مُزد کارگران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مُزد کارگران

RSS
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: اگر شورای عالی کار به افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری اهمیت می‌دهد دستمزد سال ‌آینده کارگران را به هزینه‌های واقعی زندگی آنها نزدیک کند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر