Performancing Metrics

مرکز مدیریت راه های کشور | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مرکز مدیریت راه های کشور

RSS
اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور:
طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۴۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۰ درصد کاهش را نشان می دهد.
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد؛
طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۷۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل صفر درصد را نشان می‌دهد.
مرکز مدیریت راهها اعلام کرد:
طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
آخوندی در بازدید از مرکز مدیریت راهها؛
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اکنون شرایط جاده‌ها مناسب است، گفت: ترافیک در برخی از محورها طی ۵ روز گذشته بسیار سنگین بود.
مرکز مدیریت راه های کشور بر اساس اطلاعات ۲۱۶۹ ترددشمار فعال در محورهای برون ‌شهری، از افزایش 6.3 درصدی رفت و آمدها در شبانه روز گذشته نسبت به روز پیش از آن خبر داد.
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛
طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۴۹تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۰.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
مرکز مدیریت راه های کشور بر اساس اطلاعات 2219 ترددشمار فعال در محورهای برون ‌شهری، از افزایش چهار درصدی رفت و آمدها در شبانه روز گذشته نسبت به روز پیش از آن خبر داد.
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مرکز مدیریت راه های کشور؛
مرکز مدیریت راه های کشور، محور های «گنجنامه - تویسرکان»، «شمشک - دیزین»، «رامیان- اولنگ - شاهرود» و «پونل- خلخال» را تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود اعلام کرد.
مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد:
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ جمعه، از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است؛ همچنین محور مرزن آباد به سمت کرج نیز، از ساعت ۱۷ الی ۲۴ فردا به صورت یکطرفه خواهد بود.
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛
طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۷۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
مرکز مدیریت راهها اعلام کرد:
ترافیک در محورهای مهران-صالح‌آباد-ایلام و سرابله-شباب نیمه‌سنگین و در ‌محور سه‌راهی شباب-حمیل، سنگین گزارش شده و در استان خوزستان نیز ترافیک در محور شلمچه-خرمشهر نیز سنگین است.
اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور؛
در شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۸۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور:
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۹۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌ شهری، طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده نسبت به روز قبل، ۲.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد
مرکز مدیریت راه های کشور؛
طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۹۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲۱.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد؛
طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۰۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۴.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛
طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۸۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛
طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۸۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛
طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۸۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر