آب قم | اتاق خبر
ADS
پربازدید

آب قم

RSS
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: کیفیت آب قم نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است و در حال حاضر EC آب شهر قم به زیر 800 رسیده است و کیفیت آب بسیار مطلوب تر از گذشته است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر