هفته حمایت از معلولان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

هفته حمایت از معلولان

RSS

معاون پیشگیری و توانبخشی بهزیستی استان تهران ضمن اشاره به هدف گذاری بهزیستی در رابطه با پوشش بالای 90 درصد طرح غربالگری شنوایی گفت: برای رسیدن به این هدف در طرح غربالگری شنوایی باید دانشگاه‌های علوم پزشکی با بهزیستی همکاری و از این طرح حمایت کنند تا بتو
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر