جلس شورای اسلامی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

جلس شورای اسلامی

RSS
جهانگیری در دیدار اعضاء فراکسیون مستقل مجلس:
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی کشور است، گفت: اگر تعامل و اعتماد میان دولت و مجلس شورای اسلامی وجود باشد، بسیاری از مشکلات کشور به آسانی قابل حل است.

گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر