ازدواج زیر سن قانونی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ازدواج زیر سن قانونی

RSS
وزارت کشور آلمان پیشنهاد کرده که جاری کردن عقد افراد نابالغ در مساجد این کشور تخلف قانونی محسوب شود و هر کس که نوجوانان را عقد کند، مشمول جریمه‌ای نقدی تا یک ‌هزار یورو شود.

گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر