برخورد با مشترکان پر مصرف | اتاق خبر
ADS
پربازدید

برخورد با مشترکان پر مصرف

RSS
قائم مقام وزیر نیرو گفت‌: حدود یک ماه پیش مجددا پیشنهاد برخورد با مشترکان پر مصرف توسط وزارت نیرو مطرح شد که امیدواریم این بار به یک جمع بندی برسیم، اما هدف وزارت نیرو این است که مشترکان پر مصرف مبلغی بالاتر از قیمت تمام شده آن بپردازند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر