اتاق خبر-سیاسی http://www.otaghnews.com/category/5/ info@rsm.co.ir Tue, 07 Jul 20 10:03:05 +0430fa وزارت خارجه در مقابل دوستان داخلی هم مجبور است از خود دفاع کند http://www.otaghnews.com/news/445184/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 06 Jul 20 21:04:03 +0430 وزارت خارجه در مقابل دوستان داخلی هم مجبور است از خود دفاع کند
وزیر امور خارجه گفت: همانطور که دیروز هم در جلسه مجلس مشاهده شد، وزارت امور خارجه در مقابل دوستان داخلی هم مجبور است از خود دفاع کند.

]]>
ایران از هیچ تلاشی برای حمایت از ملت فلسطین دریغ نخواهد کرد http://www.otaghnews.com/news/445142/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 06 Jul 20 11:31:13 +0430 ایران از هیچ تلاشی برای حمایت از ملت فلسطین دریغ نخواهد کرد
یک رسانه عرب زبان محتوای نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را منتشر کرد.

]]>
الان زمان خوبی برای تقابل نیست http://www.otaghnews.com/news/445102/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Jul 20 14:55:05 +0430 الان زمان خوبی برای تقابل نیست
قرار بود مجلس یازدهم با داعیه انقلابی گری خود کمکی باشد برای به دولت برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی اما به نظر می رسد سر و صدا و جار و جنحال جای ارایه برنامه های سازنده را گرفته است.

]]>
سیاست خارجی برآیند منافع ملی است http://www.otaghnews.com/news/445086/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Jul 20 11:05:25 +0430 سیاست خارجی برآیند منافع ملی است
 این روزها قرارداد راهبردی ۲۵ساله بین ایران و چین حسابی جنجالی شده و برخی افراد و جریان‌ها در شبکه‌های اجتماعی آن را با معاهده «ترکمانچای» مقایسه می‌کنند و می‌گویند این یک «قرارداد استعماری» و برخلاف منافع کشور و ملت ایران است...

]]>
در مجلس ظریف: سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی نیست http://www.otaghnews.com/news/445083/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%3A-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Jul 20 10:07:04 +0430 در مجلس ظریف: سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی نیست
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: امروز مهم‌تر از هر چیزی انسجام درونی است، چرا که سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی نبوده و باید از هر دوگانه‌سازی و دعوای جناحی در این حوزه اجتناب شود.

]]>
مبتلا شدن به کرونا ننگ و عار نیست http://www.otaghnews.com/news/445076/%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sat, 04 Jul 20 14:09:41 +0430 مبتلا شدن به کرونا ننگ و عار نیست
رئیس جمهور گفت: از روز اول در بازگشایی مراکز تعطیل شده به خاطر ویروس کرونا با مردم قرار گذاشتیم گشایش ها به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی است.

]]>
امريكا بايد به توافق هسته‌اي با ايران بازگردد http://www.otaghnews.com/news/445042/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF Sat, 04 Jul 20 10:53:11 +0430 امريكا بايد به توافق هسته‌اي با ايران بازگردد
گذر عمر و قرنطينه كرونايي تغييرات بسياري در چهره‌اش ايجاد كرده اما هنوز در 91 سالگي روحيه‌اي خوب، ذهني باز و زباني گويا دارد. نوام چامسكي، زبان‌شناس، فيلسوف، تاريخدان و متفكر امريكايي معتقد است جهان با وضعيت كنوني آينده خوبي پيش روي خود ندارد...

]]>
درخواست مجدد ایران برای پیگیری پرونده چهار دیپلمات ربوده شده ایران در لبنان http://www.otaghnews.com/news/445034/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 Fri, 03 Jul 20 20:37:14 +0430 درخواست مجدد ایران برای پیگیری پرونده چهار دیپلمات ربوده شده ایران در لبنان
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۱۴ تیرماه، سی و هشتمین سالروز ربایش ۴ دیپلمات کشورمان به دست مزدوران رژیم صهیونیستی در لبنان بیانیه ای را منتشر کرد .

]]>
سهمیه گازوئیل خانوارهای مرزنشین سالانه ۱۵۰۰ لیتر ابلاغ شد http://www.otaghnews.com/news/445009/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Fri, 03 Jul 20 14:07:02 +0430 سهمیه گازوئیل خانوارهای مرزنشین سالانه ۱۵۰۰ لیتر ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری اصلاحیه مربوط به مصوبه تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان را ابلاغ کرد.

]]>
ایران با تکیه بر توانمندی‌های خود از تحریم‌ها عبور می‌کند http://www.otaghnews.com/news/444993/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Thu, 02 Jul 20 20:59:03 +0430 ایران با تکیه بر توانمندی‌های خود از تحریم‌ها عبور می‌کند
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: ما از تحریم‌ها عبور می‌کنیم؛ اما اروپا شانس همکاری فعال اقتصادی را با ایران از دست ندهد.

]]>
پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری که موجب شیوع کروناست ضرورت دارد http://www.otaghnews.com/news/444992/%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Thu, 02 Jul 20 18:47:45 +0430 پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری که موجب شیوع کروناست ضرورت دارد
رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر ضرورت پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری که موجب افزایش شیوع کرونا است تاکید کرد.

]]>
بهروز کمالوندی: تلفات جانی نداشته‌ایم http://www.otaghnews.com/news/444991/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85 Thu, 02 Jul 20 18:44:18 +0430 بهروز کمالوندی: تلفات جانی نداشته‌ایم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی از وقوع یک حادثه‌ در یکی از سوله‌های در دست احداث در محوطه باز سایت نطنز خبر داد.

]]>
مردم به توصیه های بهداشتی گوش دهند http://www.otaghnews.com/news/444966/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF Thu, 02 Jul 20 13:54:04 +0430 مردم به توصیه های بهداشتی گوش دهند
رئیس جمهور گفت: نباید بگذاریم که از وضعیت هشدار به وضعیت قرمز در موضوع کرونا تغییر وضعیت دهیم.

]]>
قانون سزار غیرانسانی و یک تروریسم اقتصادی است http://www.otaghnews.com/news/444940/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 01 Jul 20 19:56:02 +0430 قانون سزار غیرانسانی و یک تروریسم اقتصادی است
رییس جمهور ایران قانون سزار را غیرانسانی و یک تروریسم اقتصادی خواند و تاکید کرد: این اقدامات نامشروع و غیر انسانی رژیم آمریکا هیچ خللی در اراده ملت های دوست با سوریه ایجاد نمی‌کند.

]]>
پیشنهادات کمیسیون اقتصادی درباره بازار ارز هفته آینده تحویل دولت می‌شود http://www.otaghnews.com/news/444922/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 01 Jul 20 15:27:05 +0430 پیشنهادات کمیسیون اقتصادی درباره بازار ارز هفته آینده تحویل دولت می‌شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که پیشنهادات این کمیسیون به دولت و بانک مرکزی در مورد مدیریت بازار ارز هفته آینده تقدیم خواهد شد.

]]>
ایران ضربه سیاسی آمریکا به برجام را تحمل نمی‌کند http://www.otaghnews.com/news/444906/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 01 Jul 20 13:21:11 +0430 ایران ضربه سیاسی آمریکا به برجام را تحمل نمی‌کند
رئیس جمهور گفت: آمریکا تاکنون به برجام ضربه اقتصادی زده است، اما اگر بخواهد به برجام ضربه سیاسی بزند، جمهوری اسلامی ایران تحمل نکرده و اقدام قاطع خود را نشان می‌دهد.

]]>
مشکلی در تامین ارز نداریم http://www.otaghnews.com/news/444884/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 30 Jun 20 21:12:05 +0430 مشکلی در تامین ارز نداریم
سخنگوی دولت با اعلام اینکه صادرات غیر نفتی افزایش یافته است تصریح کرد که از ناحیه تامین ارز امروز مشکلی نداریم.

]]>
دستور به وزیر اقتصاد برای تسهیل شرایط ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس http://www.otaghnews.com/news/444863/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Tue, 30 Jun 20 16:11:07 +0430 دستور به وزیر اقتصاد برای تسهیل شرایط ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس
رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ایجاد مشاغل جدید در دوره کرونا، لزوم استفاده از فرصت دوره کرونا برای توسعه دولت الکترونیک را ضروری خواند.

]]>
ایجاد شبکه‌ ملی اطلاعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده است http://www.otaghnews.com/news/444831/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 29 Jun 20 19:54:08 +0430 ایجاد شبکه‌ ملی اطلاعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده است
جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهور برگزار شد.

]]>
افزایش اجاره بها نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد http://www.otaghnews.com/news/444758/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sun, 28 Jun 20 15:06:06 +0430 افزایش اجاره بها نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد
رئیس‌جمهور گفت: امروز مقرراتی را تصویب کردیم که افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل نباید در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلان شهرها بیش از ۲۰ درصد و در بقیه شهرها بیش از ۱۵ درصد باشد.

]]>
تنها راه مقابله با «ویروس فساد» قطع دست مفسد است http://www.otaghnews.com/news/444712/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%C2%AB%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 27 Jun 20 15:49:23 +0430 تنها راه مقابله با «ویروس فساد» قطع دست مفسد است
رهبر معظم انقلاب فرمودند: تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شستشوی دست برطرف می‌شود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است.

]]>
ملت ایران از تحریم و کرونا سربلند بیرون آمد http://www.otaghnews.com/news/444666/%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF Fri, 26 Jun 20 19:17:03 +0430 ملت ایران از تحریم و کرونا سربلند بیرون آمد
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد که مجموعه‌ای از مدیران در سراسر کشور تلاش کردند تا مردم از نظر تامین کالاهای اساسی با مشکل روبه رو نشوند.

]]>
شورای امنیت سازمان ملل خواستار پایبندی آمریکا به برجام شد http://www.otaghnews.com/news/444629/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Thu, 25 Jun 20 21:06:24 +0430 شورای امنیت سازمان ملل خواستار پایبندی آمریکا به برجام شد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از احتمال درخواست اعضای شورای امنیت برای اجرای کامل برجام خبر داد.

]]>
تحریم نقاط فرصت هم دارد http://www.otaghnews.com/news/444620/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Thu, 25 Jun 20 18:45:07 +0430 تحریم نقاط فرصت هم دارد
رئیس‌جمهور گفت: «جاسک» آینده بسیار درخشانی خواهد داشت وبه یک پایگاه مهم صادرات نفت ایران تبدیل می‌شود.

]]>
الزام استفاده از ماسک برای مقابله با «کرونا» اقدامی ناگزیر است http://www.otaghnews.com/news/444619/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%C2%AB%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 25 Jun 20 17:31:58 +0430 الزام استفاده از ماسک برای مقابله با «کرونا» اقدامی ناگزیر است
رئیس‌جمهور گفت: در حال ورود به مرحله دیگری از مقابله با کرونا هستیم که استفاده از ماسک را ناگزیر کرده است.

]]>
آژانس انرژی اتمی را وادار به نبش قبر کردند http://www.otaghnews.com/news/444558/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Wed, 24 Jun 20 15:47:03 +0430 آژانس انرژی اتمی را وادار به نبش قبر کردند
رییس جمهور خطاب به صادرکنندگان گفت: ارز به دولت تعلق داشته و باید صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را سرموقع بازگرداند. دولت اجازه نمی‌دهد عده‌ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوء‌استفاده کنند.

]]>
مخالفان ترامپ قوی‌تر شده‌اند http://www.otaghnews.com/news/444489/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF Tue, 23 Jun 20 11:13:39 +0430 مخالفان ترامپ قوی‌تر شده‌اند
با تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران معادلات پرونده هسته‌ای ایران و آینده برجام با اما و اگر‌های زیادی مواجه شده است.

]]>
از توان مدیریتی بالا در کشور برخورداریم http://www.otaghnews.com/news/444460/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jun 20 19:23:04 +0430 از توان مدیریتی بالا در کشور برخورداریم
نهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

]]>
ابلاغ مصوبه تمدید ۳ ماهه مهلت ترخیص خودرو و کالاهای گروه ۴ در گمرکات http://www.otaghnews.com/news/444440/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA Mon, 22 Jun 20 14:23:04 +0430 ابلاغ مصوبه تمدید ۳ ماهه مهلت ترخیص خودرو و کالاهای گروه ۴ در گمرکات
معاون اول رییس‌جمهور مصوبه تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات را ابلاغ کرد.

]]>
وزارت خارجه خواستار اقدام سریع رومانی برای روشن شدن علت مرگ قاضی منصوری شد http://www.otaghnews.com/news/444405/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 21 Jun 20 21:04:23 +0430 وزارت خارجه خواستار اقدام سریع رومانی برای روشن شدن علت مرگ قاضی منصوری شد
با دعوت از سفیر رومانی در کشورمان و اعطای یادداشتی، وزارت امور خارجه خواستار اقدام سریع مقامات ذیربط رومانی برای روشن شدن علت مرگ تبعه ایرانی شد

]]>
مذاکره با آمریکامطلقاممنوع است http://www.otaghnews.com/news/444376/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 21 Jun 20 14:07:04 +0430 مذاکره با آمریکامطلقاممنوع است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما مخالف دیپلماسی و مذاکره نیستیم اما عقیده داریم که مذاکره با آمریکا مطلقاً مضر و ممنوع است و مذاکره با کشورهای اروپایی باید با حداکثر بی‌اعتمادی انجام شود.

]]>
آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها از ۱۵ شهریور http://www.otaghnews.com/news/444316/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1 Sat, 20 Jun 20 14:42:07 +0430 آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها از ۱۵ شهریور
رییس‌جمهور با بیان این‌که تا امروز درگیر موج اول کرونا هستیم، گفت: درگیری ما با این ویروس کوتاه مدت نیست؛ بنابراین مردم شکیبایی خود را در مقابله با این ویروس ادامه دهند.

]]>
بیانیه آژانس انرژی اتمی درباره تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام http://www.otaghnews.com/news/444299/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85 Fri, 19 Jun 20 18:57:50 +0430 بیانیه آژانس انرژی اتمی درباره تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی به محورهای قطعنامه تصویب‌شده از سوی شورای حکام درباره ایران و روند تصویب آن اشاره کرد.

]]>
واکنش نماینده روسیه در وین به قطعنامه ضد ایرانی درباره ایران http://www.otaghnews.com/news/444297/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 19 Jun 20 18:27:02 +0430 واکنش نماینده روسیه در وین به قطعنامه ضد ایرانی درباره ایران
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از رای مخالف چین و روسیه به پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام درباره ایران خبر داد.

]]>
ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام اقدام مقتضی و مناسب خواهد داشت http://www.otaghnews.com/news/444296/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Fri, 19 Jun 20 18:12:02 +0430 ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام اقدام مقتضی و مناسب خواهد داشت
نماینده ایران در آژانس به دنبال تصویب قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به بهانه عدم ارائه دو دسترسی تکمیلی به آژانس مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را در این رابطه تشریح کرد.

]]>
شورای حکام آژانس قطعنامه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را تصویب کرد http://www.otaghnews.com/news/444295/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 19 Jun 20 17:56:03 +0430 شورای حکام آژانس قطعنامه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را تصویب کرد
شورای حکام آژانس انرژی انرژی اتمی پس از رای‌گیری در جلسه‌ای حضوری قطعنامه ارائه شده از جانب تروئیکای اروپا درباره ایران را تصویب کرد.

]]>
کنترل کرونا بدون توسل به روش‌های قهری دستاوردی درخشان است http://www.otaghnews.com/news/444257/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 18 Jun 20 18:04:04 +0430 کنترل کرونا بدون توسل به روش‌های قهری دستاوردی درخشان است
در جلسه امروز کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا که به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی تشکیل شد، آخرین وضعیت روند مبارزه با این ویروس فراگیر و ناشناخته جهانی در کشور بررسی شد.

]]>
سیاست ایران در حمایت از سوریه و جبهه مقاومت تغییر نکرده است http://www.otaghnews.com/news/444253/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 18 Jun 20 17:17:06 +0430 سیاست ایران در حمایت از سوریه و جبهه مقاومت تغییر نکرده است
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ترور ناجوانمردانه شهید سردار سلیمانی تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حمایت از سوریه و جبهه مقاومت ایجاد نکرده است.

]]>
ایران و ایرانی از تلاش برای رسیدن به تعالی باز نمی‌ایستد http://www.otaghnews.com/news/444245/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF Thu, 18 Jun 20 15:12:53 +0430 ایران و ایرانی از تلاش برای رسیدن به تعالی باز نمی‌ایستد
طرح‌های ملی وزارت راه در سه استان ایلام، البرز و مازندران از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رییس جمهور افتتاح شد.

]]>
سازمان ملل متحد متأثر از پول و قلدرمآبی عربستان و آمریکاست http://www.otaghnews.com/news/444212/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%82%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 17 Jun 20 16:16:04 +0430 سازمان ملل متحد متأثر از پول و قلدرمآبی عربستان و آمریکاست
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دبیرخانه سازمان ملل متحد تحت تاثیر پول و قلدرمآبی عربستان و آمریکا از اقدامات ائتلاف سعودی در یمن چشم‌پوشی می‌کند.

]]>
گفت‌وگوی تلفنی وزیر اقتصاد با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان http://www.otaghnews.com/news/444210/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 Wed, 17 Jun 20 15:46:02 +0430 گفت‌وگوی تلفنی وزیر اقتصاد با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه با شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر و رئیس آذری کمیسیون مشترک اقتصادی به طور تلفنی گفتگو کرد.

]]>
به اقدامات غیرمنطقی آژانس پاسخ می‌دهیم http://www.otaghnews.com/news/444177/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Tue, 16 Jun 20 18:01:05 +0430 به اقدامات غیرمنطقی آژانس پاسخ می‌دهیم
وزیر امور خارجه ایران و روسیه در نشست خبری مشترک خود در مسکو بر غیرقانونی بودن اقدامات آمریکا علیه ایران در شورای امنیت تاکید کردند و فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را مطابق برجام و در راستای قوانین آژانس ارزیابی کردند.

]]>
اجازه ندهیم فشار تحریم برای تامین ارز باعث افزایش قیمت‌ها شود http://www.otaghnews.com/news/444174/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 16 Jun 20 17:14:15 +0430 اجازه ندهیم فشار تحریم برای تامین ارز باعث افزایش قیمت‌ها شود
رئیس‌جمهور گفت: نباید اجازه دهیم فشار تحریم برای تأمین ارز باعث افزایش قیمت نیازمندی‌های ضروری مردم شود.

]]>
برنامه دولت برای تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوزها http://www.otaghnews.com/news/444121/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7 Mon, 15 Jun 20 20:26:03 +0430 برنامه دولت برای تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوزها
رئیس جمهور گفت: برنامه دولت برای نیل به جهش تولید فراهم نمودن تمامی امکانات و منابع در این زمینه است و همه ظرفیت های کشور در سال اقتصاد بدون نفت به رشد و رونق اقتصادی با محوریت جهش تولید اختصاص خواهد یافت.

]]>
۴ دهه میزبان بدون منت افغان‌ها بوده‌ایم http://www.otaghnews.com/news/444119/%DB%B4-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85 Mon, 15 Jun 20 20:19:09 +0430 ۴ دهه میزبان بدون منت افغان‌ها بوده‌ایم
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی قدر همکاری‌های ایران را بداند. تصمیم غیرسازنده آژانس با واکنش درخور ایران مواجه می‌شود.

]]>
کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست http://www.otaghnews.com/news/444055/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 14 Jun 20 15:14:04 +0430 کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست
رئیس‌جمهور گفت: نظارت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف همه مسئولان و اصناف است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.

]]>
مشكلات را پنهان كنيم؛ فرار از بحران است نه حل آن http://www.otaghnews.com/news/443999/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%9B-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D9%86 Sat, 13 Jun 20 18:23:30 +0430 مشكلات را پنهان كنيم؛ فرار از بحران است نه حل آن
د‌‌‌‌ر عين حال که مجلس يازد‌‌‌‌هم آغاز به کار کرد‌‌‌‌ه کماکان د‌‌‌‌ر مواضعي که از د‌‌‌‌اخل مجلس و صاحب نظران د‌‌‌‌ر خارج از اين نهاد‌‌‌‌ مطرح مي‌شود‌‌‌‌ گريز‌هايي به انتخابات 1400 وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ و از پيش‌بيني‌هاي قوي اين است که مجلس يازد‌‌‌‌همي‌ها

]]>
اصلاح ‌طلبان نمی‌توانند همزمان روی ۲ صندلی بنشینند http://www.otaghnews.com/news/443988/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF Sat, 13 Jun 20 17:01:38 +0430 اصلاح ‌طلبان نمی‌توانند همزمان روی ۲ صندلی بنشینند
حجاریان معتقد است اصلاح‌طلبی علاوه بر دمکراسی و لوازمش باید درباره ۴ مولفه «عدالت»، «بحث شهروندی»، «الگوی سیاست‌ورزی»‌ و «سیاست خارجی» نظر دقیق و صریح داشته باشد.

]]>
تجربه مدیریت کرونا را تکرار کنیم http://www.otaghnews.com/news/443957/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sat, 13 Jun 20 10:38:57 +0430 تجربه مدیریت کرونا را تکرار کنیم
تلویزیون‌های فارسی زبان یا اپوزیسیون همواره درباره داخل حرف‌های منفی می‌زنند و از فروریزی دم می‌زنند. این رویکرد پس از شیوع کرونا هم تکرار شد، یعنی رسانه‌های فارسی زبان خارجی با همان قوت گذشته به دولت و حاکمیت حمله می‌کردند.

]]>
آمریکا به زودی جلوی ملت ایران زانو خواهد زد http://www.otaghnews.com/news/443942/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D8%AF Fri, 12 Jun 20 20:53:06 +0430 آمریکا به زودی جلوی ملت ایران زانو خواهد زد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به ابراز خرسندی مقام آمریکایی از نتایج فشار تحریم‌ها علیه مردم ایران تاکید کرد: به زودی جلوی ملت ایران هم زانو خواهید زد.

]]>