سودجویی در آبهای ژرف کشور | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سودجویی در آبهای ژرف کشور

RSS
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: آبهای ژرف جزو منابع آبی راهبردی است که نباید جز در شرایط اضطرار و بحرانی آن هم توسط دولت و در کوتاه مدت مجوز برداشت آنها داده شود.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر