حضور BP در مناقصات نفتی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

حضور BP در مناقصات نفتی

RSS
جزییات لیست دوم شرکت‌های حاضر در مناقصه نفتی ایران
لیست دوم شرکت‌های مورد تایید برای حضور در مناقصه نفتی ایران درحالی درحال تکمیل است که شرکت بزرگ نفتی BP انگلیس هنوز فرم‌های مربوط به شرکت در این مناقصه‌ها را تکمیل نکرده است..
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر