مشتری‌های نفتی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مشتری‌های نفتی

RSS
امیرمعینی گفت: ورود به بازارهای جدید نفتی بستگی به مذاکرات ما با خریداران دارد. ضمن اینکه مشتری های نفتی هیچگاه نفت خود را از یک منبع تهیه نمی کنند و همه تخم مرغ هایشان را در یک سبد نمی گذارند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر