اتاق خبر-اجتماعی http://www.otaghnews.com/category/6/ info@rsm.co.ir Thu, 21 Mar 19 21:04:57 +0330fa برقراری کشیک دادسراهای نواحی دادسرا در ایام تعطیلات http://www.otaghnews.com/news/424318/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA Sun, 17 Mar 19 15:58:05 +0330 برقراری کشیک دادسراهای نواحی دادسرا در ایام تعطیلات
آخرین نشست شورای معاونین دادستان تهران در سال جاری روز چهارشنبه 22 اسفند ماه با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت بر زندان‌های استان تهران، به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

]]>
حکم رهبری منشور پیش روی قوه قضائیه است http://www.otaghnews.com/news/424061/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 11 Mar 19 14:00:12 +0330 حکم رهبری منشور پیش روی قوه قضائیه است
آیت الله رئیسی در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید قوه قضائیه گفت: حکم رهبری را منشور هشت ماده‌ای برای همه همکاران قضائی می‌دانم و این حکم منشور پیش روی قوه قضائیه است.

]]>
گفتند دخترم جاسوس است http://www.otaghnews.com/news/424057/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 11 Mar 19 13:34:45 +0330 گفتند دخترم جاسوس است
رییس قوه قضاییه گفت: خدمت رسانی عظیمی در دستگاه قضایی صورت گرفته است.

]]>
بازداشت ۲۸۲ نفر و ممنوع‌الخروجی۸۶۰ نفر در هشت ماه اخیر http://www.otaghnews.com/news/423865/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B2%DB%B8%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C%DB%B8%DB%B6%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 Tue, 05 Mar 19 14:26:03 +0330 بازداشت ۲۸۲ نفر و ممنوع‌الخروجی۸۶۰ نفر در هشت ماه اخیر
دادستان تهران گفت: پرونده بانک سرمایه نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است که مفتوح است و در حال رسیدگی است و با جدیت دنبال می‌شود.

]]>
اولتیماتوم تعزیرات به شرکت‌های هواپیمایی http://www.otaghnews.com/news/423656/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C Thu, 28 Feb 19 20:51:01 +0330 اولتیماتوم تعزیرات به شرکت‌های هواپیمایی
مدیرکل تعزیرات استان تهران از برخورد جدی با شرکت‌های هواپیمایی متخلف درزمینهٔ فروش بلیت‌های مسافرتی خبر داد.

]]>
تعهد دولت به پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان «وام ازدواج» http://www.otaghnews.com/news/423638/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%C2%BB Thu, 28 Feb 19 12:46:02 +0330 تعهد دولت به پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان «وام ازدواج»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن بیان اینکه امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است گفت: برای سال آینده افزایش رقم وام به ۳۰ میلیون تومان را خواهیم داشت و دولت متعهد به پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج است.

]]>
قوه قضاییه در کنار دولت است http://www.otaghnews.com/news/423576/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 26 Feb 19 19:31:02 +0330 قوه قضاییه در کنار دولت است
دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه قضاییه در رابطه با تولید، توزیع و نظارت در کنار دولت است، گفت: قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار می بندد تا هیچ بنگاه تولیدی تعطیل نشود.

]]>
شکایت دو هزار نفر از مردم اهواز و دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات http://www.otaghnews.com/news/423492/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA Sun, 24 Feb 19 21:03:03 +0330 شکایت دو هزار نفر از مردم اهواز و دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور از شکایت دو هزار نفر از مردم اهواز و دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات خبر داد.

]]>
تشکیل اولین پرونده در رابطه با گوشت در شعب ویژه http://www.otaghnews.com/news/423449/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87 Sat, 23 Feb 19 20:32:03 +0330 تشکیل اولین پرونده در رابطه با گوشت در شعب ویژه
از تشکیل اولین پرونده در رابطه با گوشت قرمز در شعب ویژه خبر داد و گفت: در این رابطه دو نفر از ستاد تنظیم بازار استان تهران، و دو نفر از سایر دستگاه‌های مرتبط با تأمین و توزیع گوشت بازداشت شده و پرونده آنان در حال تکمیل تحقیقات است.

]]>
دود اختلاف پلیس و وزارت کشور به چشم مردم می‌رود http://www.otaghnews.com/news/423337/%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Thu, 21 Feb 19 10:28:03 +0330 دود اختلاف پلیس و وزارت کشور به چشم مردم می‌رود
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به اینکه هنوز طرح LEZ در همه کلانشهرها اجرا نشده است، گفت: پلیس و وزارت کشور در مورد نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به تخلفات معاینه فنی اختلاف‌نظر دارند و برای همین طرح LEZ در کلانشهرها اجرا نشده است.

]]>
حکم بانک سرمایه‌ای‌ها در حال انشاء http://www.otaghnews.com/news/423176/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1 Sun, 17 Feb 19 22:22:51 +0330 حکم بانک سرمایه‌ای‌ها در حال انشاء
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور بیانیه‌ای از سوی رهبر انقلاب در 40 سالگی انقلاب اسلامی، گفت: بیانه‌ کامل، جامع، دلسوزانه، حکمیمانه و شجاعانه ایشان بود که احساس غرور و افتخار را برانگیخت که زیر پرچم ولی فقیه زنده هستیم.

]]>
چه افرادی مشمول عفو گسترده می‌شوند؟ http://www.otaghnews.com/news/422940/%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%81%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 12 Feb 19 14:17:02 +0330 چه افرادی مشمول عفو گسترده می‌شوند؟
دادستان تهران درباره عفو ۵۰ هزار زندانی به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: این عفو همه ساله انجام می شد، اما امسال به لحاظ ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی گستردگی زیادی دارد.

]]>
استقرار گروه نفت سازمان بازرسی در وزارت نفت http://www.otaghnews.com/news/422878/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA Sun, 10 Feb 19 21:06:40 +0330 استقرار گروه نفت سازمان بازرسی در وزارت نفت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گروه نفت سازمان بازرسی همه امور مربوط به قراردادهای نفتی را رصد می‌کند.

]]>
در شمال شهر کمتر به گوشت‌ نیاز است http://www.otaghnews.com/news/422551/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 03 Feb 19 20:10:01 +0330 در شمال شهر کمتر به گوشت‌ نیاز است
دادستان تهران در خصوص ضروت مدیریت سهمیه‌های گوشت اختصاص یافته به فروشگاه‌ها گفت: در شمال شهر تهران کمتر به این گوشت‌ها نیاز است، اما شاهد توزیع بیشتر گوشت در این مناطق نسبت به فروشگاه‌های مستقر در جنوب شهر هستیم.

]]>
با به هم ریختن وضع اقتصادی، توقع بالا نرفتن آمار سرقت واقعی نیست http://www.otaghnews.com/news/422514/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sat, 02 Feb 19 22:08:41 +0330 با به هم ریختن وضع اقتصادی، توقع بالا نرفتن آمار سرقت واقعی نیست
دادستان تهران گفت: این توقع که وضع اقتصادی و اجتماعی به هم بریزد ولی آمار برخی جرایم مثل سرقت بالا نرود، با واقعیت منطبق نیست.

]]>
برف و باران در کشور از فردا http://www.otaghnews.com/news/422416/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Fri, 01 Feb 19 14:04:02 +0330 برف و باران در کشور از فردا
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور طی فردا (۱۳ بهمن ماه) گفت: از فردا بارش برف و باران و وزش باد در کشور آغاز می‌شود.

]]>
در دوره جنگ، اغلب مردم مشکلات را خودشان حل می‌کردند http://www.otaghnews.com/news/422388/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Thu, 31 Jan 19 17:12:03 +0330 در دوره جنگ، اغلب مردم مشکلات را خودشان حل می‌کردند
دادستان کل کشور گفت: در دوره جنگ تحمیلی اغلب مردم مشکلاتی که جنگ برای آن‌ها پدید آورده بود را خودشان حل می‌کردند، لذا باید همان شاخص‌هایی که در دوران جنگ تحمیلی مورد توجه قرار می‌دادیم، در جنگ اقتصادی نیز لحاظ نمائیم.

]]>
نامه روسای دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به لاریجانی http://www.otaghnews.com/news/422157/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 26 Jan 19 19:52:02 +0330 نامه روسای دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به لاریجانی
روسای دانشگاه های وابسته به دستگاه ها در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه دولت مبنی بر واگذاری و ادغام این دانشگاه ها اعتراض کردند.

]]>
رئیس قوه قضاییه: به زودی عفو گسترده‌ای اعلام می‌شود http://www.otaghnews.com/news/422044/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87%3A-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 24 Jan 19 21:03:02 +0330 رئیس قوه قضاییه: به زودی عفو گسترده‌ای اعلام می‌شود
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز «معیشت مردم» مرکز و هدف اصلی حملات دشمن و به راه انداختن جنگ روانی است، تاکید کرد که به هیچ عنوان اجازه ندهند کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند.

]]>
فیلترینگ مساله اصلی مردم کشور نیست http://www.otaghnews.com/news/422043/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 24 Jan 19 20:47:04 +0330 فیلترینگ مساله اصلی مردم کشور نیست
دادستان کل کشور با اشاره به موضوع فیلترینگ گفت: ما دنبال این نیستیم جایی را ببندیم و نه اینکه جا می‌زنیم، ما می‌گوییم باید فضای سالمی در اختیار مردم باشد.

]]>
تهديد؛ رفتن طبقه متوسط به زيرخط فقر http://www.otaghnews.com/news/421954/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9B-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1 Wed, 23 Jan 19 10:08:51 +0330 تهديد؛ رفتن طبقه متوسط به زيرخط فقر
شرایط جامعه ایران به شکلی است که هر ایرانی با پدیده «تجربه منفی روزانه» مواجه می‌شود. تجربه منفی روزانه به شرایطی گفته می‌شود که فرد در طول روز احساس شادمانی، لذت و کامیابی نمی‌کند.

]]>
صدور کیفر خواست برای یک مقام دولتی به دلیل اظهار نظر درباره حصر http://www.otaghnews.com/news/421928/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D8%B1 Tue, 22 Jan 19 20:01:03 +0330 صدور کیفر خواست برای یک مقام دولتی به دلیل اظهار نظر درباره حصر
دادستان تهران با اشاره به اظهارات یک مقام دولتی مبنی بر این‌که «از حصر پوسته‌ای باقی نمانده است» ، گفت: در مورد گوینده این مطلب کیفرخواست صادره و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

]]>
افزایش ازدواج گریزی در جامعه http://www.otaghnews.com/news/421909/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87 Tue, 22 Jan 19 10:35:00 +0330 افزایش ازدواج گریزی در جامعه
ازدواج یکی از مراحل اصلی و حساس زندگی هر زن یا مردی است. جدا از غریزه جنسی، به وسیله این پیوند یافتن نیمه گمشده آرامش روانی، عصبی و همچنین فرزندآوری از اهداف دیگر ازدواج است.

]]>
بدهی سنگین مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی http://www.otaghnews.com/news/421294/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 08 Jan 19 16:30:03 +0330 بدهی سنگین مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی
دادستان تهران گفت: بدهی مالیاتی دارندگان کارت های تا سال۱۳۹۶، ۲۸هزار میلیارد تومان است. با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند هستند و حاضر نیستند مالیات تجاری را بپردازند.

]]>
دستور رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی http://www.otaghnews.com/news/421270/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C Mon, 07 Jan 19 22:29:02 +0330 دستور رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتشار برخی شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه، به دادستان کل کشور دستور داد که با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

]]>
بخشی شکایت کند پیگیری می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/421217/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sun, 06 Jan 19 21:24:02 +0330 بخشی شکایت کند پیگیری می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعا دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند وارد می‌شود.

]]>
بوي نامطبوع تهران را عمدي مي‌دانم http://www.otaghnews.com/news/421127/%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85 Sat, 05 Jan 19 09:31:37 +0330 بوي نامطبوع تهران را عمدي مي‌دانم
بوی نامطبوعی که در روزهای گذشته در بخش اعظم شهر تهران استشمام شد به یک معمای پیچیده تبدیل شده است.

]]>
جزئیاتی از « ورود بدون کنکور به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها» اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/421084/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%C2%AB-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Fri, 04 Jan 19 13:21:25 +0330 جزئیاتی از « ورود بدون کنکور به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها» اعلام شد
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه شورای سنجش مبنی بر ورود بدون کنکور به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

]]>
بودجه ۹۸ سلامت پاسخگوی حداقل نیازهاست http://www.otaghnews.com/news/421062/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 03 Jan 19 18:53:03 +0330 بودجه ۹۸ سلامت پاسخگوی حداقل نیازهاست
سرپرست وزارت بهداشت ضمن تشکر از زحمات دکتر سید حسن هاشمی، گفت: مردم نگران نباشند و بدانند که طرح تحول نظام سلامت که طرح دولت روحانی است، با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد و منابع مناسب‌تری برایش تخصیص خواهیم داد.

]]>
منتظریم اینستاگرام سریع‌تر تعیین تکلیف شود http://www.otaghnews.com/news/421038/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 03 Jan 19 10:18:03 +0330 منتظریم اینستاگرام سریع‌تر تعیین تکلیف شود
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: ما منتظریم اتخاذ تصمیم جمعی صورت پذیرد و سریع‌تر اینستاگرام که متاسفانه بسیار محتوای خلاف قانون و خلاف اخلاق کشور دارد، تعیین تکلیف شود.

]]>
جز بازگشت وجوه، مانع دیگری در پرونده بابک زنجانی وجود ندارد http://www.otaghnews.com/news/420970/%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 01 Jan 19 15:37:02 +0330 جز بازگشت وجوه، مانع دیگری در پرونده بابک زنجانی وجود ندارد
دادستان تهران با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: دستگاه قضایی در این رابطه می‌خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری وجود ندارد.

]]>
مديريت دانشگاه آزاد پاسخگوي وقوع«جرم» باشد http://www.otaghnews.com/news/420799/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9%C2%AB%D8%AC%D8%B1%D9%85%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sat, 29 Dec 18 10:01:48 +0330 مديريت دانشگاه آزاد پاسخگوي وقوع«جرم» باشد
دوباره وقوع حادثه‌ای مرگبار، در کشوری که دیگر حوادث مرگبار به یک اتفاق عادی تبدیل شده است.

]]>
توقف سرویس‌دهی اتوبوس‌های فرسوده در دانشگاه http://www.otaghnews.com/news/420739/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 Thu, 27 Dec 18 21:05:07 +0330 توقف سرویس‌دهی اتوبوس‌های فرسوده در دانشگاه
مراسم یادبود جانباختگان سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی عصر امروز با حضور جمعی از مسئولان این دانشگاه و خانواده‌های داغدار دانشجویان، در مسجد نور ولایت واقع در مجتمع سوهانک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

]]>
تحقیقات درباره حادثه اتوبوس دانشجویان همچنان ادامه دارد http://www.otaghnews.com/news/420738/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Thu, 27 Dec 18 20:55:37 +0330 تحقیقات درباره حادثه اتوبوس دانشجویان همچنان ادامه دارد
دادستان تهران با بیان این که تحقیقات درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان همچنان ادامه دارد، گفت: نقش جاده و مسئولان دانشگاه در حادثه باید بررسی شود.

]]>
آغاز تحقیقات از مسئولان دانشگاه علوم تحقیقات در رابطه با واژگونی اتوبوس http://www.otaghnews.com/news/420685/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3 Wed, 26 Dec 18 15:46:04 +0330 آغاز تحقیقات از مسئولان دانشگاه علوم تحقیقات در رابطه با واژگونی اتوبوس
در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات گفت: تحقیقات از مسئولان دانشگاه آغاز شده و ادامه دارد.

]]>
افزایش تعداد قربانیان حادثه http://www.otaghnews.com/news/420651/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87 Tue, 25 Dec 18 20:03:50 +0330 افزایش تعداد قربانیان حادثه
واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران 9 کشته و 27 مصدوم برجای گذاشت که 7 تن از قربانیان در محل حادثه و دو تن نیز در بیمارستان جان باختند.

]]>
درخواست سازمان بیمه سلامت برای تخصیص سریع‌تر بودجه ٥٠٠ میلیون یورویی http://www.otaghnews.com/news/420370/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%A5%D9%A0%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C Wed, 19 Dec 18 14:03:04 +0330 درخواست سازمان بیمه سلامت برای تخصیص سریع‌تر بودجه ٥٠٠ میلیون یورویی
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از تاخیر در تخصیص بودجه ٥٠٠ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی به بیمه سلامت به دلیل پیچ و خم‌های اداری انتقاد کرد.

]]>
زنان اسير پنج‌گانه خشونت http://www.otaghnews.com/news/420264/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA Mon, 17 Dec 18 09:52:42 +0330 زنان اسير پنج‌گانه خشونت
سالیان متمادی است که رسانه‌ها از خشونت علیه زنان می نویسند و به درازی تاریخ هم فعالان حقوق زنان رعایت حقوق زنان در مقابل جامعه مرد سالار را فریاد می‌زنند.

]]>
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند http://www.otaghnews.com/news/419837/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF- Fri, 07 Dec 18 17:02:02 +0330 وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
دادستان کل کشور با درخواست از وزارت اطلاعات برای رصد دستگاه‌های اقتصادی، گفت: بر اساس اطلاعاتی که داریم نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تلاش می‌کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند.

]]>
ثبت ۴۸ هزار و ۲۸۷ طلاق در شش ماهه نخست ۱۳۹۷ http://www.otaghnews.com/news/419760/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B4%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B8%DB%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7 Wed, 05 Dec 18 20:19:02 +0330 ثبت ۴۸ هزار و ۲۸۷ طلاق در شش ماهه نخست ۱۳۹۷
مدیرعامل ستاد دیه کشورگفت: امروز طلاق‌ها بیش از آن که معطوف به مسائل مالی و کمبود اقتصادی باشند مربوط به فقر فرهنگی و تهاجم فرهنگ غرب است.

]]>
چالش 13 میلیون نفری تجرد http://www.otaghnews.com/news/419580/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-13-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF Sun, 02 Dec 18 09:36:28 +0330 چالش 13 میلیون نفری تجرد
مردادماه گذشته عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس خبرداد:  11 میلیون جوان ایرانی سن ازدواج را رد کرده اند که مدیرکل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیروز آمار دیگری را اعلام کرد مبنی بر این که  13 میلیون جوان مجرد ایرانی در آستانه

]]>
صدور کیفرخواست پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی‌ http://www.otaghnews.com/news/419247/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C Sat, 24 Nov 18 19:44:02 +0330 صدور کیفرخواست پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی‌
جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیر را تشریح کرد و از صدور کیفرخواست در پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی‌،‌ سالار آقاخان و شهرام جزایری خبر داد.

]]>
مردم، عامل اصلی افزایش متکدیان http://www.otaghnews.com/news/419205/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 24 Nov 18 08:29:25 +0330 مردم، عامل اصلی افزایش متکدیان
تکدی گری در جامعه ما رو به افزایش است که این خود می تواند آسیب های اجتماعی بیشتری را متوجه افراد کند. باید متذکر شد که مردم خودعامل اصلی افزایش آمار متکدیان هستند که البته این مهم ریشه در اعتقادات و باورهای مردم دارد.

]]>
جهل به روند محاکمات دلیل بر نادرست بودن رسیدگی‌ها نیست http://www.otaghnews.com/news/419032/%D8%AC%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 19 Nov 18 21:03:03 +0330 جهل به روند محاکمات دلیل بر نادرست بودن رسیدگی‌ها نیست

]]>
درگذشت نوربخش و تاج‌الدین در سانحه تصادف در گلستان http://www.otaghnews.com/news/418849/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Thu, 15 Nov 18 20:13:42 +0330 درگذشت نوربخش و تاج‌الدین در سانحه تصادف در گلستان
سید محمدتقی نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن تاج‌الدین معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان که در جریان سفر وزیر کار به استان گلستان دچار سانحه رانندگی شده بودند دقایقی قبل علیرغم تلاش پزشکان در بیمارستان فوت شدند.

]]>
پیشنهاد جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان http://www.otaghnews.com/news/418814/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86 Thu, 15 Nov 18 09:36:07 +0330 پیشنهاد جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان
مدیرعامل بیمه آتیه سازان حافظ با اشاره به اینکه بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی پایان آبان به اتمام می رسد،پیشنهادی جدید برای بیمه تکمیلی این افراد پیشنهاد کرد.

]]>
جزئیات اجرای مرحله اول طرح «حمایت از اقشار کم درآمد» اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/418753/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%C2%BB-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 13 Nov 18 18:26:37 +0330 جزئیات اجرای مرحله اول طرح «حمایت از اقشار کم درآمد» اعلام شد
روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای جزئیات مرحله اول طرح حمایتی از اقشار کم درآمد جامعه را اعلام کرد.

]]>
حناچی شهردار تهران شد http://www.otaghnews.com/news/418727/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 13 Nov 18 10:33:07 +0330 حناچی شهردار تهران شد
اعضای شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه شورای اسلامی شهر تهران شهردار جدید پایتخت را انتخاب کردند.

]]>
احتمال فیلترینگ هوشمند اینستاگرام http://www.otaghnews.com/news/418565/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85 Fri, 09 Nov 18 16:51:06 +0330 احتمال فیلترینگ هوشمند اینستاگرام
رییس پلیس فتای ناجا از طرح جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام خبر داد.

]]>
حقوق فرهنگیان افزایش می‌یابد؟ http://www.otaghnews.com/news/418146/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F Wed, 31 Oct 18 10:41:06 +0330 حقوق فرهنگیان افزایش می‌یابد؟
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حقوق و مزایا و دریافتی‌های فرهنگیان باید کاملا منطبق با قانون باشد گفت: درباره افزایش دوباره حقوق معلمان در سال جاری به علت مشکلات اقتصادی، طبق قوانین و تصمیمات دولت و مجلس تصمیم گیری می‌شود.

]]>