فدراسیون روستایی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

فدراسیون روستایی

RSS
رئیس فدراسیون روستایی و عشایری:
رئیس فدراسیون روستایی و عشایری کشور گفت: برای ترویج و رفع نیازهای ورزشی در روستاها امسال ۱۳۰ میلیارد ریال از وزارت ورزش و جوانان بودجه خواستیم اما ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت.

گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر