Performancing Metrics

کنترل قیمت‌ها در بازار | اتاق خبر
ADS
پربازدید

کنترل قیمت‌ها در بازار

RSS
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است با وجود کنترل نسبی قیمت کالاها در بازار، برای رسیدن به آرامش قطعی باید شفافیت در اقتصاد افزایش یابد.