بسته تسریع رونق اقتصادی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

بسته تسریع رونق اقتصادی

RSS
کارنامه خرج پول پرقدرت بانک مرکزی
آخرین عملکرد سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی دربسته‌ای که ازآن به عنوان راهی برای رونق تولید یادمی‌شد باز هم براین تاکیددارد که برد اصلی با خودروسازان بود وبه هر دلیلی با وجود خرج پول پرقدرت بانک مرکزی تولیدکنندگان در بخش های دیگر از رقابت با خودرو جاماندند
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر