Performancing Metrics

خودکفایی ۹۵ درصدی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

خودکفایی ۹۵ درصدی

RSS
وزیر جهاد اعلام کرد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۹۵ درصد بذر مورد نیاز کشور، با اتکا بر توان پژوهشگران کشورمان در داخل تولید می‌شود.