Performancing Metrics

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

RSS
سازمان اداری و استخدامی آب پاکی را ریخت
در حالی رایزنی‌ها برای ماندن "مهدی تاج" در ریاست فدراسیون فوتبال با وجود مشمولیت وی در قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها ادامه دارد که سازمان اموراداری واستخدامی تاکید کرده هیچ شکی دررفتن وخروج تاج از فدراسیون فوتبال به عنوان یک بازنشسته غیرمشمول وجود ندارد.
چه بروند چه نروند
در حالی بازنشسته‌های برگشته به خدمت تا آبان‌ماه فرصت خروج از سازمان‌ها را دارند که در هر صورت در پایان مهلت تعیین شده هیچ واریزی بابت حقوق برای آنها انجام نخواهد شد.