اتاق خبر-اجتماعی http://www.otaghnews.com/category/6/ info@rsm.co.ir Sun, 25 Aug 19 04:47:42 +0430fa پيگير پول كثيف در عرصه هنرهستيم http://www.otaghnews.com/news/431508/%D9%BE%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85 Sat, 24 Aug 19 10:17:58 +0430 پيگير پول كثيف در عرصه هنرهستيم
مبارزه با مواد مخدر، وقتي از سطح خرد به كلان مي‌رسد، عمليات مقابله، از حد يك تعقيب و گريز خياباني و بام به بام چند خرده‌فروش با جاساز 10 گرم و 20 گرم هرويين و شيشه، به مبارزه با تركيب پيچيده‌اي از مجرمان جرايم سازمان يافته، تغيير چهره مي‌دهد.

]]>
جزئیات بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو از زبان سخنگوی قوه قضاییه http://www.otaghnews.com/news/431374/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87 Tue, 20 Aug 19 21:34:05 +0430 جزئیات بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو از زبان سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو را تایید کرد.

]]>
لازمه اقتدار، بی احترامی وبی ادبی نیست http://www.otaghnews.com/news/431154/%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Fri, 16 Aug 19 10:23:04 +0430 لازمه اقتدار، بی احترامی وبی ادبی نیست
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر خودداری قضات از صدور احکام یا قرارهای منتهی به حبس جز در موارد ضروری، بر لزوم رعایت ادب و مهربانی در عین اقتدار تاکید کرد و گفت: اقتدار به هیچ عنوان به معنای بی احترامی، بی ادبی و توجه نکردن به حرفهای مردم نیست.

]]>
برادر «میترا استاد»، «نجفی» را بخشید http://www.otaghnews.com/news/431059/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%C2%BB%D8%8C-%C2%AB%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF Wed, 14 Aug 19 09:34:13 +0430 برادر «میترا استاد»، «نجفی» را بخشید
یکی از وکلای مدافع اولیای دم میترا استاد از اعلام رضایت برادر میترا استاد از نجفی خبر داد.

]]>
۵ پرونده تخلف در وزارت بهداشت تحویل مقامات قضایی شد http://www.otaghnews.com/news/430833/%DB%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Thu, 08 Aug 19 19:57:09 +0430 ۵ پرونده تخلف در وزارت بهداشت تحویل مقامات قضایی شد
وزیر بهداشت به اخبار منتشر شده در زمینه تخلفات و انحرافات ارزی در سامانه تیتک سازمان غذا و دارو و همچنین واردات یک داروی تقلبی در سال ۹۳ پاسخ داد.

]]>
دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی برای گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه حجاب http://www.otaghnews.com/news/430693/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8 Mon, 05 Aug 19 23:39:10 +0430 دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی برای گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه حجاب
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر لزوم بازنگری دستگاه‌های مسئول در عمل به وظایف قانونی خود در زمینه حجاب، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که ضمن نظارت بر عملکرد دستگاه ها در این زمینه، گزارش لازم را ارائه کند.

]]>
دستیابی به بخشی از اموال متهمان پرونده سکه ثامن و تقسیم بین مالباختگان http://www.otaghnews.com/news/430567/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86 Fri, 02 Aug 19 20:26:06 +0430 دستیابی به بخشی از اموال متهمان پرونده سکه ثامن و تقسیم بین مالباختگان
سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ متهمان پرونده سکه ثامن با بیش از سه هزار شاکی به زودی محاکمه می‌شوند.

]]>
محمدعلی نجفی به ۲ سال حبس و قصاص نفس محکوم شد http://www.otaghnews.com/news/430414/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 30 Jul 19 13:43:49 +0430 محمدعلی نجفی به ۲ سال حبس و قصاص نفس محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت محمدعلی نجفی به دو سال حبس به جرم حمل سلاح غیر مجاز و قصاص نفس به جرم قتل میترا استاد خبر داد.

]]>
ماجرای یک میلیارد یورو ارزِ گم شده تجهیزات پزشکی http://www.otaghnews.com/news/430265/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%90-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sat, 27 Jul 19 09:31:03 +0430 ماجرای یک میلیارد یورو ارزِ گم شده تجهیزات پزشکی
"یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی گم شد"، "۱۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند"، "ابهام و شُبهه در واردات دارو و تجهیزات پزشکی" و...؛ از جمله عناوین جنجالی منتسب به حوزه تجهیزات پزشکی است

]]>
ردپای مافیا در انحرافات ارزی بازار دارو http://www.otaghnews.com/news/429963/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88 Sun, 21 Jul 19 11:41:03 +0430 ردپای مافیا در انحرافات ارزی بازار دارو
به دنبال طرح مباحثی مبنی بر تخلف و انحرافات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو تاکید کرد که در این پروسه امکان تخلف، تقلب، گرانفروشی و ورود دارو به بازار سیاه وجود ندارد، مگر اینکه یک کار مافیایی انجام شود.

]]>
روش‌های تزیین تالار پذیرایی برای مراسم عروسی http://www.otaghnews.com/news/429835/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C- Thu, 18 Jul 19 12:01:31 +0430 روش‌های تزیین تالار پذیرایی برای مراسم عروسی

]]>
مشکلات بهداشت روان در کشور به دلیل فضای ناشاد جامعه http://www.otaghnews.com/news/429569/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87 Fri, 12 Jul 19 17:48:03 +0430 مشکلات بهداشت روان در کشور به دلیل فضای ناشاد جامعه
وزیر بهداشت با اشاره به دستاوردهای نظام سلامت در دوران بعد از انقلاب، در عین حال به مشکلات بهداشت روان اشاره کرد و گفت: این مشکلات در کشور به دلیل فضای ناشاد جامعه، بسیار زیاد است و انگار جریاناتی در کشور بیشتر به گریستن مردم تا شاد کردن آنها، دل بسته‌اند

]]>
کنکور ۹۸ در امنیت و سلامت برگزار شد http://www.otaghnews.com/news/429276/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Fri, 05 Jul 19 22:27:26 +0430 کنکور ۹۸ در امنیت و سلامت برگزار شد
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون سراسری سال ۹۸ در امنیت و سلامت کامل برگزار شد و مشکل خاصی گزارش نشده است. درباره تخلفات موردی برخی داوطلبان نیز رسیدگی صورت می گیرد.

]]>
دلیل افزایش تعداد داوطلبان کنکور http://www.otaghnews.com/news/429236/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 Thu, 04 Jul 19 22:39:07 +0430 دلیل افزایش تعداد داوطلبان کنکور
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دلیل افزایش تعداد داوطلبان کنکور سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، فارغ‌التحصیل شدن دانش‌آموزان دوره‌های فنی و حرفه‌ای و خروجی نظام آموزش متوسطه ۳-۳-۶ در سال جاری است.

]]>
صدور حواله داروهای پیوندی «الکترونیک» می‌شود http://www.otaghnews.com/news/428977/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%C2%BB-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 29 Jun 19 11:00:04 +0430 صدور حواله داروهای پیوندی «الکترونیک» می‌شود
رییس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت طرح جدید این وزارتخانه را برای تسهیل ارائه داروهای بیماران پیوندی تشریح کرد.

]]>
قوه قضاییه به همکاری دولت، مجلس و مردم نیاز دارد http://www.otaghnews.com/news/428968/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Fri, 28 Jun 19 22:05:14 +0430 قوه قضاییه به همکاری دولت، مجلس و مردم نیاز دارد
معاون اول قوه قضائیه گفت: همان‌هایی که ادعا می‌کردند به نفع مردم علیه بعضی کشورهای غربی می‌خواهند مبارزه کنند، ببینید کارشان به کجا رسید که به دامن اسرائیل و آمریکا پناه بردند و با آن‌ها همکاری می‌کنند.

]]>
طرح ترافیک جدید تهران آغاز شد + نقشه http://www.otaghnews.com/news/428672/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%2B-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87 Sat, 22 Jun 19 11:27:03 +0430 طرح ترافیک جدید تهران آغاز شد + نقشه
رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد که از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز با حذف طرح زوج یا فرد در پایتخت طرح ترافیکی جدید در این محدوده اجرا می‌شود.

]]>
از آغاز تیرماه شاهد تحولات قابل توجهی در فضای مجازی خواهیم بود http://www.otaghnews.com/news/428560/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 19 Jun 19 23:28:05 +0430 از آغاز تیرماه شاهد تحولات قابل توجهی در فضای مجازی خواهیم بود
دادستان کل کشور گفت: اقدامات خوبی را در راستای رفع مشکلات این فضا در ماه‌های گذشته داشتیم و از آغاز تیرماه نیز شاهد تحولاتی قابل توجه در فضای مجازی خواهیم بود.

]]>
چرا باید عذرخواهی کنم؟ http://www.otaghnews.com/news/428555/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85%D8%9F Wed, 19 Jun 19 19:41:20 +0430 چرا باید عذرخواهی کنم؟
من جواب زیاد دارم، در لایو اینستاگرام امشب پاسخ می‌دهم آقای مقدم همین شعر را کند خواند، گل نکرد، من تند خواندم گل کرد من آدمی هستم که در انتخاب شعر و سبک حساسم، شعر باید دارای مفهوم و معنادار باشد، من هر سبکی را نمی‌خوانم.

]]>
آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان ابلاغ شد+ متن http://www.otaghnews.com/news/428152/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF%2B-%D9%85%D8%AA%D9%86 Tue, 11 Jun 19 11:58:02 +0430 آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان ابلاغ شد+ متن
سخنگوی قوه قضاییه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد.

]]>
پذیرش استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد http://www.otaghnews.com/news/427949/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Thu, 06 Jun 19 20:41:04 +0430 پذیرش استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد
معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خبر پذیرش استعفای وزیر آموزش و پرورش که توسط برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر گردیده است، تکدیب می‌شود.

]]>
تاثیر نابرابری آموزشی بر اشتغال http://www.otaghnews.com/news/427885/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84 Wed, 05 Jun 19 10:39:03 +0430 تاثیر نابرابری آموزشی بر اشتغال
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که نابرابری آموزشی اثر منفی بر نرخ اشتغال دارد.

]]>
ارجاع پرونده قتل میترا استاد به دادگاه کیفری http://www.otaghnews.com/news/427834/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C Mon, 03 Jun 19 18:40:03 +0430 ارجاع پرونده قتل میترا استاد به دادگاه کیفری
سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفر خواست متهم پرونده قتل میترا استاد و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری در اول هفته آینده خبر داد.

]]>
مهریه همسرم ١٣٦٢ سکه بود http://www.otaghnews.com/news/427588/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D9%A1%D9%A3%D9%A6%D9%A2-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 29 May 19 13:24:04 +0430 مهریه همسرم ١٣٦٢ سکه بود
محمدعلی نجفی که در پی اعتراف به قتل همسر دوم خود برای انجام بازپرسی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شده است، گفت: این اواخر گفتم من حاضرم هر چه دارم بدهم تا مهریه‌ات را پرداخت کنم اما می‌گفت می‌خواهم کاری کنم که از زندگی بیزار شوی.

]]>
نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد http://www.otaghnews.com/news/427572/%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 28 May 19 19:46:55 +0430 نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد
سرپرست دادسرای امور جنایی از قتل همسر شهردار سابق تهران به دست خود نجفی خبر داد.

]]>
تشکیل پایگاه اطلاعات مجرمان را پیگیری خواهیم کرد http://www.otaghnews.com/news/427147/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 19 May 19 12:41:03 +0430 تشکیل پایگاه اطلاعات مجرمان را پیگیری خواهیم کرد
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی با حضور مشاوران متخصص در کنار قضات را پیگیری می‌کنیم، گفت:هیچ بنگاه اقتصادی به دلیل اتهام مدیرعامل یا هیئت مدیره نباید تعطیل شود.

]]>
اصلاح برخی مواد قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار است http://www.otaghnews.com/news/427124/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 18 May 19 23:03:36 +0430 اصلاح برخی مواد قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار است
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت اتقان و دقت تحقیقات و رسیدگی‌ها در مرجع انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: باید تحقیقات و رسیدگی‌ها به‌گونه‌ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفاً برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را بررسی می

]]>
به فروپاشی جامعه معتقد نیستم http://www.otaghnews.com/news/426586/%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85 Mon, 06 May 19 10:16:53 +0430 به فروپاشی جامعه معتقد نیستم
قدم باد بهار، اینبار، نه شادی و ترنم که با خود رنج به همراه آورد. سیلاب اخیر، نوروز را با تصاویر و خاطره‌های بد گره زد.کام مردم ایران از ویرانی‌های سیل تلخ است.

]]>
موجودی دارو، روزانه رصد شود http://www.otaghnews.com/news/426416/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 02 May 19 20:41:01 +0430 موجودی دارو، روزانه رصد شود
وزیر بهداشت خطاب به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: هر روز موجودی داروها را رصد کنید و با توجه به فصل گرما، هوشمندانه، نظارت‌های مستمری داشته باشید.

]]>
تغییر کاربری، راهکاری برای حفظ آثار تاریخی و صنعتی http://www.otaghnews.com/news/426391/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C Thu, 02 May 19 09:56:04 +0430 تغییر کاربری، راهکاری برای حفظ آثار تاریخی و صنعتی
شهردار تهران به حفظ هویت‌های فرهنگی و آثار تاریخی و صنعتی با راهکارهایی همچون تغییر کاربری تاکید کرد.

]]>
چرا شهرهای ایران در مقابل بحران سیل آسیب پذیرند ؟ http://www.otaghnews.com/news/426153/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%9F Sat, 27 Apr 19 09:40:35 +0430 چرا شهرهای ایران در مقابل بحران سیل آسیب پذیرند ؟
از دیدگاه زمین‌شناسی و جغرافیایی ایران دارای شرایط و محیطی بسیار پویا و متنوع است.

]]>
تاکید رئیس سازمان محیط زیست بر ضرورت لایروبی رودخانه‌های کشور http://www.otaghnews.com/news/426145/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Fri, 26 Apr 19 21:55:02 +0430 تاکید رئیس سازمان محیط زیست بر ضرورت لایروبی رودخانه‌های کشور
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت لایروبی رودخانه‌های کشور برای پیشگیری از سیل‌های آتی تاکید کرد.

]]>
وضعیت دمای ایران در فروردین ۹۸ http://www.otaghnews.com/news/426142/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B9%DB%B8 Fri, 26 Apr 19 21:10:44 +0430 وضعیت دمای ایران در فروردین ۹۸
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: دمای کشور در فروردین‌ماه ۹۸ نسبت به میانگین بلندمدت، ۰.۴ درجه خنک‌تر بود.

]]>
احتمال افزایش ۶۰۰ میلیاردی یارانه داروهای صعب‌العلاج http://www.otaghnews.com/news/426107/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC Fri, 26 Apr 19 09:47:48 +0430 احتمال افزایش ۶۰۰ میلیاردی یارانه داروهای صعب‌العلاج
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت یارانه دارویی سال ۱۳۹۸، گفت: بر اساس بودجه سال ۱۳۹۸، در حوزه واکسن‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و در حوزه داروهای صعب‌العلاج حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

]]>
مشمولان دریافت «وام ازدواج» از صندوق بازنشستگی کشوری http://www.otaghnews.com/news/426071/%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%C2%AB%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C Thu, 25 Apr 19 10:02:02 +0430 مشمولان دریافت «وام ازدواج» از صندوق بازنشستگی کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج برای فرزندان بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.

]]>
تاکید رییسی بر اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان http://www.otaghnews.com/news/426014/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86 Tue, 23 Apr 19 20:30:03 +0430 تاکید رییسی بر اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان
سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم که از قضات باتجربه، روحانیون فاضل و اندیشمند هستند را برای ریاست دیوان عالی کشور انتخاب کردند.

]]>
سیل، نیروهای اجتماعی جدیدی را پدید آورد http://www.otaghnews.com/news/425927/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF Mon, 22 Apr 19 13:48:12 +0430 سیل، نیروهای اجتماعی جدیدی را پدید آورد
از پشت عینک جامعه‌شناسی، هر امری در بستر اجتماع اتفاق می‌افتد.

]]>
بارش باران در محورهای شمالی کشور http://www.otaghnews.com/news/425879/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 21 Apr 19 11:43:02 +0430 بارش باران در محورهای شمالی کشور
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور را تشریح کرد.

]]>
اطلاعیه هواشناسی درباره بارش برف در برخی استان‌ها http://www.otaghnews.com/news/425815/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 19 Apr 19 19:37:04 +0430 اطلاعیه هواشناسی درباره بارش برف در برخی استان‌ها
سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به فعالیت سامانه بارشی در کشور و اختلال در ترددهای جاده‌ای به سبب کولاک برف و مه‌گرفتگی هشدار داده است.

]]>
مردم نگران جبران خسارات سیل نباشند http://www.otaghnews.com/news/425786/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Fri, 19 Apr 19 10:12:02 +0430 مردم نگران جبران خسارات سیل نباشند
رئیس قوه قضائیه گفت: برخی از سیل سال ۹۵ خاطره خوبی نداشتند اما با وعده دولت و پیگیری مسئولان نگران نباشند و پیگیری خواهیم کرد تا خسارت‌های مردم پرداخت شود.

]]>
باید تمام ظرفیت های دیوان عالی کشور احیا شود http://www.otaghnews.com/news/425560/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 13 Apr 19 22:07:03 +0430 باید تمام ظرفیت های دیوان عالی کشور احیا شود
رئیس قوه قضائیه گفت: قضات دیوان عالی کشور با رویکردی آسیب شناسانه، هر فصل یک بار، نکاتی را که موجب نقض آرای محاکم می‌شود، استخراج و تدوین کنند تا از تکرار کاستی‌ها جلوگیری شود.

]]>
آماده‌باش مراکز درمانی تامین اجتماعی در مناطق سیل‌زده http://www.otaghnews.com/news/425429/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87 Thu, 11 Apr 19 09:41:02 +0430 آماده‌باش مراکز درمانی تامین اجتماعی در مناطق سیل‌زده
مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در استان‌های سیل زده به هیچ وجه کمبود دارو وجود ندارد و نیازهای دارو و تجهیزات تامین شده است تاکید کرد: مراکز درمانی تامین اجتماعی ۱۰۰ درصد آماده بودند و اکنون هم در حال آماده باش هستند.

]]>
با اقدام احتمالی آمریکا در قبال سپاه، مقابله به مثل شود http://www.otaghnews.com/news/425315/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 08 Apr 19 15:47:03 +0430 با اقدام احتمالی آمریکا در قبال سپاه، مقابله به مثل شود
رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به دنبال یک مسئول خاص در مقطعی خاص نیست بلکه معتقدیم با انجام یک کار تحقیقی و دقیق، هر مسئولی در هر مقطع زمانی باید پاسخگوی عملکرد خود در زمینه سیلاب های اخیر باشد.

]]>
ادامه بارش‌ها در کشور با ورود سامانه جدید بارشی از روز جمعه http://www.otaghnews.com/news/425070/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87 Wed, 03 Apr 19 15:38:02 +0430 ادامه بارش‌ها در کشور با ورود سامانه جدید بارشی از روز جمعه
سامانه بارشی از بعد از ظهر جمعه شانزدهم فروردین ماه وارد کشور شده و طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در سطح کشور فعال خواهد بود.

]]>
روز طبیعت مبارک http://www.otaghnews.com/news/425010/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9 Tue, 02 Apr 19 13:00:23 +0430 روز طبیعت مبارک
روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز طبیعت را به جامعه فعالان اقتصادی و همه هم‌وطنان تبریک می‌گوید. اتاق ایران از هم‌وطنان می‌خواهد که در نگهداری از محیط زیست و طبیعت کوشا باشند.

]]>
سال سیل http://www.otaghnews.com/news/424958/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84 Mon, 01 Apr 19 12:08:17 +0430 سال سیل
صبح ساعت هفت، کشکان از دیوار‌ها بالا کشید! و آمد توی خانه‌ها. معمولان به محاصره در آمد.

]]>
هشدار مدیریت بحران به ساکنان بیش از ۲۰ محله تهران http://www.otaghnews.com/news/424945/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 31 Mar 19 23:05:04 +0430 هشدار مدیریت بحران به ساکنان بیش از ۲۰ محله تهران
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در اطلاعیه‌ای به ساکنان بیش از ۲۰ محله در شمال، شمال‌شرق، شمال غرب، غرب و جنوب غرب تهران در مورد پیامدهای ناشی از بارش‌های اخیر و احتمال جاری شدن سیلاب هشدار داد.

]]>
شورای هماهنگی مدیریت بحران ٢٣ استان در آماده باش ٢٤ ساعته هستند http://www.otaghnews.com/news/424913/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%A2%D9%A3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%A2%D9%A4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 31 Mar 19 14:25:02 +0430 شورای هماهنگی مدیریت بحران ٢٣ استان در آماده باش ٢٤ ساعته هستند
سخنگوی وزارت کشور از آماده باش ۲۴ ساعته شورای هماهنگی مدیریت بحران ٢٣ استان در پی ورود سامانه بارشی جدید به منظور مقابله با سیل خبر داد.

]]>
تعطیلی پرسنل عملیاتی، تا پایان موج جدید بارش‌ها لغو شد http://www.otaghnews.com/news/424894/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF Sat, 30 Mar 19 22:47:02 +0430 تعطیلی پرسنل عملیاتی، تا پایان موج جدید بارش‌ها لغو شد
با توجه به وقوع سیل، سیلاب و آبگرفتگی در برخی استان‌های کشور طی روزهای اخیر و هشدار سازمان هواشناسی در مورد موج جدید بارش‌ها بویژه در غرب و جنوب غرب، وزیر کشور دستور داد تعطیلات تمام پرسنل و کارکنان عملیاتی لغو شود.

]]>
سیل تهران را تهدید نمی کند http://www.otaghnews.com/news/424863/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 30 Mar 19 11:17:33 +0430 سیل تهران را تهدید نمی کند
آمادگی در برابر بحران، به منزله مجموعه ای از اقدامات در کوتاه مدت، بخش قابل توجهی از مدیریت و برنامه ریزی برای کنترل بحران را تشکیل می دهد. اما فراتر از مرحله مقابله با بحران، به عنوان مجموعه ای از اقدامات در کوتاه مدت، باید توجه داشت که اساسا راه حل اساس

]]>