بافت‌های ناکارآمد شهری | اتاق خبر
ADS
پربازدید

بافت‌های ناکارآمد شهری

RSS
جهانگیری:
معاون اول رئیس جمهور گفت: وزارت راه و شهرسازی ۲۷۰ محله با چنین شرایطی را شناسایی کرده و با رویکرد بازآفرینی برای ایجاد شرایط مطلوب در این مناطق برنامه دارد.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر