سازمان امور عشایر کشور | اتاق خبر
ADS
پربازدید

سازمان امور عشایر کشور

RSS
رئیس سازمان امور عشایر کشور:
رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: ۱.۵ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه مناطق روستایی و عشایری توزیع می‌شود.