وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران

RSS
مصاحبه وزیر دفاع با شبکه تلویزیونی روسیه الیوم:
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت: ما فکر می کنیم تنها راهی که برای حل مسئله سوریه وجود دارد این است که ما کمک کنیم که به یک راه حل سوری- سوری برسیم.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر