بهسازي شهري | اتاق خبر
ADS
پربازدید

بهسازي شهري

RSS
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرد نزدیک به 11 میلیون نفر در 48 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی ساکنند که بیش از 25 هزار هکتار از آن در محدوده بافت های تاریخی 168 شهر شناسایی شده است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر