اقتصاد سوریه | اتاق خبر
ADS
پربازدید

اقتصاد سوریه

RSS
با از دست دادن ۵۴ درصد از ارزش خود؛
اقتصاد سوریه ظرف سال‌های جنگ حدود ۵۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ مساله‌ای که باعث شده اقتصاد سوریه در جایگاه نخست به عنوان بیشترین اقتصاد خسارت دیده جهان قرار بگیرد.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر