کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی

RSS
انتقاد بخش خصوصی از ارز چندنرخی؛
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، چند نرخی بودن ارز را عامل فساد دانست و گفت:لابی قدرت و منفعت اجازه نمی‌دهد که تک نرخی شدن ارز محقق شود.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر