واحدهای صنفی ناایمن | اتاق خبر
ADS
پربازدید

واحدهای صنفی ناایمن

RSS
سرپرست معاون اقتصادی و بازرگانی اعلام کرد؛
سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به تهیه دستورالعمل شناسایی واحدهای صنفی ناایمن گفت: برای کنترل قیمت کالاهایی که بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته اند، تصمیمات جدی گرفتیم.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر