حجت الاسلام پروازی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

حجت الاسلام پروازی

RSS
حجت الاسلام پروازی از چهره های جنجالی دهه 70 با روزنامه شرق مصاحبه مفصلی انجام داده است.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر