عوارض طرح ترافیک 96 | اتاق خبر
ADS
پربازدید

عوارض طرح ترافیک 96

RSS
مدیر واحد صدور آرم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران گفت: در لایحه ای که از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران تدوین شده، افزایش 10 درصدی عوارض طرح ترافیک سال 96 نسبت به سال گذشته پیشنهاد شده است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر