اتاق خبر-بین الملل http://www.otaghnews.com/category/8/ info@rsm.co.ir Mon, 26 Aug 19 02:43:31 +0430fa جنگ آمریکا و چین قیمت طلا را بالا می‌برد؟ http://www.otaghnews.com/news/431582/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 25 Aug 19 17:09:04 +0430 جنگ آمریکا و چین قیمت طلا را بالا می‌برد؟
جنگ تجاری آمریکا و چین دوباره بالا گرفته و این اتفاق ممکن است به طلا فرصت دهد در هفته جاری درخشش بیشتری پیدا کرده و به پیشروی خود در بالای مرز ۱۵۰۰ دلار ادامه دهد.

]]>
در روز نخست اجلاس جی ۷ چه گذشت؟ http://www.otaghnews.com/news/431562/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%DB%8C-%DB%B7-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D8%9F Sun, 25 Aug 19 10:54:07 +0430 در روز نخست اجلاس جی ۷ چه گذشت؟
اختلاف بین فرانسه و آلمان با انگلیس و آمریکا بر سر مسائل تجاری و مالیاتی مهم ترین اتفاقات روز نخست اجلاس فرانسه بود.

]]>
داوجونز با تشدید جنگ تجاری بیش از ۶۰۰ واحد سقوط کرد http://www.otaghnews.com/news/431542/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 24 Aug 19 20:21:06 +0430 داوجونز با تشدید جنگ تجاری بیش از ۶۰۰ واحد سقوط کرد
سهام آمریکا پس از این که روز جمعه جنگ تجاری بین آمریکا و چین به شکلی دراماتیک تشدید شد، به شدت سقوط کردند.

]]>
حمله تند و بی سابقه ترامپ به رئیس بانک مرکزی آمریکا http://www.otaghnews.com/news/431505/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Sat, 24 Aug 19 11:13:03 +0430 حمله تند و بی سابقه ترامپ به رئیس بانک مرکزی آمریکا
رئیس جمهور آمریکا تلویحا از رئیس بانک مرکزی این کشور خواست تا استعفا دهد.

]]>
اعتراف رئیس بانک مرکزی آمریکا به تبعات منفی جنگ تجاری با چین http://www.otaghnews.com/news/431499/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86 Sat, 24 Aug 19 09:55:22 +0430 اعتراف رئیس بانک مرکزی آمریکا به تبعات منفی جنگ تجاری با چین
رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت که جنگ تجاری با چین یکی از مهمترین ریسکهای خارجی موجود بر سر راه اقتصاد آمریکا است.

]]>
چین بر ۷۵ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی تعرفه تعیین کرد http://www.otaghnews.com/news/431496/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B7%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF- Fri, 23 Aug 19 22:36:03 +0430 چین بر ۷۵ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی تعرفه تعیین کرد
وزارت بازرگانی چین امروز جمعه از تعیین تعرفه برای ۷۵ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از آمریکا خبر داد.

]]>
ایران اجازه بازی تبلیغاتی ترامپ با موضوع مذاکره را نمی‌دهد http://www.otaghnews.com/news/431495/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Fri, 23 Aug 19 22:20:05 +0430 ایران اجازه بازی تبلیغاتی ترامپ با موضوع مذاکره را نمی‌دهد
«ریچارد فالک» معتقد است که وضعیت فعلی دولت ترامپ درباره برجام در مجموع برای ترامپ یک چالش بزرگ است و او باید شکست را بپذیرد.

]]>
دستور پوتین برای تدارک «پاسخ‌ متقارن» به آزمایش موشکی آمریکا http://www.otaghnews.com/news/431493/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%C2%AB%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%E2%80%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Fri, 23 Aug 19 21:49:05 +0430 دستور پوتین برای تدارک «پاسخ‌ متقارن» به آزمایش موشکی آمریکا
رئیس جمهور روسیه به ارتش این کشور دستور داده در پی اقدام آمریکا در آزمایش یک موشک جدیدی که تحت یک توافق کنترل تسلیحات ملغی شده بین دو کشور ممنوعه محسوب میشد، پاسخ‌های متقابل و "متقارن" را برنامه‌ریزی کند.

]]>
کسری بودجه آمریکا به ۱ تریلیون دلار خواهد رسید! http://www.otaghnews.com/news/431490/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%21 Fri, 23 Aug 19 21:03:07 +0430 کسری بودجه آمریکا به ۱ تریلیون دلار خواهد رسید!
دفتر بودجه کنگره آمریکا در گزارشی خواهان مدیریت بهتر مخارج دولتی برای کاهش کسری بودجه شد.

]]>
اقتصادمان قوی است و جلوی چین را می‌گیریم! http://www.otaghnews.com/news/431487/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%21 Fri, 23 Aug 19 17:56:03 +0430 اقتصادمان قوی است و جلوی چین را می‌گیریم!
رئیس جمهور آمریکا در سخنان جنجالی تازه‌ای گفت: بانک مرکزی آمریکا تازه فهمیده که حق با من بوده است!

]]>
پامپئو یک گیاه سمی در دیپلماسی آمریکاست http://www.otaghnews.com/news/431484/%D9%BE%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 23 Aug 19 17:09:07 +0430 پامپئو یک گیاه سمی در دیپلماسی آمریکاست
وزیر امور خارجه کره شمالی امروز(جمعه) مایک پامپئو را یک "گیاه سمی" در دیپلماسی آمریکا خوانده و قول داد "رویای پوچ" تسلیم شدن پیونگ یانگ به تحریم‌ها را نقش بر آب کند.

]]>
با ویژگی‌های گلکسی S۱۰ پلاس آشنا شوید http://www.otaghnews.com/news/431483/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-S%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF Fri, 23 Aug 19 16:53:06 +0430 با ویژگی‌های گلکسی S۱۰ پلاس آشنا شوید
سری جدید گوشی‌های گلکسی شرکت سامسونگ یکی از هوشمندترین موبایلهای موجود در بازار جهان است.

]]>
رشد بازارهای آسیایی قبل از سخنرانی رییس فدرال‌رزرو http://www.otaghnews.com/news/431482/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88 Fri, 23 Aug 19 16:38:04 +0430 رشد بازارهای آسیایی قبل از سخنرانی رییس فدرال‌رزرو
روز جمعه، نامشخص بودن کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در آینده، در کنار نگرانی‌ها از کند شدن اقتصاد جهان، باعث شد بازارهای آسیایی در ساعات پایانی رشد کنند.

]]>
بنز، آئودی و بی.ام.و متحد شدند http://www.otaghnews.com/news/431479/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%8C-%D8%A2%D8%A6%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C.%D8%A7%D9%85.%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Fri, 23 Aug 19 15:52:04 +0430 بنز، آئودی و بی.ام.و متحد شدند
خودروسازی آئودی به ائتلاف بنز و بی.ام.و برای توسعه سامانه‌های هوشمند خودرویی خواهد پیوست.

]]>
قیمت طلای جهانی به زیر ۱۵۰۰ دلار برگشت http://www.otaghnews.com/news/431475/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA Fri, 23 Aug 19 14:48:05 +0430 قیمت طلای جهانی به زیر ۱۵۰۰ دلار برگشت
قیمت طلا در بازارهای جهانی ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرد.

]]>
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی http://www.otaghnews.com/news/431474/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Fri, 23 Aug 19 14:32:11 +0430 افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی
روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی متوقف شد و نفت برنت به بالای ۶۰ دلار بازگشت.

]]>
یوان چین در پایین ترین سطح ۱۱ سال اخیر http://www.otaghnews.com/news/431471/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 Fri, 23 Aug 19 13:45:08 +0430 یوان چین در پایین ترین سطح ۱۱ سال اخیر
نگرانی از تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا باعث ریزش مجدد ارزش یوان شد.

]]>
عقب‌گرد ۰.۲ درصدی شاخص دلار http://www.otaghnews.com/news/431470/%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DB%B0.%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 Fri, 23 Aug 19 13:29:11 +0430 عقب‌گرد ۰.۲ درصدی شاخص دلار
منتظر ماندن معامله گران برای تصمیم بانک مرکزی آمریکا در خصوص نرخ بهره باعث کاهش تقاضای خرید اسکناس سبز شد.

]]>
صعود خفیف بورس‌های جهانی http://www.otaghnews.com/news/431469/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Fri, 23 Aug 19 13:13:32 +0430 صعود خفیف بورس‌های جهانی
شاخص های بورسی جهان با در پیش بودن سخنرانی رئیس بانک مرکزی آمریکا صعود خفیفی را تجربه کردند.

]]>
حمایت شرکت‌های ژاپنی از جنگ تجاری با کره جنوبی http://www.otaghnews.com/news/431456/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C Thu, 22 Aug 19 22:15:07 +0430 حمایت شرکت‌های ژاپنی از جنگ تجاری با کره جنوبی
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد سه چهارم شرکت‌های ژاپنی از موضع دولت این کشور در برخورد با کره جنوبی حمایت می‌کنند.

]]>
گران‌ترین کالاهای فروخته شده توسط اپل http://www.otaghnews.com/news/431455/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%BE%D9%84 Thu, 22 Aug 19 21:59:06 +0430 گران‌ترین کالاهای فروخته شده توسط اپل
برخلاف تصور عمومی، همیشه آخرین نسخه های اپل گران ترین محصولات این شرکت نبوده اند.

]]>
تقاضا برای کالاهای اروپایی کم شد http://www.otaghnews.com/news/431451/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF Thu, 22 Aug 19 21:27:04 +0430 تقاضا برای کالاهای اروپایی کم شد
جدیدترین آمارها نشان می دهند صادرات از حوزه اتحادیه اروپا نسبت به سال قبل ۴.۷ درصد کمتر شده است.

]]>
ثروت کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا چه قدر است؟ http://www.otaghnews.com/news/431450/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 22 Aug 19 21:21:37 +0430 ثروت کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا چه قدر است؟
تنها دو نفر از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بالای یک میلیارد دلار ثروت دارند.

]]>
تورم کشورهای اروپایی باز هم کاهش یافت http://www.otaghnews.com/news/431449/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Thu, 22 Aug 19 21:11:09 +0430 تورم کشورهای اروپایی باز هم کاهش یافت
متوسط نرخ تورم سالانه کشورهای عضو منطقه یورو به یک درصد کاهش یافت.

]]>
افزایش تعرفه‌ها و پایین آوردن نرخ ارز، اختلاف تجاری را حل نمی‌کند http://www.otaghnews.com/news/431448/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Thu, 22 Aug 19 20:40:08 +0430 افزایش تعرفه‌ها و پایین آوردن نرخ ارز، اختلاف تجاری را حل نمی‌کند
صندوق بین‌المللی پول به رقبای درگیر در جنگ تجاری، آمریکا و چین، هشدار داد که افزایش تعرفه‌ها تنها به رشد اقتصاد جهانی صدمه می‌زند و دستکاری نرخ ارز هم کمکی به حل مشکلات آنها نمی‌کند.

]]>
هوآوی با بحران مرگ و زندگی روبروست http://www.otaghnews.com/news/431447/%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA Thu, 22 Aug 19 20:24:08 +0430 هوآوی با بحران مرگ و زندگی روبروست
در حالی که فشارهای آمریکا به شرکت هواوی ادامه دارد، موسس و مدیرعامل آن اعلام کرد که این شرکت با بحران مرگ و زندگی روبروست.

]]>
من برای جنگ تجاری با چین انتخاب شدم http://www.otaghnews.com/news/431444/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%85 Thu, 22 Aug 19 19:38:03 +0430 من برای جنگ تجاری با چین انتخاب شدم
ترامپ چهارشنبه شب در حال دفاع از اقدامات دولت خود در جنگ تجاری با چین، گفت: این جنگ تجاری‌ای است که باید مدت‌ها قبل اتفاق می‌افتاد. من فرد منتخب وعده داده شده هستم.

]]>
منحنی سود اوراق قرضه آمریکا برای دومین بار معکوس شد http://www.otaghnews.com/news/431443/%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D8%AF Thu, 22 Aug 19 19:22:04 +0430 منحنی سود اوراق قرضه آمریکا برای دومین بار معکوس شد
منحنی سود اوراق قرضه آمریکا، برای دومین بار در هفته جاری معکوس شد و سود اوراق ۱۰ ساله مجددا از سود اوراق ۲ ساله کمتر شد. این هشدار رکود برای اولین بار پس از ۱۴ آگست ۲۰۰۵، اتفاق می‌افتد.

]]>
احتمال بالای وقوع رکود اقتصادی در آمریکا http://www.otaghnews.com/news/431431/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Thu, 22 Aug 19 13:39:05 +0430 احتمال بالای وقوع رکود اقتصادی در آمریکا
۷۴ درصد فعالان تجاری آمریکا معتقدند تا سال ۲۰۲۱ اقتصاد آمریکا با ادامه وضع فعلی وارد رکود می شود.

]]>
زیان نیم تریلیون دلاری اقتصاد جهان از جنگ تجاری http://www.otaghnews.com/news/431430/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Thu, 22 Aug 19 13:23:18 +0430 زیان نیم تریلیون دلاری اقتصاد جهان از جنگ تجاری
جنگ تجاری آمریکا و چین باعث کاهش ۰.۶ درصدی رشد اقتصادی جهان می‌شود.

]]>
سهام آسیایی همچنان در انتظار شفافیت از سوی فدرال‌رزرو هستند http://www.otaghnews.com/news/431427/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Thu, 22 Aug 19 12:52:15 +0430 سهام آسیایی همچنان در انتظار شفافیت از سوی فدرال‌رزرو هستند
سهام آسیایی در حالی بدون تغییر باقی ماند که نامشخص بودن و بلاتکلیفی چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا و همچنین احتمال ارائه مشوق‌های جهانی، سرزندگی بازارها را از بین برده است.

]]>
نفت مرز ۶۰ دلار را رد کرد http://www.otaghnews.com/news/431393/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 21 Aug 19 13:58:03 +0430 نفت مرز ۶۰ دلار را رد کرد
برای نخستین بار در هفته جاری قیمت نفت برنت از ۶۰ دلار عبور کرد.

]]>
بازگشت بورس‌های آسیایی به مدار کاهشی http://www.otaghnews.com/news/431388/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C Wed, 21 Aug 19 12:40:05 +0430 بازگشت بورس‌های آسیایی به مدار کاهشی
تداوم بحران داخلی هنگ کنگ باعث ریزش شاخص های بورسی در آسیا شد.

]]>
تلاش برای سیاسی‌کردن مساله اقتصادی و تجاری با شکست روبرو می‌شود http://www.otaghnews.com/news/431381/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 21 Aug 19 10:52:03 +0430 تلاش برای سیاسی‌کردن مساله اقتصادی و تجاری با شکست روبرو می‌شود
رادیو بین المللی چین در گزارشی سخنان اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «آمریکا خواهان آسیب دیدن بازار چین نیست» را ریاکارانه، پوچ و سیاسی کردن مساله ای اقتصادی و تجاری توصیف کرد.

]]>
چرا مرگ زغال سنگ حقیقت ندارد؟ http://www.otaghnews.com/news/431373/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 20 Aug 19 21:18:04 +0430 چرا مرگ زغال سنگ حقیقت ندارد؟
دید کلی بازار نسبت به زغال سنگ این است که این صنعت با افول روبروست و جای خود را به تجدیدپذیرها و گاز طبیعی می‌دهد که سوخت پاک‌تری هستند اما به نظر می‌رسد این موضوع چندان واقعیت ندارد.

]]>
بشار اسد: ترکیه به حمایت نامحدود از تکفیری‌ها ادامه می‌دهد http://www.otaghnews.com/news/431372/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%3A-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 20 Aug 19 21:02:04 +0430 بشار اسد: ترکیه به حمایت نامحدود از تکفیری‌ها ادامه می‌دهد
رئیس جمهور سوریه در جریان دیدار با یک هیأت از مجلس دومای روسیه در دمشق تأکید کرد: ترکیه به حمایت نامحدود از تکفیری‌ها در سوریه ادامه می‌دهد.

]]>
ارزش روپیه هند به پایین‌ترین سطح ۶ ماه اخیر رسید http://www.otaghnews.com/news/431368/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Tue, 20 Aug 19 19:59:05 +0430 ارزش روپیه هند به پایین‌ترین سطح ۶ ماه اخیر رسید
افزایش نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی هند باعث ریزش ارزش پول ملی این کشور شد.

]]>
لیر ترکیه در پایین‌ترین سطح ۶ هفته اخیر http://www.otaghnews.com/news/431367/%D9%84%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B6-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 Tue, 20 Aug 19 19:44:03 +0430 لیر ترکیه در پایین‌ترین سطح ۶ هفته اخیر
تغییر نرخ بهره وام بین بانکی در ترکیه باعث ریزش لیر شد.

]]>
قیمت‌های نفت با امید به کاهش تنش‌های تجاری تثبیت شد http://www.otaghnews.com/news/431366/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Tue, 20 Aug 19 19:28:04 +0430 قیمت‌های نفت با امید به کاهش تنش‌های تجاری تثبیت شد
روز سه‌شنبه قیمت‌های با خوش‌بینی به احتمال کاهش تنش‌های تجاری چین و آمریکا ثابت ماند.

]]>
رشد ارزش قراردادهای نفت و گاز به ۴۲ میلیارد دلار http://www.otaghnews.com/news/431362/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 Tue, 20 Aug 19 18:25:03 +0430 رشد ارزش قراردادهای نفت و گاز به ۴۲ میلیارد دلار
قراردادهای مهندسی و ساخت و ساز بزرگ برای پروژه‌های LNG مجموع ارزش قراردادهای صنعت نفت و گاز را در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ به ۴۲ میلیارد دلار افزایش داد.

]]>
بزرگترین تولیدکنندگان دانه قهوه جهان کدامند؟ http://www.otaghnews.com/news/431358/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 20 Aug 19 17:21:07 +0430 بزرگترین تولیدکنندگان دانه قهوه جهان کدامند؟
آیا تا به‌حال به این فکر کرده‌اید قهوه‌ای که هر روز می‌نوشید از کجا تهیه می‌شود؟

]]>
رکورد بیشترین رشد تولید نفت و گاز متعلق به کدام کشور است؟ http://www.otaghnews.com/news/431357/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 20 Aug 19 17:05:05 +0430 رکورد بیشترین رشد تولید نفت و گاز متعلق به کدام کشور است؟
شرکت گازپروم روسیه در بیش از پنج سال گذشته بالاترین رشد تولید را در میان شرکت‌های تولیدکننده انرژی جهان داشته است.

]]>
میدان‌های نفتی عربستان در خط آتش http://www.otaghnews.com/news/431354/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4 Tue, 20 Aug 19 15:30:12 +0430 میدان‌های نفتی عربستان در خط آتش
ادامه درگیری در خاورمیانه سبب شده است میدان‌های نفتی عربستان در معرض حمله نیروهای یمنی قرار گیرند.

]]>
ترامپ باز هم خواستار دلار ارزان شد http://www.otaghnews.com/news/431352/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 20 Aug 19 15:14:07 +0430 ترامپ باز هم خواستار دلار ارزان شد
رئیس جمهور آمریکا از بانک مرکزی این کشور خواست نرخ بهره را ۱ درصد کاهش دهد.

]]>
دلار به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۱۹ رسید http://www.otaghnews.com/news/431351/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Tue, 20 Aug 19 14:58:05 +0430 دلار به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۱۹ رسید
به نظر می‌رسد روند سیری‌ناپذیر دلار برای صعود ادامه خواهد یافت.

]]>
عصبانیت معاون اول ترامپ از گزارش‌های رسانه‌ای درباره اقتصاد آمریکا http://www.otaghnews.com/news/431349/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 20 Aug 19 14:26:23 +0430 عصبانیت معاون اول ترامپ از گزارش‌های رسانه‌ای درباره اقتصاد آمریکا
معاون اول رئیس جمهور آمریکا مدعی شد علی‌رغم ادعای برخی رسانه‌ها، وضعیت اقتصاد آمریکا بسیار خوب است.

]]>
روز خوب بورس‌های جهانی http://www.otaghnews.com/news/431344/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 20 Aug 19 13:08:04 +0430 روز خوب بورس‌های جهانی
بیش‌تر شاخص‌های مهم بورسی در جهان با افزایش به کار خود خاتمه دادند.

]]>
قیمت نفت افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/431322/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Mon, 19 Aug 19 17:34:04 +0430 قیمت نفت افزایش یافت
قیمت نفت‌خام در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی درپی حمله به یک تاسیسات نفتی عربستان سعودی و ارزیابی معامله‌گران از آخرین تحولات پیرامون کاهش تنش‌های تجاری آمریکا و چین افزایش پیدا کرد.

]]>
کاهش قیمت طلا در پی گرانی دلار http://www.otaghnews.com/news/431316/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1 Mon, 19 Aug 19 15:59:05 +0430 کاهش قیمت طلا در پی گرانی دلار
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر رشد ارزش دلار و بهبود بازارهای سهام که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، کاهش پیدا کرد.

]]>
سهام آسیایی با تصحیح نرخ بهره چین رشد کرد http://www.otaghnews.com/news/431312/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 19 Aug 19 14:56:03 +0430 سهام آسیایی با تصحیح نرخ بهره چین رشد کرد
سهام آسیایی امروز، در شروع معاملات هفتگی، رشد جمعه شب وال‌استریت را دنبال کرد و با اقدام بانک مرکزی چین برای تغییر روش تنظیم نرخ بهره، که نرخ بهره شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، تقویت شد.

]]>