اتاق خبر-سیاسی http://www.otaghnews.com/category/5/ info@rsm.co.ir Tue, 26 Mar 19 16:31:17 +0430fa پیام رهبر انقلاب در پی حادثه سیل در شیراز http://www.otaghnews.com/news/424687/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 Tue, 26 Mar 19 14:46:57 +0430 پیام رهبر انقلاب در پی حادثه سیل در شیراز
در پی حادثه ویرانگر سیل شیراز، رهبر انقلاب در پیامی به امام‌ جمعه‌ شهر شیراز، ضمن تسلیت به مردم داغدار، سرعت و جدیت در امر امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را خواستار شدند.

]]>
مردم ۷۲ ساعت آینده توجه بیشتری داشته باشند http://www.otaghnews.com/news/424658/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DB%B7%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Mon, 25 Mar 19 22:25:47 +0430 مردم ۷۲ ساعت آینده توجه بیشتری داشته باشند
معاون اول رییس جمهوری عصر دوشنبه در پایان نشست ستاد مدیریت بحران کشور برای بررسی وقوع سیل در برخی از استان های کشور، نتایج این نشست را تشریح کرد.

]]>
دستورات روحانی برای کاستن از مشکلات مردم مناطق سیل‌زده http://www.otaghnews.com/news/424629/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87 Mon, 25 Mar 19 15:37:02 +0430 دستورات روحانی برای کاستن از مشکلات مردم مناطق سیل‌زده
رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و اخذ آخرین گزارش‌ها از مناطق سیل زده شمال کشور، دستورات لازم را برای کاستن از مشکلات مردم این مناطق صادر کرد.

]]>
مجلس و دولت رونق تولید را در دستور کار قرار دهند http://www.otaghnews.com/news/424620/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF Mon, 25 Mar 19 10:26:02 +0430 مجلس و دولت رونق تولید را در دستور کار قرار دهند
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد که مجلس، دولت و سایر ارکان نظام باید رونق تولید را در دستور کار قرار دهند.

]]>
دستور شریعتمداری برای سرعت‌بخشیدن به حمایت از آسیب‌دیدگان سیل http://www.otaghnews.com/news/424617/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84 Sun, 24 Mar 19 23:30:04 +0430 دستور شریعتمداری برای سرعت‌بخشیدن به حمایت از آسیب‌دیدگان سیل
اقدامات حمایتی وزارت کار از آسیب‌دیدگان سیل اخیر تسریع شد.

]]>
واکنش ایران به اظهارات ضد ایرانی وزیر امور خارجه آمریکا در لبنان http://www.otaghnews.com/news/424616/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 Sun, 24 Mar 19 23:15:02 +0430 واکنش ایران به اظهارات ضد ایرانی وزیر امور خارجه آمریکا در لبنان
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا گفت: دولت آمریکا که از تحقق اهداف شوم خود در منطقه حساس خاورمیانه ناکام مانده به حربه رنگ باخته، رسوا و تاریخ مصرف گذشته ارعاب و تهدید دیگران پناه آورده است.

]]>
دولت مردم را در بازسازی خانه‌های خود مورد حمایت قرار خواهد داد http://www.otaghnews.com/news/424591/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 24 Mar 19 16:44:03 +0430 دولت مردم را در بازسازی خانه‌های خود مورد حمایت قرار خواهد داد
معاون اول رئیس جمهور از برخی مناطق سیل زده در استان مازندران بازدید کرد.

]]>
جهانگیری، استاندار گلستان را برکنار کرد http://www.otaghnews.com/news/424580/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 24 Mar 19 09:00:05 +0430 جهانگیری، استاندار گلستان را برکنار کرد
معاون اول رییس‌جمهور پس از غیبت مناف هاشمی (استاندار گلستان) در جریان رسیدگی به وضعیت سیل‌زدگان این استان، وی را برکنار کرد.

]]>
امکانات بیشتری برای امداد به مناطق سیل‌زده گسیل شود http://www.otaghnews.com/news/424573/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 23 Mar 19 23:23:43 +0430 امکانات بیشتری برای امداد به مناطق سیل‌زده گسیل شود
در پی حادثه سیل ویرانگر در استان‌های گلستان و مازندران و نیاز مبرم سیل‌زدگان به کمک‌های نیروهای مسلح، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور دادند، امکانات بیشتری برای امداد به این مناطق گسیل شود.

]]>
ارائه تسهیلات به واحدهای خسارت دیده از سیل http://www.otaghnews.com/news/424570/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84 Sat, 23 Mar 19 19:27:02 +0430 ارائه تسهیلات به واحدهای خسارت دیده از سیل
رئیس مجلس در بازدید از مناطق سیل زده با تأکید بر ارائه تسهیلات بلاعوض و کم بهره به واحدهای آسیب دیده از سیل، گفت: تلاش می کنیم این واحدها خیلی زود به چرخه تولید بازگردند.

]]>
ظریف: اقدامات آمریکا نشانه هراس یک امپراطوری رو به افول است http://www.otaghnews.com/news/424544/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%3A-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 23 Mar 19 10:07:04 +0430 ظریف: اقدامات آمریکا نشانه هراس یک امپراطوری رو به افول است
ظریف درپی حمایت آمریکا از ادعای حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جولان نوشت: اقدامات بی‌پروای آمریکا فقط نشانه‌های هراس یک امپراطوری رو به افول هستند.

]]>
دولت تمهیداتی برای جبران خسارت ناشی از سیل اتخاذ کرده است http://www.otaghnews.com/news/424541/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 23 Mar 19 09:19:02 +0430 دولت تمهیداتی برای جبران خسارت ناشی از سیل اتخاذ کرده است
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ارائه گزارشی از وضعیت مناطق سیل‌زده شمال کشور، تاکید کرد که مقرر شده لیست کاملی از خسارت‌ها تهیه شود و دولت تمهیداتی را برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر اتخاذ کرده است.

]]>
دستورات جدید رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مناطق سیل‌زده http://www.otaghnews.com/news/424537/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87 Fri, 22 Mar 19 23:53:23 +0430 دستورات جدید رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مناطق سیل‌زده
رئیس‌جمهور در تماس‌های جدید با وزیر کشور و مسئولان دو استان سیل‌زده شمال کشور، دستورات تکمیلی را برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم این مناطق صادر کرد.

]]>
واکنش شدید ایران به تصمیم شخصی و خلق الساعه ترامپ در مورد جولان اشغالی http://www.otaghnews.com/news/424536/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C Fri, 22 Mar 19 14:50:02 +0430 واکنش شدید ایران به تصمیم شخصی و خلق الساعه ترامپ در مورد جولان اشغالی
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: تصمیمات شخصی و خلق الساعه ترامپ منطقه حساس خاورمیانه را به سمت بحران‌های پی در پی جدیدی سوق خواهد داد.

]]>
نباید از تحریم‌ها بنالیم http://www.otaghnews.com/news/424519/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85 Thu, 21 Mar 19 21:55:11 +0330 نباید از تحریم‌ها بنالیم
رهبر انقلاب اسلامی با بیان اینکه اروپایی‌ها عملا از برجام خارج شده‌اند، به موضوع ایجاد کانال مالی میان ایران و اروپا اشاره کردند و گفتند: این کانال مالی بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است و هیچ معنایی ندارد.

]]>
پیام تبریک ظریف به مناسبت سال نو http://www.otaghnews.com/news/424476/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88 Thu, 21 Mar 19 10:07:02 +0330 پیام تبریک ظریف به مناسبت سال نو
وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت سال نو، مطلبی در صحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

]]>
آزادی ۴ تن از مرزبانان گروگان گرفته شده در میرجاوه http://www.otaghnews.com/news/424475/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87 Thu, 21 Mar 19 09:51:02 +0330 آزادی ۴ تن از مرزبانان گروگان گرفته شده در میرجاوه
سخنگوی وزارت خارجه با اعلام آزادی چهار تن دیگر از مرزبانان کشورمان که توسط تروریست ها در نقطه صفر مرزی میرجاوه به گروگان گرفته شده بودند، از دولت و ارتش پاکستان قدردانی کرد.

]]>
سال جدید، سال مهار تورم، متعادل‌کردن قیمت ارز و دوستی بیشتر با همه همسایگانمان است http://www.otaghnews.com/news/424472/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 21 Mar 19 09:12:06 +0330 سال جدید، سال مهار تورم، متعادل‌کردن قیمت ارز و دوستی بیشتر با همه همسایگانمان است
رییس‌جمهوری در پیام نوروزی به مناسبت حلول سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، با ارائه فهرستی از کامیابی‌های سال گذشته و ناکامی‌ها و مشکلاتی که مردم با آن مواجه بودند، سال جدید را سال تصمیم‌گیری‌های نو، انسجام ملی و تلاش مضاعف خواند.

]]>
سال ۹۸، سال «رونق تولید» نام گرفت http://www.otaghnews.com/news/424471/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%C2%BB-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Thu, 21 Mar 19 09:10:35 +0330 سال ۹۸، سال «رونق تولید» نام گرفت
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸، سال جدید را سال «رونق تولید» نام‌گذاری کردند.

]]>
واکنش تهران به ادعاهای صهیونیست‌ها در مورد هک تلفن برخی مقامات این رژیم http://www.otaghnews.com/news/424468/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%DA%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85 Wed, 20 Mar 19 22:25:03 +0330 واکنش تهران به ادعاهای صهیونیست‌ها در مورد هک تلفن برخی مقامات این رژیم
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مقامات رژیم صهیونیستی به فرافکنی و دروغ پردازی‌های روزمره علیه ایران عادت دارند.

]]>
جدول بهترین و بدترین اتفاق سال 97 از دیدگاه 25 نماینده مجلس http://www.otaghnews.com/news/424432/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-25-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Wed, 20 Mar 19 09:22:03 +0330 جدول بهترین و بدترین اتفاق سال 97 از دیدگاه 25 نماینده مجلس
امروز آخرین روز سال 1397 است، سالی که ماه‌های ابتدایی آن توام با خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن افزایش قیمت ارز و ایجاد نوسانات شدید مالی و اقتصادی درکشور بود؛مردم ماه‌های پایانی سال را به سختی گذراندند اما لحظات شیرین و موفقیت‌هایی را هم تجربه کردند.

]]>
بیانیه اتحادیه اروپا درباره رایزنی‌های سیاسی با ایران در خصوص منطقه http://www.otaghnews.com/news/424393/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Tue, 19 Mar 19 12:46:56 +0330 بیانیه اتحادیه اروپا درباره رایزنی‌های سیاسی با ایران در خصوص منطقه
اتحادیه اروپا پس از رایزنی‌های سیاسی با ایران درباره مسائل منطقه‌ای در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی طرف‌ها بر اهمیت توافق استکهلم و اجرای فوری آن به‌ویژه در بندر الحدیده تاکید کردند.

]]>
12 رویداد مهم سیاسی سال ۹۷ http://www.otaghnews.com/news/424392/12-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7 Tue, 19 Mar 19 09:52:02 +0330 12 رویداد مهم سیاسی سال ۹۷
سال ۱۳۹۷ هم با فراز و نشیب‌هایش به پایان می‌رسد، سالی که با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام آغاز شد و با استعفای نافرجام محمد جواد ظریف پایان خواهد یافت.

]]>
به هیچ کس اعتماد نداریم http://www.otaghnews.com/news/424377/%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 18 Mar 19 19:17:01 +0330 به هیچ کس اعتماد نداریم
وزیر امور خارجه با بیان اینکه عرصه دیپلماسی و صحنه روابط بین الملل جای اعتماد نیست، گفت: دیپلماسی و قدرت میدانی باید درکنار یکدیگر باشند تا اثرگذاری داشته باشد و در غیر اینصورت به نتیجه نمی‌رسیم.

]]>
قوه قضاییه، سران آمریکا و طراحان تحریم در داخل و خارج را تحت پیگرد قرار دهد http://www.otaghnews.com/news/424341/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF Sun, 17 Mar 19 22:00:25 +0330 قوه قضاییه، سران آمریکا و طراحان تحریم در داخل و خارج را تحت پیگرد قرار دهد
رییس‌جمهوری اسلامی ایران از دستگاه قضایی خواست سران آمریکا و طراحان تحریم در داخل و خارج را به خاطر اعمال «جنایت علیه بشریت» تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

]]>
هدف آمریکا از تحریم ایران نگران کردن مردم از آینده است http://www.otaghnews.com/news/424333/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 17 Mar 19 21:25:04 +0330 هدف آمریکا از تحریم ایران نگران کردن مردم از آینده است
رئیس جمهور هدف آمریکا از تحریم ایران را نگران کردن مردم از آینده دانست و با تاکید بر اینکه این تحریمها جنایت علیه بشریت است اما آمریکا بداند ملت ایران در صف واحدند و سر فرود نخواهند آورد، گفت: آمریکا فکر می کرد تحریم، پیشرفت ما را متوقف می کند.

]]>
رابطه با همسایگان را روز به روز توسعه خواهیم داد http://www.otaghnews.com/news/424331/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 17 Mar 19 17:17:06 +0330 رابطه با همسایگان را روز به روز توسعه خواهیم داد
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمام تلاش دولت، رونق تولید و اشتغال جوانان است، اظهارداشت حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران درسال 98بیش از ۲۰ درصد افزایش می یابد.

]]>
سال ۹۸، آغاز تحولات اقتصادی است http://www.otaghnews.com/news/424309/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8%D8%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 17 Mar 19 10:47:02 +0330 سال ۹۸، آغاز تحولات اقتصادی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سال ۹۸ را سال آغاز تحولات اقتصادی برشمرد و گفت: اصلاح ساختار اقتصادی اولویت اول کمیسیون اقتصادی مجلس در سال آینده خواهد بود .

]]>
پایبندی کامل ایران به برجام در عین تلاش آمریکا برای ممانعت از آن http://www.otaghnews.com/news/424263/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86 Sat, 16 Mar 19 12:42:02 +0330 پایبندی کامل ایران به برجام در عین تلاش آمریکا برای ممانعت از آن
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به پایبندی ایران به برجام تاکید و اظهار کرد که آمریکا در تلاش است تا مانع آن شود.

]]>
کسانی که علیه اسلام نفرت پراکنی می‌کنند درحادثه نیوزیلند سهیم‌اند http://www.otaghnews.com/news/424260/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF Sat, 16 Mar 19 12:11:02 +0330 کسانی که علیه اسلام نفرت پراکنی می‌کنند درحادثه نیوزیلند سهیم‌اند
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: سران کشورهایی که به نفرت پراکنی علیه مسلمانان دامن می‌زنند در اقدامات غیر بشری همچون نیوزیلند سهیم هستند.

]]>
کشورهای اسلامی باید حامیان جنایت تروریستی نیوزیلند را رسوا سازند http://www.otaghnews.com/news/424259/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF Sat, 16 Mar 19 11:56:02 +0330 کشورهای اسلامی باید حامیان جنایت تروریستی نیوزیلند را رسوا سازند
رئیس‌جمهور گفت: مجامع جهانی و به‌ویژه کشورهای اسلامی در مقابل جنایات ضد بشری در نیوزیلند، واکنش جدی نشان دهند و حامیان پیدا و پنهان این اقدامات را رسوا سازند.

]]>
تاکید «لاریجانی» بر لزوم همکاری همه کشورها در مبارزه با تروریسم http://www.otaghnews.com/news/424256/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%C2%AB%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85 Sat, 16 Mar 19 11:08:04 +0330 تاکید «لاریجانی» بر لزوم همکاری همه کشورها در مبارزه با تروریسم
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی وقوع حادثه تروریستی در شهر کرایست چرچ را محکوم و آن را به تروور مالارد همتای نیوزیلندی خود تسلیت گفت.

]]>
سخنرانی رهبر معظم انقلاب روز اول فروردین برگزار می شود http://www.otaghnews.com/news/424242/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 15 Mar 19 21:05:03 +0330 سخنرانی رهبر معظم انقلاب روز اول فروردین برگزار می شود
مشهد- نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب دربعدازظهر روز اول فروردین در حرم مطهر امام هشتم(ع) خبر داد.

]]>
در خواست ایران از دولت نیوزیلند در پی وقوع حادثه تروریستی اخیر در این کشور http://www.otaghnews.com/news/424237/%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Fri, 15 Mar 19 19:46:03 +0330 در خواست ایران از دولت نیوزیلند در پی وقوع حادثه تروریستی اخیر در این کشور
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، حمله به دو مسجد مسلمانان در شهر «چرچ کرایست» در نیوزیلند را که منجر به شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از مسلمانان از ملیت‌های مختلف شد را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی غیرانسانی و کاملاً سبعانه دانست.

]]>
لزوم بسیج حداکثری همه نیروها در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان ایران http://www.otaghnews.com/news/424209/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 14 Mar 19 22:38:37 +0330 لزوم بسیج حداکثری همه نیروها در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان ایران
رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند:در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان باید به بسیج حداکثری امکانات و توانایی‌ها و نیروهای خوداقدام کنیم تا در پرتو باور عمیق مردم ومسئولان به ذکرالهی و توکل به خدا،پروردگار وعده های صادق خود رادرباره ملت بزرگ ایران محقق سازد

]]>
ایران و عراق تصمیم گرفته‌اند در شرایط سخت در کنار یکدیگر باشند http://www.otaghnews.com/news/424195/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Thu, 14 Mar 19 16:43:02 +0330 ایران و عراق تصمیم گرفته‌اند در شرایط سخت در کنار یکدیگر باشند
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران و عراق تصمیم گرفته اند در شرایط سخت در کنار یکدیگر باشند، گفت: روابط ما بر پایه احترام، اعتماد و منافع متقابل شکل گرفته است.

]]>
رئیس قوه قضائیه با غارت‌گران برخورد قاطع کند http://www.otaghnews.com/news/424165/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 13 Mar 19 23:25:08 +0330 رئیس قوه قضائیه با غارت‌گران برخورد قاطع کند
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: امیدواریم آیت الله رئیسی بتوانند عدالت را رعایت کنند تا کسانی که غارتگر اموال و اختلاسگر و مفسد هستند، با آنها برخورد قاطع شود.

]]>
پیوستن ایران به «پالرمو» خطای استراتژیک محسوب می‌شود http://www.otaghnews.com/news/424164/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%C2%BB-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 13 Mar 19 23:12:41 +0330 پیوستن ایران به «پالرمو» خطای استراتژیک محسوب می‌شود
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ پایانی خود تاکید کرد: پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی مانند «پالرمو»، CFT و غیره اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود.

]]>
بازتاب سفر رئیس جمهور به عراق در رسانه‌های عربی http://www.otaghnews.com/news/424153/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C Wed, 13 Mar 19 17:44:02 +0330 بازتاب سفر رئیس جمهور به عراق در رسانه‌های عربی
رئیس جمهور کشورمان امروز به سفر خود به عراق پایان می‌دهد، سفری تاریخی که با واکنش گسترده رسانه‌های خارجی به ویژه رسانه‌های عرب زبان مواجه شد و تقریبا تمام رسانه‌های مهم عربی در این سه روز به گزارش و یا تحلیل آن پرداختند.

]]>
سال 98 را سال مایوس‌سازی دشمن قرار می‌دهیم http://www.otaghnews.com/news/424142/%D8%B3%D8%A7%D9%84-98-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Wed, 13 Mar 19 13:01:02 +0330 سال 98 را سال مایوس‌سازی دشمن قرار می‌دهیم
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیّت ملّی صبح امروز در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر و شهدای شمال غرب کشور گفت:خطه آذربایجان همواره پیشتاز دفاع از انقلاب و نظام بوده و در این‌ مسیر مقدس هزاران شهید و جانباز تقدیم نموده است.

]]>
عزم راسخ برای اجرای «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق» http://www.otaghnews.com/news/424120/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%C2%BB Tue, 12 Mar 19 20:36:04 +0330 عزم راسخ برای اجرای «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در یک بیانیه مشترک بر توسعه و گسترش روابط دو کشور در همه حوزه های مورد علاقه تاکید کردند.

]]>
برای حفظ روابط خود با عراق قطعاً از کسی اجازه نمی‌گیریم http://www.otaghnews.com/news/424118/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 12 Mar 19 20:04:03 +0330 برای حفظ روابط خود با عراق قطعاً از کسی اجازه نمی‌گیریم
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله جویانه برایان هوک درباره سفر روحانی به عراق گفت، انتخاب ایران و عراق، روابطی بر پایه حسن همجواری و مناسباتی راهبردی است و قطعاً برای حفظ آن از کسی اجازه نمی‌گیریم.

]]>
آمریکایی‌ها در حال انتقال تروریست‌ها به افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز هستند http://www.otaghnews.com/news/424098/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Tue, 12 Mar 19 13:19:03 +0330 آمریکایی‌ها در حال انتقال تروریست‌ها به افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز هستند
رئیس جمهور با قدردانی ازمیهمان نوازی گرم دولت و ملت عراق از هیات ایرانی وبویژه مردم عراق به خاطر پذیرایی اززائران اربعین حسینی، گفت:درمذاکرات فشرده با مقام‌های عراق،راجع به همه موضوعات مورد علاقه دو کشور باحسن نیت کامل گفت‌وگو وتوافقات بسیار خوبی حاصل شد

]]>
نبود هماهنگی و نظارت نهادهای نظارتی از دلایل بروز گرانی‌های اخیر است http://www.otaghnews.com/news/424091/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 12 Mar 19 11:28:02 +0330 نبود هماهنگی و نظارت نهادهای نظارتی از دلایل بروز گرانی‌های اخیر است
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نبود هماهنگی و جدیت در حل مشکلات مردم را یکی از عوامل گرانی‌های اخیر دانست و گفت: شاید ۵۰ درصد عامل گرانی‌ها تحریم‌ها باشد، اما ۵۰ درصد دیگر از عدم هماهنگی‌های داخلی و نبود نظارت از سوی نهادهای نظارتی نشأت می‌گیرد.

]]>
همکاری‌های گسترده تجاری و اقتصادی ایران و عراق به نفع دو ملت و منطقه است http://www.otaghnews.com/news/424090/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 12 Mar 19 11:13:02 +0330 همکاری‌های گسترده تجاری و اقتصادی ایران و عراق به نفع دو ملت و منطقه است
رئیس جمهور شامگاه دوشنبه در همایش مشترک تجاری ایران و عراق که در کاخ نخست‌وزیری عراق برگزار شد، گفت: تاریخ، فرهنگ مشترک، قرابت دینی و فکری دو ملت، شرایط جغرافیایی و هم‌مرز بودن، باعث توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی میان ایران و عراق است.

]]>
روحانی: وفاداری و برادری ایران با کشورهای منطقه فراموش‌شدنی نیست http://www.otaghnews.com/news/424046/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 11 Mar 19 08:56:30 +0330 روحانی: وفاداری و برادری ایران با کشورهای منطقه فراموش‌شدنی نیست
رییس جمهور با تاکید بر اینکه روابط ایران و عراق اصلا با رابطه آمریکا به عنوان یک کشور اشغالگر با عراق قابل مقایسه نیست، در این رابطه افزود: کسی مداخلات و خیانت‌های آمریکا در منطقه را فراموش نمی‌کند.

]]>
سرلشکر سلیمانی از رهبر معظم انقلاب نشان ذوالفقار دریافت کرد http://www.otaghnews.com/news/424041/%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 10 Mar 19 22:07:02 +0330 سرلشکر سلیمانی از رهبر معظم انقلاب نشان ذوالفقار دریافت کرد
فرمانده نیروی قدس سپاه از رهبر معظم انقلاب نشان ذوالفقار دریافت کرد.

]]>
پیوند تزلزل‌ناپذیر ایران و عراق به نفع دو کشور و منطقه است http://www.otaghnews.com/news/424039/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 10 Mar 19 21:20:04 +0330 پیوند تزلزل‌ناپذیر ایران و عراق به نفع دو کشور و منطقه است
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر پیش‌روی حسن روحانی به عراق گفت که پیوند میان ایران و عراق به نفع هر دو کشور و منطقه است.

]]>
استعفایم ربطی به سفر اسد نداشت http://www.otaghnews.com/news/424008/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 10 Mar 19 09:39:02 +0330 استعفایم ربطی به سفر اسد نداشت
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه «الفرات» بر روابط همه جانبه با عراق تاکید کرده و گفتگو با ترامپ را نیز بی فایده برشمرد.

]]>
ایران خواهان عملیات قاطع پاکستان علیه تروریست های ضد ایرانی شد http://www.otaghnews.com/news/424000/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sat, 09 Mar 19 23:51:22 +0330 ایران خواهان عملیات قاطع پاکستان علیه تروریست های ضد ایرانی شد
رئیس جمهور، روابط دو ملت بزرگ ایران و پاکستان را نمونه و تاریخی خواند و تاکید کرد که مسوولان ارشد دو کشور برای حفظ و تقویت روابط دوستانه دو ملت، مسوولیت سنگینی برعهده دارند.

]]>