پشنگ برجام | اتاق خبر
ADS
پربازدید

پشنگ برجام

RSS
اردشیر پشنگ
تدوین یک استراتژی چندبعدی آشکار و پنهان دیپلماتیک چه در عرصه های رسمی و چه عرصه های غیررسمی در شرایط فعلی باعث می شود تا مقامات آتی کاخ سفید نتوانند به راحتی گامهای عملی برای تضعیف برجام بردارند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر