رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال

RSS
مرکز آمار:
محصول ناخالص داخلی در شش ماهه نخست سال جاری به رقم ۳۳۱۸۶۱ میلیارد ریال با نفت و ۳۱۶۳۳۴ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده که حاکی از رشد ٦.٥ درصدی محصول ناخالص داخلی است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر