تجار عراقی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

تجار عراقی

RSS
رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق گفت: هم اکنون برروی طرح ایجاد یک منطقه اقتصادی وشهرک صنعتی مشترک با ایران برنامه‌ریزی می‌کنیم تا با ایجادآن تبادلات اقتصادی بین دوکشور افزایش یابد.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر