اتاق خبر-اجتماعی http://www.otaghnews.com/category/6/ info@rsm.co.ir Wed, 05 Aug 20 11:54:19 +0430fa آخرین آمار کرونا در ایران، ۱۱ مرداد ۹۹: با فوت ۲۱۶ نفر دیگر، مجموع جانباختگان به مرز ۱۷ هزار نفر رسید http://www.otaghnews.com/news/446075/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B9%DB%B9%3A-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B2%DB%B1%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF- Sat, 01 Aug 20 15:14:52 +0430 آخرین آمار کرونا در ایران، ۱۱ مرداد ۹۹: با فوت ۲۱۶ نفر دیگر، مجموع جانباختگان به مرز ۱۷ هزار نفر رسید
سخنگوی وزارت بهداشت: از دیروز تا امروز ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵۴۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶۷ نفر از آنها بستری شدند.

]]>
قاطعانه و محکم با برگزاری مراسم در محیط‌های سربسته مخالفت می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/446031/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 28 Jul 20 20:24:41 +0430 قاطعانه و محکم با برگزاری مراسم در محیط‌های سربسته مخالفت می‌کنیم
معاون بهداشت وزیر بهداشت از جلسات تصمیم گیری برای چگونگی برگزاری اعیاد قربان و غدیر و ایام محرم و صفر خبر داد و با بیان اینکه هنوز هیچ چیز در این باره قطعی نشده، در عین حال گفت: قطعا مراسم امسال به شکل قبل نخواهد بود...

]]>
رکورد مرگ و میر مجددا شکست / ۲۳۵ فوتی در ۲۴ ساعت گذشته / مجموع جانباختگان به ۱۶۱۴۷ نفر رسید http://www.otaghnews.com/news/446028/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA--%DB%B2%DB%B3%DB%B5-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87--%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B1%DB%B4%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Tue, 28 Jul 20 20:20:21 +0430 رکورد مرگ و میر مجددا شکست / ۲۳۵ فوتی در ۲۴ ساعت گذشته / مجموع جانباختگان به ۱۶۱۴۷ نفر رسید
دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت: از دیروز تا امروز ۷ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۶۶۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶۸۷ نفر از آنها بستری شدند.

]]>
دفن ۲۳۴ بیمار کرونایی طی دو روز گذشته در تهران! http://www.otaghnews.com/news/445994/%D8%AF%D9%81%D9%86-%DB%B2%DB%B3%DB%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Mon, 27 Jul 20 11:34:55 +0430 دفن ۲۳۴ بیمار کرونایی طی دو روز گذشته در تهران!
کادر درمان هم در حال حاضر با یک جنگ فرسایشی مواجهند و یک تنه طی ۵ ماه اخیر مقابل کرونا ایستاده‌اند و ما نگران هستیم که تاب و توان کادر درمان نیز به اتمام برسد.

]]>
تقریبا کل کشور وضعیت قرمز دارد / روزانه تقریبا ۴ هزار نفر را بستری می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/445976/-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF--%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85- Sun, 26 Jul 20 15:12:25 +0430  تقریبا کل کشور وضعیت قرمز دارد / روزانه تقریبا ۴ هزار نفر را بستری می‌کنیم
معاون کل وزارت بهداشت در تشریح وضعیت کرونا در کشور، با بیان اینکه وضعیت اصلا خوب نیست، در عین حال تهران را منبع پخش کرونا در کل کشور خواند و گفت: تا زمانی که بستریها کاهش نیابد، مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماست.

]]>
ناشنوایی تازه‌ترین علامت کشف شده کرونا http://www.otaghnews.com/news/445952/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Sat, 25 Jul 20 14:19:44 +0430 ناشنوایی تازه‌ترین علامت کشف شده کرونا
یافته‌های محققان حاکی از آن است که مشکلات گوش از جمله از دست دادن شنوایی می‌تواند نشانه‌ای از ابتلا به کروناویروس باشد.

]]>
جان باختگان کرونا در کشور به ۱۵ هزار و ۲۸۹ نفر رسید http://www.otaghnews.com/news/445930/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B8%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Fri, 24 Jul 20 16:33:55 +0430 جان باختگان کرونا در کشور به ۱۵ هزار و ۲۸۹ نفر رسید
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون ۲۸۶ هزار و ۵۲۳ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۲۱۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۱۵ هزار و ۲۸۹ نفر رسیده است.

]]>
پرداخت کمک هزینه ۴۰۰ هزار تومانی به خانواده‌های دارای ۳ قلو http://www.otaghnews.com/news/445925/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D9%82%D9%84%D9%88 Fri, 24 Jul 20 16:06:06 +0430 پرداخت کمک هزینه ۴۰۰ هزار تومانی به خانواده‌های دارای ۳ قلو
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تاخیر در پرداخت کمک هزینه خانواده‌های دارای فرزند چند قلو گفت: مشکلی در پرداخت به وجود آمده بود که با رفع این مشکل طی دو روز آینده این مبلغ به حساب خانواده‌های ۳ قلو به بالا واریز می‌شود.

]]>
نشست زمین در تبریز / ۴ خودرو آسیب دیدند http://www.otaghnews.com/news/445919/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2--%DB%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF Thu, 23 Jul 20 13:57:46 +0430 نشست زمین در تبریز / ۴ خودرو آسیب دیدند
مسئول امور ارتباطات سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز گفت: نشست زمین روبروی دانشگاه هنر اسلامی تبریز صدمه جانی نداشته است.

]]>
مجموع فوتی‌ها به ۱۴۸۵۳ رنفر رسید / افزایش مبتلایان به ۲۸۱۴۱۳ نفر http://www.otaghnews.com/news/445892/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B8%DB%B5%DB%B3-%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF--%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B8%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1 Wed, 22 Jul 20 15:16:52 +0430 مجموع فوتی‌ها به ۱۴۸۵۳ رنفر رسید / افزایش مبتلایان به ۲۸۱۴۱۳ نفر
دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت: از دیروز تا امروز ۱ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵۸۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۹۳۴ نفر از آنها بستری شدند.

]]>
کرونا همچنان رکورد می زند http://www.otaghnews.com/news/445860/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF Tue, 21 Jul 20 17:47:10 +0430 کرونا همچنان رکورد می زند
سخنگوی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۲۹ نفر اعلام کرد.

]]>
افزایش مجدد جانباختگان کرونا http://www.otaghnews.com/news/445815/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Mon, 20 Jul 20 20:09:25 +0430 افزایش مجدد جانباختگان کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۱۷ نفر اعلام کرد.

]]>
۲۰۹ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته http://www.otaghnews.com/news/445789/%DB%B2%DB%B0%DB%B9-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Sun, 19 Jul 20 20:08:03 +0430 ۲۰۹ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۰۹ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۴ هزار و ۱۸۸ نفر از افراد مبتلا، جان خود را از دست داده‌اند.

]]>
پرونده ۳ محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸ دوباره رسیدگی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/445775/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 19 Jul 20 16:43:04 +0430 پرونده ۳ محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸ دوباره رسیدگی می‌شود
درخواست بررسی مجدد پرونده ۳ محکوم به اعدام اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸، از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

]]>
۱۸۸ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته http://www.otaghnews.com/news/445746/%DB%B1%DB%B8%DB%B8-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Sat, 18 Jul 20 20:10:07 +0430 ۱۸۸ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۸۸ نفر اعلام کرد.

]]>
محدودیت‌های جدید کرونایی از شنبه در تهران http://www.otaghnews.com/news/445681/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 17 Jul 20 18:54:07 +0430 محدودیت‌های جدید کرونایی از شنبه در تهران
معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی از روز شنبه در تهران خبر داد.

]]>
۱۸۳ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته http://www.otaghnews.com/news/445679/%DB%B1%DB%B8%DB%B3-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Fri, 17 Jul 20 18:23:05 +0430 ۱۸۳ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۸۳ نفر اعلام کرد.

]]>
آمار فوتی های کرونا به ۱۳هزار و ۶۰۸ نفر رسید http://www.otaghnews.com/news/445641/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Thu, 16 Jul 20 17:22:05 +0430 آمار فوتی های کرونا به ۱۳هزار و ۶۰۸ نفر رسید
سخنگوی وزارت بهداشت، آمار فوتی های کرونا را تا ظهر پنج شنبه ۲۶ تیر ۹۹، ۱۳ هزار و ۶۰۸ نفر اعلام کرد.

]]>
فوت ۱۹۹ بیمار کرونایی در کشور طی شبانه روز گذشته http://www.otaghnews.com/news/445599/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B1%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Wed, 15 Jul 20 18:24:04 +0430 فوت ۱۹۹ بیمار کرونایی در کشور طی شبانه روز گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمارهای کرونا در ایران را اعلام کرد و گفت: متاسفانه در شبانه روز گذشته، ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

]]>
۲۵۲۱ ابتلا و ۱۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور http://www.otaghnews.com/news/445553/%DB%B2%DB%B5%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%88-%DB%B1%DB%B7%DB%B9-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 14 Jul 20 18:50:05 +0430 ۲۵۲۱ ابتلا و ۱۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲هزار و ۵۲۱ مورد جدید کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
شمار جان باختگان کرونا در کشور از ۱۳ هزار نفر گذشت http://www.otaghnews.com/news/445502/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Mon, 13 Jul 20 19:01:14 +0430 شمار جان باختگان کرونا در کشور از ۱۳ هزار نفر گذشت
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲هزار و ۳۴۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور و فوت ۲۰۳ تن از بیماران طی بیست و چهار ساعت گذشته خبر داد.

]]>
۱۹۴ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته http://www.otaghnews.com/news/445442/%DB%B1%DB%B9%DB%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Sun, 12 Jul 20 18:29:03 +0430 ۱۹۴ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۴ نفر در کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.

]]>
۱۸۸ جان‌باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته http://www.otaghnews.com/news/445379/%DB%B1%DB%B8%DB%B8-%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Sat, 11 Jul 20 16:18:06 +0430 ۱۸۸ جان‌باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۳۹۷ بیمار جدید کووید ۱۹ طی شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.

]]>
شناسایی ۲ هزار و ۲۶۲ مبتلا به کرونا http://www.otaghnews.com/news/445348/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B6%DB%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Fri, 10 Jul 20 18:49:43 +0430 شناسایی ۲ هزار و ۲۶۲ مبتلا به کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۲ نفر در کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.

]]>
شمار قربانیان روزانه کرونا در ایران به ۲۲۱ تن رسید http://www.otaghnews.com/news/445299/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2%DB%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Thu, 09 Jul 20 17:53:08 +0430 شمار قربانیان روزانه کرونا در ایران به ۲۲۱ تن رسید
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۵۰ هزار نفر رسید، گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

]]>
شمار جان‌باختگان کرونا در کشور از ۱۲ هزار تن گذشت http://www.otaghnews.com/news/445269/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Wed, 08 Jul 20 21:21:45 +0430 شمار جان‌باختگان کرونا در کشور از ۱۲ هزار تن گذشت
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۶۹۱ بیمار جدید کووید-۱۹ در طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و در عین حال بر لزوم پرهیز از سفرهای غیرضرور در شرایط فعلی بویژه به استان‌های خراسان رضوی و مازندران تاکید کرد.

]]>
تعداد جانباختگان کرونا رکورد زد http://www.otaghnews.com/news/445218/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF Tue, 07 Jul 20 19:07:51 +0430 تعداد جانباختگان کرونا رکورد زد
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۰ نفر در کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.

]]>
۲۶۱۳ ابتلا و ۱۶۰ فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته http://www.otaghnews.com/news/445172/%DB%B2%DB%B6%DB%B1%DB%B3-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%88-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Mon, 06 Jul 20 19:12:06 +0430 ۲۶۱۳ ابتلا و ۱۶۰ فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۶۱۳ ابتلای جدید کووید۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه ۱۶۰ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.

]]>
۲۵۶۰ ابتلای جدید کرونا در کشور http://www.otaghnews.com/news/445101/%DB%B2%DB%B5%DB%B6%DB%B0-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 05 Jul 20 14:36:07 +0430 ۲۵۶۰ ابتلای جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از مثبت شدن تست کرونای ۲۵۶۰ نفر دیگر در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد.

]]>
آمار مبتلایان کووید ۱۹ در ایران به ۲۳۵ هزار و ۴۲۹ نفر رسید http://www.otaghnews.com/news/445029/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B2%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Fri, 03 Jul 20 19:18:06 +0430 آمار مبتلایان کووید ۱۹ در ایران به ۲۳۵ هزار و ۴۲۹ نفر رسید
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از دیروز تا امروز ۱۳ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵۶۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۴۸۳ مورد بستری شدند.

]]>
۱۴۸ فوتی کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته http://www.otaghnews.com/news/444978/%DB%B1%DB%B4%DB%B8-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Thu, 02 Jul 20 17:03:07 +0430 ۱۴۸ فوتی کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته
لاری، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۸ نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.

]]>
۱۴۱ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته http://www.otaghnews.com/news/444938/%DB%B1%DB%B4%DB%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Wed, 01 Jul 20 19:25:02 +0430 ۱۴۱ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۱ نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.

]]>
۲۴۵۷ ابتلا و ۱۴۷ فوتی جدید کرونا در کشور http://www.otaghnews.com/news/444877/%DB%B2%DB%B4%DB%B5%DB%B7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%88-%DB%B1%DB%B4%DB%B7-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 30 Jun 20 19:38:04 +0430 ۲۴۵۷ ابتلا و ۱۴۷ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۴۵۷ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
۱۶۲ جان‌باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته http://www.otaghnews.com/news/444830/%DB%B1%DB%B6%DB%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Mon, 29 Jun 20 19:38:10 +0430 ۱۶۲ جان‌باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت بروز و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ در کشور را تشریح کرد.

]]>
آمار فوتی‌های روزانه کرونا دوباره بالا رفت http://www.otaghnews.com/news/444759/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA Sun, 28 Jun 20 15:21:10 +0430 آمار فوتی‌های روزانه کرونا دوباره بالا رفت
سخنگوی وزارت بهداشت، از شناسایی ۲۴۸۹ مورد جدید کرونا ظرف شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.

]]>
تست کرونای ۲۴۵۶ نفر دیگر مثبت شد http://www.otaghnews.com/news/444713/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B4%DB%B5%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Sat, 27 Jun 20 17:48:07 +0430 تست کرونای ۲۴۵۶ نفر دیگر مثبت شد
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از دیروز تا امروز ۷ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۴۵۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۳۹ مورد بستری شدند.

]]>
ثبت ۲۶۲۸بیمار جدید کرونا http://www.otaghnews.com/news/444672/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B2%DB%B6%DB%B2%DB%B8%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Fri, 26 Jun 20 20:51:03 +0430 ثبت ۲۶۲۸بیمار جدید کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از روز گذشته تا امروز ۶ تیرماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۶۲۸ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۳۵۶ مورد بستری شدند.

]]>
ثبت ۲۵۹۵ بیمار جدید کرونا http://www.otaghnews.com/news/444621/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B2%DB%B5%DB%B9%DB%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Thu, 25 Jun 20 19:01:05 +0430 ثبت ۲۵۹۵ بیمار جدید کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از روز گذشته تا ظهر پنج شنبه ۵ تیر ۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۵۹۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند.

]]>
شناسایی ۲۵۳۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور http://www.otaghnews.com/news/444571/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B3%DB%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Wed, 24 Jun 20 18:55:03 +0430 شناسایی ۲۵۳۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۵۳۱ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشور خبر داد.

]]>
شناسایی ۲۴۴۵ بیمار جدید کرونا http://www.otaghnews.com/news/444531/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B4%DB%B4%DB%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Tue, 23 Jun 20 19:17:10 +0430 شناسایی ۲۴۴۵ بیمار جدید کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به شناسایی ۲۴۴۵ بیمار جدید کرونا، بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، تاکید کرد.

]]>
شناسایی ۲۵۷۳ بیمار جدید کرونا http://www.otaghnews.com/news/444475/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B7%DB%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Mon, 22 Jun 20 23:45:16 +0430 شناسایی ۲۵۷۳ بیمار جدید کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به ۱۱۹ مورد فوتی کرونا در شبانه روز گذشته، رعایت پروتکل های بهداشتی را مهم‌ترین اقدام برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری دانست.

]]>
کرونا هزار چهره شده است http://www.otaghnews.com/news/444427/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 22 Jun 20 11:31:51 +0430 کرونا هزار چهره شده است
آمار مبتلایان به ویروس کرونا هر روز عدد بالاتری را نشان می‌دهد به‌طوری که خبرهای خوبی از برخی استان‌ها از افزایش موارد بستری و ابتلا به گوش نمی‌رسد.

]]>
۱۱۶ فوتی جدید کرونا در کشور http://www.otaghnews.com/news/444406/%DB%B1%DB%B1%DB%B6-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 21 Jun 20 21:06:50 +0430 ۱۱۶ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۳۶۸ بیمار کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد.

]]>
رفع نواقص اسناد مالی تایرسازان http://www.otaghnews.com/news/444392/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86 Sun, 21 Jun 20 18:33:04 +0430 رفع نواقص اسناد مالی تایرسازان
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل پرونده برای یک واحد متخلف تولید تایر به ارزش ۱۱ میلیارد ریال خبر داد

]]>
۲۳۲۲ ابتلا و ۱۱۵ فوتی جدید کرونا در کشور http://www.otaghnews.com/news/444328/%DB%B2%DB%B3%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%88-%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sat, 20 Jun 20 21:27:13 +0430 ۲۳۲۲ ابتلا و ۱۱۵ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت بروز بیماری کووید-۱۹ در کشور را تشریح کرد.

]]>
شناسایی ۲۶۱۵ مبتلای جدید به کرونا http://www.otaghnews.com/news/444301/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B6%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Fri, 19 Jun 20 19:29:04 +0430 شناسایی ۲۶۱۵ مبتلای جدید به کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، از شناسایی ۲ هزار و ۶۱۵ مبتلای جدید به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
شناسایی ۲۵۹۶ بیمار جدید کرونا http://www.otaghnews.com/news/444255/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B9%DB%B6-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Thu, 18 Jun 20 17:33:05 +0430 شناسایی ۲۵۹۶ بیمار جدید کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، از شناسایی ۲۵۹۶ مبتلای جدید به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
شناسایی ۲۵۶۳ بیمار جدید کرونا http://www.otaghnews.com/news/444180/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B6%DB%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Tue, 16 Jun 20 18:47:03 +0430 شناسایی ۲۵۶۳ بیمار جدید کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، از شناسایی ۲ هزار و ۵۶۳ مورد جدید کرونا در شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.

]]>
سیر صعودی فوتی های روزانه کرونا http://www.otaghnews.com/news/444123/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Mon, 15 Jun 20 20:42:03 +0430 سیر صعودی فوتی های روزانه کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، از شناسایی ۲ هزار و ۴۴۹ مورد جدید کرونا در شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.

]]>
شناسایی ۲۴۷۲ بیمار جدید کرونا http://www.otaghnews.com/news/444070/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B4%DB%B7%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Sun, 14 Jun 20 19:07:03 +0430 شناسایی ۲۴۷۲ بیمار جدید کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲ هزار و ۴۷۲ مورد جدید کرونا در شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.

]]>