گروهک تروریستی منافقین | اتاق خبر
ADS
پربازدید

گروهک تروریستی منافقین

RSS
عضو جداشده از گروهک تروریستی منافقین:
مدیرعامل انجمن نجات ایران با بیان این‌که «گروهک منافقین هیچگاه بر مردم ایران تکیه نداشته است»، گفت: این گروهک تروریستی در سال‌های اخیر با عنوان‌های پوششی اقدام به فریب عناصر غربی‌ها و اعضای سازمان برای اقدامات جاسوسی و خرابکاری کرده است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر