اصغر زارعان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اصغر زارعان

RSS
اصغر زارعان:
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی، با اشاره به عهدشکنی‌های آمریکایی‌ها در برجام، واکنش دولت ایران به این عهدشکنی را جدی دانست و گفت: بازگشت به‌دوران پیشابرجام، واکنش ایران به عهدشکنی آمریکایی‌ها خواهد بود.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر