اتاق خبر-اجتماعی http://www.otaghnews.com/category/6/ info@rsm.co.ir Fri, 18 Jan 19 12:49:20 +0330fa بدهی سنگین مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی http://www.otaghnews.com/news/421294/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 08 Jan 19 16:30:03 +0330 بدهی سنگین مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی
دادستان تهران گفت: بدهی مالیاتی دارندگان کارت های تا سال۱۳۹۶، ۲۸هزار میلیارد تومان است. با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند هستند و حاضر نیستند مالیات تجاری را بپردازند.

]]>
دستور رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی http://www.otaghnews.com/news/421270/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C Mon, 07 Jan 19 22:29:02 +0330 دستور رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتشار برخی شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه، به دادستان کل کشور دستور داد که با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

]]>
بخشی شکایت کند پیگیری می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/421217/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sun, 06 Jan 19 21:24:02 +0330 بخشی شکایت کند پیگیری می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعا دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند وارد می‌شود.

]]>
بوي نامطبوع تهران را عمدي مي‌دانم http://www.otaghnews.com/news/421127/%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85 Sat, 05 Jan 19 09:31:37 +0330 بوي نامطبوع تهران را عمدي مي‌دانم
بوی نامطبوعی که در روزهای گذشته در بخش اعظم شهر تهران استشمام شد به یک معمای پیچیده تبدیل شده است.

]]>
جزئیاتی از « ورود بدون کنکور به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها» اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/421084/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%C2%AB-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Fri, 04 Jan 19 13:21:25 +0330 جزئیاتی از « ورود بدون کنکور به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها» اعلام شد
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه شورای سنجش مبنی بر ورود بدون کنکور به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

]]>
بودجه ۹۸ سلامت پاسخگوی حداقل نیازهاست http://www.otaghnews.com/news/421062/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 03 Jan 19 18:53:03 +0330 بودجه ۹۸ سلامت پاسخگوی حداقل نیازهاست
سرپرست وزارت بهداشت ضمن تشکر از زحمات دکتر سید حسن هاشمی، گفت: مردم نگران نباشند و بدانند که طرح تحول نظام سلامت که طرح دولت روحانی است، با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد و منابع مناسب‌تری برایش تخصیص خواهیم داد.

]]>
منتظریم اینستاگرام سریع‌تر تعیین تکلیف شود http://www.otaghnews.com/news/421038/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 03 Jan 19 10:18:03 +0330 منتظریم اینستاگرام سریع‌تر تعیین تکلیف شود
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: ما منتظریم اتخاذ تصمیم جمعی صورت پذیرد و سریع‌تر اینستاگرام که متاسفانه بسیار محتوای خلاف قانون و خلاف اخلاق کشور دارد، تعیین تکلیف شود.

]]>
جز بازگشت وجوه، مانع دیگری در پرونده بابک زنجانی وجود ندارد http://www.otaghnews.com/news/420970/%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 01 Jan 19 15:37:02 +0330 جز بازگشت وجوه، مانع دیگری در پرونده بابک زنجانی وجود ندارد
دادستان تهران با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: دستگاه قضایی در این رابطه می‌خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری وجود ندارد.

]]>
مديريت دانشگاه آزاد پاسخگوي وقوع«جرم» باشد http://www.otaghnews.com/news/420799/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9%C2%AB%D8%AC%D8%B1%D9%85%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sat, 29 Dec 18 10:01:48 +0330 مديريت دانشگاه آزاد پاسخگوي وقوع«جرم» باشد
دوباره وقوع حادثه‌ای مرگبار، در کشوری که دیگر حوادث مرگبار به یک اتفاق عادی تبدیل شده است.

]]>
توقف سرویس‌دهی اتوبوس‌های فرسوده در دانشگاه http://www.otaghnews.com/news/420739/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 Thu, 27 Dec 18 21:05:07 +0330 توقف سرویس‌دهی اتوبوس‌های فرسوده در دانشگاه
مراسم یادبود جانباختگان سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی عصر امروز با حضور جمعی از مسئولان این دانشگاه و خانواده‌های داغدار دانشجویان، در مسجد نور ولایت واقع در مجتمع سوهانک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

]]>
تحقیقات درباره حادثه اتوبوس دانشجویان همچنان ادامه دارد http://www.otaghnews.com/news/420738/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Thu, 27 Dec 18 20:55:37 +0330 تحقیقات درباره حادثه اتوبوس دانشجویان همچنان ادامه دارد
دادستان تهران با بیان این که تحقیقات درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان همچنان ادامه دارد، گفت: نقش جاده و مسئولان دانشگاه در حادثه باید بررسی شود.

]]>
آغاز تحقیقات از مسئولان دانشگاه علوم تحقیقات در رابطه با واژگونی اتوبوس http://www.otaghnews.com/news/420685/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3 Wed, 26 Dec 18 15:46:04 +0330 آغاز تحقیقات از مسئولان دانشگاه علوم تحقیقات در رابطه با واژگونی اتوبوس
در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات گفت: تحقیقات از مسئولان دانشگاه آغاز شده و ادامه دارد.

]]>
افزایش تعداد قربانیان حادثه http://www.otaghnews.com/news/420651/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87 Tue, 25 Dec 18 20:03:50 +0330 افزایش تعداد قربانیان حادثه
واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران 9 کشته و 27 مصدوم برجای گذاشت که 7 تن از قربانیان در محل حادثه و دو تن نیز در بیمارستان جان باختند.

]]>
درخواست سازمان بیمه سلامت برای تخصیص سریع‌تر بودجه ٥٠٠ میلیون یورویی http://www.otaghnews.com/news/420370/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%A5%D9%A0%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C Wed, 19 Dec 18 14:03:04 +0330 درخواست سازمان بیمه سلامت برای تخصیص سریع‌تر بودجه ٥٠٠ میلیون یورویی
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از تاخیر در تخصیص بودجه ٥٠٠ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی به بیمه سلامت به دلیل پیچ و خم‌های اداری انتقاد کرد.

]]>
زنان اسير پنج‌گانه خشونت http://www.otaghnews.com/news/420264/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA Mon, 17 Dec 18 09:52:42 +0330 زنان اسير پنج‌گانه خشونت
سالیان متمادی است که رسانه‌ها از خشونت علیه زنان می نویسند و به درازی تاریخ هم فعالان حقوق زنان رعایت حقوق زنان در مقابل جامعه مرد سالار را فریاد می‌زنند.

]]>
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند http://www.otaghnews.com/news/419837/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF- Fri, 07 Dec 18 17:02:02 +0330 وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
دادستان کل کشور با درخواست از وزارت اطلاعات برای رصد دستگاه‌های اقتصادی، گفت: بر اساس اطلاعاتی که داریم نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تلاش می‌کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند.

]]>
ثبت ۴۸ هزار و ۲۸۷ طلاق در شش ماهه نخست ۱۳۹۷ http://www.otaghnews.com/news/419760/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B4%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B8%DB%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7 Wed, 05 Dec 18 20:19:02 +0330 ثبت ۴۸ هزار و ۲۸۷ طلاق در شش ماهه نخست ۱۳۹۷
مدیرعامل ستاد دیه کشورگفت: امروز طلاق‌ها بیش از آن که معطوف به مسائل مالی و کمبود اقتصادی باشند مربوط به فقر فرهنگی و تهاجم فرهنگ غرب است.

]]>
چالش 13 میلیون نفری تجرد http://www.otaghnews.com/news/419580/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-13-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF Sun, 02 Dec 18 09:36:28 +0330 چالش 13 میلیون نفری تجرد
مردادماه گذشته عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس خبرداد:  11 میلیون جوان ایرانی سن ازدواج را رد کرده اند که مدیرکل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیروز آمار دیگری را اعلام کرد مبنی بر این که  13 میلیون جوان مجرد ایرانی در آستانه

]]>
صدور کیفرخواست پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی‌ http://www.otaghnews.com/news/419247/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C Sat, 24 Nov 18 19:44:02 +0330 صدور کیفرخواست پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی‌
جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیر را تشریح کرد و از صدور کیفرخواست در پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی‌،‌ سالار آقاخان و شهرام جزایری خبر داد.

]]>
مردم، عامل اصلی افزایش متکدیان http://www.otaghnews.com/news/419205/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 24 Nov 18 08:29:25 +0330 مردم، عامل اصلی افزایش متکدیان
تکدی گری در جامعه ما رو به افزایش است که این خود می تواند آسیب های اجتماعی بیشتری را متوجه افراد کند. باید متذکر شد که مردم خودعامل اصلی افزایش آمار متکدیان هستند که البته این مهم ریشه در اعتقادات و باورهای مردم دارد.

]]>
جهل به روند محاکمات دلیل بر نادرست بودن رسیدگی‌ها نیست http://www.otaghnews.com/news/419032/%D8%AC%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 19 Nov 18 21:03:03 +0330 جهل به روند محاکمات دلیل بر نادرست بودن رسیدگی‌ها نیست

]]>
درگذشت نوربخش و تاج‌الدین در سانحه تصادف در گلستان http://www.otaghnews.com/news/418849/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Thu, 15 Nov 18 20:13:42 +0330 درگذشت نوربخش و تاج‌الدین در سانحه تصادف در گلستان
سید محمدتقی نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن تاج‌الدین معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان که در جریان سفر وزیر کار به استان گلستان دچار سانحه رانندگی شده بودند دقایقی قبل علیرغم تلاش پزشکان در بیمارستان فوت شدند.

]]>
پیشنهاد جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان http://www.otaghnews.com/news/418814/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86 Thu, 15 Nov 18 09:36:07 +0330 پیشنهاد جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان
مدیرعامل بیمه آتیه سازان حافظ با اشاره به اینکه بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی پایان آبان به اتمام می رسد،پیشنهادی جدید برای بیمه تکمیلی این افراد پیشنهاد کرد.

]]>
جزئیات اجرای مرحله اول طرح «حمایت از اقشار کم درآمد» اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/418753/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%C2%BB-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 13 Nov 18 18:26:37 +0330 جزئیات اجرای مرحله اول طرح «حمایت از اقشار کم درآمد» اعلام شد
روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای جزئیات مرحله اول طرح حمایتی از اقشار کم درآمد جامعه را اعلام کرد.

]]>
حناچی شهردار تهران شد http://www.otaghnews.com/news/418727/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 13 Nov 18 10:33:07 +0330 حناچی شهردار تهران شد
اعضای شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه شورای اسلامی شهر تهران شهردار جدید پایتخت را انتخاب کردند.

]]>
احتمال فیلترینگ هوشمند اینستاگرام http://www.otaghnews.com/news/418565/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85 Fri, 09 Nov 18 16:51:06 +0330 احتمال فیلترینگ هوشمند اینستاگرام
رییس پلیس فتای ناجا از طرح جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام خبر داد.

]]>
حقوق فرهنگیان افزایش می‌یابد؟ http://www.otaghnews.com/news/418146/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F Wed, 31 Oct 18 10:41:06 +0330 حقوق فرهنگیان افزایش می‌یابد؟
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حقوق و مزایا و دریافتی‌های فرهنگیان باید کاملا منطبق با قانون باشد گفت: درباره افزایش دوباره حقوق معلمان در سال جاری به علت مشکلات اقتصادی، طبق قوانین و تصمیمات دولت و مجلس تصمیم گیری می‌شود.

]]>
تایید حکم اعدام سلطان سکه و یک متهم اقتصادی دیگر در دیوان عالی کشور http://www.otaghnews.com/news/417758/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 21 Oct 18 21:24:11 +0330 تایید حکم اعدام سلطان سکه و یک متهم اقتصادی دیگر در دیوان عالی کشور
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام سلطان سکه و یک متهم اقتصادی دیگر در دیوان عالی کشور خبر داد.

]]>
اجرای طرح ترافیکی ویژه اربعین از فردا http://www.otaghnews.com/news/417650/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Fri, 19 Oct 18 12:37:09 +0330 اجرای طرح ترافیکی ویژه اربعین از فردا
فرمانده پلیس راه کشور از آغاز طرح سراسری اربعین با آماده باش 100 درصدی پلیس در تمام استان‌های کشور از فردا خبر داد.

]]>
برخی عناصر گمرک در پرونده‌های قاچاق خودرو تحت تعقیب هستند http://www.otaghnews.com/news/417625/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Thu, 18 Oct 18 18:41:08 +0330 برخی عناصر گمرک در پرونده‌های قاچاق خودرو تحت تعقیب هستند
معاون اول قوه قضاییه گفت: در خصوص مسئله ورود غیرقانونی خودروها پرونده‌هایی تشکیل شده است، در این زمینه برخی عناصر گمرک و همچنین مالکین این خودروها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند.

]]>
صدور رأی قطعی برای بزرگترین پرونده قاچاق کشور http://www.otaghnews.com/news/417244/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Wed, 10 Oct 18 10:09:08 +0330 صدور رأی قطعی برای بزرگترین پرونده قاچاق کشور

]]>
دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد http://www.otaghnews.com/news/417135/%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 07 Oct 18 19:29:06 +0330 دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ما همیشه توصیه می‌کنیم افرادی که مرتکب هر جرمی شده‌اند از کشور خارج نشوند گفت: بین مجرمی که فرار کرده و از طریق اینترپل به کشور بازگردانده شده با مجرمی که در داخل دستگیر شده است فرق بسیار هست.

]]>
چهره جدید هاشمی در بهشت http://www.otaghnews.com/news/417100/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Oct 18 09:19:21 +0330 چهره جدید هاشمی در بهشت
شورا نمی خواهد دوباره در شهرداری بی ثباتی ایجاد شود

]]>
متهم سکه ثامن به دستگاه قضایی تحویل داده شد http://www.otaghnews.com/news/417086/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sat, 06 Oct 18 18:29:06 +0330 متهم سکه ثامن به دستگاه قضایی تحویل داده شد
دادستان تهران از دستگیری متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و گفت: طبق گزارش پلیس، بامداد امروز متهم پرونده سکه ثامن دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

]]>
متهم سکه ثامن از کشور خارج شد http://www.otaghnews.com/news/416764/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF Sat, 29 Sep 18 16:27:06 +0330 متهم سکه ثامن از کشور خارج شد
دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.

]]>
متهم «سکه ثامن» در دسترس نیست http://www.otaghnews.com/news/416483/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%C2%AB%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 23 Sep 18 19:42:05 +0330 متهم «سکه ثامن» در دسترس نیست
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام خبر تشکیل پرونده برای سایت "سکه ثامن" گفت که معلوم نیست متهم پرونده از کشور خارج شده یا نه اما او در دسترس نیست.

]]>
8میلیارد دلار ارز دولتی برای 25 قلم فرآورده غذایی http://www.otaghnews.com/news/416351/8%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-25-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C Fri, 21 Sep 18 10:00:05 +0430 8میلیارد دلار ارز دولتی برای 25 قلم فرآورده غذایی
رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه غذا طبق مصوبه هیات دولت به حدود ۲۵ قلم از فرآورده‌های غذایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، گفت: همواره هر فرآورده‌ای که می‌خواهد وارد کشور شود، ابتدا از نظر سلامت مورد آزمایش قرار می گیرد.

]]>
روند بارشی کشور در دهه اول مهر http://www.otaghnews.com/news/416282/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1 Wed, 19 Sep 18 15:06:04 +0430 روند بارشی کشور در دهه اول مهر
رئیس شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور وضعیت جوی کشور را طی دو هفته آینده تشریح کرد و گفت: از 3 تا 9 مهرماه بارش‌ها در کل کشور در حد نرمال خواهد بود و از 10 تا 16 مهرماه انتظار بارش‌های قابل توجه داریم.

]]>
انتقال اجساد حادثه اتوبوس مسافربری به پزشکی قانونی اصفهان http://www.otaghnews.com/news/416257/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86 Tue, 18 Sep 18 19:54:05 +0430 انتقال اجساد حادثه اتوبوس مسافربری به پزشکی قانونی اصفهان
حوالی ساعت 23:30 شب گذشته، با برخورد اتوبوس مسافربری با تانکر حمل سوخت در آزاد راه نطنز-کاشان که از تهران به سمت کرمان در حرکت بود متاسفانه 19 نفر از مسافران این اتوبوس در دم جان باختند.

]]>
نظارت «تعزیرات» بر انبارهای دارو http://www.otaghnews.com/news/416131/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%C2%AB%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88- Sun, 16 Sep 18 09:44:05 +0430 نظارت «تعزیرات» بر انبارهای دارو
مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو با اشاره به آمار بازرسی‌ها و میزان کشفیات این سازمان در حوزه کالاهای سلامت در سال ۹۶، در عین حال از شدت نظارت‌های سازمان تعزیرات حکومتی بر انبارهای شرکت‌های دارویی خبر داد.

]]>
الزام استفاده از صندلی کودک در خودروهای حامل کودکان http://www.otaghnews.com/news/416055/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86 Fri, 14 Sep 18 13:33:11 +0430 الزام استفاده از صندلی کودک در خودروهای حامل کودکان
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از اجرایی شدن قانون الزام به استفاده از صندلی کودک در خودروها خبر داد و گفت: این قانون هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است.

]]>
مردم مدام می‌پرسند چرا دستور «فیلتر تلگرام» را اجرا نمی‌کنید؟ http://www.otaghnews.com/news/415936/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F Tue, 11 Sep 18 20:04:04 +0430 مردم مدام می‌پرسند چرا دستور «فیلتر تلگرام» را اجرا نمی‌کنید؟
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در یادداشتی نوشت: مردم مدام سوال می‌کنند، اگر لازم نبود دستور فیلتر تلگرام صادر شود چرا چنین دستوری را صادر کردید و اگر ضرورت داشت چرا آن را اجرا نمی‌کنید.

]]>
ارائه تسهیلات تامین‌اجتماعی به بازنشستگان برای خرید لوازم خانگی http://www.otaghnews.com/news/415662/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C Thu, 06 Sep 18 09:12:07 +0430 ارائه تسهیلات تامین‌اجتماعی به بازنشستگان برای خرید لوازم خانگی
مدیرعامل شستا از طی فرآیند تاسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری و ارائه آن از طریق بورس خبر داد و گفت: سبد خوبی از سهام این شرکت که از طریق بورس ارائه می‌شود، در اختیار بازنشستگان قرار خواهد گرفت.

]]>
دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد http://www.otaghnews.com/news/415643/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 05 Sep 18 17:23:05 +0430 دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی برخلاف محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد.

]]>
«ملادادي» را روي نقشه پيدا كنيد http://www.otaghnews.com/news/415308/%C2%AB%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%AF Wed, 29 Aug 18 08:11:11 +0430 «ملادادي» را روي نقشه پيدا كنيد
آفتاب براي غروب كردن شتاب دارد. براي «ملادادي» غروب معنادارتر از طلوع است. غروب كه مي‌شود مردان روستا خسته از كارهاي نكرده‌شان به خانه پناه مي‌برند و چشم مي‌دوزند به طلوع روز بعد.

]]>
شفافيت شرط حكمراني خوب است http://www.otaghnews.com/news/415122/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 25 Aug 18 09:41:06 +0430 شفافيت شرط حكمراني خوب است
روساي جمهور ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به جز «حسن روحاني» هيچ‌يك حقوقدان نبودند و شايد همين ويژگي او به جز قانونمند بودنش نسبت به رييس دولت نهم و دهم باعث شد كه انتظاراتي از او برود كه از كمتر رييس‌جمهوري مطرح بود.

]]>
آغاز رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی از ۴ شهریور http://www.otaghnews.com/news/415090/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1 Fri, 24 Aug 18 14:43:11 +0430 آغاز رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی از ۴ شهریور
رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور از روز یکشنبه ٤ شهریور ماه در شعبه اول و دوم دادگاه ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادگاه انقلاب آغاز خواهد شد.

]]>
گره نوسازی تاکسی‌های فرسوده به دستان چه کسی باز می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/415081/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Fri, 24 Aug 18 11:05:05 +0430 گره نوسازی تاکسی‌های فرسوده به دستان چه کسی باز می‌شود؟
طرح نوسازی‌ تاکسی‌های فرسوده پس از توقف چندماهه، در خرداد ماه سال‌جاری با حرکتی کند به جریان افتاد.

]]>
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو سَم مهلک است http://www.otaghnews.com/news/415052/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%8E%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 23 Aug 18 14:47:05 +0430 ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو سَم مهلک است
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو را سم مهلک دانست و گفت: ما سال گذشته نسبت به بروز کمبودهای دارویی هشدار داده بودیم.

]]>
بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ابلاغ شد http://www.otaghnews.com/news/414988/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Tue, 21 Aug 18 19:43:04 +0430 بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ابلاغ شد
رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد.

]]>