منع ورود ایرانیان به آمریکا | اتاق خبر
ADS
پربازدید

منع ورود ایرانیان به آمریکا

RSS
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر منع ورود شهروندان برخی کشورها از جمله ایرانیان به خاک آمریکا بر تجارت خارجی، گفت: این محدودیت، مربوط به عبور و مرور می شود و در مبادلات تجاری ایران کمترین تاثیر را دارد.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر