شخصیت برگزیده سال ۲۰۱۶ | اتاق خبر
ADS
پربازدید

شخصیت برگزیده سال ۲۰۱۶

RSS
شخصیت برگزیده تایم؛
مجله تایم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا را بعنوان شخصیت برگزیده سال ۲۰۱۶ انتخاب کرد.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر