سیاستهای رفاهی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سیاستهای رفاهی

RSS
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
قائم مقام وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اشتغال فراگیر در کشور نیازمند اجماع هستیم و نمی توانیم با تزریق پول سیاستهای رفاهی را پیگیری کنیم.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر