بنیاد شهید و امور ایثارگران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

بنیاد شهید و امور ایثارگران

RSS
معاون بنیاد شهید:
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در خصوص شهید محسوب شدن محیط بانانی که حین خدمت فوت می کنند، توضیحاتی ارائه داد.