایی با اقدامات یک‌جانبه آمریکا با خطر نابودی روبروست، بر ضرورت آسیب‌شناسی رویکرد چندجانبه‌گرایی به سبک غربی تاکید کرد و پیشنهاد داد تلاش جمعی برای شکل‌گیری «چندجانبه‌گرایی نوین» انجام شود.

]]>
ایران بزرگ‌تر از آن است که کسی بتواند آن را تهدید کند http://www.otaghnews.com/news/426941/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 13 May 19 23:48:24 +0430 ایران بزرگ‌تر از آن است که کسی بتواند آن را تهدید کند
رئیس جمهور شامگاه دوشنبه در دیدار با علما و فرهیختگان اهل سنت سراسر کشور تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران مربوط به مذهب خاصی نیست و همه مردم ایران و همه مذاهب در صحنه انقلاب حضور و مشارکت فعال و گسترده داشتند و همه اینها صاحب کشور و انقلاب هستند.

]]>
واکنش ایران به حوادث اخیر در دریای عمان http://www.otaghnews.com/news/426895/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86 Mon, 13 May 19 09:30:52 +0430 واکنش ایران به حوادث اخیر در دریای عمان
سخنگوی وزارت امور خارجه حوادث روز یکشنبه( ۲۲ اردیبهشت) برای چند کشتی در دریای عمان را نگران کننده و تاسف بار دانست و خواهان روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شد.

]]>
بولتون و تیم «ب» مدتها پیش نقشه لغو برجام را کشیده بودند فقط طرحشان شماره تلفن نداشت http://www.otaghnews.com/news/426890/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%C2%AB%D8%A8%C2%BB-%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 12 May 19 23:16:08 +0430 بولتون و تیم «ب» مدتها پیش نقشه لغو برجام را کشیده بودند فقط طرحشان شماره تلفن نداشت
وزیر امورخارجه کشورمان خطاب به رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که جان بولتون و همدستانش در "تیم ب" از گذشته به دنبال پیاده کردن نقشه خود برای ایران بوده‌اند با این تفاوت که در طرح آنها در آن زمان شماره تلفن داده نشده بود.

]]>
روحانی: می‌دانیم مردم در فشار سخت و سنگین زندگی هستند http://www.otaghnews.com/news/426887/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 12 May 19 23:02:00 +0430 روحانی: می‌دانیم مردم در فشار سخت و سنگین زندگی هستند
رئیس‌جمهوری با قدردانی از وزرا و مسئولین دولتی و همچنین خانواده‌های اعضای دولت تأکید کرد: همه اعضای دولت تدبیر و امید با روحیه بسیار بالا آماده خدمت‌رسانی بیشتر به مردم شریف ایران هستند.

]]>
کمک ۴ میلیارد ریالی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند http://www.otaghnews.com/news/426886/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF Sun, 12 May 19 22:59:39 +0430 کمک ۴ میلیارد ریالی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند
همزمان با برگزاری سی‌ودومین جشن گلریزان ستاد دیه کشور ویژه‌ی کمک به آزادی زندانیان نیازمند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، مبلغ چهار میلیارد ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.

]]>
تصویب کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی http://www.otaghnews.com/news/426861/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Sun, 12 May 19 12:09:02 +0430 تصویب کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی
کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد.

]]>
تحریم‌های آمریکا، آخرین گردنه تا پیروزی ایران http://www.otaghnews.com/news/426850/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 11 May 19 22:23:47 +0430 تحریم‌های آمریکا، آخرین گردنه تا پیروزی ایران
یک روزنامه عربی فرامنطقه‌ای با اشاره به اینکه جنگ میان تهران و واشنگتن بسیار بعید است می‌نویسد، تحریم‌های آمریکا آخرین گردنه سخت برای تهران به شمار می‌رود و ایران بعد از عبور از آن به جایگاهی خواهد رسید که دیگر به راحتی قابل تهدید نخواهد بود.

]]>
عراقچی: از صحبت‌هایم در مورد اتباع افغان، سوء برداشت شده است http://www.otaghnews.com/news/426812/-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%3A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 11 May 19 12:27:02 +0430  عراقچی: از صحبت‌هایم در مورد اتباع افغان، سوء برداشت شده است
معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار کرد: کشورهای اروپایی دو راه پیش‌رو دارند یا این‌که در تامین هزینه‌های مربوط به این مهاجران به ایران کمک کنند و یا این‌که بخشی از این مهاجران را به خاک خود راه دهند و آنها را در خاک خود بپذیرند.

]]>
مخاطب اصلی تصمیم ایران در کاهش تعهدات برجامی اش، آمریکا است http://www.otaghnews.com/news/426806/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 11 May 19 10:22:03 +0430 مخاطب اصلی تصمیم ایران در کاهش تعهدات برجامی اش، آمریکا است
یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این‌که اروپایی‌ها نقش برجام را در تامین امنیت منطقه و اروپا درک کرده‌اند،‌ اما آمریکا درک نکرد،‌ گفت: آمریکایی‌ها باید بفهمند سلاح تحریم بی اثر و کم اثر شده است.

]]>
کمیسیون فرهنگی با جدیت برای تنظیم بازار کاغذ ورود پیدا می‌کند http://www.otaghnews.com/news/426805/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 11 May 19 10:07:02 +0430 کمیسیون فرهنگی با جدیت برای تنظیم بازار کاغذ ورود پیدا می‌کند
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه عدم اتخاذ سیاست‌های مدیریتی شفاف باعث برهم خوردن نظم در بازار کاغذ شده است، گفت: راهکارهای تنظیم بازار کاغذ در مدیریت اجرایی وجود دارد چراکه حتی بیش از نیاز بازار برای کاغذ ارز تخصیص داده شده است.

]]>
عراقچی: اروپا نباید اراده ایران برای کاهش مرحله به مرحله تعهداتش را دست کم بگیرد http://www.otaghnews.com/news/426794/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%3A-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Fri, 10 May 19 22:15:47 +0430 عراقچی: اروپا نباید اراده ایران برای کاهش مرحله به مرحله تعهداتش را دست کم بگیرد
ریچارد مور، مدیر سیاسی وزارت امور خارجه انگلیس و مذاکره کننده برجام آن کشور که در رأس هیأتی به تهران سفر کرده است، پنجشنبه با سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

]]>
از همه میخواهیم به خرید نفت ایران ادامه دهند http://www.otaghnews.com/news/426789/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF Fri, 10 May 19 18:47:02 +0430 از همه میخواهیم به خرید نفت ایران ادامه دهند
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه با محکوم کردن تحریم‌های ناعادلانه آمریکا، از همه کشورها خواست تا برخلاف این تحریم‌ها همچنان به خرید نفت از ایران ادامه دهند.

]]>
عبدالمهدی: بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نخواهیم بود http://www.otaghnews.com/news/426788/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 10 May 19 18:32:02 +0430 عبدالمهدی: بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نخواهیم بود
نخست وزیر عراق در دیدار با سفیران سه کشور اروپایی با اشاره به اینکه تنها راه حل مشکلات گفت وگو و تفاهم است افزود: موضع عراق این است که بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نخواهیم بود.

]]>
مایلم ایران با من تماس بگیرد http://www.otaghnews.com/news/426761/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Fri, 10 May 19 09:41:02 +0430 مایلم ایران با من تماس بگیرد
رییس‌جمهوری آمریکا مدعی است، جان کری باید به دلیل نقض قانون «لوگان» و ارتباط و گفت‌وگو با ایران مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

]]>