آفت كش ها | اتاق خبر
ADS
پربازدید

آفت كش ها

RSS
معاون وزیر جهاد کشاورزی:
معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برآوردهای ما نسبت به ضایعات بخش کشاورزی نشان می دهد موادغذایی که سالیانه از دست می دهیم، به طور تقریبی می تواند بین 16 تا 18 میلیون نفر را سیر کند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر