مشکل قطعی گاز | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مشکل قطعی گاز

RSS
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به اینکه ایران بزرگترین شبکه گازرسانی دنیا را با 300 هزار کیلومتر طول داراست، گفت: با وجود گستردگی شبکه، گاز با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار می گیرد و امسال مشکل قطعی گاز به طور کامل در سطح کشور مرتفع شد.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر