Performancing Metrics

فضاهای صنعتی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

فضاهای صنعتی

RSS
نگهبانی از فضاهای صنعتی و مجتمع های مسکونی و اداری یک مسئله مهم در مدیریت این اماکن است و می بایست یک یا چند نفر از افراد به وظیفه نگهبانی بپردازند. کانکس نگهبانی سازه ای است برای استقرار نگهبانان تا بتوانند با آرامش و بدون دغدغه وظیفه نگهبانی را انجام ده
گفتگو
علی شمس‌اردکانی تشریح کرد
گفت‌وگو با عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
گفت وگو با فریدون‌مجلسی تحلیلگر روابط بین الملل
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر