کمپ رهبران جوان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

کمپ رهبران جوان

RSS
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تلاش برای راه‌اندازی کمپ رهبران جوان تا پایان دولت یازدهم گفت: با راه‌اندازی این کمپ جوانان درسطح ملی می توانند اردوهای سراسری را ترتیب دهند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر