ناوبري ماهواره اي | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ناوبري ماهواره اي

RSS
معاون شرکت فرودگاه ها:
معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران بااشاره به طول راه های هوایی ایران،گفت: هم اکنون طول راه های هوایی ایران به بیش از 21 هزارکیلومتررسیده است و 60 درصد پروازهای عبوری ازآسمان کشوراز حاشیه خلیج فارس به طرف ترکیه و اروپا انجام می شود
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر