مخازن آب زیرزمینی خراسان رضوی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مخازن آب زیرزمینی خراسان رضوی

RSS
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: افزون بر 70 درصد از کسری مخازن زیرزمینی آب در این استان ناشی از فعالیت چاههای مجاز و یا دارای پروانه است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر