Performancing Metrics

واردات گندم و برنج عراق از آمریکا | اتاق خبر
ADS
پربازدید

واردات گندم و برنج عراق از آمریکا

RSS
عراق با آمریکا توافقی را برای واردات گندم و برنج آمریکایی امضا کرد.